Konačna rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS za stručno osposobljavanje

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, gradonačenik Samir Kamenjaković potpisati će ugovore sa direktorima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.
Svečano potpisivanje ugovora će biti upriličeno 06.08.2019. godine, u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 11:00 sati.
Nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste obavezne su prisustvovati ovom potpisivanju ugovora između Gradonačelnika i direktora pravnih subjeka.

Nakon što potpišu ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA RANG LISTA