Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u gradskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme – Viši referent za geodetska mjerenja u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove, 1 izvršilac.