Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa područja Grada Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Broj lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će biti obuhvaćen uslovljen je preostalim sredstvima na navedenoj budžetskoj poziciji Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu i to:

70% VSS i 30% SSS.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe Grada Živinice.

Javni poziv objavljen je danas, 31.01.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice.

Tekst Javnog poziva, kao I prijavni obrazac svi zainteresovani mogu preuzeti u Šalter sali i na linku ispod

JAVNI POZIV PRAVNIM SUBJEKTIMA


Gradonačelnik Samir Kamenjaković prisustvao je obilježavanju prve godišnjice uspješnog poslovanja cvjećare “Seka” koja je uz podršku Start up projekta otvorena prošle godine u Gradu Živinice.

Vlasnica cvjećare, Melisa Butković jedna je od novih poduzetnika, koja je ostvarila pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” za 2018. godinu, te pripada trećoj generaciji Start-upera. Navedeni program pruža mogućnost mladim ljudima da svoju ideju realizuju i transformišu u uspješan biznis, a da je tako dokaz je upravo otvaranje i uspješno poslovanje cvjećare “Seka”.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković već treću godinu obezbjeđuje sredstva u budžetu Grada Živinice za realizaciju pomenutog projekta, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.
Pored novčane podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci. Dakle, mini poslovni inkubator se nalazi u zgradi Gradske uprave Živinice s ciljem da se mladim poduzetnicima pruži servis svih zaposlenih u istoj, počevši od Gradonačelnika i Centra za biznis pa do svih uposlenih.

Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković, ono što je najvažnije jeste da je ovo jedna jaka poruka da se u biznisu može uspjeti, te da je Start up projekat osmišljen tako da je konkretno mladim ljudima data prilika za napredak.

“Danas smo na moje veliko zadovoljstvo prisutni na obilježavanju godine dana uspješnog poslovanja jednog od naših start up projekata. Prije svega drago mi je da su u pitanju mladi ljudi koji su odlučili da ostanu u Gradu Živinice i da pošalju jednu jaku poruku, a to je da se se u biznisu može uspjeti. Ono što je najvažnije poručiti jeste da je start up projekat osmišljen tako da je konkretno mladim ljudima dao priliku za napredak. Posebno me raduje da je ova mlada Start-uperka zaposlila još jednu osobu, te me raduje i činjenica da je 54 Start-upera već potpisalo ugovor, te da u novom konkursu koji smo raspisali imamo prijavljeno 27 ljudi. Možemo reći da je naša vizija da ćemo mlade ljude uspjeti vratiti u poduzetništvo, inovativnost i konkurentnost, itekako usjela što se dokazuje ovakvim djelima”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Svaki početak je naravno težak, ali uz podršku koju smo dobili kroz Start up projekat i podršku gradonačelnika Samira Kamenjakovića i naših građana sve je bilo lakše. Moram priznati da sam zadovoljna ovom poslovnom godinom, a građani u našoj cvjećari mogu pronaći razne vrste cvijeća, ukrasne kutije, saksije, kao i plišane igračke” kazala je vlasnica cvjećare “Seka” Melisa Butković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nastavio je sa obilaskom privrednih subjekata na području Grada Živinice. Prva posjeta u ovoj godini upriličena je firmi Alu-KAL Živinice. Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa sardnicima konkretnije se upoznao sa djelatnošću ovog privrednog subjekta, njihovom proizvodnjom, prodajom, brojem radnika, uslovima rada, te sa budućim planovima i namjerama razvoja.

U razgovoru sa rukovodstvom ove firme Gradonačelnik je istakao da su njegova vrata i vrata administracije Grada Živinice uvijek otvorena, kako za njih, tako i za sve privrednike na području Grada Živinice, te da će se zajedno sa njima uključiti u borbu sa problemima i izazovima sa kojima se susreću u svom poslovanju, kako bi zajednički radili na razvoju privrednika i privrede u Gradu Živinice.

“Zadovoljstvo mi je da u ovoj godini nastavljamo obilaziti naše privrednike. Prilikom posjete firmi Alu-Kalu u jednoj prijatnoj atmosferi razgovarali smo, ne samo o firmi Alu-Kal, nego generalno o problemima sa kojim se naši poslodavci susreću. Mi, dakle, želimo da naša uprava bude na raspolaganju i da bude servis našim poslodavcima. Danas sam zaista zadovoljan ovom posjetom, dobili smo izvanredne informacije o razvoju ove firme, a ono što me posebno raduje da vlasnici firme imaju plan proširivati proizvodnju. Proširenje proizvodnje podrazumjeva novo zapošljavanje i razvoj Grada Živinice i smatram da ćemo napraviti jedan konstruktivni plan kad je u pitanju firma Alu-Kal i kad su u pitanju generalno svi poslodavci u Gradu Živinice. Mi ćemo nastavit trend obilaska naših poslodavaca i u ovoj 2020. godini, odlučili smo da prva firma koju smo posjetili bude Alu-Kal. Nadam se da ćemo u ovoj godini uspjeti obići sve one koje nismo uspjeli do sad da obiđemo i vidjeti razmišljanje i puls naših poslodavaca, kako bi smo mogli odrediti kurs djelovanja naše uprave. Mi imamo otvoren Centar za biznis, koji je servis svim poslodavcima i ovom prilikom želim pozvati naše poslodavce da koristi usluge ovog Centra, jer je i napravljen upravo zbog naših poslodavaca”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Pozdravljam gradonačelnika i njegove saradnike koji su danas posjetili Alu-Kal i jako me raduje da se surađuje sa lokalnom zajednicom. Danas smo imali jedan izuzetno dobar razgovor po pitanju rada naše firme. U toku našeg rada došlo je do ekspanzije posla, pa su nam se i kapaciteti na osnovu toga proširivali, tako da smo mi još prošle godine našu proizvodnju kompletnu preselili na novu lokaciju u Donje Živinice, gdje se nalazi naša proizvodna hala i gdje su sve proizvodnje sortirane po onome što proizvode. Mogu s ponosom da kažem da je naša proizvodna hala izuzetno opremljena sa svim standardima koji omogućavaju radnicima izuzetno dobru proizvodnju pratećeg proizvoda. S ponosom mogu da istaknem da smo srcem i dušom ulagali sebe da naša firma zauzme izuzetno dobru poziciju u sferi poslovanja, tako da smo 2017. godine zauzeli 869 mjesto na skali brzorastućih firmi gdje je bilo 35 000 kompanija. Ja sam vrlo zadovoljna i sretna osoba što sam dio ove ekipe i što sam suvlasnik ove firme i svim silama se trudim da ta firma ide u što boljem smjeru”, istakla je Mirsada Tulumović-Kalajac, suvlasnik firme Alu Kal.

Firma Alu-Kala osnovana je 2004. godine i već 16 godina su na tržištu. Prema riječima rukovodstva ove firme ovo je jedna izuzetno zdrava firma koja je zasnovana na zdravim temeljima. Na samom startu firma je imala 4 radnika, a danas ona broji preko 80 uposlenih koji imaju redovna primanja i sve ono što im zakonski pripada.
Firma pored aluminijske stolarije, proizvodi plastičnu stolariju profila kemerling, zatim proizvodnja tapaciranog i pločastog namještaja, a u okviru firme postoji i renomirani salon koji kupcima omogućava da na jednom mjestu mogu kupiti sve ono što im je potrebno za njihove kućne potrepštine.

 

 


U povodu povećanih koncentracija zagađujućih materija na području teritorije Grada Živinice, u petak 24.01.2020. godine održana je hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Živinice.

S obzirom da je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Živinice na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23. januar 2020. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksida (SO2), članovi Štaba civilne zaštite Grada Živinice su na održanaoj vanrednoj sjednici donijeli i nekoliko zaključaka koji se odnose na navedeni problem. Zaključci se odnose na preventivno djelovanje ukoliko bi došlo do pogoršanja situacije, te da se kontinuirano prati stanje na terenu i blagovremeno preduzimaju potrebne mjere kako ne bih došlo do povećanja koncentracije zagađujućih materija na području Grada Živinica.

Jedan od zaključaka bio je da inspekcijske službe odmah obiđu ložišta i detektuju najveće zagađivače kako bi se moglo preventivno djelovati.
Bitno je još naglasiti da su usaglašeni stavovi da se krene u preventivno djelovanje riječnih korita Oskove, Gostelje i Spreče, dok su još uvijek niski vodostaji, kako kasnije ne bi bilo kasno i da ne bi došlo do izlijevanja rijeka.

“Obzirom da imamo posljedice zagađenosti, Ministrastvo prostornog planiranja vlade Tuzlanskog kantona proglasilo je epizodu pripravnosti i dužni smo odmah sazvati Gradski štab civilne zaštite.
Vanrednu sjednicu smo sazvali kako bi mogli razmotriti mjere koje trebamo hitno preduzeti. Mjere koje su preduzete biće po planu aktivnosti kod epizode pripravnosti, dakle upozorenje građanima. Donijeli smo jedan bitan zaključak da inspekcijske službe odmah obiđu ložišta kako privatna, tako u javnim ustanovama i preduzećima, da se detektuju odmah najveći zagađivači kako bi mogli preventivno djelovati. Ono što je posebno važno, imali smo i radni sastanak sa premijerom TK-a i ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a gdje smo dogovorili posebne aktivnosti obzirom da se u Živinicama ponavlja stalno epizoda pripravnosti kod zagađenosti zraka, da konačno nađemo rješenje kad je u pitanju rješavanje toplifikacije. Ovom prilikom smo dobili informacije da se na osnovu ovih detektovanih informacija kroz praćenje kontrole zagađenosti zraka mogu dobiti određena finansijska sredstva kako bi mogli nastaviti sa rješavanjem sekundarne mreže toplifikacije u Gradu Živinice. Ono o čemu smo još razgovarali na Štabu civilne zaštite jeste preventivno djelovanje kod naših riječnih korita, gdje je vrijeme sad dok je vodotok opao da riješimo i napravimo program preventivnog djelovanja izlijevanja rijeka iz korita. Kontinuirano ćemo pratiti ovaj dio kada je u pitanju kontrola zraka, te shodno tome i poduzimati određene potrebne mjere”, kazao je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.

“Prije svega sve mjere koje smo poduzeli su mjere koje se poduzimaju u skladu sa planom Vlade Tuzlanskog kantona (plan interventnhi mjera), i u konkretnom slučaju kad se govori o epizodi upozorenja. Preporučuje se građanima svih rizičnih skupina pogotovo onima koji su bolesnici respiratornih i drugih vrsta bolesti, da ograniče svoja kretanja u toku dana kad je prisustvo zagađujićih čestica u zraku najveće. Dalje se preporučuje da se u pogledu korištenja sredstava koji se koriste kao energenti u privatnim ili industrijskim kapacitetima, ograniče i izvrši primjena ekološki prihvatljivih goriva. Dalje se preporučuje mjera da se zabrani saobraćaj svim motornim vozilima ukupne mase nosivosti iznad 7,5 tona. Mi ćemo pojačati kontrolu putem inspekcijiskih nadzora u vrsti energenata koji koriste privatna domaćinstva i pravna lica i u tom procesu primjeniti odgovarajuće mjere predviđene zakonom i mi ćemo pojačati nadzor nad aktiviranjem dimnjačarski službi od strane pravnih subjekata koji su zaduženi za javne površine u okviru stambenih objekata na području Grada Živinice”, ”, istakao je ovom prilikom pomoćnik službe civilne zaštite Enver Jukić.

Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija na području Tuzlanskog kantona su: pripravnost, upozorenje i uzbuna, a uvjeti su se ispunili za proglašenje početne epizode pripravnosti. Građanima se u Živinicama ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa.
Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Ministarstvo apeluje, upozorava i poziva:
– na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje vozila javnog gradskog prevoza,
– da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i poziva, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijave nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina/grada,
– pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica i ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosupmorni ugljevi) i čišćenje dimovidnih instalacija.
Takođe Ministarstvo je obavijestilo Gradsku službu civilne zaštite Živinica o proglašenju epizode pripravnosti koja može poduzeti slijedeće mjere:
a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama,
b) Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona,
c) Poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija i
d) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj godini 2019/2020 godini i učenicima iz reda branilačke  populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020.godine.

