Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u organu uprave Grada Živinice


Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, gradonačenik Samir Kamenjaković potpisati će ugovore sa direktorima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.
Svečano potpisivanje ugovora će biti upriličeno 06.08.2019. godine, u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 11:00 sati.
Nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste obavezne su prisustvovati ovom potpisivanju ugovora između Gradonačelnika i direktora pravnih subjeka.

Nakon što potpišu ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA RANG LISTA

 


Na prijedlog gradonačelnika Samira Kamenjakovića na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice održanoj 17. jula 2019. godine razmatrana je Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice za 2018. godinu.

Pregled finansijskog poslovanja privrednih društava ukazuje da živinička privreda u cjelosti pokazuje rast radnih mjesta, rast prihoda i neto dobiti u posljednuje tri godine.
Dakle, Grad Živinice u proteklom periodu karakteriše pozitivan trend po pitanju kako cjelokupnog razvoja, tako i ekonomskog rasta.

Grad Živinice trenutno je drugi po razvoju privrede u Tuzlanskom kanton. Napominjemo da prije dvije godine bio na petom mjestu.

Naime, u protekle dvije godine ukupan prihod od prodaje porastao je za oko sto miliona konvertibilnih maraka. Pored toga još jedna važna činjenica je izvoz robe. Naime, u odnosu na zadnje dvije godine izvoz robe je povećan za trideset miliona maraka. Prema riječima gradonačelnika Kmanejakovića postavljena referenca koju je trebalo ostvariti je bila sto miliona, ali poslije završnih rezultata dobili smo činjenicu da smo prevazišli ta očekivanja.

Izvanrednim rezultatima u mnogome doprinosi poboljšanje poslovne klime uvjetovano većim angažmanom gradske administracije i lokalne vlasti na privlačenju novih i zadržavanju već prisutnih investitora, uređenju postojećih i novih poslovnih zona, kreiranju programa podrške novim i postojećim poduzetnicima, otvaranju mini poslovnog inkubatora za Start-up biznise, kreiranju pozitivne medijske slike, te otvaranju Centra za bisnis.

Naime, u cilju boljeg uvida u stanje i promjene finansijskog poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice te drugih relevantnih parametara značajnih za stanje u lokalnoj ekonomiji kreirana je “Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava”.

Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava za 2018. godinu bazirana je na podacima iz predatih završnih računa privrednih društava koje imaju poslovno sjedište na području Grada Živinice Agenciji FIA Sarajevo, preuzetih od kompanije “TRON” d.o.o. Sarajevo , putem “LRC” d.o.o.,Sarajevo.

Navedeni dokument je razmatran od strane gradskih Vijećnika, te je nakon toga usvojen zaključak o pripremi dokumentacije za osnivanje Turističke zajednice.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da je Grad Živinice kada je u pitanju poljoprivredni razvoj napravio repoziciju. Čekali smo konačne i egzaktne podatke kako bi mogli govoriti o podacima koji su prošli sve statističke preračune. Nakon što smo dobili podatke o poslovanju privrednih društava izradili smo Informaciju o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice u 2018. godini koju smo poslali prema Gradskom vijeću Grada Živinice. U protekle dvije godine ukupan prihod od prodaje porastao je za oko sto miliona maraka. Kada govorimo o činjenici da je Grad Živinice drugi po razvoju privrede na Tuzlanskom kantonu podaci o povećanoj količini prihoda su jako značajni za naš grad. Pored toga još jedna važna činjenica je izvoz robe. Naime, u odnosu na zadnje dvije godine izvoz robe je povećan za trideset miliona maraka. Naša postavljena referenca koju smo željeli ostvariti je bila sto miliona, ali poslije završnih rezultata dobili smo činjenicu da smo prevazišli ta očekivanja. S obzirom na to da smo smo uredili poslovnu zonu Grada Živinice, izmijenili procedure izdavanja građevinskih i urbanističkih dozvola, otvorili Centar za biznis gdje za dva sata izdajemo Dozvole za obrt, mi smo pojednostavili procedure ulaganja, te time napravili brend ulaganja u Grad Živinice. Izbrendirali smo se do te mjere da imamo jako puno potencijalnih ulagača, a o tome nam govori statistički podatak da je u 2018. godini otvoreno 13 novih kompanija, a samim tim je zaposleno šesto građana Grada Živinica. Danas imamo preko hiljadu novozaposlenih za dvije godine u realnom sektoru. Ukoliko uzmemo u obzir zapošljvanje građana u svim sektorima to je negdje oko hiljadu i po građana u intervalu od dvije godine.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Da Grad Živinice ima potencijala u trgovini, u proizvodnji, poljoprivredi i turizmu pokazali su nam podaci dobiveni kroz konačne proračune i ispitivanja. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića najslabije podatke imamo kada su u pitanju prihodi iz ugostiteljstva, s tim u vezi u narednom periodu treba intenzivnije raditi na razvoju ugostiteljstva.

“Izradili smo Strategiju razvoja turizma Grada Živinice jer smo smatrali da kroz turizam možemo povećati prihode u ugostiteljstvu. Ovaj strateški dokument će nam dati odgovre kako potencijalne prirodne resurse pretvoriti u turističke destinacije primamljive za strane i domaće turiste, te time izvršiti dodatno punjenje Budžeta. Dakle, ukoliko u narednom periodu u potpunosti implementiramo Strategiju razvoja turizma, a uz Agroturizam, našim građanima ćemo obezbijedit mogućnost samozapošljavanja. Razvoj privrede u Gradu Živinice je u potpunosti zadovoljio sve parametre, tako da možemo slobodno kazati da Grad Živinice ponosno nosi drugo mjesto u Tuzlanskom kantonu, a napominjem da smo prije tir do četiri godine bili na petom mjestu po razvijenosti privrede. To je najvažnija informacija koju trebamo dati našim građanima. Sve se to reflektovalo i na Budžet Grada Živinice, koji je prije dvije godine iznosio oko 17 miliona maraka, danas su to 24 miliona maraka.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


Grad Živinice je prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika (Global Network of Learning Cities).

Navedenim članstvom Grad Živinice postao je dio dinamične mreže čiji je cilj podržati i ubrzati praksu cjeloživotnog učenja u svjetskim zajednicama promicanjem političkog dijaloga i učenja među vršnjacima među gradovima-članicama, uspostavljanjem veza, poticanjem partnerstava, izgradnjom kapaciteta i razvojem instrumenata za potaknuti i prepoznati napredak u izgradnji gradova za učenje.

UNESCO Global Network of Learning Cities gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika je međunarodna mreža koja je usmjerena ka politici i pružanju inspiracije, znanja i najboljih praksi, a s ciljem unapređenja cjeloživotnog obrazovanja za sve. UNESCO GNLC također čini važan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja, posebno SDG 4 („Osiguravanje uključivog i pravednog kvalitetnog obrazovanja i promicanje mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“) i SDG 11 („Uključivanje gradova i ljudskih naselja“).

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je formiranjem Savjeta mladih koncentrisao pažnju na mlade, kako bi na taj način sa mladima direktno razgovarao o njihovim interesima, potrebama i aktivnostima. Dakle, aktivnosti sa Savjetom mladih, rezultirale su i izradu Strategije za mlade jednog jako značajnog dokumenta za mlade u Gradu Živinice. Zatim realizacija Start up programa koji su postali prepoznatljivi i jako uspješni. Konstantna edukacija mladih kroz navedene Start up projekte i razne druge projekte sa mladima, te informativne radionice i programe koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa udruženjima, NVO, i višim nivoima vlasti od kojih možemo istaći AMICA EDUCU, i Omladinsku banku.
Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića u zadnje tri godine izvršena su intenzivna ulaganja u obrazovni sistem i ustanove Grada Živinica, iako je primarni osnivač obrazovnih ustanova Ministarstvo za obrazovanje BiH, a sve u cilju da se našim učenicima obezbijede bolji uslovi u kojima će moći postizati i bolje rezultate.
Dakle, ulaganje u obrazovne institucije na području Grada Živinice, podrška u svim aktivnostima koje organizuju i takmičenjim na kojima učestvuju, stipendiranje učenika i studenata, te mogućnost stručnog osposobljavanja tokom cijele godine, uz sve ostalo gore navedeno dovelo je do toga da su ispunjeni uslovi koji su Grad Živinice doveli do UNESCO-vog priznanja koje podrazumijeva članstvo u UNESCO Globalnu mrežu gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH ističu da se nadaju da će Grad Živinice, kao prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo ove prestižne mreže, potaći i inspirisati i druge gradove u BiH da kroz razvijanje mogućnosti za cjeloživotno učenje svojih stanovnika doprinesu kako izgradnji ljudskih kapaciteta tako i opštem ekonomskom napretku i održivom razvoju, te su poželjeli uspješnu realizaciju aktivnosti planiranih u okviru ove mreže.

“Zadovoljstvo mi je kazati da je Grad Živinice u proteklih nekoliko godina dobio jako puno priznanja zahvaljujući velikom trudu i radu gradske administracije i Gradskog vijeća, a to je UNESCO prepoznao. Obaviješteni smo od strane Ministarstva civilnih poslova BiH da smo primljeni u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Tokom proteklih godina vodili smo se definicijom Svjetske banke da socijalna inkluzija podrazumijeva ne samo izvlačenje ljudi iz siromaštva, nego kvalitetnu edukaciju i uključivanje građana u kulturne i društvene događaje grada. U zadnje dvije godine posebno smo se fokusirali na edukaciju mladih i uradili smo jako puno na tom polju. Naime, formiraliali smo Gradonačelnikov Savjet mladih, zatim smo u saradnji sa AMICOM organizovali mnoge radionice na temu edukacije mladih o informacijama. Posebno želim istaći da kada su u pitanju mladi ljudi svaka lokalna zajednica je dužna imati Strategiju za mlade. Grad Živinice je sa mladim ljudima kroz radionice uspio izraditi Strategiju za mlade, te smo time možda rijetka lokalna zajednica koja ima tako jedan važan strateški dokument. Međutim najznačajnije ulaganje u mlade, njihovo znanje i edukaciju smo uradili kroz Strat-up projekte i time kvalitetnim mladim ljudima pružili mogućnost da svoje ideje realizuju u uspješan biznis. Do danas imamo 26 potpisanih Start-up projekata održivih na tržištu. Težnja je da kroz Start-up projekte Gradu Živinice otvorimo mogućnost kandidovanja u UNESCO-vu Globalnu mrežu gradova koji ulažu u informatizaciju. Također projekte koje smo vodili su projekti stipendiranja mladih ljudi i studenata, a po završetku školovanja osigurali smo i odrađivanje pripravničkog staža. Jako bitna stvar za studente je zdravstveno osiguranje, a mi smo za sve naše studente koji zbog starosne dobi gube pravo na obavezno zdravstveno osiguranje našli metodologiju kako im obezbijediti zdravstveno osiguranje. Na osnovu tog projekta smo uradili i projekat da svaki građanin u Živinicama, koji nema zdravstveno osiguranje, dobije isto. Saradnja sa USAIDOM nam je dala mogućnost da se fokusiramo na mariginalizirane skupine stanovništva, prije svega na mlade žene s ciljem da za njih kreiramo takvu situaciju u kojoj će kroz svoj svakodnevni rad nesmetano zarađivati. Navedenim smo zaokružili jednu zaista kvalitetnu sliku o Gradu Živinice što je iz UNESCO-a i prepoznato. S obzirom da smo prvi i jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je primljen u globalnu mrežu UNESCO-a imat ćemo privilegiju da se u narednih pet godina možemo prijaviti na određene projekte koji će biti kompatibilni o ovome o čemu sam govorio. Smatram da je ovo veliki iskorak ne samo za Živinice nego i za državu Bosnu i Hercegovinu, jer je jedan grad uspio da uđe u jednu mrežu tako izuzetnog međunarodnog i svjetskog značaja. Ako kažemo da su svjetske metropole u mreži UNESCO-a, možemo slobodno kazati da će Živinice biti “rame uz rame” s tim gradovima. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini su pokušavali ispuniti određene kriterije, koje smo i mi morali ispuniti da bi smo dobili tako jedno prestižno priznanje učlanjenje u UNESCO-vu Globalnu mrežu, ali nisu uspjeli. S ponosom kažem da su Živinice nakon jednog marljivog rada kompletne Uprave Grada Živinice postale članica UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Ovom prilikom se želim zahavliti Gradskom vijeću koje je podržalo naše prijedlog kako bi smo realizovali sve ovo i zaista kompletirali jednu pozitivnu priču, jednu dobru poruku iz Grada Živinica.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-3-108_19

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“, a na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške, objavio Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku ugovori će biti potpisani dana 07.08.2019. godine, srijeda, u 11 sati u sali za sastanke Grada Živinice.

