Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu potpisao Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka odobravanja subvencioniranja, te Odluku o pokretanju subvencioniranja za pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika.

Dakle, riječ je o subvencioniranju pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika na području mjesnih zajednica na kojima te linije nisu uspostavljene i to za Kuljan, Djedino, Zeleniku Gornju i Šišiće.

S tim u vezi, Grad Živinice obezbijedio je finansijska sredstva za subvencioniranje nužnog broja polazaka/povrataka autobuskih linija koje su potrebne za normalno funkcionisanje života i rada ljudi na navedenim područjima na kojima te linije nisu uspostavljene.

Naime, nakon potpisivanja Pravilnika i Odluke, raspisan je i Javni poziv za javne prevoznike za pružanje usluga javnog prevoza na predmetnim relacijama, a visina novčane pomoći koja će biti odobrena prevoznicima utvrđivat će se iznosom koji je raspoloživ u Budžetu Grada.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, s obzirom na to da je Budžet Grada Živinice stabilan, data je mogućnost da se riješi zaista veliki problem putne komunikacije sa kojima se suočava stanovništvo u nekoliko mjesnih zajednica Grada Živinice, što je ujedno i rješenje dugogodišnje agonije pred početak školske godine.

„ Mi svake godine pred početak školske godine imamo problem sa autobusnim linijama koje voze iz određenih Mjesnih zajednica, gdje firma koja dobije prevoz u Gradu po Zakonu ima pravo odustati od linija koje im se ne isplate, s čime se mi ne slažemo u potpunosti. Svake godine imamo agoniju pred školsku godinu i uvijek smo to završavali na teži način. Ove godine odlučili smo riješiti ovaj problem trajno, te smo iz tog razloga u Budžet Grada, što je podržano i od strane Gradskog vijeća, odlučili uvrstiti i sredstva za subvencioniranje vraćanja autobusnih linija na područja gdje ih nema, kako bi mještani imali normalno funkcionisanje života. Imamo nekoliko relacija u Mjesnim zajednicama koje su po tom pitanju najugroženije, a to su Kuljan, Djedino, Zelenika Gornja i Šišići.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da je ovo jedan bitan projekat koji šalje lijepu poruku našim građanima i koji će obezbijediti sigurnost kako djeci tako i cijelom stanovništvu.

„Iz navedenih razloga raspisali smo i Javni poziv, te razgovarali sa operaterima koji žele prevoziti putnike, i Grad Živinice će subvencionirati vraćanje autobusnih linija kako bi se građanima obezbijedilo nesmetano kretanje. Sa ovim subvencioniranjem osim učenika sa tih područja moći će se prevoziti i ostalo stanovništvo, a to me raduje jer su ljudi u velikoj agoniji. S obzirom na to da Grad Živinice ima potentan Budžet, dužni smo pomoći najugroženijem stanovništvu i očekujem da će se ovaj problem riješiti i da u Gradu Živinice neće više biti problema pred početak školske godine kada je u pitanju prevoz. Smatram ovaj projekat jako bitnim jer do sada nismo imali subvenciju u Budžetu, a s obzirom na probleme ljudi sa ruralnog područja smatrali smo ovu subvenciju opravdanom, jer šalje poruku da ćemo i u narednim godinama obezbijediti sigurnost redovnog prevoza djeci i stanovništvu na najugroženijim dijelovima Grada.“, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


U proteklim danima završeno je asfaltiranje nekoliko novih dionica puta na području Mjesne zajednice Višća Gornja.

Radi se o asfaltiranju dionica puta „Put kroz selo Požar“, zatim „Put od kuće A.M., prema džamiji“; „Put oko harema Džamije Višća“; „Put pruga- most prema R-469“, te sanaciji asfaltiranog puta na glavnom putu.

Ukupna finansijska vrijednost navedenih projekata je 55.022,21 KM, a finansirano je  koncesionim sredstvima.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „Se-Sarajka“.

Na području Grada Živinice trenutno se uspješno realizuje veliki broj infrastrukturnih projekata među kojima je najviše onih koji se vezuju za putnu infrastrukturu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju vraćanje koncesionih sredstava na područja Grada na kojima je šteta i nasatala, te dodaje da je glavni cilj ravnomjerno ulaganje sredstava na cijelu teritoriju Grada kako bi se omogućio povoljan ambijent za kvalitetniji i ljepši život svih građana Grada Živinice.

„Dio sredstava iz koncesija koja u zadnje četiri godine idu na mjesta gdje je šteta načinjena, te po Zakonu o koncesijama obavezni smo namjenski trošiti na Mjesne zajednice gdje se nalaze rudnici. Jedan dio koncesionih sredstava realizujemo, a riječ je o sredstvima za putnu infrastrukturu na  području Mjesne zajednice Gornja Višća, a za nekoliko dana ćemo realizovati projekte i za Donju Višću. Želim napomenuti da ćemo sva koncesiona sredstva koje je po programu donijelo Gradsko vijeće realizovati do kraja ove godine. Kada su u pitanju koncesiona sredstva ove godine će oko milion i po konvertibilnih maraka biti uloženo u projekte putne infrastrukture. Cilj nam je da što više sredstava uložimo ravnomjerno na cijelu teritoriju Grada, tako da sva naselja dobiju dovoljno kako bi ambijent u kojem žive bio kvalitetniji i  ljepši.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da mještani iz područja koja crpe mineralne sirovine mogu vidjeti značenje vraćanja koncesija i pravedniji Budžet.

„Nadam se da ovaj tok dinamike koji smo uspostavili koncesionim sredstvima, hidroakumulacijom, šumama pa i Budžetom, da ćemo nastaviti na kvalitetan način kao i prethodne četiri godine, a drago mi je i da će mještani koji žive na područjima koja crpe mineralne sirovine vidjeti šta je vraćanje koncesija, i šta je to pravedniji Budžet. Mi smo na početku mandata kazali da želimo razvojni, pravedniji, sigurniji i stabilniji Budžet, a pod te  stavke spada i vraćanje koncesija. Zakon o koncesijama donesen je 2003.-2004. godine i od tada rudnici, firme a i kompanije na području Grada koje crpe minerale vraćaju koncesije, i ta sredstva se namjenski moraju trošiti tamo gdje je šteta i načinjena. Zadovoljstvo mi je da smo ove četiri godine uložili sva koncesiona sredstva na mjesta gdje je šteta načinjena, a to ćemo nastaviti raditi i dalje.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


Pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja Grada Živinice da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u realizaciji Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenih osoba sa završenom visokom (VSS) i srednjom stručnom spremom (SSS) – III i IV stepena za rad u struci.

Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenih osoba sa završenom visokom i srednjom stručnom spremom svi zainteresovani mogu pogledati na oglasnoj ploči Grada Živinice i OVDJE

Obrazac prijave može se preuzeti na linku ispod.

Obrazac prijave pravnih subjekata na Javni poziv za stručno osposobljavanje.    


U proteklom periodu Grad Živinice aktivno je radio na poboljšanju kvaliteta učenja u lokalnim školama, kao i opremanju školskih prostorija kako bi se učenicima omogućio stabilniji i bezbjedniji nastavni proces.

S tim u vezi nedavno je izvršena i primopredaja računarske opreme za kabinet informatike u JU „Druga osnovna škola„ Živinice.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u saradnji sa Gradskim vijećem obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 4.000,00 KM za opremanje učionice računarskom opremom za nastavni predmet informatike u Prvoj osnovnoj školi, a kako bi se poboljšali uslovi za nastavni proces učenika.

Dakle, nabavkom računarske opreme omogućit će se ažurnije savladavanje nastavnog procesa informatike, te osigurati kvalitetnije pohađanje učenika kada je u pitanju navedeni predmet.

Nabavka računarske opreme izvršena je prošle godine i za JU “Prva osnovna škola” Živinice.

Kako ističe pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Said Čerkezović, Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine planiraju određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi riješili vitalne probleme sa kojima se susreću.

Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine pokušavaju planirati određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi se riješili vitalni problemi sa kojima se susreću, s obzirom na to da Ministarstvo ne finansira u onom obliku u kojem bi trebali. Mi smo imali već jednu donaciju u Prvoj osnovnoj školi, a obzirom da se Druga osnovna škola susretala sa problemom kad je u pitanju obrazovni proces nastavnog predmeta informatike i nedostatka računara i računarske opreme, pogotovo u vremenu Korona virusa, oni su izrazili želju da se izvrši nabavka računarske opreme. Na kraju smo to ispred Gradske uprave pokrenuli i završili zahvaljujući prije svega gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću i Gradskom vijeću uspjeli smo da to prije početka školske godine, danas predamo na upotrebu. Vrijednost računarske opreme je 4.000,00 KM, a predato je 10 računara”, kazao je Said Čerkezović.

“Naša škola dobila je danas jako vrijednu donaciju, riječ je od 10 računara za kabinet informatike koji će nam jako dobro pomoći u ovim uslovima kada se nastava odvija u grupama. Dakle, vrijednost ove donacije je 4.000,00 KM i ovom prilikom bi se zahvalila u ime škole gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću i njegovim saradnicima”, izjavila je direktorica Druge osnovne škole Šemsa Džuzdanović.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu sa izvođačima radova  potpisao Ugovore za sanaciju i rekonstrukciju tri značajne dionice puta na području Grada Živinice.

Radi se o rekonstrukciji devastirane putne infrastrukture od Bašigovaca preko Krivače do Gračanice, zatim od Podgajeva prema Kuljanu i Džebarima i od Šahića prema Živčićima.

Ukupna finansijska vrijednost realizacije navedenih projekta, uz subvenciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi oko milion konvertibilnih maraka, od kojih je 700.000,00 KM izdvojeno iz Budžeta Grada Živinice.

Navedene tri dionice puta prijavljene su na Javni poziv Vlade FBiH kao prioritet za Grad Živinice kada su u pitanju nekategorisani putevi van zone Grada.

Rekonstrukcijom ovih infrastrukturnih projekata građanima Grada Živinice omogućit će se sigurnije i kvalitetnije kretanje navedenim saobraćajnicama.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju rekonstrukcija ove tri putne dionice, te naglasio kako će svi upisani projekti u Budžetu biti i pokrenuti.

„Kao što smo i obećali prije dva mjeseca danas smo pokrenuli projekat sanacije tri značajne dionice puta, „Put prema Gračanici od Bašigovaca“; „Put prema Šahićima od Živčića“ ; i „Put prema Kuljanu od Podgajeva“. Potpisali smo ugovore sa izvođačima radova koji će ovih dana ući u realizaciju tih projekata. Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata, a sigurno ćemo i u sledećoj sedmici potpisati i ugovore, za  za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice u vrijednosti od 1.350.000,00 KM, a također želim napomenuti da smo potpisali in ugovore za izgradnju puteva od koncesionih sredstava. Dakle, ove godine je izdvojeno oko 4 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, ne uključujući izlaze u Gradskoj zoni, i to u vremenu kada je prisutan COVID-19 i kada su okolnosti otežane. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžet ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da se do kraja ove godine očekuje i potpisivanje ugovora za rješavanje pitanja izgradnje rasvjetnih tijela.  

„Iako će rješavanje putne infrastrukture poboljšati kvalitet življenja naših građana, pripremili smo i određene projekte koji se ne tiču samo putne infrastrukture. Ono što nam je ostalo a što ćemo nadam se završiti do kraja ove godine jeste problem aktiviranja projekata za rasvjetu, tačnije izgradnju rasvjetnih tijela. Godinu dana imamo kako žalbene rokove tako i firme koje ulažu žalbe, te iz tih razloga ne možemo potpisati ugovore. Potpisivanjem ugovora za izgradnju rasvjetnih tijela upotpunili bi sve ono što je u Budžetu i očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“ ., istakao je gradonačelnik Kamenjaković. 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u svom kabinetu potpisao Ugovore za dodjelu dvadeset plastenika socijalno ugroženim osobama u Gradu Živinice.

Radi se o sufinansiranju projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” koji se realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid  Sarajevo.

Kroz navedeni projekat obezbijeđena je nabavka plastenika za 20 socijalno ugroženih porodica za površine 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama.

Vrijednost Ugovora je 2.739 KM po jednom START UP paketu za dvadeset porodica, od čega Grad Živinice finansira 40%, Muslim Aid  Sarajevo. 40% i odabrana porodica 20% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

Ukupna vrijednost projekta je 54.780,00 KM, od čega je Grad Živinice sufinansirao 21.912,00 KM.

