Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je danas, 02.06.2021. godine, objavio Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je danas, 02.06.2021. godine, objavio Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, obrasce izjave i prijave, svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA