Obavještenje iz Službe za civilnu zaštitu

Kišne padavine na području Grada Živinice koje možemo očekivati i u narednom periodu u znatnoj će mjeri povećati

Kišne padavine na području Grada Živinice koje možemo očekivati i u narednom periodu u znatnoj će mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, „Oskova“, i „Spreča“, te lokalnim vodotocima, što bi moglo ozbiljno prijetiti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

Tim povodom Služba civilne zaštite obavještava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

Iz Službe za civilnu zaštitu upozoravaju građane na primjenu preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su :

– izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;

– pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba;

– pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;

– izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane; i

– kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka u kontinuiranom je porastu te još jednom upozoravamo stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i obavezi provođenja mjera samozaštite koje su zakonom propisane.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Grada Živinice je: 035 774 496 ili kratki kod 121.