Primarni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u Gradu Živinice pomaganjem siromašnih seoskih porodica u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva. Dakle, ovo je samo jedan od projekata kroz koji se nastoji povećati poljoprivredna proizvodnja, a i istovremeno da se ekonomski osnaže socijalno i materijalno ugrožene porodice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo povodom potpisivanja ugovora i naveo da se konstantno radi na poboljšavanju statusa naših građana kada je ekonomski prosperitet u pitanju.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je, zajedno sa predstvanikom Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini i predjednikom udruženja PREC Živinice, na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama svečanim presijecanjem vrpce otvorio treću po redu manifestaciju pod nazivom „Agrodani 2020 Živinice“.

Naime, s ciljem promocije vrijednosti ruralnog turizma/agroturizma, Grad Živinice u saradnji sa Udružnjem porodica „Porodični ruralni edukativni centar“ PREC Živinice već treću godinu u nizu organizuje manifestaciju „Agrodani 2020 Živinice“.

Na ovogodišnjoj navedenoj Manifestaciji učestvuje 80 izlagača kako sa lokalnog područja tako i sa područja cijele Bosne i Hercegovine ponudili su posjetiteljima svoje domaće proizvode specifične za njihov kraj.

Povodom ovog događaja gradonačelnik Kamenjaković upriličio je i prijem u svom kabinet za predstavnike institucija i nevladinih organizacija koje su podržale navedenu manifestaciju, među kojima su bili i predstvanici Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Također, na Gradskom bulevaru Nesib Malkić upriličen je i prigodan program za sve posjetitelje, a nakon toga gradonačelnik Samir Kamenjaković je sa saradnicima i predstavnicima Francuske ambasade obišao štandove svih izlagača kako bi im poželio dobrodošlicu i uspješan rad u naredna tri dana trajanja manifestacije.

Prema riječima predsjednika Udruženja porodica „Porodični ruralni edukativni centar“ PREC Živinice Almira Dedića cilj je okupiti sve proizvođače domaćih proizvoda na jedno mjesto kako bi oni svoje proizvode prezentovali i prodali.

Kako ističe gradonačelnik Samir Kamenjaković u svom obraćanju današnja promocija agroturizma i agroproizvoda je promocija našeg tradicionalnog življenja na ovom području, te da je svaki proizvod napravljen s ciljem očuvanja porodice kroz teška vremena.

Manifestacija “Agrodani 2020 Živinice” bit će održana od 11-13. septembra 2020. godine, odnosno tri dana, na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama, u vremenskom periodu  od 10:00 do 20:00 sati.

„Želim kazati da je današnja promocija agroturizma i agroproizvoda ustvari promocija našeg tradicionalnog življenja desetinama i stotinama godina na ovom području i da svaki proizvod koji je ovdje napravljen, napravljen je s ljubavlju da bi ocuvao porodicu kroz teška vremena. U svakom ovom proizvodu koji se danas uzme i pogleda može se prepoznati neko od najmilijih. Dužni smo iz tih razloga da promovišemo tradiciju i kulturu i naš identitet, a Grad Živinice evo već treću godinu održava promociju agroturizma jer fokus želimo staviti na Strategiju razvoja turizma i da agroturizam bude prvi. To je razlog zašto pravimo ovakve promocije, jer na ovakav način pružamo priliku ljudima koji prodaju ove proizvode da se mapiraju na buking, smještaj i organsku hranu, ali i onu našu tradicionalnu. Vlada Italije i Vlada Francuske dala je zeleno svjetlo da Grad Živinice ima visoku ocjenu kada je u pitanju agroturizam uključujući i cikloturizam koji promovišemo posljednju godinu i po dana i na taj način Grad Živinice ima sigurnu turističku destinaciju i uspjeh u turizmu“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Osnovni cilj porodičnog ruralno edukativnog centra PREC Živinice jeste razvoj ruralne teritorije, te s tim u vezi i danas organizujemo tradicionalno treći po redu sajam agro turizma. Ove godine Sajam smo proširili na tri dana, dakle počinje danas i trajat će do nedjelje. Cilj nam je da ovo bude uistinu jedna kvalitetna sajamska svečanost, kao i da okupimo sve proizvođače domaćih proizvoda na jedno mjesto kako bi oni svoje prozvode prezentovali i prodali. Danas imamo izlagače sa područja Grada Živinice, Sarajevo i Visoko, kao i izlagače sa područja republike srpske, obzirom da u Bratuncu imamo osnovano udruženje”, kazao je predsjednik Udruženja porodica „Porodični ruralni edukativni centar“ PREC Živinice Almir Dedić.


