Asfalirano nekoliko novih dionica puta u MZ Suha i Živinice Gornje

U protekloj sedmici je asflatnirano nekoliko novih dionica lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Suha i Živinice Gornje. Tim

U protekloj sedmici je asflatnirano nekoliko novih dionica lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Suha i Živinice Gornje. Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokacije novoasfaltiranih dionica puta.

U Mjesnoj zajednici Živinice Gornje asfaltirana je dionica puta dužine 320 metra u vrijednosti od 27.743,92 Km, dok su u Mjesnoj zajednici Suha asfaltirane tri nove dionice puta ukupne dužine od 590 metara, a za ovu namjenu izdvojeno je 57.200,00 KM.

Novčana sredstva utrošena na asfaltiranje četiri nove dionice lokalnog puta u navedebim mjesnim zajednicama osigurana su po principu projekata “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića dugo se čekalo na realizaciju kandidovanih projekata po principu “marka na marku”. Kako ističe razlog tome su određena poskupljenja koja su korigovala cijene izvođenja radova, te kako građani ne bi morali izdvajati dodatna sredstva čekalo se na osiguravanje dodatnih novčanih sredstava iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

“U protekloj sedmici smo obišli četiri novoasfaltirane dionice puta koje su urađene po principu “marka na marku” u vrijednosti oko 85.000,00 KM. Projekti koji se realizuju po principi “marka na “marku” su veoma značajni za našu lokalnu zajednicu i koje građani podržavaju. Želim ponoviti već rečeno da ćemo mi ovakav način realizacije projekata podržavati sve dok građani to budu željeli. Zadovoljstvo mi je da je počela realizacija svih kandidovanih projekata “marka na marku”. U samom procesu je došlo do određenih prepreka koje su nas primorale da pravimo nove procedure kako bi u potpunosti završili sve kandidovane projekte. To smo uspjeli zahvaljujući saradnji sa Gradskim vijećem Živinice. Ovom prilikom se zahvaljujem svim vijećnicima, posebno vijećniku Suljiću, koji je sa svojim građanima, dao značajan doprinos uspješnoj realizaciji navedenih projekata. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati i aktivno raditi na ovakvim projektima. Ono što više želim jeste da našim građanima iz Budžeta Grada Živinice osiguramo mnogo više projekata, u odnosu na one po principu “marka na marku”. Međutim i ta je opcija dobro došla tamo gdje se projekat ne može u potpunosti realizovati iz Budžeta. Projekti po principu “marka na marku” su otvoreni i dostupni svim građanima. Dakle, Grad Živinice će i dalje podržavati ovaj princip sufinansiranja projekata.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi ove godine idemo nekom bržom i boljom dinamikom kada je u pitanju infrastruktura naše Mjesne zajednice Suha. Mi smo uradili jedan dio asfalta u dužini od 170 metara u naselju Jablanica, a nastavljamo sa asfaltiranjem još dvije dionice u dužini od 420 metra. Vrijednost ovih projekata je 57.200,00 KM. Ovom prilikom želim da se zahvalim predstavnicima Građevinskog odbora, Gradskom vijeću Živinice, a posebno gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću. S obzirom da se navedeni projekti realizuju po principu “marka na marku” razlika sredstava od oko 60.000,00 KM koja je došla poskupljenjem goriva, Gradonačelnik je tu napravio pomak izdvojivši ta sredstva iz Budžeta Grada Živinice. Da na taj način naš Gradonačelnik nije riješio tu prepreku, asfaltiranje ovog dijela lokalnog puta bi još uvijek bilo na čekanju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Živinice Mehmedalija Suljić.