Preliminarna rang lista za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Živinicama

Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 18.09.2023. godine, objavljena Preliminarna rang lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamate za

Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 18.09.2023. godine, objavljena Preliminarna rang lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu.  

Protiv ove liste nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji za rješavanje po prigovorima u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice.

PRELIMINARNA RANG LISTA