Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u petak, 16.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati (sala za sastanke – I sprat) potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste obaviti stručno osposobljavanje.

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni prisustvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

NAPOMENA:
Nakon što potpišu Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, potpisat će pojedinačne ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se urediti međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa