Povodom nastupajućeg velikog pravoslavnog praznika Vaskrsa gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“U povodu nastupajućeg najradosnijeg pravslavnog praznika Vaskrsa svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u Gradu Živinice, Bosni i Hercegovini, i našoj dijaspori, u ime mojih saradanika i u moje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke.

Želim da dane blagdana provedete u dobrom zdravlju, miru i sreći u krugu svojih najbližih.

Sretan i blagoslovljen Vaskrs.“

      GRADONAČELNIK
doc. dr.sc. Samir Kamenjaković


Gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku povodom obiljažavanja Međunarodnog praznika rada, u kojoj stoji:

“Prvi maj je međunarodni praznik rada koji podsjeća na historijsku borbu za radnička prava i predstavlja izraz radničke solidarnosti.

U povodu 1. maja, Međunarodnog praznika rada, u ime mojih saradnika i u svoje lično ime upućujem najiskrene čestitke građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovini i našoj dijaspori, sa željom da ga provedete u zdravlju i miru.

Sretan vam 1. maj – Međunarodni praznik rada.”

        Gradonačelnik

doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Živinice, kako slijedi:

1. JU “RTV” Živinice – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih radnika Ustanove),
2. JU “BKC” Živinice – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih radnika zaposlenih u Ustanovi),
3. JU ”Centar za socijalni rad Živinice” – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih zaposlenika Ustanove),
4. JU ”Dječije obdanište” Živinice – tri člana, (od kojih se jedan bira iz reda osnivača, jedan iz reda Vijeća roditelja Ustanove i jedan iz reda stručnog osoblja predškolske Ustanove),
5. JZU ”Dom zdravlja” Živinice – dva člana (od kojih se jedan bira iz reda osnivača, jedan iz stručnih radnika Doma zdravlja).

Javni oglas objavljen je dana 30.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Oglas se nalazi na oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

JAVNI OGLAS


Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova skupština javnih preduzeća čiji je osnivač i vlasnik, ili većinski vlasnik Grad Živinice, kako slijedi:

1. JP „Horizontala“ d.o.o. Živinice – tri člana,
2. JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice -tri člana,
3. JP „Gradska dvorana” d.o.o. Živinice – tri člana,
4. JP „VIK”d.o.o. Živinice- tri člana, od kojih se jedan bira iz reda zaposlenika.

Javni oglas objavljen je dana 30.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Oglas se nalazi na oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

JAVNI OGLAS


Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač i vlasnik, ili većinski vlasnik Grad Živinice, kako slijedi:

1. JP „Horizontala“ d.o.o. Živinice – tri člana,
2. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Živinice – tri člana,
3. JP „Gradska dvorana” d.o.o. Živinice – tri člana,
4. JP „VIK” d.o.o. Živinice – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda zaposlenika preduzeća)

Javni oglas objavljen je dana 30.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Oglas se nalazi na oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

JAVNI OGLAS


Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Grada Živinice u vezi Odluke o postupku davanja u zakup poslovnih prostora Gradonačelnik objavljuje Javni oglas o davanju u zakup poslovnog prostora.

Predmet javnog oglasa je poslovni prostor koji se daje u zakup:

1. Poslovni prostor površine 25 m2, Ulica Alije Izetbegovića br.20, Živinice,

Početna cijena zakupnine za navedeni poslovni prostor mjesečno iznosi 2,00 KM/m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

Poslovni prostor daje se u zakup na period do 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja ugovora između korisnika poslovnog prostora i Grada Živinice.

Na Javni oglas mogu se prijaviti sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Poslovni prostori davaće se u zakup ponuđaču koji ponudi veću cijenu zakupnine.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj ploči i Web stranici Grada Živinice.

Komisija koju imenuje Gradonačelnik će izvršiti otvaranje prijava i utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 7 dana od isteka roka za prijavu na Javni oglas.

Ako se više lica prijavi za zakup poslovnog prostora i ponude istu cijenu, prednost ima ono lice koje je ranije predalo prijavu.

Javni oglas se nalazi na oglasnoj ploči i linku ispod.

JAVNI OGLAS

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 29.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

Za sve sportske organizacije koje se žele dodatno informisati bit će organizovan Dan otvorenih vrata 04.05. (utorak) od 12,00 do 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice. Osim predstavljanja Javnog poziva, bit će omogućeno da se postavljaju pitanja u vezi pripreme prijava i aplikacija.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 2 – Sportske organizacije (klubovi) koje se takmiče na kantonalnom i gradskom nivou (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 3 – Sportske organizacije koje se bave rekreativnim sportom, sportskim odgojem i obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom i drugim sportskim djelatnostima

Aplikacijski obrazac 4 – Sportske manifestacije i memorijalni turniri

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, dana 26.04.2021. godine, objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, prvenstveno sa područja Grada Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS)- III i IV stepena, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, kako bih se iste osposobile za samostalan rad u struci.

Pravni subjekti kod kojih će nezaposlene osobe obavljati stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavezni su obezbijediti mentora odgovarajućeg zanimanja.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv u cjelosti kao i obrazac prijave svi zainteresirani mogu preuzeti u šalter sali i na linkovima ispod.

JAVNI POZIV

OBRAZAC 


Objavljen je Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za sredstva koja će se dodjeljivati putem javnih poziva iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Godišnjim planom raspisivanja javnih poziva za sredstva koja će se dodjeljivati putem
javnih poziva iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu definišu se sljedeće stavke: naziv transfera koji će biti predmet finansiranja, planirani mjesec objave javnog poziva, ukupan iznos raspoloživih sredstava, nadležna služba.

U skladu sa tačkom 16. Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih
sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji BiH sačinjena je tabela javnih poziva koji mogu biti objavljeni u 2021. godini, kako slijedi: GODIŠNJI PLAN 


Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice obavještavaju pripadnike boračkih populacija koji su podnijeli zahtjev za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku 2020/2021. godinu, da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Rang liste kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva kao i Liste kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neblagovremeni, nekompletni i neosnovani.

Rang liste su objavljene 23.04.2021. godine, istaknute su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i na linkovima ispod.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang listi, najkasnije do utorka, 04.05.2021. godine.

Prigovor se podnosi Ministarstvu za boračka pitanja putem pisarnice Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 57., Tuzla ili putem pošte.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u nadležnoj Gradskoj službi putem telefona: 035/743-319.

Rang lista kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

Rang lista kandidata UČENIKA za dodjetu stipendija za školsku 2020/2021 godinu

Lista kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

Lista kandidata UČENIKA za dodjelu stipendija za školsku 2020/2021 godinu, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani