Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u organu uprave Općine Živinice