Obavještavamo sve zainteresovane građane da je raspisan Javni poziv za za podnošenje prijava za refundaciju finansijskih sredstava koja su utrošena za osnovno i srednje obrazovanje odraslih.

S tim u vezi, pozivaju se građani sa područja Grada Živinice koji u skladu sa zakonom zbog starosne granice nisu mogli upisati redovno pohađanje nastave, odnosno koji su nakon prekida redovnog pohađanja nastave u osnovnoj ili srednjoj školi po nastavnom planu i programu za odrasle završili jedan od razreda osnovne ili srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, da dostave svoje prijave na ovaj Javni poziv, kako bih Grad Živinice nakon provedenog postupka odabira korisnika finansijskih sredstava mogao izvršio refundaciju ili subvenciju utrošenih finansijskih sredstava.

Finansijska sredstva za osnovno i srednje obrazovanje odraslih građana sa područja Grada Živinice, planirana su u Budžetu Grada Živinice, za 2021. godinu.

Javni poziv objavljen je dana 29.10.2021. godine, a rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrazac prijave svi zainteresirani građani mogu preuzeti u šalter sali Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC  

Detaljnije informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala) Grada Živinice ili na telefon broj: 035/743-387.


Obavještavamo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i sve mlade sa područja Grada Živinice da će ove godine u Dječijem kulturnom centru u Beogradu biti održan Festival devete umjetnosti u okviru kojeg će biti organizovan Međunarodni konkurs za djecu i mlade od 5 do 18 godina pod nazivom STRIP KAIŠ 2021.

U okviru Međinarodnog festivala organizuju se predavanja, izložbe, tribine, edukativni prateći programi koji povezuju mlade i likovne pedagoge širom svijeta. Prijaviti se mogu pojedinci, škole, dječiji kulturni centri i slične dječije ustanove i asocijacije.

Svi potencijalni učesnici prijavu o učešću mogu poslati do 7. novembra 2021. godine.

Na linku ispod nalazi se konkurs i obrazac za prijavu.

KONKURS I OBRAZAC 

 


Obavještavamo građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Budžetu za 2022. godinu, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije COVID 19 virusom, biti održana tako što će Nacrt Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu biti dostupan u elektronskom obliku, na linku ispod i u printanom obliku, na info pultu u šalter sali Grada Živinice.

NACRT

Sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu od 28.10.2021.godine do 15.11.2021.godine i to, u pisanoj formi putem e-maila na adresu dervisa.karalic@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Za Komisiju za provedbu javnih rasprava o Budžetu Grada Živinice“.

Sve dodatne informacije svi zainteresirani mogu dobiti na broj telefona 035 743 310, Derviša Karalić.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima posjetio je Streljački sportski klub osoba sa invaliditetom Živinice i Streljački sportski klub Konjuh Živinice.

Ovom prilikom predsjednik streljačkih Klubova Bećir Džinić upoznao je gradonačelnika Kamenjakovića o rezultatima rada ali i o planovima za naredni period.

U 2021. godini streljački klubovi SSK Konjuh i streljacki klub osoba sa invaliditetom su zahvaljujuci sredstvima Grada Zivinice kao i sredstvima federalnih i kantonalnih ministarstava, nabavili opremu koja im omogućuje ravnopravno učešće na takmičenjima, kako na državnom tako i međunarodnom nivou. Standard puška, standard pištolj, stalci za iste, komplet oprema za strijelce, elektronska meta samo su dio nove opreme pomenutih Klubova.

Naime, Streljački sportski klub osoba sa invaliditetom i Streljački sportski klub Konjuh do sada su učestvovali na mnogobrojnim takmičenjima gdje su postizali najbolje rezultate.

SSK Konjuh uzima učešće u Premijer ligi BiH u kategoriji kadeti, dok SKOSI Živinice je već uzeo učešce na međunrodnom takmičenju.

Ekipa SKOSI je ove godine već ostvarila zapažen rezultat, a to je da su državni pravci u ženskoj kategoriji.

Prilikom navedene posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković je iskazao svoje zadovoljstvo, što Živinice imaju ovakve mlade koji su odlični, sportisti ali i ambasadori lokalne zajednice, te poručio da će i dalje Grad Živinice podržavati ovakve klubove.