KONAČNA RANG LISTA


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u povodu zvaničnog uručivanja standard puške upriličio prijem za sportiste, članove Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice.

S obzirom na to da je standard puška kvalificirana kao obavezna oprema na međunarodnim takmičenjima, a na kojima je navedeni klub svojim uspješnim rezultatima i ostvario učešće na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu, gradonačelnik Kamenjaković je iz budžetske rezerve osigurao 5.900,00 KM za nabavku iste.

Na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu državu Bosnu i Hercegovinu će predstavljati tim od pet takmičara, s tim da će dva reprezentativca Alma Hodžić i Mirsad Begić članovi Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice ujedno predstavljati i Grad Živinice.
Navedeno takmičenje će se održati u Osijeku, u ovoj sedmici, gdje će učešće uzeti takmičari iz 50 zemalja svijeta.

Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao da imamo klub sa referencom na Međunarodnim takmičenjima, te kada su u pitanju budžetska sredstva namjenjena ovom klubu, ali i sportu u Živinicama ona moraju biti povećana, kako bi i na taj način stimulisali razvoj sporta u našoj lokalnoj zajednici.

Nabavka i uručivanje standard puške, koja je dio savremene opreme u streljaštvu, nastavak je uspješne saradnje koju ostvaruju predstavnici naše Gradske uprave sa Streljačkim klubom osoba sa invaliditetom Živinice, s tim da je prije oko godinu i po dana donirana prva standard puška navedenom klubu. Naime, reprezentacijski tim Bosne i Hercegovine će na Svjetskom kup-u za osobe sa invaliditetom u streljaštvu u Osijeku metu gađati iz obje donirane standard puške.

“Posebno zadovoljstvo mi je kazati da je Streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice sa postignutim rezultatima na državnim takmičenjima došao do reference koja im otvara vrata međunarodnih takmičenja, a to je zapravo pokazatelj njihovog truda i rada tokom godina postojanja. Međutim, imali su tehničku zapreku za učešće na međunarodnim takmičenjima, a to je bila nabavka puške koja je kvalificirana za tu vrstu takmičenja. Mi, u Gradskoj upravi, smo odlučili da kroz nabavku standard puške koja zadovoljava te kriterije našem klubu omogućimo da izađe na Međunarodno takmičenje gdje će na najbolji mogući način predstaviti Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedan od načina afirmacije socijalne inkluzije kao fokusa naše Gradske uprave. Naše građanstvo želimo motivirati na društveni i kulturni život, a na ovakav način možemo pomoći svim kategorijama našeg društva. Posebno sam ponosan na to što sa sigurnošću možemo očekivati dobre rezultate naših reprezentativaca. To će biti dodatna motivacija i drugim članovima da se uključuju u streljačke klubove. Naša lokalna zajednica će i u budućnosti, na isti način, nastaviti pomagati klubu, jer smo vidjeli da klub ima potencijala i mogućnosti, te sistematski napreduje. Streljački klub osoba sa invaliditetom Živinice se na najbolji i najkvalitetniji način razvija od svojih početaka. Dakle, krenuli su sa lokalnog nivoa, zatim osvojivši kantonalni, federalni i na kraju državni nivo danas su oni naši predstavnici na Međunarodnim takmičenjima. Dobri rezultati na takmičenju u Osijeku su zaista naša realna očekivanja. Ovom prilikom želim uputiti iskrene čestitke klubu na kvalitetnom i napornom radu, kao i entuzijazmu svih ljudi i pojedinaca koji rade u ovom klubu. Zahvaljujem im se što svojim radom doprinose kvalitetnijem razvoju našeg društvu.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Standard puška, za čiju se nabavku pobrinula Gradska uprava Živinice, će meni i mojim kolegama iz tima omogućiti učešće na Svjetskom kup-u u Osijeku. Idem ispred reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali naravno predstavljam naš Grad. Na takmičenje idem s ciljem da osvojim jednu od medalja i tome se nadam. Zahvaljujem se našoj lokalnoj zajednici i gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću na podršci koju nam pružaju kroz svaki potrebni segment.”, rekla je članica Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice Alma Hodžić.