Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta

Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta

Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta