RANG LISTA korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode

Caritas Švicarske i Odsjek za privredu i društvene djelatnosti Općine Živinice, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za

Caritas Švicarske i Odsjek za privredu i društvene djelatnosti Općine Živinice, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za dodjelu paketa za proizvodnju jagode „Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice“, a u sklopu projekta Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini – IGAS“, i obrade zaprimljenih prijava, koju je izvršila zajednička Komisija imenovana od predstavnika Općine Živinice i organizacije Caritas Švicarske, objavili su RANG LISTU korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode u projektnoj aktivnosti “Proizvodnja jagode u niskim tunelima u Općini Živinice”.

Prigovor na Rang listu se može podnijeti putem Stručne službe Općinskog načelnika u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice.

RANG LISTA KORISNIKA