Polaganjem kamena temeljca u Živinicama označen je početak izgradnje najveće investicije u poslijeratnoj historiji Grada Živinice sanitarne regionalne deponije “Eko-Sep”.

Vrijednost projekta iznosi 15 miliona konvertibilnih maraka, od čega su sredstva u iznosu od 10 miliona KM osigurana kao zajam od Evropske banke i 5 miliona KM grant sredstava.

Kamen temeljac položili su premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjakoviić i načelnici Općina Banovići i Kladanj.

Današnjim postavljanjem kamena temeljca označava se početak izgradnje regionalne deponije „Eko-Sep“ Živince, čiji je rok za izgradnju trinaest mjeseci.

Izvođač radova je austrijska firma Štrabag.

Naime, projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj.

Gradonačelnik Kamenjaković zajedno sa načelnikom Husićem i Čavkunovićem već nekoliko godina aktivno rade na rješavanju problema deponije koja će biti od velikog značaja za cijeli Tuzlanski kanton.

S tim u vezi, projekat izgradnje regionalne deponije predstavlja jednu od najznačajnijih investicija koja će u potpunosti riješiti dugogodišnji problem otpada u Gradu Živinice, Općinama Kladanj i Banovići, ali i okolnim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu, te ostvariti mogućnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Prema riječima Premijera Vlade Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića ovo je jedan eko projekat koji u budućnosti treba da pomogne i našim rijekama koje danas nažalost služe za odlaganje otpada i raznih drugih divljih deponija.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković projekat regionalne deponije „Eko-Sep“ najveći je poslijeratni projekat u historiji Grada Živinice, te ujedno i državni projekat koji je u projektima ekologije među prvim u Tuzlanskom kantonu.

„Ovo je najveći poslijeratni projekat u historiji Grada Živinica, i zaista sam ponosan da danas možemo i da ga realizujemo. Ušli smo u fazu realizacije, te za nekih 13 mjeseci bit će i operativan što je za Grad Živinice veoma značajno. Ono što je najvažnije, ovo je jedan državni projekat, projekat koji je u projektima ekologije možda i među prvim u Tuzlanskom kantonu. Izuzetno mi je drago da je izvođač radova već pripremio određenu mehanizaciju koja će u roku od tri mjeseca uraditi i najvažniji dio projekta i taj dio projekta se ogleda u zemljenim radovima koji su bitni da se završe prije zime. Kada je u pitanju Grad Živinice, Evropska banka nam je ustupila određena sredstva da uradimo fizibiliti studije, gdje ćemo uraditi naknadnu obradu otpada i želimo ući u cirkularnu ekonomiju sa efektivnim kogeneracijama na biomasu koje su zasigurno budućnost u cijeloj Evropi. Želimo ispoštovati direktivu Evropske unije o naknadnoj obradi otpada , ovdje će biti jedna savremena sortirnica koja će zasigurno moći primiti otpad sa cijele teritorije Federacije, ali ono što je najvažnije jeste što će ga pretvarati u druge resurse, u resurse energije. Ovo je ono najvažnije što želimo danas istaći, ne želimo da ovo bude samo sanitarna deponija, nego želimo da bude jedan najmoderniji centar za prikupljanje otpada koji ćemo reciklirati i gdje ćemo na osnovu parametara i stvari koje budemo prikupljali na ovome mjestu pretvarati biomasu u energiju”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Prisustvujemo jednom vrlo značajnom objektu koji se gradi, tačnije o deponiji na teritoriji Grada Živinice i čast mi je i zadovoljstvo da je to jedan od prvih ekoloških objekata za odlaganje otpada koje će u budućnosti biti i za reciklažu. U ovom projektu učestvuju dvije općine i Grad, tačnije Općina Banovići, Općina Kladanj i Grad Živinice, a u prethodnom periodu urađeno je mnogo aktivnosti da bi se došlo i pristupilo radovima. Ja očekujem s obzirom na to da je firma Štrabag vrlo respektabilna kada je u pitanju gradnja, da će ispoštovati rokove gradnje za 13 mjeseci i da će građanstvo sa ove dvije općine i Grada moći odlagati otpad na ovo odlagalište koje je ekološki prihvatljivo. Ovo je jedan eko projekat koji u budućnosti treba da razriješi naše rijeke koje danas nažalost služe za odlaganje otpada i raznih drugih divljih deponija“ rekao je premijer Vlade Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.


Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

S tim u vezi, počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice 25. novembar koja vodi prema JU “Dječije obdanište”.

U okviru ovog projekta izvršit će se i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže, kao i izgradnja trotoara za bezbjednije kretanje pješaka.

Nakon svih planiranih rekonstrukcija, navedena ulica će dobiti i novi asfalt koji će pružiti kvalitetnije kretanje vozila, te obezbijediti sigurniji saobraćaj kako za vozače tako i za pješake. 

Radovi na rekonstrukciji i uređenju ulice u vrijednosti od oko 50.000,00 KM u cjelosti su finansirani iz Budžeta Grada Živinice, a izvođač pomenutih radova je firma „SE- Sarajka“ Živinice.

Kako ističe gradonačelnik Samir Kamenjaković radi se o frekventnoj ulici, te da je u narednom periodu planiran završetak svih planiranih projekata putne infrastrukture u vrijednosti od 1.400.000,00 KM, kako bi Budžet Grada Živinice u potpunosti bio izvršen kao i prošle godine.

„Radimo jednu frekventnu ulicu u gradu koja spaja Prvu i Drugu, a u nalazi se u blizini JU “Dječije obdanište”. Željeli smo uraditi potpunu rekonstrukciju ove ulice, kao i kod ulice pored MUP.a, a to znači da ćemo izmijeniti kanalizacionu i vodovodnu mrežu, i to nam je sad praksa koju želimo uvoditi u budućem periodu. Želimo uraditi rekonstrukciju koja će biti kvalitetna i koja će trajati duže vremena. Smatram da je ova ulica jako bitna, te u skladu s tim ćemo uraditi i novi asfalt koji će doprinijeti kvalitetnijem kretanju vozila, a postignut ćemo i bezbijednost saobraćaja i pješaka, ali i ljudi koji sa djecom idu u obdanište. U ovom projektu također je planirana i izgradnja jedne strane trotoara koja će sigurno omogućiti lakše kretanje pješaka. Nastavit ćemo realizaciju infrastrukturnih projekata iz Budžeta u kojem imamo 1.400.000,00 KM, i nadam se da će u roku od mjesec dana biti pokrenuti i ostali projekti putne infrastrukture na području Grada Živinice. Nadam se i da ćemo sve te projekte završiti u roku od dva mjeseca kako bi u potpunosti imali izvršenje Budžeta kao i prošle godine“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru realizacije projekta video nadzora divljih deponija otpada na javnim površinama u Gradu Živinice uspješno je očišćeno 16 divljih deponija otpada. Na očišćenim površinama postavljne su pokretne kamere koje će danonoćno vršiti snimanje javnim površina koje su prijavljene kao divlje deponije otpada.

Navedeni projekat ima za cilj da spriječi nelegalno odlaganje otpada na području Grada Živinice i da utiče na svijest građana za čistom okolinom.

Postavljene kamere vršit će danonoćno snimanje javnih površina, te će snimci samoinicijativnog i nelegalnog odlaganja smeća biti korišteni u svrhe sankcionisanja prekršitelja. Pokretne kamere će kontinuirano mijenjati lokacije u zavisnosti od prijave građana, kako bi sve površine bile pokrivene.

S tim u vezi, svi oni koji u narednom periodu budu nelegalno odlagali smeće na javne površine, te budu snimljeni postavljenim kamerama, bit će novčano kažnjeni ovisno o kaznama koje su predviđene Odlukom o komunalnom redu i to: za pravna lica u iznosu od 2.000 – 3.000 KM, za odogovorno lice u pravnom licu od 500 – 1.000 KM, za fizičko lice- samostalni privrednik od 1.000 – 2.000 KM i za građanska lica od 500 – 1.000 KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo što se realizacijom ovog projekta riješava problem divljih deponija, čime ćemo dobiti čišće i ljepše Živinice.

Prijave nepropisno bačenog otpada građani mogu prijaviti na broj telefona:

035/743-347,

I na mailove:

inspekcija@gradzivinice.ba ili mevludin@gradzivinice.ba