Grad Živinice prethodnih dana aktivno realizuje projekte putne infrastrukture značajne za sigurniji i kvalitetniji način života građana. S tim u vezi, asfaltirana je i dionica puta u Mjesnoj zajednici Bašigovci, u naselju Trasa, dužine 200 metara, i širine 3 metra.

Finansijska vrijednost ovog projekta je oko 25.000,00 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“d.o.o.

Povezivanje asfaltnim putem naselja Trasa sa gradskom jezgrom Grada Živinice mještanima ovog područja od velike je koristi, a sama inicijativa za realizaciju ovog projekta pokrenuta je od strane istih.

Kako je istakao gradonačelnik Kamenjaković u narednom periodu radit će se i kanalizaciona mreža, te legalizacija objekata na ovom području.

„Realizujemo projekat koji je uvršten u Budžet Grada Živinice, a na inicijativu građana ovog dijela Mjesne zajednice Bašigovci – naselje Trasa, jer želimo poboljšati kvalitet življenja ljudi na ovom području koji imaju mnogo problema. Ono što je najvažnije jeste da ćemo realizovati i projekat kanalizacione mreže koji smo postavili još u projektu izgradnje poslovne zone. Odlučili smo uraditi kolektor i praviti kratke kanalizacione mreže kako bi se građani mogli nesmetano spajati. S obzirom na to da je Skupština Tuzlanskog kantona dala saglasnost za legalizaciju objekta i to ćemo završiti u narednom periodu, te time riješiti problem legalizacije. Čestitam mještanima naselja Trasa što su dobili ovako lijep put i nadam se da ćemo sve pokrenute projekte i završiti na zadaovoljstvo naših sugrađana.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru realizacije infrastrukturnih projekata u Gradu Živinice jedan od prioritetnih projekata je rekonstrukcija mosta u Mjesnoj zajednici Suha, u naselju Suljići, čija realizacija počinje ovih dana.

Rekonstrukcijom ovog mosta koji je u jako lošem stanju riješit će se veliki problem koji su imali mještani ovog naselja, te će se omogućiti kvalitetnija, brža i sigurnija komunikacija građana mjesne zajednice Suha sa regionalnim putem i sa gradskom jezgrom.

Planirano trajanje radova na sanaciji navedenog mosta u naselju Suljići je od 7 do 10 dana i u tom periodu komunikacija saobraćaja će se vršiti alternativnim pravcem Suljići – Kicelj – Bučik.

Izvođač radova na sanaciji navedenog mosta je firma “AM-GRADNJA-OKIĆ” d.o.o Živinice.

Osim mosta u Suhoj, uskoro počinje realizacija također prioritetnog projekta izgradnje potpuno novog mosta pored željezničke stanice koji zbog zakonske procedure nije mogao vremenski brže da se realizira.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog početka realizacije projekta sanacije ovih projekata koji se odnose na sanaciju i izgradnju ova dva mosta čime se će se riješiti problem saobraćajne komunikacije građana na ovim dijelovima Grada Živinice.

“Na incijativu vijećnika Suljića koji je u više navrata inicirao ovaj problem, mi smo danas došli da konačno krenemo u izradu ovog projekta sanacije mosta. Zaista se na terenu vidi evidentan problem na ovom mostu i ono što je posebno važno istaći da će u roku od 7 do 10 dana izvođač izvršiti radove i da će most biti prohodan. Našli smo dakle i alternativni prolaz dok se bude vršila sanacija mosta. Želim kazati zaista da su nam prioriteti sanacija mosta u Suhoj i izgradnja mosta na željezničkoj stanici koji će se početi raditi od istog izvođača koji je izabra za oba mosta. Nadam se da će građani Suhe imati što prije siguran prelaz preko ovog mosta. Također, Grad Živinice ovih dana ima planiranu realizaciju određenih projekata na području Mjesne zajednice Suha koji se realizuju sredstvima iz Budžeta Grada Živinice i iz koncesionih sredstava”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi se nalazimo u Mjesnoj zajednici Suha, zaseok Suljići. Prije svega moram da se zahvalim na strpljenju građana koji su imali ovih mjeseci, ova agonija završava se uskoro. U narednim danima stupamo u realizaciju ovog projekta. Morali su da se ispoštuju svi tenderski okviri i da se povade papiri za koje smo morali da imamo strpljenja. Gradonačelnika smo zamolili da ovo bude prioritet, odnosno da se sanira ovaj most. Na kraju samo da kažem da ćemo mi vršiti komunikaciju Suljići – Kicelj – Bučik, dok se ne sanira most da građani znaju da će komunikacija ići tom trasom. Most je oštećen prije godinu dana i bitno je da nismo imali nekih većih problema i da nije niko nastradao. I još jednom bih se zahvalio gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću zato što je ovaj most uzeo kao prioritet prioriteta koji je od velikog značaja za nas i našu putnu komunikaciju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Mehmedalija Suljić.

 


Na području Grada Živinice ovih dana implementiraju se razni infrastrukturni projekti među kojima su i projekti putne infrastrukture. S tim u vezi, planiranom dinamikom asfaltirane su i tri nove dionice puta u Mjesnoj zajednici Litve, koje će omogućiti kvalitetniji način življenja građanima na ovom području.

Riječ je o dionicama puta „Put od kuće A.G. prema kući Z.Č“, „Prelaz preko pruge lijevo“, te nastavku asfaltiranja dionice puta „Golubinjak prema Ominom brdu“.

Ukupna finansijska vrijednost iznosi  24.016,69 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“ d.o.o.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića svi projekti koji su upisani u Budžetu bit će i realizovani.

„Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžeta ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti. Očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Počela je realizacija Projekta izgradnje putne dionice na području Grada Živinice i Općine Kalesija, a riječ je o dionici puta „Rainci Donji, Pedići – Most mala Spreča –  Tupković“.

Naime, projekat izgradnje putne dionice koja će spajati Grad Živinice sa Općinom Kalesija omogućit će građanima bržu, sigurniju i lakšu putnu komunikaciju, te poboljšati kvalitet življenja na ovom dijelu Grada i Općine.

Ukupna procijenjena finansijska vrijednost projekta iznosi oko 550.000,00 KM, od kojih su inicijalna sredstva osigurana iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, te sufinansiranjem Grada Živinice i Općine Kalesija.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković nedavno je sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i načelnikom Općine Kalesija, potpisao okvirni Sporazum o udruživanju sredstava za finansiranje putne infrastrukture koja će spajati Grad Živinice i Općinu Kalesija.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX d.o.o“.

Također, izgradnjom ove putne dionice omogućit će se kvalitetnija i brža komunikacija istočnog dijela Grada Živinice sa Gradom Tuzla.

S obzirom na to da Grad Živinice veliki značaj daje razvoju turizma, spajanjem Grada Živinice sa Općinom Kalesija stvara se pogodno tlo za zajedničku saradnju koja će mnogo doprinijeti ekspanziji turizma na našim prostorima.

Kako ističe ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić ova putna dionica predstavlja solidan put koji će povezati ove dvije lokalne zajednice koja su već tradicionalno, familijarno i na svaki drugi način povezana.

Prema riječima načelnika Općine Kalesija realizacija ove putne dionice od velikog je značaja za obje lokalne zajednice jer pospješuje putnu komunikaciju.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog učešća i realizacije ovog projekta jer ide korak dalje i otvara mogućnost nastavka izgradnje autoputa za bicikle koji omogućava razvoj turizma na području Grada.

„Želim kazati da mi je veliko zadovoljstvo da je projekat koji se pokušava uraditi već deset godina krenuo u realizaciju i da je izabran izvođač radova. Mi smo ulaganjem u ovaj dio puta prošle godine smanjili potrebna ulaganja za ovaj projekat, a Grad Živinice sad sufinansira sa 50.000,00 KM projekat koji je izrazito značajan za istočni dio Živinica jer će skratiti put do Grada Tuzla. Važno je istaći spajanje lokalnih zajednica, jer smo u Strategiji razvoja za turizam uvrstili projekat koji je kompatibilan sa Općinom Kalesija, a riječ je o izgradnji autoputa za bicikle koji će pratiti ovu dionicu puta i dati poseban fokus turizmu. Želim čestitati građanima Rainaca i Tupkovića na ovom dugo čekanom projektu koji će otvoriti bolju komunikaciju između Grada Živinice i Općine Kalesija, te poboljšati i privredni i kulturni aspekt i razviti turizam na području i našeg Grada i Općine Kalesija.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Raznih obećanja je bilo prethodnih godina da će se ova putna komunikacija povezati, a evo sada su predstavnici Općine Kalesija i Grada Živinice prepoznali prioritet i kandidovali projekat kako bi dobili finansijska sredstva, i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je i podržala projekat i kroz podršku nižih nivoa vlasti dala određena sredstva. Ovo je solidan put koji će povezati dva kraja i pospiješiti komunikaciju koja je i tradicionalno i familijarno a i na svaki drugi način povezana.“, rekao je ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, Edin Ramić.

„Govoreći strateški drago mi je što je ovaj put asfaltiran i da profunkcioniše. Od velikog je značaja spajanje Općine Kalesija i Grada Živinice, a putna komunikacija je već tradicionalno i familijarno vezana s obje strane. Daleko je bitnija putna komunikacija za građane Tupkovića jer će im biti bliže Grad Tuzla ovom dionicom puta, i evo uvodimo izvođača i čim dobije garanciju počinje sa izvođenjem radova za koji se planira trideset dana izgradnje.“, rekao je načelnik Općine Kalesija Sead Džafić.

„Prisustvujemo historijskom činu gdje evo počinje realizacija projekta spajanja našeg Grada i Općine, što mi predstavlja posebno zadovoljstvo  jer sam rođen na ovim prostorima. Potrudit ćemo se da iskoristimo sve kapacitete kako bi ovaj put proglasili regionalnim i onakvim kako najbolje i pripada. Želim i da čestitam građanima na ovako vrijednom projektu i nadam se da će nam donijeti napretka i boljitka i za Općinu Kalesija i za Grad Živinice.“, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.    


Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

U proteklim danima zavrsena je izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Šahići.

Radi se o izgradnji cestovne infrastrukture i povezivanju Šahića i Berića preko Živčića sa gradskom jezgrom, radi lakše, brže i sigurnije komunikacije lokalnog stanovništva.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta je 200.000,00 KM, a većinska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su putem koncesija.

S tim u vezi jučer je u MZ Šahici upriličena svečanost povodom realizacije ovog projekta putne infrastrukture na čiju realizaciju su mještani nekoliko naselja ove Mjesne zajednice čekali, kako ističu, 50 godina.

Ovo je primjer kako treba da se vraćaju sredstva od koncesija na mjesta gdje se iskorištavaju njihova dobra i s tom praksom nastaviće se i u buduće.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju ravnomjerna raspodjela Budžeta i vraćanje koncesionih sredstava na područja iz kojih se crpe prirodna bogatstva.

“Danas smo završili najvažniji i najveći projekat za Mjesnu zajednicu Šahići, s obzirom da ovdje ljudi nisu imali ni definisanu trasu puta kojim bi mogli doći do svog mjesta. Mi smo prvo sa rudnikom utvrdili trasu i ona je sada trajna i ono što me posebno danas raduje je da zaista veliko zadovljstvo i radost dijelim sa stanovnicima ovog područja, da smo uspjeli asfaltirati kompletnu dionicu tog puta. Ono što posebno želim istaći da je većina ovih sredstava obezbjeđena putem koncesija. To je ono što smo govorili i prije četiri godine da trebaju da se vraćaju na mjesta gdje šteta načinjena. Od 2003. godine kada je izašao zakon o koncesijama, nije se ulagalo u područja ovakvog tipa i iz tog razloga me raduje da je i dio pravde iz Budžeta Grada Živinice došao i dotakao ove ljude na ovom području. Mi ćemo nastaviti raditi sve projekte iz Budžeta, koncesije ćemo usmjeravati uvijek na mjesta gdje šteta načinjena i to je ono na čemu želimo istrajati. Građanima želim čestitati na ovako dobrom projektu koji je u vrijednosti preko 200.000,00 KM, želim da Grad Živinic nastavi ovim tempom da ima Budžet pravedniji, razvojni i stabilizirajući”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ova generacija Gradskog vijeća na čelu sa gradonačelniko Samirom Kamenjakovićem dovela je u stvarnost san mještana Šahića. Mi smo danas realizovali projekat asfaltiranja ove dionice puta u vrijednosti 200.000,00 KM. Ako se sjetite mi smo posle Nove godine održali jedan radni sastanak sa rukovodstvom rudnika da utvrdimo trasu puta za ovu Mjesnu zajednicu i otišli smo puno koraka dalje i ovu dionicu konačno stavili apsolutno u realizaciju i time završili ovaj projekat. Želim svim građanima Šahića i ostalim područjima da čestitam da puno godina u zdravlju i sreći koriste ovu dionicu puta. Naravno mi stojimo na raspolaganju za realizaciju ostalih projekata”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

“Čekali smo na realizaciju ovog projekta preko 50 godina. Znači nam više od pola života jer smo patili kao niko na svijetu i obraćali se svakome i svuda i niko nam nije izašao u susret do ove postave u Gradskoj upravi, od gradonačelnika do predsjedavajućeg Gradskog vijeća i vijećnika, i rudnika sa kojima je bila dobra saradnja. Prezadovoljni smo i želim da se građani dobro osjećaju i da se navozaju asfaltnim putem”, izjavio je predsjednik savjeta MZ Muhamed Kulović.

 


Ovih dana završena je prva faza projekta ekološkog savjetovanja i podjela EE paketa domaćinstvima u Gradu Živinice, kojim se želi uticati na svijest ljudi o značaju uštede energije, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje svoje račune za energiju.

U okviru ovog projekta podijeljeno je 6.000 LED sijalica u 1500 domaćinstava, u kojima je izvršeno anketiranje od strane 21 volontera Srednje elektrotehničke škole Živinice i studenata Fakulteta elektrotehnike Tuzla

.Nakon uspješne realizacije prve faze navedenog projekta koji se odnosi na savjetovanje i anketiranje domaćinstava volonterima su uručeni certifikati za učešće u ovom projektu.

Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika, šro predstavlja prvu fazu projekta koja je završena ovih dana, i godinu dana nakon prvog savjetovanja, što će se relizovati u drugoj fazi, utvrdit će se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u Gradu Živinice.

Projekat se realizuje u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva”, a koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju Tuzla i Gradom Živinice.

 


Područje Grada Živinice ovih dana pokriveno je infrastrukturnim projektima koji se realizuju planiranom dinamikom, u okviru kojih su i projekti putne infrastrukture.

S tim u vezi, u okviru projekata putne infrastrukture u proteklim danima počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta na području Mjesne zajednice Podgajevi, a radi se o dionici puta „Put od Podgajeva prema Kuljanu“.

Finansijska vrijednost navedenih radova je iznosi oko 200.000,00 KM, a izvođač radova je živinička firma „Holex“ d.o.o.

Dakle, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje vozila, te stvorili pogodniji uslovi za život građana, na ovom području radi se kvalitetna putna dionica na koju se duže vremena čekalo.

Naime, kvalitetna izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici koja je bila u devastiranom stanju, radi se prema projektnoj dokumentaciji što će omogućiti kvalitetniju putnu komunikaciju i sigurnije kretanje stanovništva na ovom području Grada Živinicee.  

Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković, Grad Živinice je po prvi put u suficitu, a Budžet Grada Živinice je stabilan, što daje mogućnost da se realizuju svi planirani projekti u Budžetu, a rekonstrukcijom ove dionice puta poboljšat će se kvalitet življenja naših građana.

„Kao što je i obećano prije dva mjeseca da ćemo pokrenuti tri značajne dionice puta, odnosno sanaciju puteva, možemo reći da je krenula realizacija istih. Rekonstrukcija puta od Podgajeva prema Kuljanu je nešto što se čekalo duži niz godina, i našim građanima smo htjeli priuštiti sve ono što smo ove četiri godine prikupljali. S obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni Budžet koji je taskođer bio pozitivan i u suficitu, te odlučili da sve upisane projekte i realizujemo. Rješavanje putne infrastrukture poboljšat će kvalitet življenja naših građana, te smatram da ćemo dobro sanirati puteve do jeseni tako da ćemo sigurno imati kvalitetnije kretanje naših građana putem tih saobraćajnica.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

U proteklim danima završava se izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Šahići. Radi se o izgradnji cestovne infrastrukture i povezivanju Šahića i Berića preko Živčića sa gradskom jezgrom, radi lakše, brže i sigurnije komunikacije lokalnog stanovništva.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta je 200.000,00 KM, a finansirano je iz Budžetskih i koncesionih sredstava Grada Živinice.

Vraćanjem koncesionih sredstava u mjesne zajednice iz kojih se koriste mineralne  sirovine stekli su se uslovi za veća ulaganja u infrastukturne projekte kako bi se popravili uslovi života na tim mjestima.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju vraćanje koncesionih sredstava na područja Grada iz kojih se crpe prirodna bogatstva, čime će mještani Mjesne zajednice Šahići dobiti put na koji su čekali 50 godina.

„Radimo put na koji se čekalo oko 50 godina, a ono što je bitno naglasiti jeste da smo prije samog rješavanja putne komunikacije, sa Rudnikom Mrkog uglja Đurđevik, uspjeli riješiti trasu puta gdje put može da se radi. Ovi ljudi zaista su bili u agoniji jer je lokalna zajednica trebala još prije deset godina riješiti putnu komunikaciju sa rudnikom, a nije rješavala. Uspjeli smo nakon određivanja trase skupiti sredstva iz koncesija i iz Budžeta Grada Živinice kako bi u potpunosti riješili problem ove putne komunikacije. Riješit čemo i one putne komunikacije koje su bile zapuštene i koje nisu bile za upotrebu, vratit ćemo ih u normalu i urediti na jedan urbani dio i omogućiti mještanima Šahića, Živčića i Berića kvalitetnu komunikaciju. Raduje me što ćemo uraditi kompletan dio dionice i što ga nismo ostavili u dijelovima da radimo. Vrijednost ovog projekta je oko 200.000,00 KM. Važno je istaći za ovo područje jeste vraćanje koncesija i to je ono što smo govorili prije četiri godine. Vraćanje koncesija vraća se i ono što je zapostavljeno od 2003. godine, jer je od tada izglasan Zakon o koncesijama i uplaćivano je na račun Grada, međutim ovdje ništa nije dolazilo. Iz tog razloga me posebno raduje da je Budžet pravedniji prema ovim ljudima i da je ispravljena dugogodišnja nepravda. Način na koji smo ovo uradili bio je veoma bitan jer uz saglasnost koju smo dobili od Rudnika danas radimo kompletnu dionicu puta“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Mi smo od Mjesne zajednice Šahići dobijali zahtjeve da utvrdimo trasu puta kako bi mogli normalno funkcionisati sa Gradom Živinice, a mi smo otišli mnogo dalje i evo prisustvujemo realizaciji asfaltiranja glavnog pristupnog puta za Mjesnu zajednicu Šahići i njene dijelove. Na ovome se neće stati i u narednom periodu nadam se da ćemo završiti sve dijelove puta do MZ Đurđevik i tu ćemo staviti tačku kada je u pitanju putna komunikacija za ovu Mjesnu zajednicu. Želim napomenuti dobru saradnju gradonačelnika Grada Živinice i Gradskog vijeća i da po prvi put imamo vraćanje sredstava od koncesionih naknada na mjesto nastanka. Građanima Mjesne zajednice Šahići čestitam i želim im da u narednom periodu uživaju u ovoj putnoj komunikaciji“, kazao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u saradnji sa nadležnim iz Vodovoda i kanalizacije Živinice obišao rezervoar na Trokinom Brdu u Dubravama Gornjim odakle je u probni rad puštena voda u sekundarnu mrežu.

Naime, nakon što je urađena rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda od rezervoara na Trokinom Brdu, te nakon testiranja, provjerene i potvrđene ispravnosti ovog rezervoara, kao i vodnog sistema od crpne stanice do navedenog rezervoara, u probni rad puštena je voda mještanima Mjesne zajednice Dubrave Gornje i Dubrave Donje.

Naime, da bi se vodovodna mreža na području Dubrava Gornjih i Donjih stavila u potpunu funkciju u proteklom vremenu se radilo na sanaciji i dogradnji iste. Bazen na Trokinom brdu, Žurnalićima i Dervišima su ključne tačke kada je u pitanju vodosnabdijevanje mještana, stoga se fokusiralo na sanaciju i dogradnju navedenih bazena.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa nadležnim iz Vodovoda i kanalizacije Živinice, predsjednicima Savjeta Mjesnih zajednica Dubrave Gornje, Emirom Malkićem, i Dubrave Donje, Semirom Šljivićem, kao i ostalim članovima Savjeta i aktivnim građanima ovih Mjesnih zajednica, projektantom Amirom Dedićem, te Gradskim vijećem Živinice, posljednih mjeseci zaista intezivno radio na rješevanju vodosnbdijevanja u Dubravama.

S tim u vezi, puštanjem vode iz bazena na Trokinom Brdu u sekundarnu mrežu završava se i posljednja faza testiranja funkcionalnosti i ispravnosti ovog vodnog sistema.

U ovoj završnoj fazi građani određenih dijelova u visinskim zonama Dubrava, koji nikada nisu imali vodu na svojim česmama, konačno, po prvi put, su dobili vodu u svojim domaćinstvima.

Dakle, građani Dubrava će konačno česme u svojim domaćinstvima koristiti u svrhe za koje su i namjenjene.

Kako ističe direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Hidajet Mahmutbegović uspostavljen je složen sistem i puštena voda u sekundarnu mrežu, a stanje je zadovoljavajuće, čak i bolje od očekivanog.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je za mještane jako emotivan čin jer je nakon višegodišnjeg ulaganja u ovaj dio, uz naglašavanje značenja vraćanja sredstava od koncesionih naknada, puštena završna testna faza vodosnabdijevanja u Dubravama Gornjim i Dubaravama Donjim.

„Došli smo na Trokino brdo na našu kapitažu koja je čekala 30 godina, a razlog tome je završena rekonstrukcija distributivnog cjevovoda od rezervoara na Trokinom Brdu. Puštanjem u funkciju ovog rezervoara biće riješen problem vodosnabdijevanja u Dubravama Gornjim i Dubravama Donjim. Ovo je je projekat o kojem se dugo govorilo i obećavalo da će biti završen i drago mi je što smo ga konačno i završili i što smo došli u fazu da ga pustimo u funkciju. Testno smo pustili vodu do petka, a u petak bi zvanično trebalo da voda iz ovog rezervoara u potpunosti preuzme sistem vodosnabdijevanja Dubrava od crpne stanice prema Trokinom brdu. Obišli smo i određena naselja koja dugi niz godina nisu imali vodu i gdje im se po prvi put sada pojavila voda na česmama. Za ove naše sugrađane je ovo jako emotivan čin. Želim kazati da će u ovih mjesec dana postojati mogućnost tehničkih problema jer je sistem tek pušten i iz tog razloga dužni smo propratiti sve ove stvari. Zadovoljstvo mi je da se nalazimo na mjestu na kojem je 15 godina obećavano ljudima da će se voda napuniti i evo tek danas smo svjedoci tog punjenja. Želim se zahvaliti predstavnicima Mjesne zajednice Dubrave Donje i Gornje, Gradskom vijeću i preduzeću ViK Živinice sa kojima smo zaista timski radili kako bi došli u ovu situaciju da možemo pustiti vodu u Trokino brdo. Posebno naglašavam građanima da su trebali i prije dobiti koncesije koje nisu nikada dobijali i evo to pokazuje i ovaj projekat, jer su dio koncesionih sredstava koji su dobili predstavnici Dubrava usmjerili na ovaj projekat, što je uz sredstva iz Budžeta Grada Živinice koja smo izdvojili dalo današnje rezultate. Nadam se da ćemo uskoro na ovaj način pustiti i vodovod u Baricama i da ćem imati riješenu dugogodišnju agoniju vodosnabdijevanja kako Dubrava tako i cjelokupnog Grada Živinice. Smatram da su ovo projekti koje trebaju svi prihvatiti, a ono što je najvažnije moramo se prihvatiti posla i temeljnog timskog rada jer to daje rezultate rada za ove četiri godine, a posebno kada je u pitanju vodosnabdijevanje Dubrava.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Temeljni poslovi su odrađeni. Rezervoar je napravljen i pušten u funkciju 1982.godine, potisni cjevovod je izgrađen i pušten u funkciju 2007.godine. Uspostavljen je prilično složen sistem, a danas smo pustili i vodu u sekundarnu mrežu. Stanje je zadovoljavajuće, čak i bolje nego što smo mislili. Želim upozoriti građane da ćemo u narednih nekoliko dana pratiti stanje na terenu i održavati sistem i vjerujem da će sve biti dobro. Također želim zamoliti i građanstvo da prati stanje vlastitih sistema vodosnabdijevanja, te da za bilo kakve probleme jave VIK.u kako bi odmah reagovali, i uvjeren sam da ćemo u narednom periodu uspjeti održati ovakav sistem kakav jeste.“, rekao je direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Hidajet Mahmutbegović.