Rok za podnošenje prijava za oba Konkursa je 15 dana od dana objavljivanja na webstranici Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno od 27.01.2020. – 11.02.2020. godine (utorak).

Izjave, zahtjeve i tekst konkursa možete pogledati na sljedećim linkovima:

ODLUKA O TERMINU

ZAHTJEV STUDENTI 2020

KONKURS UČENICI STIPENDIJE

ZAHTJEV UČENICI 2020

ODLUKA O TERMINU

IZJAVA 2020

IZJAVA STUDENTI 2020

KONKURS STUDENTI STIPENDIJE

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u svom kabinetu održao radni sastanak sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem i ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvirom Rožnjakovićem.

Ovo je bila prva službena posjeta premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića Gradu Živinice.

Glavna tema razgovora današnjeg sastanka bila je realizacija projekta Toplifikacije u Gradu Živinice. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je jedan milion konvertibilnih maraka za završetak sekundarne mreže, od čega će 550.000,00 KM odmah biti operativno, kako bi se do 2022. godine u potpunosti mogla završiti toplifikacija Grada Živinice.

Na navedenom sastanku bilo je riječi i o sanaciji mosta u Suhoj prema Šerićima, za šta postoji urađen projekat od strane Grada Živinice.

Također, na sastanku se razgovaralo o izgradnji jednog velikog i dva pomoćna mosta na izletištu Zlača, gdje je nosilac aktivnosti Grad Živinice, a koji će se raditi u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona i Općinom Banovići.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, ovo su vrlo važne stvari za Grad Živinice, s obzirom na to da su u posljednje vrijeme epizode zagađenosti zraka u Živinicama, projekat Toplifikacije bi apsolutno uticao na poboljšanje kvaliteta zraka.

“Zahvaljujem se premijeru Tuzlanskog kantona Denijalu Tulumoviću i ministru prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elviru Rožnjakoviću na današnjoj posjeti. Ovo je za mene vrlo važan trenutak, odnosno da je Vlada TK-a odobrila inicijalno jedan milion kovertibilnih maraka za završetak sekundarne mreže. Prvih 550.000,00 KM možemo povući odmah u toku godine, zatim i ostala sredstva, a to je ono što je bilo važno da sekundarnu mrežu u potpunosti možemo završiti, kako bi do 2022. godine u potpunosti završili toplifikaciju Grada Živinice. Ovo su vrlo važne stvari za Grad Živinice, obzirom da imamo i epizode zagađenosti zraka u Živinicama, a toplifikacija bi apsolutno uticala na poboljšanje kvaliteta zraka u Grada Živinice. Ono što želim posebno istaći jeste da smo relaksirali i određene stvari kada su u pitanju i drugi projekti koji se rade u Gradu Živinice. Razgovarali smo i o zapadnom dijelu našeg Grada koji je za nas jako bitan, gdje smo dogovorili sanaciju mosta u Suhoj prema Šerićima, za šta postoji urađen projekat od strane Grada Živinice. Također smo razgovarali i o izgradnji mosta prema Zlači. Inicijalno smo dogovorili zajedničku saradnju na izgradnji mosta prema Zlači i još dva pomoćna mosta, gdje bi da nosilac aktivnosti bio Grad Živinice. Ovo nam je jako bitno s obzirom na to da imamo i deponiju koja ove godine treba da se otvori”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović na današnjem sastanku izrazio je podršku gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću na dosadašnjem trudu i radu da Živinice budu otvorene za sve investitore, kako sa prostora lokalne zajednice, tako i za investitore iz inozemstva koje će Grad Živinice u budućnosti prepoznati kao mjesto gdje treba ulagati.

”Prije svega zahvaljujem se gradonačelniku Grada Živinica na današnjem prijemu, zajedno sa ministrom prostornog uređenja. Najvažnija tema današnjeg razgovora bila je sekundarna mreža toplifikacije u Gradu Živinice, gdje će Vlada Tuzlanskog kantona učestvovati sa određenim sredstvima do kraja godine, sa oko milion konvertibilnih maraka. Također, između ostalog razgovarali smo i o promjeni zakona na Federalnom nivou o preraspodjeli sredstava, da sredstva ne dobija samo grad Tuzla, nego i Općina Lukavac i Grad Živinice, jer su također ugroženi tim proizvođačima električne energije, odnosno gasovima koje one puštaju. Ono o čemu smo još razgovarali jeste putna komunikacija, te ovom prilikom bi da se zahvalim gradonačelniku Kamenjakoviću, koji je u najkraćem mogućem roku, zajedno sa svojim službama, završio sve čestice kojim treba da prolazi zaobilaznica Grada Živinica. Također, govorili smo i o mostu koji je jedan od problema na rijeci Spreči za građane Šerića, Priluka i Suhe. U dogovoru sa ministrom za saobraćaj i turizam, navedeni most će uz određena ulaganja bit pušten u funkciju. Na taj način bi građani sa zapada grada Živinica imali otvorenu komunikaciju, sa Gradovima Tuzlom i Živinicama, a u budućnosti će se prema projektu koji je finansirao Grad Živinice sigurno ići u izgradnju novog mosta. Na današnjem sastanku također smo dogovorili i izgradnju mostova prema izletištu Zlača, jedinom izletištu koje je verificirano u zaštićenoj zoni za sve građane Tuzlanskog kantona. Pored jednog velikog mosta koji će biti u potpunosti rekonstruisan, a predstavlja već duže vrijeme prijetnju sigurnosti ljudima koji prelaze preko njega izgradit će se i dva mala mosta. Danas smo također došli i da izrazimo podršku gradonačelniku Kamenjakoviću u izgradnji velikog infrastrukturnog projekta, koji treba da započne u ovoj godini. Riječ je o deponiji Grada Živinice koja će biti značajna i za Općinu Kladanj i Općinu Banovići, jer sve tri lokalne zajednice participiraju u ovoj deponiji. Što se tiče kružnog toka u Gradu Živinice Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je dodatna sredstva, te se čeka tenderska dokumentacija za realizaciju navedenog projekta. ”, kazao je premijer Denijal Tulumović.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvir Rožnjaković kazao je da je na današnjem sastanku razgovarano o pronalasku rješenja za smanjenje kontinuiranog zagađenja zraka na području Grada Živinice.

“Svjedoci smo da je u petak Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Živinice u slučaju zagađenosti zraka. Nažalost, ovo nije prvi put da se to dešava, te možemo reći da su Živinice u kontinuitetu jedan od najugroženijih gradova na području TK-a kada je u pitanu kvalitet zraka. U kontekstu toga danas smo razgovarali sa i premijerom TK-a da pronađemo rješenje kako bi se smanjilo zagađenje zraka na području Grada Živinice. Ja ću predložiti na sjednici Vlade TK-a da iozdvojimo jedan milion konvertibilnih maraka iz naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice da ide za toplifikaciju Grada Živinice, kako bismo pokušali smanjiti zagađenje zraka”, kazao je ministar Elvir Rožnjaković.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD ŽIVINICE
-Gradski štab civilne zaštite-
Broj:05-40- 480 /20
Dana:24.01.2020.godine

Na osnovu Odluke, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, o proglašenju epizode pripravnosti za Grad Živinice, a zbog izuzetne zagađenosti zraka, Gradski štab civilne zaštite Grada Živinice, na svojoj I Vanrednoj sjednici održanoj dana 24.01.2020.godine preporučuje preduzimanje sljedećih mjera zaštite:

-Sve rizične skupine stanovništva, naročito oni sa izraženijim respiratornim problemima, da maksimalno smanje kretanje i izlaske van stambenih objekata u vrijeme trajanja epizode zagađenosti zraka;

-Apelujemo na cjelokupno stanovništvo Grada Živinica da smanje, na najmanju moguću mjeru, upotrebu motornih vozila u gradu i šire;

-Da nadležni organi razmotre sve opravdane razloge kojima bi se preporučilo ograničenje kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona.;

-Da nadležne službe Grada upozore građane Grada Živinica da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima te da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, vršiti prijavljivanje nadležnim inspekcijama ili komunalnim redarima Grada Živinica;

-Gradski štab civilne zaštite poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile štetne emisije u vazduh te predlažemo korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata ( biomasa,plin,niskosumporni ugalj i sl.) kao i redovno čiščenje dimovodnih instalacija.

