Obavještenje Službe civilne zaštite Grada Živinice

Očekivani rast temparatura zraka, u narednim danima, mogao bi prouzrokovati naglo topljenje snijega  što bi  u  znatnoj mjeri

Očekivani rast temparatura zraka, u narednim danima, mogao bi prouzrokovati naglo topljenje snijega  što bi  u  znatnoj mjeri moglo povećati količine vode u koritima rijeka „Gostelja“,“Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijetiti mogućnostima za  nastanak  poplava, ili bujićastih voda u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite Grada Živinice upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su: izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima, pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba,  pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost, izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Služba civilne zaštite Grada Živinice će u narednom periodu vršiti kontinuirano praćenje stanja vodostaja rijeka i drugih vodotoka na području Grada Živinice, te će, s tim u vezi, vršiti pravovremeno informisanje građana i po potrebi, izvršiti dovođenje snaga za zaštitu i spašavanje u stanje pripravnosti, odnosno, spremnosti za poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja.

OBAVJEŠTENJE