Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Živinice,

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Živinice, kako slijedi:

1. JU “RTV” Živinice – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih radnika Ustanove),
2. JU “BKC” Živinice – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih radnika zaposlenih u Ustanovi),
3. JU ”Centar za socijalni rad Živinice” – tri člana (od kojih se jedan bira iz reda stručnih zaposlenika Ustanove),
4. JU ”Dječije obdanište” Živinice – tri člana, (od kojih se jedan bira iz reda osnivača, jedan iz reda Vijeća roditelja Ustanove i jedan iz reda stručnog osoblja predškolske Ustanove),
5. JZU ”Dom zdravlja” Živinice – dva člana (od kojih se jedan bira iz reda osnivača, jedan iz stručnih radnika Doma zdravlja).

Javni oglas objavljen je dana 30.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Oglas se nalazi na oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

JAVNI OGLAS