“Zadovoljstvo mi je da imamo ono što je najvažnije, a to je oprema i ljudi koji su prisutni u ovom Klubu cijelo vrijeme. Drago mi je da sad imaju opremu sa kojom mogu izaći na takmičenje, uključujući puške, ličnu opremu, elektronske mete i sve ostalo što im je potrebno. Posebno mi je drago što se finansiranje iz Budžeta Grada Živinice preko fondova i javnih poziva pokazalo izuzetno uspješnim, naročito kod ovakvih klubova koji imaju impozantne rezultate. Dobili su jedan mali kutak u Sportskoj dvorani kojeg su iskoristili na najbolji način. Zaista želim istaći da svi članovi posebno vode računa i o društvenim aktivnostima i izvan ovog Kluba što je posebno jako važno i to treba da bude podstrek mladim ljudima da se uključuju u ove, i slične klubove, koji promovišu, osim vrijednosti kojom se bave, i društvene vrijednosti izvan kluba u kojem treniraju. Grad Živinice podržava ovakve projekte, i jako je važno da se što više mladih ljudi uključi, jer ovo je zdrav sport, zdravo društvo i nešto što zasigurno daje vrijednost kod formiranja ličnosti, naročito mladih ljudi. ”, kazao je gradonačenik Samir Kamenjaković.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice objavila Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu subvencije za ugradnju liftova na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za subvenciranje troškova ugradnje liftova u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području Grada Živinice.

Pravo na prijavljivanje imaju fizička lica vlasnici/suvlasnici ili predstavnici suvlasnika stambenih zgrada ili ulaza na području Grada Živinice, uz pripremljeno odobrenje za građenje (građevinsku dozvolu) za radove ugradnje/dogradnje lifta.

Iznos subvencije za ugradnju liftova u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području Grada Živinice, dodjeljuje se u iznosu do 80% predračunske vrijednosti radova i uz ispunjavanje tehničkih uvjeta.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na web stranici Grada Živinice.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

KONKURS
PRIJAVNI OBRAZAC


U Gradu Živinice su počele aktivnosti oko izgradnje mosta na rijeci Spreči, lokalni put Ljubače – Suha. Navedeni most je već dugo vremena u jako lošem stanju što stvara velike smetnje u saobraćajnoj komunikaciji stanovništvu sa ovog dijela Grada Živinice.

Naime, Grad Živnince je u protekloj godini uradio projektnu dokumentaciju za izgradnju navedenog mosta, a sredstva za izgradnju u vrijednosti od 670.671,41 obezbjeđena su od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je izrađena projektna dokumentacija i obezbjeđena sredstva, ovih dana pokrenuta je i procedura za raspisivanje tendera za izgradnju navedenog mosta u MZ Suha.

Izgradnjom ovog mosta riješit će se dugogodišnji problem sa kojim se susreću stanovnici, ovog dijela Grada živince.

“Dugo smo čekali da riješimo problem mosta u Suhoj i veliko mi je zadovoljstvo da smo došli do faze kada pokrećemo proceduru za izgradnju ovog mosta. Mi smo jo početkom prošle godine uradili projektnu dokumnetaciju za ovaj most, koju je Grad Živinice finansirao, a nakon toga smo tražili mogućnost finansiranja izgradnje mosta, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost oko 670 hiljada konvertibilnih maraka. Nakon bezuspješnih traženja od nekoliko institucija u Tuzlanskom kantonu, potrebna sredstva smo uspjeli naći od Vlade FBiH, te smo pokrenuli proceduru postupka javne nabavke za izbor izvođača radova, koja bi trebala trajati oko 40 dana, i nakon toga odmah krećemo sa radovima u kojima ćemo u potpunosti uraditi novi most sa dvije trake.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu urbanističkog projekta „Konjuh“ Živinice.

Javni uvid trajat će od 14.10.2021. do 28.10.2021. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i na linkovima ispod.

Javno izlaganje održat će se 28.10.2021. godine u prostorijama velike sale Gradske uprave Živinice, sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana, podnijeti putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba, do 02.11.2021. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

Javni poziv

Plan parcelacije – NACRT
UP Konjuh – NACRT