Na jučerašnjem kontinuiranom zasijedanju Štaba civilne zaštite Grada Živinice donešeno je nekoliko novih preporuka i naredbi za građane Grada Živinice, a prema naredbama od Federalnog štaba civilne zaštite (FUCZ).

Naime, donešena je preporuka da se sve osobe na području Grada Živinice pridržavaju naredbe u vezi zabrane kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od od 1,5 metara.

Zatim, donešena je preporuka da u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći građanima Grada Živinice bude 24 sata dostupan broj telefona 035 772 094, u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Živinice.

Pored ovih preporuka donešene su i naredbe da se svi savjeti Mjesnih zajednica, gradski organi uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije, Crveni križ i druge humantarne organizacije i udruženja građana (lovci, ribari, planinari i svi drugi), na području Grada Živinice, stave na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite, a u vezi stanja nesreće urokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona.

Također, zbog povećanja broja osoba koji su u izloaciji nastavlja se i dezinfekcija svih javnih površina u našem gradu.

Dakle, sve informacije i saznanja kojima raspolažete, a da su vezana za pojavu koronavirusa, zatim ako poznajete osobe koje dolaze iz inostranstva, ili su već došli iz inostranstva, a da se ne pridržavaju naređenih mjera samoizolacije, uključujući i saznanja o podizanju tržišnih cijena u Gradu Živinice koje trebaju biti zadržane na nivou od 05.03.2020. godine, možete prijaviti na broj telefona 062/937-388 koji je u funkciji 24 sata.

“Napominjem da su poduzete sve potrebne mjere u borbi protiv koronavirusa, te podignuti svi resursi kako bi se zaštitili građani u Gradu Živinice. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Apelujem i molim naše sugrađane da ostanu kući kako ne bi imali masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate, slijedite izdate upute i budete odgovorni prema sebi i drugima. Operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, radi 24 sata i svim našim građanima je 24 sata dostupan broj telefona za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području.”, rekao je gradonačelnik Grada živinice Samir Kamenjaković.

 


Federalni štab civilne zaštite (FUCZ) jučer je donio novu naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a podrazumijeva totalnu obustavu kretanja.

Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

S tim u vezi sinoć je održan nastavak kontinuirane sjednice Štaba civilne zaštite Grada Živinice na kojoj je razmatrana ova naredba, te po njoj donijeti i zaključci za građane Grada Živinice.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković pozvao je sve građane da se pridržavaju naredbi koje su date te da biti organizovana I pomoć u snabdijevanju hrane I lijekova za sve starije građane od 65 godina kojima bto bude potrebno.

Također, itaknuto je da se nastavlja sa dezinfekcijom svih javnih površina u gradu Živinice, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, Grada Živinice, će i dalje raditi 24 sata, te da će  24 sata biti dostupan broj telefona za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Dakle, obavještavamo sve građane sa područja Grada Živinice da sve informacije i saznanja kojima raspolažu, a da su vezana za pojavu koronavirusa, kao i za osobe koje dolaze iz inostranstva, ili su već došli iz inostranstva, a da se ne pridržavaju naređenih mjera samoizolacije, uključujući i saznanja o podizanju tržišnih cijena u Gradu Živinice koje trebaju biti zadržane na nivou od 05.03.2020. godine, mogu prijavljivati na broj 062/937-388 koji je u funkciji 24 sata.

“Večeras smo u kontinuiranom zasijedanju donijelu odluku o sprovođenju naredbe koju smo dobili od strane Federalnog štaba civilne zaštite da  naši građani mlađi od 18 i stariji od 65 godina imaju zabranu kretanja. Ovdje se radi o specifičnoj naredbi na osnovu koje je potpuno zabranjeno kretanje po javnim površinama našim sugrađanima mlađim od 18 i starijim od 65 godina,  mi moramo pomoći.  Izdali smo naredbu Crvenom križu Grada Živinice da u danima vikenda pripremi način i dinamiku snabdijevanja namirnicama i lijekovima ukoliko bude potrebno nekim od naših građana koji imaju preko 65 godina. O tome ćemo detaljno i zvanično obavijestiti u ponedjeljak. Donijeli smo također odluku da će operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, raditi 24 sata i da će  24 sata građanima biti dostupan broj telefona koji je objavljen za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Želim obavijestiti naše građane da imamo nastavak dezinfekcije grada. Imali smo veliki alaram, naime, sa 99 osoba koji su bili u izloaciji do prije tri dana, taj broj se povećao na oko 600 osoba trenutno. S obzirom na to da imamo tendenciju rasta, te da će biti drastično povećan ovaj broj osoba u izolaciji, mi smo dužni nastaviti sa dezinfekcijom javnih površina. Također, zadužili smo i  naše preduzeće Vodovod i kanalizaciju da nastavi redovno sa pranjem i dezinfekcijom ulica i svih drugih javnih površina, uz ovaj dio koji radimo sa dezinfekcijom i izolacijom. Ovo priliku želim iskoristiti da apelujem i zamolim naše sugrađane da je bolje da provedemo kod kuće nekih mjesec dana nego da imamo masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate i budete odgovorni prema sebi i prema drugima. “, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Održana zajednička sjednica štaba Civilne zaštite i Kriznog štaba Grada Živinice na kojem je razgovarano o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i izrečenim novim naredbama od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o mjerama sprečavanja slučajeva oboljenja od novog koronavirusa COVID-19.

Razrađene su naredbe koje su dobijene kako od  Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, kao i određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja u Gradu Živinice.

U vezi sa novonastalom situacijom pandemije uzrokovane pojavom koronavirusa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće na području Federacije BiH, te u skladu s tim na sjednici su analizirane izrečene mjere i naredbe koje se moraju primjenjivati.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, iako mjesta za paniku još uvijek nema, treba da izbjegavamo masovna okupljanja, a sve u cilju sprečavanja masovnog oboljenja koje bi moglo paralizovati kompletan zdravstveni sistem.

Iako ne postoji potreba za podizanjem cijena na tržištu, tržišna inspekcija Grada Živinice je dobila nalog da obiđe sve radnje kako bi redovno pratila stanje, ali u slučaju da neko od građana sazna da je došlo do poskupljenja određenih proizvoda treba da prijavi na poznati broj Federalne inspekcije i  inspekciji Grada Živinice.

S ciljem podizanja ličnog i kolektivnog imuniteta u borbi protiv širenja koronavirusa apelujemo i molimo građane da se pridržavaju izrečenih mjera i naredbi kako bi Grad Živinice i država Bosna i Hercegovina prošla sa što blažim oblikom djelovanja ovog virusa.

”Kada je u pitanju kretanje koronavirusa Grad Živinice je među prvima koji je osnovao Krizni štab i iako smo i ranije preduzimali mjere prevencije nakon proglašenja stanja nesreće dužni smo te mjere pooštriti. Obraćam se građanima da imaju odgovornost prema sebi, svojoj porodici, komšijama i svim ljudima koji se kreću na području Grada Živinica i države Bosne i Hercegovine. To je prije svega odgovornost ljudi koji imaju određene simptome da se odmah jave na određena mjesta za to te da se pridržavaju svih uputa koje dobiju od nadležnih institucija. Danas smo razradili više naredbi koje smo dobili kako od Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, razradili smo određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja. Razgovarali smo I o mogućnosti dobijanja dodatnih količina vode za Grad Živinice kako bismo kontinuirano snabdijevali naše građane. Imamo mjere zaštite koje se tiču čistoće ulica i grada  gdje smo naložili vodovodu i kanalizaciji da izvrše odmah dezinfekciju i čišćenje gradskih zona i ovom prilikom bi molio građane kada budu dobili upute od Ministarstva unutrašnjih poslova Grada Živinice da uklone vozila sa ulica kako bismo nesmetano mogli izvršiti ono što nam je najvažnije a to je kolektivna zaštita.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da ukoliko bi došlo do masovnog oboljenja na jednom mjestu da bi se paralizovao kompletan zdravstveni sistem u kojem se neće moći svima pružiti adekvatna pomoć.

”Pozivam građane da se uozbilje. Dobili smo određene informacije o kretanjima koronavirusa da on na naše područje još nije došao. Mjere i naredbe koje su izrečene treba da poštujemo da ne bi došlo do masovnog obolijevanja na jednom mjestu. Ukoliko dođe do masovnog obolijevanja na jednom mjestu paralizovat ćemo kompletan zdravstveni sistem i nećemo moći svima adekvatno izaći u susret. Mjesta za paniku nema i ne želimo je stvarati, ali nema potrebe za masovnim okupljanjem i izazivanjem masovnog oboljenja. Ukoliko budemo pridržavali se svih ovih mjera i naredbi mislim da će Grad Živinice i Bosna i Hercegovina proći sa blažim oblikom djelovanja ovog virusa. Obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju mi smo dužni podići sve resurse kako bi zaštitili naše građane, ali i naši građani moraju svojom sviješću sami sebe zaštititi i svoje porodice jer koliko god se budemo trudili sa javnog aspekta da djelujemo, najviše pojedinac može pomoći sebi i svom okruženju.  Iz tog razloga još jednom apelujem, molim naše sugrađane, da se pridržavaju određenih naredbi koje smo danas razradili. Imamo proglašeno stanje nesreće u kojem moramo primjenjivati ovakve mjere, ukoliko se budu Vlada Federacije i Krizni štab odlučili za neke druge mjere mi ćemo se na osnovu toga i ophoditi. Ono što još posebno želim naglasiti jeste da ukoliko dođe do promjene cijena namirnica na tržištu koja je bespotrebna imaju brojevi koji su označeni, postoji i naša tržišna inspekcija Grada Živinice koja je dobila nalog da obiđe sve radnje. Apsolutno nema potrebe za podizanjem cijena na tržištu svih namirnica i građani ne trebaju kroz djelovanje panike da vrše nabavku namirnica jer svega će biti dovoljno. Kontinuirano održavamo i štab Civilne zaštite i Krizni štab i mislim da je ovo ispravna metoda da smo odmah formirali Krizni štab da bi danas imali kvalitetnije djelovanje kada je u pitanju sprečavanje koronavirusa. ” istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva možete pogledati OVDJE


U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministravstva zdravstva i Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19 ), Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke građanima Grada Živinice.

Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke da se obustave sva javna okupljanja na području Grada gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Pored toga, preporuke su i da se do daljnjeg prekinu prijemi u jutarnjim satima.

Također, preporučuje se i preskakanje rutinskih kontrolnih pregleda, te odlazak ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Neophodno je najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice.

Navedene naredbe izdaju se s ciljem zaštite zdravlja najranjivije populacije, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe sa hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi.

Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane Grada Živinice na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i naredbi koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanova.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na broj telefona: 035 743 399

Naredbe Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva