U povodu 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti odlučili su se za suverenu, nezavisnu, samostalnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana.

Međutim, isti dan kada je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, počela je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Cijena koja je plaćena nevinim ljudskim životima omogućila nam je život u nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini.

Danas sa ponosom slavimo ovaj važan događaj, jedan od najvažnijih datuma u historiji države Bosne i Hercegovine, prisjećajući se svih naših građana koji su svojim životima hrabro branili nezavisnost i slobodu naše države.

Želim da zajedno, poštujući jedni druge, gradimo našu državu Bosnu i Hercegovinu i čuvamo njenu nezavisnot i slobodu, jer to je obaveza svih nas.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine i našoj dijaspori upućujem najiskrenije čestitke povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.”

Gradonačelnik

dr.sc. Samir Kamenjaković


Obavještavamo sve građane Grada Živinica da će se u utorak 3. marta, sa početkom u 10:30 sati, u velikoj sali Gradske uprave Živinice, održati finansijsko pravno savjetovanje u funkciji edukovanja građana.

Projekat finansijsko pravnog savjetovanja besplatna je usluga za sve osobe koje trebaju pravno finansijski savjet, a nisu u mogućnosti da plate pravne savjete koji su često izuzetno skupi, a podržan je od strane MIKRO finansija u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo da je gradonačelnik Grada Živinica Samir Kamenjaković nedavno započeo realizaciju projekta besplatnog finansijskog i pravnog savjetovanja na području Grada Živinice za sve građane koji imaju potrebu za istim.

Predavači na predavanju će biti, eksperti Hata Begić i Fahrudin Fehrić koji će ovom prilikom predložit najbolje opcije za finansijske situacije kako bi pomogli u riješavanju zaduženja građana, te pojasniti prava građana i karakteristike finansijskih proizvoda i usluga.

S tim u vezi pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Živinice da prisustvuju predavanju u utorak 03. marta u 10:30 sati, kako bi se svima detaljnije objasnilo šta znači ovaj projekat i šta mogu očekivati od istog.


Omladinska banka Živinice u saradnji sa gradonačelnikom Grada Živinice Samirom Kamenjakovićem objavila je Javni poziv za projekte i mikrobiznise mladih u Gradu Živinice.

Osnovni cilj Javnog poziva jeste podsticaj i poduzetništvo mladih sa područja Grada Živinice, te razvoj društvenog poduzetništva mladih.

Omladinska banka omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i ih rješavaju kroz društvene projekte.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković u saradnji sa Fondacijom Mozaik doprinosi nastavku programa razvoja Omladinske banke Živinice kroz podršku realizacije društveno-korisnih projekata mladih iz Živinica, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih.

Fond Omladinske banke za finansiranje društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u periodu 2019-2022. godine iznosit će 45.000 KM, od kojih će Fondacija Mozaik obezbijediti sredstva u iznosu 18.000 KM, a Grad Živinice 27.000 KM.

Očekivani broj projekata koje je moguće podržati je 30 gdje je maksimalni iznos podrške po projektu 1.500 KM, a podržani projekti mogu biti u iznosu od 500 do 1.500 KM.
Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka obezbijedila je i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Pored novčane podrške Grad Živinice omogućit će i podršku u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva za mlade, uključujući i društvene biznise koji su osnovani na teritoriji Grada Živinice.

Javni poziv Omladinske banke za sve mlade poduzetnike i poduzetnice od 17 do 35 godina otvoren je do 09.03.2020. godine do 14 sati, a svi zainteresirani ga mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u okviru posljednje radionice Udruženja Amica Educa, na kojoj je završen trogodišnji projekat ”Osnaživanje žena za akcije u zajednici”, dodijelio certifikate učesnicima ovog programa.

Ovakav jedan projekat imao je za cilj edukaciju, jačanje i motivaciju žena sa našeg područja, kako bi ostvarile svoja prava u privatnom životu, te poboljšale ekonomski i društveni položaj. Sporazum o trogodišnjem projektu u prvi plan stavlja osnaživanje žena, njihovo dostizanje ravnopravnosti, te podizanje svijesti o njihovim pravima u socijalnom životu, i unapređenju ekonomske neovisnosti i političkog uključenja.

Projekat završava ove godine, a tokom trogodišnjeg sporazuma realiziran je veliki broj radionica koje su objedinjavale razne teme koje nekada budu sklonjene od drustva, kao i vještine koje su učesnici ovog projekta mogli primjenjivati u svrhu osnaživanja u njihovom ličnom životu ali i u poslovnom za povećanje vlastitih prihoda.

Kompletna poruka ovog projekta jeste da se pored informisanja i edukacije stanovništva, izvuče pozitivizam iz kojeg proizilaze inovacije pretvorene u biznis u društvene aktivnosti.

”Edukacija i informacija su ono najvažnije, te s obzirom na to ovaj projekat je veoma drag, i daje pozitivnu sliku. Kroz trogodišnji rad i radionice vidjeli smo pozitivizam ljudi. To zapravo i jeste kompletna poruka ovog projekta, tačnije osim što informišemo i edukujemo građane,da izvučemo i pozitivno iz svih njih kako bismo napravili situaciju da iz pozitivnog imamo inovaciju. Ukoliko inovacija izlazi iz pozitivizma, velike su mogućnosti da se kroz ideje kreiraju određeni biznisi, kreiraju društvene aktivnosti te se na taj način dobije kvalitet življenja u okolini. Ono što me posebno raduje jeste da su obrađene i analizirane teme koje znaju nekada biti sklonjenje od strane javnosti, te utvrđeni zaključci sa različitim autorima gdje je data jasna referenca tih tema. Nadam se da smo uspjeli određene postotke koji su ukazani kroz ovo istraživanje i edukaciju pomjeriti nabolje, tako da ćemo još dva tri projekta u budućnosti prezentirati. Raduje me i činjenica da Amica Educa nastavlja na teritoriji Grada Živinice sa ovako jednom pozitivnom aktivnošću, i pozvao bih naše građane da uzmu veće učešćekada je u pitanju Amica Educa, jer nose sa sobom pozitivizam, aktivizam, društveni progres, kako bi se osigurala sigurna budućnost. ”- kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Udruženje Amica Educa sa ovim projektom počela je prije tri godine, i do sada smo obuhvatili oko 150 ljudi, od kojih su uglavnom bile žene, jer je projekat prvobitno namijenjen osnaživanju žena kako se projekat i zove ” Osnaživanje žena za akcije u zajednici”. Realizovali smo negdje oko dvadeset tema na radionicama, a cilj nam je bio i pokriti sve potrebe koje se pojavljuju u ovoj zajednici na području Grada Živinice. Istovremeno smo radili sa nezaposlenim ženama, te sa onim najranjivijim kategorijama društva želeći da ih osnažimo u njihovom ličnom životu, ali i u poslovnom, te iz tog razloga smo im davali vještine koje mogu dalje primjenjivati kako bi povećali vlastite prihode. S druge strane imali smo i edukaciju uposlenika i uposlenica različitih institucija sa područja Grada Živinice, kako bi uspostavili mehanizme rodne ravnopravnosti. Mogu reći da su sve naše radionice jako posjećene, što me posebno raduje jer postoji interes za sprovođenje promjena. Za nas edukacija predstavlja sprovođenje pozitivne promjene u društvu. Sredstva koja smo dobili za ovaj projekat ističu do kraja ove godine, a mi ulažemo sve napore da pronađemo nova sredstva, a znam i da je saradnja sa Gradom Živinice uvijek bila otvorena. Nadam se ćemo pronaći način da se ovaj projekat nastavi, a i ukoliko se ne nastavi od strane implementacije našeg udruženja, nastavit će se realizovati impuls koji smo mi dali na ovom području.”, kazala je direktorica programa Amica Educa Ivona Erdeljac.


U prostorijama Gradske uprave Živinice održana je radionica za korisnike programa podrške razvoja poduzetništva i osnivanja preduzeća Start-up biznisa na kojoj su obuhvaćene oblasti poslovanja važne početnicima u biznisu.

Radionica se organizovala uz podršku gradonačelnika Samira Kamenjakovića, a gost predavač je bio diplomirani ekonomista Amir Hadžić.

Osnovne teme koje su se obrađivale na navedenoj radionici bile su: osnovi prodaje i unaprjeđenje usluživanja klijenata/kupaca.

Ciljevi održavanja seminara su unaprjeđivanje znanja polaznika u oblasti prodaje, izgradnja kvalitetnog odnosa s klijentom/kupcem, razumjeti važnost različite percepcije klijenta, razumijevanje klijentovih potreba i motivacije za kupovinu, kako zadržati postojeće klijente/kupce i kako dovesti nove klijente/kupce.

Radionici su prisustvovali mladi ljudi koji su prošli program samozapošljavanja koji je pokrenut na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića u sklopu projekta USAID-PPMG, koji su implementirani u 2019. godini.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković već četvrtu godinu zaredom obezbjeđuje sredstva u budžetu Grada Živinice za realizaciju Start up projekta, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa područja Grada Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Broj lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će biti obuhvaćen uslovljen je preostalim sredstvima na navedenoj budžetskoj poziciji Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu i to:

70% VSS i 30% SSS.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe Grada Živinice.

Javni poziv objavljen je danas, 31.01.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice.

Tekst Javnog poziva, kao I prijavni obrazac svi zainteresovani mogu preuzeti u Šalter sali i na linku ispod

JAVNI POZIV PRAVNIM SUBJEKTIMA


Gradonačelnik Samir Kamenjaković prisustvao je obilježavanju prve godišnjice uspješnog poslovanja cvjećare “Seka” koja je uz podršku Start up projekta otvorena prošle godine u Gradu Živinice.

Vlasnica cvjećare, Melisa Butković jedna je od novih poduzetnika, koja je ostvarila pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” za 2018. godinu, te pripada trećoj generaciji Start-upera. Navedeni program pruža mogućnost mladim ljudima da svoju ideju realizuju i transformišu u uspješan biznis, a da je tako dokaz je upravo otvaranje i uspješno poslovanje cvjećare “Seka”.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković već treću godinu obezbjeđuje sredstva u budžetu Grada Živinice za realizaciju pomenutog projekta, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.
Pored novčane podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci. Dakle, mini poslovni inkubator se nalazi u zgradi Gradske uprave Živinice s ciljem da se mladim poduzetnicima pruži servis svih zaposlenih u istoj, počevši od Gradonačelnika i Centra za biznis pa do svih uposlenih.

Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković, ono što je najvažnije jeste da je ovo jedna jaka poruka da se u biznisu može uspjeti, te da je Start up projekat osmišljen tako da je konkretno mladim ljudima data prilika za napredak.

“Danas smo na moje veliko zadovoljstvo prisutni na obilježavanju godine dana uspješnog poslovanja jednog od naših start up projekata. Prije svega drago mi je da su u pitanju mladi ljudi koji su odlučili da ostanu u Gradu Živinice i da pošalju jednu jaku poruku, a to je da se se u biznisu može uspjeti. Ono što je najvažnije poručiti jeste da je start up projekat osmišljen tako da je konkretno mladim ljudima dao priliku za napredak. Posebno me raduje da je ova mlada Start-uperka zaposlila još jednu osobu, te me raduje i činjenica da je 54 Start-upera već potpisalo ugovor, te da u novom konkursu koji smo raspisali imamo prijavljeno 27 ljudi. Možemo reći da je naša vizija da ćemo mlade ljude uspjeti vratiti u poduzetništvo, inovativnost i konkurentnost, itekako usjela što se dokazuje ovakvim djelima”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Svaki početak je naravno težak, ali uz podršku koju smo dobili kroz Start up projekat i podršku gradonačelnika Samira Kamenjakovića i naših građana sve je bilo lakše. Moram priznati da sam zadovoljna ovom poslovnom godinom, a građani u našoj cvjećari mogu pronaći razne vrste cvijeća, ukrasne kutije, saksije, kao i plišane igračke” kazala je vlasnica cvjećare “Seka” Melisa Butković.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj godini 2019/2020 godini i učenicima iz reda branilačke  populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020.godine.

