Gradonačelnik Samir Kamenjaković jutros je održao hitnu sjednicu Kolegija gradonačenika na kojoj je tražio da se odmah pošalje zahtjev za preispitivanje jučerašnje Odluke Gradskog vijeća Živinice o povećanju vijećničkih paušala na 1300 KM.

Naime na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice vijećnici su svoje paušale koji su iznosili 990 KM, sa dodatnom stimulacijom od 10% za prisustvo  na Sjednici, povećali na 1300 KM. Gradonačelnik Samir Kamenjaković smatra da trenutna situacija nije dobra za povećanje vijećničkih paušala, te da Vijećnici Gradskog vijeća Živinice trebaju prispitati svoju Odluku i smanjiti visinu paušala na iznos koji je i bio prije jučerašnjeg povećanja.

Gradonačelnik je istakao da ni u toku usvajanja Budžeta Grada Živinice nisu planirana sredstva za ovu namjenu povećanja paušala, što bi moglo izazvati dodatno opterećnje i probleme za Gradski budžet.

Po za Zakonu o principima lokalne samouprave u Feracijiji Bosne i Hercegovine po članu 20 i 21 Gradonačelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da Vijeće preispita svoju odluku. U tom slučaju Vijeće je dužno preispitati svoju odluku, u roku od 15 ili 30 dana i obavijestiti Gradonačelnika o svojoj odluci do kada se ona ne primjenjuje.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da će vijećnicu još jednom preispitati svoju jučerašnju odluku o visini paušala, te odlučiti kako je najbolje za građane Grada Živinice.  


S obzirom na to da je gradonačelnik Samir Kamenjaković dana 06.05.2019. godine raspisao Javni poziv za financiranje najboljih poslovnih planova zajedničkim sredstvima Općine Živinice i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju marginaliziranih grupa žena odražana je i informativna radionica u vezi sa navedenim Javnim pozivom.

Na informativnoj radionici koju su vodili predstavnici Grada Živince i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama svim prisutnim ženskim osobama detaljnije su pojašnjeni uslovi navedenog Javnog poziva, načina apliciranja i popunjavanja aplikacionog obrasca, kao i svih drugih tehničkih detalja ovog Javnog poziva.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković se obratio prisutnim, ističući važnost učešća u ovom projektu kao i veliko veliko zadovoljstvo što je pored svih programa za strat up koje realizuje i podržava Grad Živinice ovaj program ciljano usmjeren za žene u našem Gradu.

Podsjećamo da Javni poziv traje do 04.06.2019. godine.

Poziv u cjelosti svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim javnim pozivom mogu se dobitu u Centru za biznis Grada Živinice ili na: broj telefona 035 743 304.


U protekloj sedmici je asflatnirano nekoliko novih dionica lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Suha i Živinice Gornje. Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokacije novoasfaltiranih dionica puta.

U Mjesnoj zajednici Živinice Gornje asfaltirana je dionica puta dužine 320 metra u vrijednosti od 27.743,92 Km, dok su u Mjesnoj zajednici Suha asfaltirane tri nove dionice puta ukupne dužine od 590 metara, a za ovu namjenu izdvojeno je 57.200,00 KM.

Novčana sredstva utrošena na asfaltiranje četiri nove dionice lokalnog puta u navedebim mjesnim zajednicama osigurana su po principu projekata “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića dugo se čekalo na realizaciju kandidovanih projekata po principu “marka na marku”. Kako ističe razlog tome su određena poskupljenja koja su korigovala cijene izvođenja radova, te kako građani ne bi morali izdvajati dodatna sredstva čekalo se na osiguravanje dodatnih novčanih sredstava iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

“U protekloj sedmici smo obišli četiri novoasfaltirane dionice puta koje su urađene po principu “marka na marku” u vrijednosti oko 85.000,00 KM. Projekti koji se realizuju po principi “marka na “marku” su veoma značajni za našu lokalnu zajednicu i koje građani podržavaju. Želim ponoviti već rečeno da ćemo mi ovakav način realizacije projekata podržavati sve dok građani to budu željeli. Zadovoljstvo mi je da je počela realizacija svih kandidovanih projekata “marka na marku”. U samom procesu je došlo do određenih prepreka koje su nas primorale da pravimo nove procedure kako bi u potpunosti završili sve kandidovane projekte. To smo uspjeli zahvaljujući saradnji sa Gradskim vijećem Živinice. Ovom prilikom se zahvaljujem svim vijećnicima, posebno vijećniku Suljiću, koji je sa svojim građanima, dao značajan doprinos uspješnoj realizaciji navedenih projekata. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati i aktivno raditi na ovakvim projektima. Ono što više želim jeste da našim građanima iz Budžeta Grada Živinice osiguramo mnogo više projekata, u odnosu na one po principu “marka na marku”. Međutim i ta je opcija dobro došla tamo gdje se projekat ne može u potpunosti realizovati iz Budžeta. Projekti po principu “marka na marku” su otvoreni i dostupni svim građanima. Dakle, Grad Živinice će i dalje podržavati ovaj princip sufinansiranja projekata.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi ove godine idemo nekom bržom i boljom dinamikom kada je u pitanju infrastruktura naše Mjesne zajednice Suha. Mi smo uradili jedan dio asfalta u dužini od 170 metara u naselju Jablanica, a nastavljamo sa asfaltiranjem još dvije dionice u dužini od 420 metra. Vrijednost ovih projekata je 57.200,00 KM. Ovom prilikom želim da se zahvalim predstavnicima Građevinskog odbora, Gradskom vijeću Živinice, a posebno gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću. S obzirom da se navedeni projekti realizuju po principu “marka na marku” razlika sredstava od oko 60.000,00 KM koja je došla poskupljenjem goriva, Gradonačelnik je tu napravio pomak izdvojivši ta sredstva iz Budžeta Grada Živinice. Da na taj način naš Gradonačelnik nije riješio tu prepreku, asfaltiranje ovog dijela lokalnog puta bi još uvijek bilo na čekanju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Živinice Mehmedalija Suljić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je predstavnicima Ministrastva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i predstavniku udruženja roditelja djece s autizmom uručio ček u vrijednosti destet hiljada kovertibilnih maraka kao donaciju za izgradnju Centra za autizam u Tuzlanskom kantonu.

Naime, prije sedam godina Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog za izgradnju ovog Centra u Tuzli, ali se ovih svih godina do sada nije ništa pokrenulo.

Grad Živinice je među sedam Općina u Tuzlanskom kantonu koji je do sada izdvojio sredstva za izgradnju navedenog Centra. Prema riječima predstavnika Ministrastva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona da, ukoliko bi došla podrška i iz drugih gradova i općina TK-a, do kraja sledeće godine mogao biti izgrađen navedeni Centar.

Centar za autizam bio bi utočište za svu djecu sa autizmom, a njegova najveća uloga bila bi upravo u rehabilitaciji djece i u ranom otkrivanju autističnog spektra kod djece.

Prema riječima predsjednika Udruženja roditelja djece s autizmom Mehe Sadikovića
izgradnjom ovog Centra, koji bi bio referentni i služio kao savjetodavno tijelo u tretiranju autizma, riješili bi se svi problemi sa kojiam se susreću osobe sa autizmom u regiji sjeveroistočne Bosne, kao i njihove porodice.

Sadiković ističe da je odnos nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini spram osoba sa posebnim potrebama nije onakav kakav bi trebao i morao biti, istučući veliku zahvalanost svima koji na bilo koji način pomažu ovom projektu. Grad Živinice posebno ističe govoreći da i pored ove podrške za izgradnju navedenog Centra, Živince već nekoliko godina daju podršku i za druge njihove aktivnosti za rad njihovog Udruženja.

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku TK-a kažu da su opravdana iščekivanja za što skorijim otvorenjem centra, jer su svi svjesni potrebe za njegovo postojanje, te da rade sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se što prije izgradio ovaj Centar.

“Mi se već približavamo izgradnji ovog Centra. Dugo se već radi na izgradnji, međutim bilo je nekih problema oko finansijskih sredstava pa nismo mogli prije završiti njegovu izgradnju. Međutim sad se stiču uslovi da bi mogli završiti njegovu izgradnju, tako da očekujemo do kraja ove godine da se završi građevinski dio, a u narednoj godini ostala infrastruktura i osnivanje samog Centra.”, rekao je zamjenik ministrice za rad, socijalnu politiku i povratak Nurdin Muhamedbegović.

“Udruženje roditelja djece sa autizmom bori se već duži niz godina za prava ove djece. Zato smo pokrenuli jednu veliku kampanju i prema svim općinama u kantonu da pomognu, jer se radi o djeci iz svih opcina Tuzlanskog kantona. Od ovih sedam općina koje su se odazvale ovoj akciji moram istaći da su to općine sa većim brojem stanovnika, a dok ove ostale još nisu. Nadam se da će se ovim potezom načelnika Općine Živinice Samira Kmaenjakovića dati dodatna snaga i podrška i ovim općinama da i one krenu ovim putempodrške za izgradnju Centra za autizam. Moram istaći da je ova Općina Živinice na čelu sa Samirom pomagala i rad udruženja, te da je ta pomoć bila zaista od velike važnosti.”, rekao je predsjednik Udruženja roditelja djece s autizmom Meho Sadiković.

“Općina Živinice već tri godine ima uvršetno u Budžetu određena manja sredstva namijenjena za rad Udruženja roditelja djece s autizmom, međutim, ove godine smo odlučili da damo podršku izgradnji Centra za autizam. Dakle, znajući da je prije nekih sedam godine Skupština Tuzlankog kantona usvojila izgradnju ovog Centra, ali da se ovih svih godina nije ništa pomjeralo, onda smo u razgovoru sa ljudima koji imaju želju i volju da naprave jedan ovakav Centar za autizam koji bi pomogao svim našim građanima u Tuzlanskom kantonu uključujući i građane Grada Živinice koji imaju ove probleme, mi odlučili da Grad Živinice da jedan finasijski podstrek, tako da smo dali sredstva u iznosu od 10.000,00KM pomoći kako bi ovaj projekat zaživio. Željeli smo iz dva razloga dati ova sredstva. Prvi i najvažniji je da finansijski popmognemo kako bi se što brže izgradio ovaj Centar a drugi je da stimulišemo i druge gradove i općine, koje još nisu pomogle, da to urade. Grad Živince je sa ponosom mogu kazati danas ispunio prije svega svoju moralnu obavezu prema našim građanima koji imaju ovakve probleme. Ovo je teško stanje u kome se nalaze i naši građani iz Grada Živinice. Iz tog razloga smatram da moramo i sledeće godine, naravno u saradnji sa resornim ministarstvom, dati veći doprinos. Tako smo u razgovorima danas dogovorili da i sledeće godine damo istu ovakvu podršku, te da nastavimo kontinuirano planirati pomoć u budžetu za ovu namjenu, i dodatna sredstva koja bi bila potrebna za završetak ovakvog jednog objekta. Ukoliko ova sredstva budu pristizala ovim intezitetom koji smo planirali sledeće godine bi trebalo da bude pri kraju izgradnja ovakkvog jednog objekta koja bi dala sigurnost kako bolesnicima tako i njihovim porodicama koje imaju potrtebe za ovom vrstom pomoći.”, rekao je gradonačelnik Grada Živince.


Ekovizionari JU Gimnazije Živinice su zajedno sa ekolozima Prve osnovne škole Živinice i partnerima iz NVO CISP-a u petak, 24. maja, u gradskom parku “Konjuh” na prikladan način obilježili Evropski dan parkova. Navedenom obilježavanju ovog značajnog ekološkog datuma prisustvovao je i gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Evropski dan parkova obilježava se 24. maja. S obzirom na to da se izgradnja gradskog parka “Konjuh” privodi kraju organizatori su željeli da se simbolično okupe u ovom parku sa porukom da našem gradu žele što više uređenih zelenih površina.

Naime, potpunom građevinskom restauracijom urađene su parkovske staze, postavljen je parkovski mobilijar u kojem će najmlađi moći da uživaju, te je za ljubitelje košarke uređen mini teren za basket. Uređenje parka podrazumijeva i besplatan wifi za sve njegove posjetitelje, te će po prvi put građani Grada Živinice imati pristup besplatnom internetu na otvorenom.

Okupljeni mladi ekolozi su zajedno sa svojim profesorom i nastavnicom dali doprinos u podizanju javne svijesti o važnosti zelenih površina.

Evropski dan parkova proglašen je od strane Federacije nacionalnih parkova Evrope, a prvi put je obilježen 1999. godine. Ovaj je datum odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj 24.05.1909. godine.

“Na Evropski dan parkova organizovali smo posjetu učenika ekologa iz osnovnih i srednjih škola novoizgrađenom gradskom parku “Konjuh”. U protekle dvije godine naporno smo radili i zaista se potrudili da naš gradski park obnovimo i izgradimo u skladu sa potrebama naših građana. Dakle, uredili smo staze, postavili parkovski mobilijar, uradili jedan mini basket teren. Također smo željeli upotpunosti nadograditi ovaj park tako da smo asfaltirali jednu dionicu gdje se djeca mogu rolati i voziti bicikla. Cilj nam je da naši građani mogu nesmetano doći da koriste sve resurse koje im nudi ovaj gradski park. Želim kazati da smo sva sredstva neophodna za izgradnju ovog parka obezbijedili od viših nivoa, kao i kroz određene projekte koje smo realizovali. Ono što je specifično za ovaj park jeste da će cijeli park biti pokriven wifi mrežom koja će biti besplatna za sve naše građane. Kako bi spriječili određene vandalizme insistirali smo da u ovom parku imamo posebnu rasvjetu, te je došlo do izmjene sistema rasvjete postavljanjem novih lampi koje su u potpunosti osvijetlile park. Pored toga trenutno se na području Grada Živinice realizuje jako značajan projekat za sve nas, a radi se o kamerizaciji kojom ćemo poboljšati sigurnost građana, ali i materijalno – tehničkih stvari, uključujući i ovaj park”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ekološka sekcija “Ekovizija” i ekolozi iz Prve osnovne škole su danas, 24. maja, uzeli učešće u obilježavanju Evropskog dana parkova. Imajući u vidu koliko su važne i bitne zelene površine današnjim okupljanjem željeli smo probuditi svijest i kod naših građana. Ovaj dan smo željeli obilježiti u našem novoizgrađenom gradskom parku sa porukom da našem gradu želimo još zelenih površina”, rekao je profesor JU Gimnazije Živinice Sead Noćajević.

“24. maja obilježavamo Evropski dan parkova. Ova incijativa je pokrenuta 1999. godine od strane Federacije nacionalnih parkova Evrope. Ekovizionari su prošle godine ovaj značajan datum obilježili na zaštićenom pejzažu Zlaća, a ove godine smo odlučili da to uradimo u našem gradu u novoizgrađenom gradskom parku. Mladi trebaju shvatiti da je jedino što nam preostaje priroda, tako da svi zajedno moramo raditi na njenom očuvanju”, rekla je učenica JU Gimnazije Živinice Aida Muratović.


Potpisivanjem Ugovora između načelnika Samira Kamenjakovića i direktora MEDIA SKY-a Elvisa Mulavdića zvanično je počela realizacija Projekta “Siguran grad – ugradnja video nadzora”, koji podrazumijeva potpunu kamerizaciju grada i dijela Općine Živinice.

Ugradnjom video nadzora, kamerizacijom grada Živinice, prvobitno će biti pokrivene ključne tačke u gradskoj zoni, kao i ulaz i izlaz iz Općone Živinice, a vremenom će doći do “kamerizacije” cijele Općine Živinice.

Ukupna vrijednost projekta je 30.000,00 KM, a finansiran je iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i predstavnici MUP-a Živinice, nakon čega je održan i radni sastanak na kojem se govorilo o prednostima navedenog projekta, ali i o drugim aspektima koji bi dodatno poboljšali stanje u Općini Živinice.

Načelnik je kroz razgovor sa prisutnima istakao značaj ovog projekta, te da mu je posebno značajan sa aspekta sigurnosti građana, kao i to da će kamerizacijom grada Živinice zaposlenicima MUP-a Živinice uveliko biti olakšan posao.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za kriminalističke poslove Samira Đulovića kamerizacija Općine Živinice prema zadnjim standardima savremene optičke infrastrukture je prva tog tipa na Tuzlanskom kantonu, te je naglasio da sa Općinom Živinice ostvaruju jako uspješnu saradnju.

U cilju provjere funkcije opreme kojom će se izvršiti kamerizacija, zadnjih mjesec dana, bila je postavljena demo verzija koja je pokazala veoma efikasne rezultate. Naime, direktor MEDIA SKY-a Elvis Mulavdić je istakao da se radi o modernoj opremi koja ima mogućnost registrovati tablice automobila koji se kreću i sve najsitnije detalje koji su potrebne, te da je pokriven i jako kvalitetan noćni snimak.

Pored činjenice da se u proteklim godinama na području Općine Živinice implementira Projekat evropske mreže “Sigurnih gradova”, kamerizacija Općine Živinice će dodatno poboljšati sigurnost svojih građana.

Prilikom procesa implementacije ovog projekta posebna pažnja se dala određivanju prioritetnih problematičnih tačaka Općine Živinice, a kako bi kamerizacija grada Živinice prije svega zadovoljila aspekt sigurnosti građana Načelnik Kamenjaković je, krajem mjeseca marta, održao sastanak sa predstavnicima MUP-a Živinice gdje se i razgovaralo na ovu temu. Na realizaciji navedenog projekta radi se timski, jer samo kroz zajedničku saradnju mogu pojačati sigurnosnu situaciju naše lokalne zajednice.

“Mi smo u protekloj godini planirali i tražili način realizacije projekta “Sigurni grad”. “Siguran grad” podrazumijeva potpunu kamerizaciju grada i dijela Općine s ciljem zadovoljavanja sigurnosnog aspekta, a zatim ekonomske i ekološke dobrobiti naše lokalne zajednice. Ekološke, jer ćemo kamerizacijom grada imati mogućnost kontrole lokacija na kojima ljudi kontinuirano vrše bacanje otpada. Međutim, sigurnost naših građana je ono na što želimo staviti akcent kroz ovaj projekat. Aspekt sigurnosti je jako bitan prije svega zbog materijalno – tehničkih sredstava, te zbog generalnog pozicioniranja ambijenta grada Živinica. Kako bi u potpunosti zadovoljili standarde kroz proces javne nabavke, prilikom odabira izvođača, smo se potrudili da izaberemo izvođača koji će zadovoljiti sve standarde i osigurati kamere softverski najatraktivnije koje pokrivaju i noćno snimanje. Mi ćemo ovim korakom sigurno za 20% smanjiti uticaj negativnih stvari koje su se odražavale na grad Živinice, kako na sigurnosni aspekt, tako i ekološki. S obzirom da ćemo kamerizacijom smanjiti pojave krađa i ostalih krivičnih dijela povećat ćemo ukupnu ekonomsku mogućnost na našem području. Kako bi video nadzorom pokrili najkritičnije tačke u našem gradu mi smo nedavno održali i sastanak sa predstavnicima MUP-a Živinice na kojem smo utvrdili mapu dijela grada gdje bi se trebale postaviti kamere. Cilj je postaviti kamere na kritične lokacije i time olakšati našim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova otkrivanje određenih krivičnih radnji. Dakle, kamere ćemo postaviti na one lokacije koje su stručna lica navela za shodno sa aspekta sigurnosti i bit će ih u onom broju dovoljnom za pokrivanje kompletnog područja. Znam da je ovo projekat koji se i ranije trebao realizovati u Živinicama, zbog toga je realizacija ovog projekta jako bitna sa sve nas”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2018/19., objavljuje Listu dobitnika stipendija učenika srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini.

LISTA DOBITNIKA STIPENDIJA


Caritas Švicarske i Odsjek za privredu i društvene djelatnosti Općine Živinice, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za dodjelu paketa za proizvodnju jagode „Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice“, a u sklopu projekta Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – IGAS“, i obrade zaprimljenih prijava, koju je izvršila zajednička Komisija imenovana od predstavnika Općine Živinice i organizacije Caritas Švicarske, objavili su RANG LISTU korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode u projektnoj aktivnosti “Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice”.

Prigovor na Rang listu se može podnijeti putem Stručne službe Općinskog načelnika u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice.

RANG LISTA KORISNIKA


Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radni sastanak sa predstavnicima kantonalnog i federalnog Saveza porodica šehida i poginulih boraca, te predstavnicima općinske koordinacije boračkih organizacija Općine Živinice. Tema sastanka bila je centralno obilježavanje Dana šehida Fedracije Bosne i Hercegovine koje će ove godine biti u Živinicama, trećeg dana Ramazanskog bajrama.

Naime, predjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca Fedracije BiH, Almin Škiljen, i predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, Hajrudin Halilović, će u saradnji sa predstavnicima općinske koordinacije boračkih organizacija Općine Živinice organizovati svečani program koji će u povodu Dana šehida biti upriličen u Općini Živinice.

Svečano obilježavanje započet će defileom kroz grad, zatim će biti upriličeno polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju u gradskom parku, a nakon čega će u Bosanskom kulturnom centru Živinice biti odražana svečana akademija.
Tom prilikom u Živinicama će biti sva udruženja porodica šehida i poginulih boraca iz svih kantona u FBiH koja će učestvovati u centralnom obilježavanju Dana šehida FBiH.

Načelnik Kamenjaković je istakao važnost ovog događaja te se aktivno uključio u orgnizaciju obilježavanja kako bi sve proteklo onako kako sam događaj to zaslužuje.
Također je istakao da su hrabri borci iz Općine Živinice branili državu na cijelom njenom području, a ne samo u granicama naše Općine, te da i zaslužuju da se ovakva manifestacija Dana šehida obilježi i u njihovom gradu.