Obavještenje o dodjeli ugovora za izradu dva nova bunara i spajanje svih bunara sa cjevovodom

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 430-4-3-5-5-6/20 za dodatne i nepredviđene radove po programu/projektu: Izrada dva nova bunara i

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 430-4-3-5-5-6/20 za dodatne i nepredviđene radove po programu/projektu: Izrada dva nova bunara i spajanje svih bunara sa
cjevovodom.