Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković u ponedjeljak je počeo sa realizacijom programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Radi se o dodjeli paketa poljoprivrednim proizvođačima koji se sastoji od mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava. Navedeni paketi predstavljaju najhitniju pomoć poljoprivrednim proizvođačima kako bi se povećao broj zasijanih parcela.

Ovaj paket podrške jedan je od nekoliko paketa u okviru poduzimanja mjera koje će pomoći građanima Grada Živinice da prevaziđu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom korona virusa (COVID-19).

Finansijska vrijednost ovog programa podrške poljoprivrednicima je 80.923,52 KM, a navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Navedene pakete će dobiti 293 registrovana poljoprivredna proizvođača sa područja Grada Živinice, a na osnovu prijavljenog zemljišta za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza, i to za svaki hektar po 5 vreća od 25 kg NPK 15:15:15 i po 3 l LUMAX-a.

Naime, Grad Živinice će, uz sufinansiranje od 30%, u saradanji sa Federalnim i Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, realizovati još jedan paket za podršku poljoprivrednicima, koji će biti prilika i za sve one koji još uvijek nemaju registrovana gazdinstva da to urade do 30.04.2020. godine.

Gradonačelnik Kamenjaković ističe kako je ovo veoma bitan projekat jer ma za cilj podsticanje građana da zasiju što više površina na svojim imanjima.

„Kao što smo i obećali kao podršku našim poljoprivrednicima počeli smo sa distribucijom potrebnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. Smatramo da u svakom vidu nesreće trebamo podić stepen zasijanih površina na najvišu moguću mjeru. Ovim paketima otvaramo mogućnost poljoprivrednicima da uz repromaterijale koje su dobili zasiju više zemlje. Cilj je povećati broj zasijanih parcela, i želim istaći da su skoro svi poljoprivrednici odmah došli da preuzmu svoje repromaterijale. Također, želim najaviti da ćemo preko Federalnog ministarstva poljoprivrede u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede uz finansiranje do 30% od strane Grada Živinice, realizovati još jedan paket podrške za naše poljoprivrednike. Ovdje se radi i o ljudima koji još uvijek nisu registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva i usjeve ali žele povećati zasadu, te iz tog razloga im dajemo mogućnost da se do 30. aprila prijave u registar poljoprivredne proizvodnje (RPG) kako bi mogli koristiti ove benefite, kako od lokalne zajednice, tako i od većih nivoa. Mislim da je ovo jedna dobra akcija koja će potaknuti mnogo više ljudi da obrađuje zemljišta, a Gradska uprava vodi računa o načinu pomaganja svakoj kategoriji društva. Napominjem da ćemo na kraju dati izvještaj do najsitnijeg detalja, kako bi građani mogli vidjeti u koje svrhe je utrošen novac. Ovo je jako važan projekat jer će potaknuti ljude da zasiju što više površina na svojim imanjima.“ rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Najbitnije nam je bilo odrediti dio sjetve jer je vegetacija još u toku i proizvodnja počinje od 15. aprila i traje do 15. maja. Iz tog razloga obezbjeđujemo paket na vrijeme, koji je dobra potpora poljoprivrednim proizvođačima. Ovo su dobre stvari koje treba nastaviti u budućnosti jer se obezbjeđuju kvalitetne količine dobre hrane kako za stoku tako i za ljudsku ishranu. Sljedeći paket vezan je za proizvodnju povrća, zatim za proizvodnju kornišona, te imamo i paket podrške za pčele. Lokalna zajednica na čelu sa gradonačelnikom će ovaj posao sigurno završiti na adekvatan način. Ovaj paket sastoji se od mineralnog gnojiva i lumax-a koji se u sektoru agrara pokazao kao dobar i prepoznatljiv u zaštiti od korova i korovske zajednice.“ rekao je savjetnik gradonačelnika Salih Durić.

Akcija podjele ovih paketa za poljoprivrednike trajat će do petka 24.04.2020. godine u prostorijama firme „POLJOGRADNJA“ Živinice u ulici Dubravska broj 104. Napominjemo da je potrebno sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Spisak korisnika koji ispunjavaju uslove nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i OVDJE.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković u subotu je realizovao projekat dodjele prehrambenih paketa Kriznim štabovima Mjesnih zajednica, za socijalno ugrožene građane.

Akcija dodjele prehrambenog paketa rađena je u koordinaciji sa 26 Kriznih štabova Mjesnih zajednica, a obuhvata podjelu 300 prehrambenih paketa sa životnim namirnicama za socijalno ugrožene građane Grada Živinice.

Iako se u Centru za socijalni rad nalazi oko 160 ljudi koji su u stalnom stanju socijalne pomoći ova akcija obuhvata duple mjere kako bi se došlo i do onih građana koji nisu registrovani u Centru za socijalni rad, a pripadaju ovoj kategoriji.

Ovaj paket jedan je od tri paketa u okviru poduzimanja mjera koje će pomoći našim sugrađanima u prevazilaženju krizne situacije uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19).

Naime, kako je već najavljeno, nakon završetka podjele sva tri organizovana paketa gradonačelnik Kamenjaković održat će i press konferenciju kako bi i naši građani imali jasan uvid u raspodjelu pomenutih sredstava.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je kako je današnji dan pokazao visok stepen ozbiljnosti i kvaliteta rada, te da je već u pripremi sledeći paket za poljoprivrednike.

”Kako smo i najavili tako i realizujemo projekat podjele prehrambenih paketa sa životnim namirnicama koje smo pripremili za naše Krizne štabove, a koji će ove pakete podijeliti socijalno ugroženim građanima u svojim Mjesnim zajednicama. Današnji dan je pokazao da su predstavnici Kriznih štabova Mjesnih zajednica pokazali visok stepen ozbiljnosti i tolerancije, visok stepen kvaliteta rada i ovaj današnji dan se može ocijeniti veoma uspiješnim. Mi smo iz Centra za socijalni rad dobili spisak sa određenim brojem ljudi koji su u stalnom stanju socijalne pomoći i vidjeli smo da se tamo nalazi negdje oko 160 ljudi u stanju socijalne pomoći, iz tog razloga smo dodijelili 300 paketa kako bi imali duplo više, odnosno kako bi predstavnici Kriznih štabova u Mjesnim zajednicama pronašli i one osobe koji nisu registrovane u Centru za socijalni rad, a kako bi mogli svima pomoći. Krizni štabovi Mjesnih zajednica nakon što izvrše podjelu napravit će izvještaj koji će predati Centralnom štabu Civilne zaštite i Kriznom štabu, da bi na kraju kada se ovo završi imali tačnu informaciju gdje je šta uručeno i kome. Dakle, imat ćemo jedan zbirni dokument o svim stvarima koje su se dešavale, jer jako je važno, iako je krizna situacija, da budemo transparentni, ali i da vodimo računa gdje će se potrošiti finansijska sredstva. Dakle, imat ćemo izvještaj za sva utrošena sredstva, gdje su potrošena i krajnje korisnike tih sredstava, koji ćemo javno objaviti. Ova akcija možda neće zadovoljiti sve korisnike ali ja se nadam da ćemo kontinuiranim radom i ovakvim akcijama uspjeti izvršiti zadatak koji smo i preuzeli.”, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Na kontinuiranom zasijedanju Štaba Civilne zaštite Grada Živinice donešene su nove odluke za građane Grada Živinice.

Naime, donešena je odluka o podjeli novih 300 prehrambenih paketa socijalno ugroženom stanovništvu, te novih 100 jednokratnih pomoći demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima.

Pored ovoga početkom sljedeće sedmice bit će upriličena podjela paketa za poljoprivrednike u vrijednosti oko 100.000,00 KM, gdje će svi oni sa registrovanim gazdinstvima u registru Grada Živinice dobiti određenu pomoć, kako bi mogli početi sa zasijavanjem usjeva.

Na osnovu informacija iz Higijensko-epidemiološkoe službe Doma zdravlja Živinice i trenutno je u Gradu Živinice i dalje 6 zaraženih osoba korona virusom (COVID-19 ), te je istaknuto da imamo tendenciju pada kada je u pitanju broj osoba u izolaciji, kojih trenutno ima 180.

Shodno tome postignut je i dogovor sa Federalnim i Kantonalnim štabom Civilne zaštite, da određene djelatnosti dobiju dozvolu za rad kako bi se postigao normalan životni tok uz poštivanje svih izdatih preventivnih mjera i socijalne distance.

Gradonačelnik Kamenjaković ovom prilikom istakao je da će se pratiti ,te shodno tome pomagati našim građanima u ovom stanju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

„Na sjednici Štaba Civilne zaštite Grada Živinice, pored svih naredbi i mjera koje smo dobili od strane Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite a čijoj realizaciji ćemo odmah pristupiti, donijeli smo i određene nove Odluke našeg Gradskog štaba.
Naime, donijeli smo odluku da nakon ovih 300 paketa koje smo podijelili našem stanovništvu preko naših Kriznih štabova, a koji su nam došli određenim donacijama, povećamo još za 300. Ova podjela bit će izvršena u subotu tako da sa ovim paketima imamo ukupno 600 paketa koji će biti podijeljeni ljudima kojima je u ovom trenutku potrebna pomoć. Osim toga podijelili smo 167 jednokratnih pomoći borcima, a danas smo donijeli odluku da bude još 100 jednokratnih pomoći, tako da ćemo ukupno dati 267 jednokratnih pomoći našim demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima u ovom stanju nesreće. Ovdje napominjem da sredstva uplaćujemo po dostavljenom spisku od strane boračkih organizacija. Mi sami ne određujemo ko će to biti nego na osnovu dobijenih spiskova iz matičnih organizacija gdje se prijavljuju uplaćujemo sredstva. Mi ćemo pratiti situaciju, pomagat ćemo našim građanima onako kako je to po nama moguće, u odnosu na sredstva sa kojima raspolažemo. Također, u sljedećoj sedmici će biti i jedan veliki paket oko 100.000,00 KM za naše poljoprivrednike. Ovim projektom ćemo svim osobama koji imaju registrovana gazdinstva, a kada govorimo o tome ne mislim da moraju imati otvoren obrt u poljoprivredi, nego samo da su se prijavili u naš registar za privrednike, podijeliti određene usjeve koje trebaju zasijati. Ono što posebno želim istaći jeste da smo sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine postigli dogovor da ćemo ići u sufinansiranje. Tu smo naredbu dali Kriznim štabovima da svi koji žele da zasijavaju nove površine da se prijave u Krizni štabove i da se i oni registruju u toku ovog mjeseca u registar poljoprivrednika da bi i oni mogli učestvovati u drugom paketu koji bi dobili od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da kada je u pitanju kretanje korona virusa da imamo tendenciju pada.

„Posebno želimo istaći da do danas imamo ukupno 180 osoba u izolaciji što je tendencija pada osoba u izolaciji. Ono što je dobro u ovom trenutku jeste da imamo samo 6 zaraženih koje smo imali još prije sedam dana, da se tu nije pomijerala nikakva granica. Mi smo ovih dana imali i preko Gradskog vijeća određene prenamjene i preraspodjele tako da smo oko 130.000,00 KM prebacili našem Domu zdravlja za uređenje prostorija za CT, ograđivanje Doma zdravlja i nabavku određenih tehničko-materijalnih sredstava koji su potrebni ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prema izjavama koje smo dobli od direktora Doma zdravlja pokrenuta je Javna nabavka za uređenje prostorija za CT što je jako bitno i potrebno našem stanovništvu, te da su svi zdravstveni radnici u potpunosti imaju svu zaštitnu opremu.“, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

”Najviše konfuzija smo imali u naredbama koje smo dobijali s vrha za određene djelatnosti kojima se ljudi bave. Ovdje je cilj da se postigne socijalna distanca, a da omogućimo ljudima da život neprekidno ide. Iz tog razloga smo iz Gradske uprave napravili niz upita prema Kantonalnom i Federalnom štabu i jutros smo dobili odluku da se određene djelatnosti mogu još proširiti. Ovdje molim građane da su ovi ustupci samo za normalizaciju života, a nisu ustupci po pitanju korona virusa. Dakle, stanje nije dobro da bismo mogli pravit ustupke nego jednostavno zbog stalnih potreba stanovništva je napravljen kompromis. Bojim se samo da ne uletimo u zamku, da se ne pridržavamo onih naredbi, uputa od preventivnih do zaštitinih mjera i da nam se ne desi naglo žarište. Iz tog razloga apelujem i molim građane da drže socijalnu distancu, jer socijalna distanca i izolacija je najbolja preventiva kod širenja ove vrste zarazne bolesti.“ zaključio je gradonačelnik Kamenjaković.


Tri dezinfekcijska tunela postavljena su na najprometnijim dijelovima gradske zone u Gradu Živinice, na dijelovima gdje se najviše kreću naši građani. Jedan je postavljen na ulazu u Dom zdravlja Živinice, ali ga mogu koristiti i svi drugi građani koji prolaze pored njega, drugi ispred zgrade BH Pošte, i treći ispred zgrade Gradske uprave, s obzirom da svi ovi tuneli za dezinfekciju moraju imati izvor električne energije.

U dogovoru sa epidemiologom, čanom Kriznog štaba Grada Živinice, utvrđeno je koja su to najkvalitetnija dezinfekcijska sredstva koja će se koristiti u ovim dezinfekcijskim tunelima, a da nisu štetna našim građanima.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića situacija na terenu će se pratiti te shodno tome će se razmotrit da li je potrebno još ovakavih dezinfekcijskih tunela u Gradu živinice.

Savjetuje se svim građanima, da koriste zaštitne maske, rukavice i da ove dezinfekcijke tunele koriste uvijek kada prolaze pored njih, kako bi spriječili lanac širenja korona virusa.

Predlaže se, također, da i velike trgovinske i privredne kuće koje imaju posebne ulaze prilikom ulaska u svoje objekte koriste ovakve tunele za dezinfekciju kako bi zaštitili objekat od virusa, a time i naše građane koji se kreću u tim objektima.

Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao da ćemo na ovakav način, uz pranje ulica, dezinfekciju površina, korištenjem zaštitnih maski i rukavica, poštujući socijalnu distancu, poštujući naredbe koje su date, moći zastaviti širenje COVID-19.

“Mi iznalazimo najkvalitetnija rješenja koja bi mogla pomoći našim građanima u ovo trenutku. S tim u vezi, postavili smo i tri dezinfekcijska tunela u gradskoj zoni našeg Grada, na dijelovima gdje se najviše kreću naši građani. Na osnovu razgovora sa našim epidemiologom utvrdili smo koja su to najkvalitetnija dezinfekcijska sredstva koja su potrebna u ovim dezinfekcijskim tunelima, a da nisu štetna našim građanima. Razmotrit ćemo da li je potrebno još ovakavih dezinfekcijskih tunela, pratit ćemo situaciju, te shodno tome i postupati. Predlažem i savjetujem svim građanima, da koriste zaštitne maske, rukavice i da ove dezinfekcijke tunele koriste uvijek kada prolaze pored njih, kako bi spriječili lanac širenja korona virusa. Također, savjetujem da i velike trgovinske i privredne kuće koje imaju posebne ulaze prilikom ulaska u svoje objekte koriste ovakve tunele za dezinfekciju kako bi zaštitili objekat od virusa, a time i naše građane koji se kreću u tim objektima. Smatram da ćemo na ovakav način, uz pranje ulica, dezinfekciju površina, korištenjem zaštitnih maski i rukavica, poštujući socijalnu distancu, poštujući naredbe koje su date, moći zastaviti širenje COVID-19.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


Postupajući po naredbama Štaba civilne zaštite Grada Živinice, koje se odnose na pranje i dezinfekciju ulica i drugih javnih površina, gradonačelnik Samir Kamenjaković je, u saradnji sa predstavnicima Kriznih štabova Mjesnih zajednica u Gradu Živinice, odmah pristupio realizaciji ovih naredbi.

Naime, kao nastavak aktivnosti za suzbijanje širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), pored mehaničkog pranja i kontinuirane dezinfekcije gradskih ulica, pristupilo se pranju i dezinfekciji površina u svim Mjesnim zajednicama u Gradu Živinice.

Dakle, Štab civilne zaštite Grada Živinice je predstavnicima Kriznih štabova Mjesnih zajednica uručio određena dezinfekciona sredstva kako bi mogli pristupili dezinfekciji površina u svojim Mjesnim zajednicama.

S tim u vezi, predstavnici Kriznih štabova Mjesnih zajednica su odmah pristupili dezinfekciji javnih površina, te dijelova na kojima je se kreće veći broj ljudi, tako da je u proteklih nekoliko dana izvršena dezinfekcija površina u nekoliko Mjesnih zajednica, i to: Dubrave Gornje, Dubrave Donje, Bašigovci, Lukavica Donja, Svojat, Gračanica, Tupković, Živinice Gornje, Barice, Priluk i Višća Gornja.

Napominjemo da se za sva pitanja i prijedloge za dezinfekciju površina u Mjesnim zajednicama građani mogu obratiti predstavnicima Kriznih štabova svojih Mjesnih zajednica, koji su u stalnoj koordinaciji sa Štabom civilne zaštite Grada Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, ovaj način rada doprinosi efikasnijoj borbi protiv širenja COVID-19, te ukoliko se budu provodile sve aktivnosti na osnovu izdatih naredbi da će se ova bolest i pobijediti.

”Nastavit ćemo metodom koju smo utvrdili prošle sedmice, a koja se pokazala najefikasnija, na način da kontinuirano radimo pranje i totalnu dezinfekciju cijelog Grada, odnosno svih gradskih javnih površina i svih površina u svi našim Mjesnim zajednicama. Dali smo dezinfekciona sredstva svim predstavnicima Mjesnih zajednica koji su dužni da odmah urade dezinfekciju na svim područjima u svojim Mjaesnim zajednicama. Smatram da ćemo na ovakav način prekinut lanac širenja zaraznih bolesti i da ćemo doprinijet sigurno efikasnijoj borbi protiv COVID -19 i nadam se da ćemo na ovaj način ukoliko budemo pratili nardbe i provodili ove aktivnosti na osnovu kvalitetnih planova Kriznog štaba, mi ćemo pobijediti ovu bolest. ”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je upriličio podjelu zaštitinih maski i rukavica, te edukativno-informativnog materijala građanima, a sve u cilju prevencije i zaštite od pojave novog koronavirusa (COVID-19).

Cilj ove akcije jeste psihološki podstrek građanima da nose maske, te stimulacija građanima kroz promotivni materijal da vode računa kako o sebi tako i drugima.

Zbog novonastale situacije izazvane pojavom koronavirusa (COVID-19 ) u kojoj se svi nalazimo prilikom ove akcije naglasak je stavljen na hipotezu : NE NAŠKODI DRUGIMA, te u skladu s tim podijeljeno je 250 maski kako bi građani štitili sebe, a samim tim i druge ljude.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića ova akcija treba biti jedna lijepa poruka koja se šalje iz našeg Grada, a nastavit će se i u narednim danima.

”Današnji cilj podjele maski jeste podstaći naše građane da se zaštite, koristeći zaštitne maske i rukavice, ali i da zaštite one sa kojima su u susretu. Iako iz Svjetske zdravstvene organizacije imamo oprečne stavove o nošenju maski, mi smo stava da svako treba postaviti hipotezu da ima korona virus, te da bi zaštitio druge, po mom mišljenju, svi trebaju da nose maske. Mi smo danas izašli i podijelili 250 maski i željeli kroz promotivni materijal koji smo napravili da stimulišemo građane da izdrže ovu situaciju koja nas je zadesila, da vode računa o sebi i drugima.” kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da ukoliko nosimo maske nećemo naškoditi nikome.

”U svim akcijama koje radimo i aktivnostima koje obavljamo prva hipoteza treba da bude: “NE NAŠKODI NIKOME”. Ako nosimo maske nećemo naškoditi nikome, a nama ne predstavlja problem. To je jedan psihološki podstrek našim sugrađanima da nose zaštitne maske i dostupna zaštitna sredstva, kako ona koja se prave kod naših sugrađana koji su odmah krenuli da prave zaštitne maske, tako i ona koja se mogu kupiti u apotekama. U svakom slučaju sva su dobrodošla i želimo da jedna lijepa poruka ode iz Živinica i da svi građani trebaju voditi računa kako o sebi tako i drugima. U ovoj situaciji nismo odgovorni samo prema sebi, nego smo, možda čak i više, odgovorniji prema drugima. Iz tog razloga radimo ovu akciju kako bi podstakli naše sugrađane na brigu, odgovornost i zaštitu kako sebe samih tako i drugih. ”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


Na osnovu informacija iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i obrađenih podataka od strane Odsjeka za inspekcije Grada Živinice, trenutno je u Gradu Živinice 309 osoba u izolaciji, od ukupno 1019 koliko je bilo na početku.

To je odmah promijenilo stanje na karti Grada Živinice koju prati Štab civilne zaštite, gdje se smanjio broj za 710 osoba u izolaciji.

Štab Civilne zaštite kontinuirano zasijeda, prikuplja i obrađuje podatke, te na osnovu tih podataka i djeluje.

Prije sedam dana smo pojavilo se jedno žarište u Gradu Živinice, kada se pojavila jedna zaražena pacijentica koja je odmah smještena na Kliniku za infektivne bolesti u Tuzli, i sada trenutno nema nijednog zaraženog.

S obzirom na to da su stručnjaci iz oblasti epidemiologije najavili ovaj mjesec kao najveće žarište na teritoriji Bosne i Hercegovine i Grada Živinice, dužnost je da uz realizaciju svih naredbi koje je Federalni štab Civilne zaštite izdao, kao i naredbi Kriznog štaba Federacije i Tuzlanskog kantona, budemo još odgovorniji i da pooštrimo preventivne mjere za sprečavanje širenja korona virusa u našem Gradu.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ono što je dobro jeste da ulazimo u veliku zonu žarišta sa manjom grupom izolacije u Gradu Živinice, što se vidi i na terenu.

Dakle, početno stanje sa smanjenim brojem osoba u izolaciji, koji su bili potencijalna grupa izazivanja novog žarišta, i da trenutno nemamo nijednog oboljelog u Gradu Živinice, zadovoljava u ovom teškom epidemiološkom stanju u koje ulazimo.

“Sa ovakvim načinom na koji trenutno radimo, neprestanim mehaničkim pranjem ulica, dezinfekcijom, primjenjivanjem mjera nošenja maski, rukavica, socijalne distance i zbog toga što nastavljamo primjenjivati početne mjere nalazimo se na pozitivnoj poziciji u odnosu na period kada smo imali 1019 ljudi u izolaciji. Međutim, To nam daje i obavezu da budemo još odgovorniji i da nastavimo sa realizacijom svih naredbi i drugih preventivnih mjera za sprečavanje širenja korona virusa u našem Gradu. Dakle, trenutno imamo 309 ljudi u izolaciji, a ovih dana će ih biti još manje obzirom da nam se ne pojavljuje veći broj ljudi koji su u izolaciji.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković, te dodaje da je u proteklom periodu bilo i 48 izrečenih kazni osobama koji nisu poštovali kućnu izolaciju.

“Ono što nam se može loše desiti jeste situacija gdje imamo neodgovornu grupu građana koja se okuplja na određenim mjestima, prelaze čak i granice entiteta, ulaze u klastere entiteta RS gdje su ljudi oboljeli i prave mogućnost prenosa novog vektora kretanja zaraznih bolesti. O tome smo obavijestili i Policijsku stanicu Živinice, te smo tražili da se povećaju kontrole, poštivanja izdatih mjera. Ako se mi budemo pridržavali tako će se situacija popravljati ili ako se ne pridržavamo uputa ova situacija će biti još teža. Želim se zahvaliti građanima koji su uspjeli izdržati izolaciju od 14 dana, ali i još jednom zamoliti građane, s obzirom na to da ulazimo u najteži period epidemije od kako je počela, za još strpljenja. Ukoliko nam ostane ovakva slika i ako budemo upotrijebili sve mehanizme i metode, te ono ono najvažnije a to je pamet, nadam se da ćemo izaći iz ove situacije bez velikih posljedica za naše građane. Budite odgovorni, postujete izdate naredbe, spasite sebe i druge.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

 


Krizni štab Grada Živinice održao je još jedan u nizu sastanaka na kojem je razmatrana trenutna epidemiloška situacija u Gradu Živinice u vezi stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19).

Na sjednici je razgovarano o pojavi prvog slučaja zaražene osobe u Gradu Živinice i o provođenju preventivnih mjera koje su izdate za sprečavanje širenja korona virusa. Naglašeno da građani trebaju što ozbiljnije shvatiti trenutnu situaciju, te strogo poštovati izdate naredbe i mjere koje su donešene zbog pandemije korona virusa.

Također, na sjednici je usvojen Nacrt Operativnog plana djelovanja i pomoći građanima u vezi proglašenja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) koji će biti dostavljen Štabu civilne zaštite Grada Živince na dalje postupanje.

S obzirom na to, da još uvijek nije izvijesno kolko će ova epidemija trajati i da fokus treba staviti na obezbjeđivanje dovoljne količine hrane za narednu godinu, članovi Kriznog štaba uputili su apel na sve građane, koji su u mogućnosti, da u toku proljetne sjetve zasiju što veće površine kromprirom, kukuruzom i drugim žitaricama koje imaju svoju primjenu kako u prehrani ljudi tako i kao stočna hrana.

Posebno pažnja posvećena je osobama koje su u izolaciji, kojima je upućen apel da budu odgovorni i ne ugrožavaju ostale građane svojim nesavjesnim ponašanjem. Također iz Kriznog štaba pozivaju građane da ukoliko poznaju neodgovorne pojedince iste prijave Štabu civilne zaštite na broj telefona: 062 937 388, koja će dalje proslijediti Službi inspekcije i Policijskoj stanici Grada Živinice.

“Kada se epidemija pojavila kod našeg prvog stanovnika, moramo bit osjetljivi, poduzeti dodatne mjere i moramo zaštiti radike Doma zdravlja kako zdravstvena ustanova ne bi bila sijač epidemije, odnosno da ne bude uzrok povećanog broja oboljelih stanovnika. Narednih nekoliko sedmica će biti teža situacija, a najbitnije je da se otkrivaju zaraženi. Trenutno imamo više testova pa će se raditi testiranje i na terenu, pa će svi sumnjivi biti testirani i izolirani. Sve mjere koje je preuzeo Štab civilne zaštite Grada Živinice u potpunosti podržavam i zaista su dobre. Najbitnija stvar i dalje jeste da se ljudi međusobno ne druže, da se pravi razmak od najmanje dva metra, da se ne okupljaju, ne idu u posjete te da ostanu u kući jer je to najjednostavniji i najjeftiniji lijek i način borbe protiv koronavirusa.”, kazao je prim.dr. Halid Čokić, specijalista epidemiologije.

“Danas smo donijeli Nacrt operativnog plana djelovanja Kriznog štaba. Mi smo Krizni štab formirali odmah u februaru po nastanku ove krize i ovo tijelo je savjetodavno tijelo Štaba Civilne zaštite. S obzirom da imamo osobe sa određenim simptomima, osobu koja ima potvrđen koronavirus održali smo odmah sjednicu Kriznog štaba kako bismo sa aspekta struke stavili jedan akcenat na kretanje zaraznih bolesti u Gradu Živinice i djelovanja po naredbama koje smo dobili. Hronološki smo složili određene stvari, donijeli odluke koje ćemo proslijediti prema Štabu i tu ćemo donijeti dalje odluke. U Krizni štab smo imenovali još tri člana, a jedan od tih članova je i naš specijalista epidemiologije Halid Čokić, jer nam je zaista potreban pregled i pogled struke sa aspekta epidemiološkog djelovanja i načina djelovanja borbe protiv ovoga što nas je zadesilo. Pored epidemiologa imamo člana i ispred Udruženja poslodavaca. Željeli smo da napravimo jedan apsolutni pregled, koji će nam pokazati da li da dalje nastavimo sa ovakvim aktivnostima koje radimo. Svi članovi bili su saglasni da su te aktivnosti opravdane, dali su određeni apel prema građanima, s obzirom da se prema izjavama stručnih ljudi iz oblasti epidemiologije u naredne četiri sedmice očekuje veoma veliko žarište kretanja zaraznih bolesti. Odredili smo i određene aktivnosti kada su u pitanju poljoprivreda, veterinarstvo, privreda, i druge oblasti. Ovom prilikom želimo apelovati građane da poštuju sve mjere koje sprovodimo i sve aktivnosti koje radmo kako bi zaštitili naše građane i molimo da ispoštuju onaj dio koji se odnosi za izolaciju.”, istakao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Jučer je u fiskulturnoj sali Mješovitog srednjoškolskog centra u Živinicama napravljen prvi izolatorij u Gradu Živinice namijenjen za smještaj osoba oboljelih od COVID-19.

U ovom izolatorijumu ukupno je postavljeno i namješteno 70 kreveta sa svom propratnom opremom.

Iako je situacija trenutno pod kontrolom kada je u pitanju kretanje korona virusa u Gradu Živinice gradonačelnik Kamenjaković ističe da trebamo spremni dočekati ukoliko dođe do promjene situacije i većeg broja oboljelih osoba od COVID -19.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković ističe da je situacija vezana za kretanje korona virusa na području grada Živinice još uvijek dobra, te da se jedina osoba koja je zaražena u Gradu Živinice nalazi na infektivnoj klinici u Tuzli, a da su sve testirane osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom negativne na korona virus.

Naime, odmah po donošenju odluke za pravljenje izolatorija u Gradu Živinice krenulo se u njegovu relaizaciju. Sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem i njegovim saradnicima od samog početka pripreme ovog izolatorija aktivno je radilo nekoliko grupa naših sugrađana, ali angažovani su i ljude iz struke da pomognu kako bi se ovo završilo što kvalitetnije i brže.

Naime, svoj doprinos u pripremi ovog izolatorija dali su članovi Crvenog križa Živinice, Udruženja Izvor Selsebil Živinice, Kluba borilačkih vještina “Flek Tom Cat” Živinice, Udruženja RVI Živinice, Ćazim Kalajevac, direktor MSŠ Živinice Osman Havušić, v.d. direktor veterinarske stanice Živinice Asmir Salihović i direktor BKC-a Živinice Elmir Krivalić. Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao veliku zahvalnost svima njima.

Postavljeni kreveti u ovom izolatoriju su kupljeni od živiničke firme Konjuh.

“Već smo ranije najavili da ćemo ovaj izolatorij uraditi po posebnim standardima kako bi mogli zadovoljiti sve kategorije pacijenata koji budu oboljeli od koronavirusa, nadamo se da neće trebati ali dužni smo obezbijediti ukoliko zatreba. Napravili smo takav koncept da imamo izolacioni prostor, za porodice, ljude u srodstvu, stanje oboljenja i ukoliko bi imali teže pacijente. Jedna faza su kreveti sa najlakšim simptomima, druga faza su izolacioni boksovi koje smo napravili i treća faza je izolaciona prostorija u kojoj bi bili smješteni pacijenti sa najtežim karakteristikama oboljenja. Ovaj izolatorij biće u potpunosti spremam u toku današnjeg dana, odnosno kada se završi postavljanje pregrada između kreveta i izvrši njegova potpuna dezinfekcija, a nakon toga će biće zapečaćen kako bi bio spreman primiti pacijente. Dogovorili smo i uslove kada se tiče medicinske opreme za ljude koji bi radili u ovom izolatroriju. Dakle, osobe koje ovdje budu radile moraju imati potpunu medicinsku opremu koju ćemo obezbijediti. Zatim smo dogovorili i način dostave hrane u ovaj karantin koji mora biti prilagođen situaciji koja bi bila. Mislim da smo uradili ovo po svim standardima koji zadovoljavaju sve kriterije, od onih ljudskih do medicinskih i ja se nadam da ako na ovakav način budemo radili Živinice će biti potpuno spremne u slučaju širenja korona virusa na našem području. Volio bih da ovo što smo do sada uradili nećemo upotrijebiti. Nećemo ga upotrijebiti ako se naše stanovništvo bude pridržavalo uputa koje dajemo. Ovo radimo zbog naših građana, a naši građani mogu nama pomoći da ovo nikada ne upotrijebimo. Ovom prilikom se želim zahvaliti našim sugrađanima koji su nam pomogli da u pripremi ovog izolatorija, i to: članovima Crvenog križa Živinice, Udruženja Izvor Selsebil Živinice, Udruženja RVI Živinice, Kluba borilačkih vještina “Flek Tom Cat” Živinice, našem sugrađaninu Ćazimu Kalajevacu, direktoru MSŠ Živinice Osmanu Havušiću, v.d. direktoru veterinarske stanice Živinice Asmiru Salihoviću, kao i našem glumcu direktoru BKC-a Živinice Elmiru krivaliću.”, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković, te dodao da će se pooštriti mjere kazni za osobe koje krše izolaciju.

“Mi smo anlitički krenuli izuzetno dobro. Dakle, prije 10 dana imali smo oko 100 ljudi i izolaciji. Nakon toga je taj broj ljudi u izolaciji naglo skočio na oko 1000 osoba, jer je dosta ljudi došlo iz inostranstva. Ono što je dobro oko 60 % ljudi je izašlo iz izolacije bez simptoma na COVID – 19. Onda smo imali jednu tešku situaciju, jedan slučaj da je pacijentica koja je operisana na privatnoj klinici za srce u Tuzli bila pozitivna na korona virus. Ovdje se želim zahvaliti Domu zdrvlja, Crvenom križu, Kriznom štabu, Štabu civilne zaštite i svim ljudima koji su nam pomogli da odmah reagujemo u ovoj situaciji, zatvorimo kritični dio, uradimo totalnu dezinfekciju tog prostora, obezbijedimo dostavu namirnica za sve osobe koje smo zbog ovog slučaja morali staviti u potpunu izolaciju. Na svu sreću, hvala Bogu, rezultati testova su pokazali su sve testirane osobe, koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobnom, negativne na COVID-19, dakle nisu kritična grupa koja bi mogla napraviti nova žarišta korona virusa. Zaista je bitno da na malom području imamo ovakve situacije, jer samo na malim područjima možemo ovako promtno djelovati. Iz tog razloga vraćamo se u zonu pozitivnog razmišljanja, pozitivnog načina djelovanja jer nemamo ponovo oboljele u Gradu Živinice. Napominjem, pacijentica koja je dobila COVID-19 se nalazi na Klinici za infektivne bolesti UKC-a u Tuzli i to nam oslobađa područje gdje mi nemamo trenutno kontaminiranih osoba na našem podučju. Mi smo krenuli u masovnu dezinfekciju, a uporedo sa tim i pojačanu kontrolu posštivanja izolacije, gdje smo tim putem izrekli oko 40 kazni. Sada ćemo još pooštriti mjere kazni za osobe koje krše izolaciju. Dakle, ukoliko se određene osobe ne budu pridržavale izolacije i nakon izrečenih kazni biće napravljeni izolatoriji u koje ćemo smjestiti te osobe, uz pomoć pripadnika Policijske stanice Živinice.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa predstavnicima Kriznih štabova Mjesnih zajednica sa područja Grada Živinice. Tema sastanka bila je aktuelna situacija nakon proglašenog stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Grada Živinice.

U svim Mjesnim zajednicama postoje formirani Krizni štabovi od 3 do 5 ljudi.
Na sastanku su im, od strane komadanta Štaba civilne zaštite Grada Živince, gradonačelnika Samira Kamenjakovića, date određene upute ili naredbe koje izdate od strane Federalnog štaba i Kantonalnog štaba civilne zaštite, a koje se preko Štaba civilne zaštite Grada Živinice sada sprovode na terenu.

Ovom prilikom date su im upute, koji su to standardni za sprovođenje akcije kupovine i dostave životnih namirnica, higijenskih potrepština ili lijekova za osobe koje su starije od 65 godina i one koje se nalaze u izolaciji i ne mogu izaći da kupe ono što im je potrebno, a koji nemaju nikoga da to uradi za njih.

Također, određena je osoba ispred Štaba civilne zaštite koja će biti u kontaktu sa svim predstavnicima Kriznih štabova u Mjesnim zajednicama.

Po uputama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona data je mogućnost da se dostave imena ljudi koji su u izolaciji u mjesnim zajednicama kako bi predstavnici Kriznih štabova Mjesnih zajednica mogli vršiti dodatnu kontrolu tih osoba da li poštuju rješenje o izolaciji.

Zatim je data naredba Kriznim štabovima Mjesnih zajednica da odrede tačke za izolatorijume, ukoliko bi došlo do masovnije pojave izolacije i masovnije pojave kretanja zarazne bolesti postoje dodatna mjesta na kojem bi mogli oboljeli ljudi biti smješteni.

Također, uručen je određen broj maski, rukavica i dezinfikacionih sredstava za članove Kriznog štaba, te sredstva za dezinfekciju površina u Mjesnim zajednicama. U vezi sa tim, predstavnici Mjesnih zajednica su odmah pritupili sa dezinfekcijom površina određenih tački na teritoriji svojih Mjesnih zajednica.

“Trudimo se da ne budemo imali masovnu pojavu ljudi koji će vršiti distribuciju u nabavci jer možemo dobiti nekontrolisane grupe zbog koji može doći do nekontrolisanog širenja zaraznih bolesti. Koliko god imali dobru namjeru da pomognemo, kada je u pitanju nesreća ovog tipa gdje imamo mogućnost prenosivosti zaraznog oboljenja, dužni smo se pridržavati posebnih pravila. Osoba koja može pristupiti donošenju namirnica i pružanju usluga građanima treba da bude standardizovano obučena, da ima naočale masku, rukavice i dezinfekciono sredstvo, te da samo sa potpisanim obrascem može pristupiti donošenju namirnica i pružanju usluga građanima. Također, radi kretanja izvan policijskog sata i zbog identifikacije tih osoba, odredili smo da svi imaju unificiranu iskaznicu koju mogu pokazati i u radnjama i kod ljudi kod kojih treba da izvrše tu uslugu.