KOMANDANT GRADSKOG ŠTABA CZ-e

dr.sci Samir Kamenjaković


Obavještenje o dodjeli ugovora broj 430-4-3-5-5-6/20 za dodatne i nepredviđene radove po programu/projektu: Izrada dva nova bunara i spajanje svih bunara sa
cjevovodom.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nedavno je održao sastanak sa Udruženjem poslodavaca Grada Živinice. Tema sastanka bila je realizacija projekta prvog Naučno-tehnološkog parka u Gradu Živinice.

Na sastanku je razgovarano i o aktivnostima Udruženja poslodavaca u Živinicama, te o zajedničkoj saradnji lokalne zajednice i poslodavaca.

Naime, gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima priprema izgradnju još dvije poslovne zone u Gradu Živinice, od kojih jedna neće biti klasična poslovna zona nego Naučno-tehnološki park, odnosno zona novih pametnih tehnologija i pametne indrustije.

Naučno-tehnološki park je jedan novi instrument razvoja Grada Živinice, koji će počet privlačit investitore i investicije koji su usmjereni na proizvodnju prozvoda koji su namijenjeni za pametnu industriju i pametne tehnologije.

Dakle, na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića Grad Živinice postat će bogatiji za prvi Naučno-tehnološki park, koji će biti osnov za razvoj budućnosti i privrede Grada Živinice.

Naučno-tehnološki park je institucionalni projekt koji traži uključenje više aktera, od lokalne zajednice, Univerziteta, poslodavaca, kao i mnogih stručnih grupa i pojedinaca sa područja našeg Grada.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kroz različite projekte omogućava i daje motivaciju građanima da ostanu u Gradu Živinice, da ovdje žive i rade, a izgradnja Naučno-tehnološkog parka svakako će doprinijeti tome.

Naime, nakon što je poslovna zona Ciljuge II imala veliki uspjeh i donijela 60 miliona KM ulaganja u Grad Živinice, gradonačelnik Kmanejaković je odlučio da se naprave još dvije poslovne zone. Ovaj prijedlog upućen je Gradskom vijeću, gdje je i podržan, te sada slijede dalje aktivnosti.

Ono što je prednost izgradnje ovih u odnosu na prethodnu poslovnu zonu jeste blizina grada, postojanje vodovodne, putne i sve ostale infrastrukture, pa bi i troškovi izgradnje bili smanjeni u odnosu na poslovnu zonu koja je urađena. Konačna cijena igradnje ovih zona znat će se tek kada se napravi projekt izgradnje.

Prema riječima gradonačenika Kamenjakovića već su ostvareni kontakti i sa univerzitetskim profesorima iz različitih oblasti, a sama realizacija projekta će biti u kombinaciji između univerziteta, institucija i privrede, na osnovu čega će i biti urađen zvaničan projekt. Izrada projekta bi trebala trajati oko sedam mjeseci, nakon čega bi se trebalo krenuti u izgradnju infrastrukture. Njegove pretpostavke su da bi za 12 mjeseci prvi korisnici mogli ući u ovaj Naučno-tehnološki park.
“Tražili smo da dobijemo mogućnost izgradnje dvije poslovne zone, industrijska i Naučno-tehnološki park. Smatramo da taj park može biti spoj nauke, privrede i institucija, s obzirom na to da imamo Univerzitet u blizini Živinica, imamo aerodrom Tuzla koji se nalazi u Živinicama i brojne druge pogodnosti zbog kojih smatramo da smo sazreli za jedan takav poduhvat. Prije tri godine pokrenuli smo startup projekt u sklopu kojeg smo napravili i mini inkubator, te smatram da je sljedeći stepen otvaranje Naučno-tehnološkog parka. Sada idemo u prezentaciju i u pravljenje projekta, kroz koji ćemo sublimirati potrebe u privredi i potrebe koje su važne za poboljšanje stanja u privredi. Smatramo to direktnom pomoći privredi, te barijerom koja treba zaustaviti odliv pameti iz BiH. Ovaj prijedlog upućen je Gradskom vijeću, gdje je i podržan, a sada slijede dalje aktivnosti na raelizaciji ovog projekta.” kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.