U Domu zdravlja Živinice je po prvi put nabavljen i instaliran 16 – slajsni CT aparat čime je radiološka dijagnostika podignuta na znatno veći nivo. Tim povodom ovu ustanovu posjetio je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković koji je ovom prilikom istakao veliko zadovoljtsvo zbog nabavke CT aparata.

Naime realizaciju ovog projekta, čija vrijednost iznosi oko 700 hiljada KM, Grad Živinice je počeo prije dvije godine, a finansiran je zajedničkim sredstvima Grada Živinice i Vlade Federacije BiH.

Po dobijanju upotrebne dozvole, koja se očekuje u što kraćem roku, Dom zdravlja Živinice će počet pružati usluge CT dijagnostike sa 16 slajsnim aparatom koji će omogućiti snimke glave, kičme, vrata, toraksa, abdomena, ekstremiteta, čime je na još veću razinu podignuta zdravstvene zaštita u Domu zdravlja Živinice.

Dakle, Dom zdravlja Živinice će uskoro, a nakon što dobije saglasnost od ZZO TK-a za korištenje ovog CT aparat, moći građanima Grada Živinice pružiti usluge CT dijagnostike.

“Grad Živinice je ovaj projekat pokrenuo prije dvije godine i zaista mi je drago što smo ga uspjeli završiti kako bi građani Grada Živinice mogli koristiti i ovu zdravstvenu uslugu u svom Gradu. Grad Živinice je zaslužio da ima CT i da radiološka dijagnostika bude podignuta na veći nivo. Mi smo u prošloj godini uradili radiološki informacioni sistem koji je komaptibilan radu na digitalnim tehnikama sa kojima se možemo uvezivati sa Kliničkim centrom Tuzla. Zaista mi je veliko zadovoljstvo zbog naših građana, s obzirom na to da znam koliko su naši građani imali problema kada trebaju dobiti usluge na radiologiji jer su morali rješavati uputnice i ući u Tuzlu i po nekoliko puta da bi završili snimanje. Dakle, Grad Živinice, kako smo i obećali, konačno dobio CT koji će zasigurno najviše pomoći našim sugrađanima, jer se radi o 16 slajsnom aparatu koji može dati sve usluge koj su potrebne za ovaj vid zdravstvene usluge.”, istakao je gradonačelnik Samir Kamenjaković, te dodao da će se sa u Dom zdravlja Živince nastaviti i u narednom periodu, te da su ovo su sve preduloslovi za stvaranje opće bolnice u Živinicama.

“Naš cilj u konačnici jeste opća bolnica i ovo su sve preduloslovi za otvaranje opće bolnice u Živinicama. Imamo i uređen dio prostora u Gradu Živinice gdje bi mogli graditi opću bolnicu. To zaista smatram jednim značajnim projektom kojeg ćemo realizovati i mi ćemo vrlo brzo pokrenuti inicijativu prema Vladi TK da se otvori opća bolnica u Živinicama.

“Mi ćemo se potruditi da što prije dobijemo upotrebnu dozvolu od ZZO kako bi mogli pružati usluge CT dijagnostike ovdje u našoj zdravstvenoj ustanovi. Želim se zahvaliti Vladi Federacije BiH i gradonačelniku Grada Živinice. Nadamo se da će u skorije vrijeme naši građani moći konzumirati usluge ovog vida zdravstvene zaštite.”, rekao je pomoćnik direktora za sestrinstvo u DZ Živinice Nail Jusić.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je danas, 02.06.2021. godine, objavio Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, obrasce izjave i prijave, svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA 


Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za boračka pitanja TK 20.05.2021. godine objavilo javne pozive za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

Tekstovi objavljenih javnih poziva i potrebni obrasci se mogu preuzeti na web stranici Ministarstva za boračka pitanja TK, u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni pozivi su otvoreni do 19.06.2021. godine.

Javni poziv za samozapošljavanje

Javni poziv za zapošljavanje

Obrazac samozaposljavanja

Obrazac zaposljavanje

Poslovni plan samozaposljavanje

Poslovni plan zaposljavanje


Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa USAID programom “Localworks” poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladim ljudima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se ostvaruje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj ojačati lokalne organizacije i lokalne inicijative koje približavaju građane i potiču ih na samoorganiziranje, participaciju i inkluzivnost u rješavanje konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj zemlji.

Rok za prijavu je 18. april 2021., a više informacija možete pronaći ovdje:

https://www.fondacijatz.org/page/39/1097#Apliciraj_na_fond 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković upriličio je prijem za predstavnike odbora Omladinske banke Živinice koji su osvojili 1. mjesto u Bosni i Hercegovini sa projektom “Mozaik ideja”.

Naime, Fondacija “Mozaik” je od 11-15.02.2021. godine održala Godišnju konferenciju u virtualnom okruženju sa više od 500 učesnika i učesnica među kojima su bili predstavnici općina i gradova, članovi i članice 49 Omladinskih banaka, poduzetnici i poduzetnice, te mladi aktivisti, na kojoj je Grad Živinice, kao dugogodišnji partner Fondacije “Mozaik”, također uzeo učešće.

Pored brojnih tema o kojima se razgovaralo, a koje se tiču saradnje partnerskih općina i gradova sa Fondacijom “Mozaik” kroz lonac i razvoj inkluzivnih strategija za mlade, tokom Konferencije je realizovan i Poziv za članice i članove odbora Omladinskih banaka za 2021. Godinu.

Od ukupno 49 Odbora Omladinskih banaka iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi i članice Odbora Omladinske banke Živinice osvojili su 1. mjesto sa projektom “Mozaik ideja”, sa osvojenih 368 glasova, koji će biti realizovan ove godine zahvaljujući finansijskim sredstvima Grada Živinice i Fondacije “Mozaik”.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao prvi radni sastanak sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdanom Karadžinom.

Na sastanku je razgovarano o projektima koji su važni za Grad Živinice, a koji bi se zajednički mogli realizovati u narednom periodu.

Jedna od tema razgovora bio je i projekat rješavanja mulja iz jezera Modrac. Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Grad Živinice trenutno radi feasibility studiju sa Evropskom bankom koja je dala rješenje da se mulj iz jezera Modrac može iskorištavati kao kompost u toplanama koje se planiraju raditi u Gradu Živinice i iz tog razloga je jako važno da Živinice učestvuju u rješevanju ovog zaista velikog problema.

Druga, vrlo važna, tema o kojoj je razgovarano na jučer održanom sastanku jeste deponija “Eko-Sep” koja iz planirane sanitarne deponije treba postati regionalni centar za upravljanje otpadom. Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom, ministru Karadžinu i njegovim saradnicima, prezentirao navedeni projekat, gdje je istakao potrebu za nabavkom sortirnice na deponiji koja je od velikog značaja za naredne faze koje uključuju naknadnu obradu otpada. Dakle, izgradnja sortirnice unaprijedila bi održivost projekta i realizaciju svih zacrtanih ciljeva koji su interesu cijelog Tuzlanskog kantona i države BiH.

Na sastanku je razgovarano i o prostornom planu Tuzlanskog kantona koji je potreban da bi se nastavila realizacija projekta toplifikacije u Gradu Živinice, zatim izgradnja naučno tehnološkog parka, te projekta koji obuhvata izgradnju dijela zaobilaznice koji prolazi kroz Grad Živinice.

Pored gore spomenutih tema razgovarano je i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji prošle godine nisu mogli biti finansirani od strane Vlde TK-a zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, ali prema riječima ministra Karadžina, u slučaju da ove godine bude bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.

Na sastanku je spomenut je i ranije potpisani sporazum između Grada Živinice i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za sredstva od milion konvertibilnih maraka koja se odnose na izgradnju sekundarne mreže za toplifikaciju Grada Živinice. Naime, po ovom sporazumu je u prošloj godini isplaćeno pola odobrenih sredstava, te će prema riječima ministra Karadžina u ovoj godini biti uplaćen i ostatak sredstava čime će se u potpunosti riješiti sekundarna mreža toplifikacije, a nakon čega će se krenti u relizaciju primarnog voda od Termoelektrane do Živinica.

Ministar Karadžin je pružio punu podršku svim projektima koje je gradonačelnik Kamenjaković prezentirao, kako Ministarstva na čijem je on čelu, tako i Vlade Tuzlanskog kantona, te kazao da će odmah krenuti sa konkretnim zadacima koji će pomoći realizaciji navedenih projekata.

“Razgovor smo počeli sa temomm jezera Modrac. To je problem koji nam za 20 godina može dovesti do toga da nemamo uopšte tog vodnog resusra, a uzimajući u obzir činjenicu da jezero služi za vodosnabdijevanje, kako Tuzle i Lukavca tako i Živinica i da je to krucijalni vodni resusrs za snabdijevanje naše industrije, od Termoelktrane, Sode, Gikila i Cementare, onda moramo što prije krenuti raditi na rješavnju tog problema. Zatim smo razgovarali o deponiji “Eko- Sep” gdje je gradonačknik predložio svoju namjeru da se to pretvori u regionalnu deponiju, što bi zaista bilo odlično. Tražit ćemo modalitete na koji način da se sortirnica finansira i da krenemo u realizaciju tog projekta. Pored toga govorilo smo i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji nažalostr prošle godine nisu mogli biti finansirani zbog COVIDA, ali u slučaju da ove godine budu bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.”, rekao je ministar Zvjezdan Karadžin.

“S obzirom da Grad Živinice kada je u pitanju ekologija opredjeljenja da to pretvorimo u ekonomiju i da određene stvari koje su bile problemi poput otpada pretvorimo u resusrs. To je zaista ministar Karadžin prepoznao i imali smo prvi sastanak koji je zaista bitan i operativno važan da postavimo metodologiju kako bi došli do krajnjeg rješenja. Govorilo smo o globalnom projektu kojeg smo spominajli prije nekih godino i po dana, a to je jezero Modrac, gdje bi smo uradili određene studije koje bi dale odgovor šta uraditi sa muljen u jezeru Modrac. Studija koju trenutno radimo sa Evropskom bankom dala je rješenje da mulj iz jezera Modrac se može iskorištavati kao kompost u toplanama koje smo planirali raditi u Gradu Živinice. Iz tog razloga je to jako važno i Živinice su sada nezaobilazn faktor kada je u pitanju rješavanje ovog problema. Druga, vrlo važna, stvar o kojoj smo razgovarali jeste deponija Eko Sep koja je u početku kada je nastajala trebala biti samo sanitarna deponija, a danas govorimo o regionalnom centru. To je ono što je bio naš cilj, da imamo regionalni centar i da budemo prvi u Tuzlanskom kantonu kada se radi o naknadnoj obradi otapada, odnosno komercijalnom otpadu. Drago mi je što je Ministarastvo prostornog TK prepoznalo Grad Živinice kao nosioca ovog projekta i dogovorili smo da sortirnica koja predstavlja drugu fazu u izgradnji deponije bude realizovana sa Vladom TK, Ministarstva i određenih fondacija koje su potrebne da to završimo. Razgovarano je i o prostornom planu koji je posbeno važan kada je riječ o toplifikaciji Grada Živinie. Dakle, preprojektovanje dijela toplovodne mreže od Tuzle do Grada Živinice potrebno je da se nađe u prostornom planu, zatim naučno tehnološli park kojeg smo pokrenuli, te zaobilaznica koja proloazi kroz Grad Živinice. Tražili smo da se to što prije napravi i dobili smo odgovor da će to brzo biti na dnevnom redu Vlade Tuzlanskog kantona.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem su razgovarli o realizaciji nekoliko projekata u Gradu Živinice.

Naime, dogovorena je reallizacija projekta izgradnje pješačke staze uz magistralnu cestu M18, Tuzla – Sarajevo, od stare Osnovne škole Đurđevik do mosta “Lijeha”, te rekonstrukcija podvožnjaka kod Sportske dvorane u Živinicama, sa piključcima na magistralnu cestu M18 iz naselja Jezero II.

Projekat za izgradnju pješačke staze je već urađen, a odmah nakon usvajanja Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu pristupit će se i izradi projekta za navedenu rekonstrukciju podvožnjaka sa priključcima.

Također, na jučer održanom sastanku dogovoreno je i da će se uraditi sanacija dijela magistralne ceste M18 koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je istako zadovoljstvo zbog dogovorene realizacije navedenih prjekata, koji će, kako ističe, na prvom mjestu povećati sigurnost učesnika u saobraćaju, te poboljšati kvaliteta življenja građana u Gradu Živinice.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je održao radni sastanak sa predstavnicima firme “Ateşçi” iz Republike Turske, i predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o izgradnji fabrike za namjensku industriju na području Grada Živinice za čiju realizaciju je Turska firma “Ateşçi” izdvojila sredstva u vrijednosti oko 70 miliona konvertibilnih maraka.

Na danas održanom sastanku na osnovu dogovorenih zadataka formirani su timovi Vlade FBiH, Grada Živinice, te investitora iz Turske koji će odmah krenuti sa pripremnim administrativnim radovima i projektnom dokumentacijom potrebnom za realizaciju projekta.

Izgradnjom fabrike za namjensku industriju radi se na jačanju privrednih kapaciteta, a pored toga stvara se podobno tlo za ostanak i opstanak stanovništva kako u Gradu Živinice, tako i u državi Bosni i Hercegovini, jer će omogućiti nova radna mjesta.

Predstavnik firme “Ateşçi” Emre Kitapçı istakao je veliko zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, te naglasio kako je zadovoljan formiranim timom Grada Živinice koji će konkretno raditi na svim potrebama kompanije po pitanju investicije i realizacije iste.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovo je izrazito važna investicija za Grad Živinice, te da se treba napraviti urnek kako bi se ovakva vrsta namjenske industrije primjenjivala u sve gradove države Bosne i Hercegovine.

“Ovo je veoma važna investicija za Grad Živinice, a riječ je o namjenskoj industriji u koju će biti uloženo oko 70 miliona i zaposleno preko 100 radnika, a ono što me posebno raduje jeste da je ovo Strategija Vlade FBiH koja bi trebala poboljšati namjensku industriju, te privredu kako Grada Živinice, Tuzlanskog kantona, tako i države Bosne i Hercegovine. Smatram ovo važnim projektom, a partner sa kojim smo razgovarali radi u oblasti namjenske industrije koja je nama potrebna, s obzirom na to da nemamo sistemsko razvijanje. Također, ovo bi trebao biti urnek da ovakve vrste namjenske industrije primjenjuje ne samo u Gradu Živinice, nego u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Napravili smo impresije sa zadacima, formirali timove ljudi koji će implementirati ovaj projekat i dali smo sebi zadatak da u najkraćem roku po pitanju administracije pripremimo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zemljišta u blizini aerodroma Dubrave i poslovne zone. Posebno me raduje što ćemo zemljište koje je devastirano pretvoriti u poslovnu zonu gdje ćemo izgraditi industriju koja ima mogućnost razvijanja i širenja. Formiran je tim Vlade Federacije, tim Grada Živinice i tim potencijalnih investitora iz Turske, i već sutra počinjemo sa potrebnim pripremnim radovima administracije i izrade projekata. Na osnovu idejnog projekta kojeg smo ponudili obavezni smo uraditi projekat i projektnu dokumentaciju, te glavni projekat na osnovu kojeg bi krenuli u realizaciju velikog projekta namjenske industrije.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Nekoliko godina smo pristuni u Bosni i Hercegovini i kao turski državljanin dobro se osjećam u Bosni, jer se osjećam kao u svojoj domovini i zadovoljstvo nam je ukoliko uspjemo u poslovnom kontekstu napraviti rezultate, a mogu reći da smo na dobrom putu. Obišli smo nekoliko kompanija, a povod današnjeg dolaska u Grad Živinice jeste što jedna partnerska firma želi investirati na ovom području u sektoru namjenske industrije u vrijednosti oko 70 miliona KM, a koja će zaposliti oko 100 ljudi u tom proizvodnom pogonu. Želimo se zahvaliti na gostoprimstvu gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću. Ovdje smo vidjeli da je napravljen tim koji će konkretno raditi na svim potrebama naše kompanije kada je u pitanju investicija i realizacija iste i smatramo da ukoliko nastavimo raditi ovom energijom doći ćemo do realizacije započetog.”, rekao je predstavnik Turske firme “Ateşçi Emre Kitapçı.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za implementaciju projekta “Dani dijaspore – ljeto u Živinicama”.

Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 10.000,00 KM namijenjena za realizaciju navedenog projekta.

Naime, kako bi se ojačali kapaciteti lokalnih zajednica u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom, koristili potencijali iseljeništva za lokalni razvoj, te razvila saradnja sa mladim generacijama u iseljeništvu, manifestacija Dani dijaspore održavat će se i u ljetnom periodu, što će znatno uticati na povećanje turizma i potencijala Grada Živinice na veću stepenicu.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se unaprijediti razvoj turizma naše lokalne zajednice, te očuvati identitet bosanskohercegovačkog naroda gdje god oni živjeli.

“S obzirom na to da mi tradicionalno i institucionalno već pet godina obilježavamo manifestaciju Dani dijaspore u Gradu Živinice dobili smo i grant sredstva u vrijednosti od 10.000,00 KM za obilježavanje ove Manifestacije. Sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine smo dogovorili projekat kojeg ćemo modalirati u zavisnosti od epidemiološke situacije, te ukoliko ona bude stabilna, manifestacija će se održavati na otvorenom uz projekte koji će biti iznenađenje našim sugrađanima i ljudima iz dijaspore. Za razliku od prethodnih godina kada smo obilježavali manifestaciju na kraju godine, tačnije pred Novu godinu, ovaj projekat realizovat će se u ljetnom periodu što će biti novitet obilježavanja, tako da će Grad Živinice imati obilježavanje Dane dijaspore i u ljetnom i u zimskom periodu. Na ovakav način promovisat će se Grad Živinice, a ono što je najvažnije promovisat će se država Bosna i Hercegovina, te se očuvati identitet bosanskohercegovačkog naroda ma gdje oni živjeli. “


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”. Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 100.000,00 KM koja će biti utrošena za provedbu navedenog projekta.

Projekat će se sufinansirati i iz budžeta Grada Živinice u iznosu od 70.694,00 KM, te donatorskim sredstvima u iznosu od 3.300,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se poboljšati uslovi života Romske populacije na teritoriji Grada Živinice.

“Dobili smo 100 hiljada maraka od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za stambeno zbrinjavanje Roma na području našeg Grada i mi ćemo ubrzo krenuti u realizaciju ovog projekta. U Budžetu Grada Živinice za 2021. godinu moramo obezbijediti dio sredstava za sufinansiranje i nakon toga odmah počinjemo sa izgradnjom novih objekata za porodice iz Romske populacije kojim ćemo zasigurno poboljšali uslove života, jer kroz projekte socijalne inkluzije moramo smanjiti socijalnu nestabilnost i poboljšati kvalitet života Romske populacije u Gradu Živinice.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.