U okviru realizacije projekata putne infrastrukture u Gradu Živinice počela je izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta od Bašigovaca, preko Krivače, prema Gračanici.

Naime, kako bi se omogučilo kvalitetnije kretanje vozila, te stvorili pogodni uslovi za život građana na ovom području na ovom dijelu Grada Živinice biće izgrađena kvalitetna putna dionica na koju se zaista dugo čekalo. Naime, izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici radi se prema projektnoj dokumentaciji na najkvalitetniji način, čime će se stvoriti uslovi za sigurnije kretanje i komunikaciju stanovništva na ovom području Grada.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM, od čega je Vlada Federacije sufinansirala 267.000,00 KM i Grad Živinice u kooperaciji sa firmom “Terakop” oko 400.000,00 KM.

Uporedo sa ovim radovim trenutno su u toku i radovi na rekonstrukciji puta od Ciljuga prema Bašigovcima koje realizuje JU Direkcija regionalnih cesta TK. Naime, nakon izgrađene pješačke staze u Ciljugama vrši se sanacija i rekonstrukcija puta, nakon čega će se put od Ciljuga prema Bašigovcima u dužini od 3.5 kilometra presvući novim asfaltom.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, ovo je samo neki od mnogobrojnih projekata koji se trenutno implementiraju na teritoriji Grada Živinice kojim će se popraviti uslovi življenja za naše građane.

Imamo tri velika projekta putne ifrastrukture u Gradu Živinice, put prema Gračanici, put prema Kuljanu i put prema Šahićima, koji počinju sa realizacijom. Za nekih sedam dana počet ćemo i realizaciju svih infrastrukturnih projekata kada su u pitanju putevi i to u vrijednosti od 1.350.000,00 KM. Ono što posebno želim istaći jeste da se svi ovi projekti rade po projektnoj dokumentaciji i da se rade na kvalitetan način, a i na terenu smo se uvjerili o kakvom se kvalitetu radi . Ovdje je riječ o projektu u vrijednosti od oko 700.000,00 KM, koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa firmom „TERAKOP“ koja posluje u Gračanici i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Želim najaviti i da ćemo početkom sledeće godine od ministarstva dobiti još značajnih sredstava kojima bi se u potpunosti završila ova dionica puta, a to me posebno raduje jer će ova velika dionica biti kvalitetno urađena. Spajanjem dionice puta za Raince koju sufinansiramo sa Vladom FBiH i Općinom Kalesija, imat ćemo dobru putnu komunikaciju koja će predstavljati drugu alternativu za Grad Tuzla, te za Istočni dio države Bosne i Hercegovine. Ono što je još bitno jeste razvoj turizma, jer ova dionica puta će da nam omogući da radimo i biciklističke staze i šetališe što će unaprijediti i napraviti kvalitetno područje za življenje u Gradu Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.