Javni Oglas Opcine Živinice

Ponovni javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice

Ponovni javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije (lokacije I I II u

Ponovni javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije (lokacije I I II u naselju Ciljuge II) nalazi se na linku ispod.

JAVNI OGLAS