Rok za podnošenje prijava za oba Konkursa je 15 dana od dana objavljivanja na webstranici Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno od 27.01.2020. – 11.02.2020. godine (utorak).

Izjave, zahtjeve i tekst konkursa možete pogledati na sljedećim linkovima:

ODLUKA O TERMINU

ZAHTJEV STUDENTI 2020

KONKURS UČENICI STIPENDIJE

ZAHTJEV UČENICI 2020

ODLUKA O TERMINU

IZJAVA 2020

IZJAVA STUDENTI 2020

KONKURS STUDENTI STIPENDIJE

 


Četvrti dan manifestacije “Dani dijaspore” u svojim večernjim satima bio je rezervisan za poeziju, na kojoj je upriličeno izvođenje performansa pod nazivom “Noć poezije – Dar ljubavi”, u produkciji JU BKC Živinice.

Naime, riječ je o neobičnom poetsko-muzičkom performansu, u kojem igraju mladi akademski glumci, plesači i muzičari Grada Živinice.

U prelijepoj noći poezije propraćenoj ljubavnim ambijentom na sceni i svjetlosnim efektima, pjevalo se, zatim govorilo o uzvraćenoj, ali i neuzvraćenoj ljubavi čežnji, strasti, zaljubljenim pogledima, nježnim dodirima, jakim zagrljajima, sjećanjima i uspomenama.

U predstavi su nastupili Marcela Tadić, vokal, Nedim Hrnjić, klarinet i saxofon, Monika Tadić, klavir, Emir Ibrahimović glumac, i Elmir Krivalić, glumac.

Osim odličnih songova, koje je izvodila Marcela Tadić, uz pratnju klavira Nedima Hrnjića i Monike Tadić, ovu predstavu su krasile i najljepše napisane ljubavne pjesme: Jesenjina, Prevera, Mike Anitića, Simonova, Mire Boro i pjesme mnogih drugih autora, koje su za sve prisutne izveli glumci Emir Ibrahimović i Elmir Krivalić.


Četvrtog dana manifestacije “Dani dijaspore” gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima i gostima iz dijaspore upriličio je je posjetu Streljačkom sportskom klubu Konjuh Živinice.

Prilikom posjete svi prisutni gosti imali su priliku da se oprobaju u ovoj vrsti sporta nakon što su im instruktori i članovi ovog kluba objasnili pravila rukovanja sa vatrenim oružjem, te ih upoznali i sa zakonskim procesima korištenja vatrenog oružja.

Na ovaj način posjetioci navedenog događaja su imali priliku da saznaju šta podrazumijeva profesionalno streljaštvo.

S obzirom na to da je u posljednje vrijeme sve veći broj mladih ljudi koji postaju članovi Streljačkog sportskog kluba Konjuh, instruktori i sadašnji članovi pozivaju sve zainteresovane građane da dođu i upoznaju se sa radom Kluba, te postanu dio njihovog vrijednog tima, kako bi zajedno osvajali nagrade na raznim takmičenjima.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković posebnu pažnju posvećuje razvoju sporta. S obzirom na to podrška svim sportskim klubovima koji djeluju na području našeg Grada je zagarantovana u svim segmentima, jer je poseban fokus stavljen na omladinu i njihovo zdravo sazrijevanje.