Rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2020/2021. godinu

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2020/2021.,

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2020/2021., objavljuje je Rang listu dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2020/2021. godinu.

Rang liste se nalaze na oglasnoj tabli Grada Živinice i na linkovima ispod.

Rang lista UČENICI

Rang lista STUDENTI

Protiv ove Liste nezdovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.