Konačna rang lista korisnika Programa podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“, a na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške, objavio Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku ugovori će biti potpisani dana 07.08.2019. godine, srijeda, u 11 sati u sali za sastanke Grada Živinice.

KONAČNA RANG LISTA