Konačna rang lista o odabiru projekta i programa NVO koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika o odabiru projekta i programa nevladinih organizacija koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

KONAČNA RANG LISTA

Ugovorom između korisnika sredstava i Grada Živinice će se precizirati način utroška i uplata dodijeljenih novčanih sredstava.

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 16.07.2021. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama JU BKC-a Živinice.