Privremena rang listu o odabiru projekata mladih za 2021. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za

Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu objavljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa i programa mladih koji će se finansirati i sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.

PRIVREMENA RANG LISTA