Javni poziv za stažiranje mladih – pripravnica i pripravnika

Udruženje “PREC” Živinice, u saradnji sa Gradom Živinice, partnerima iz Francuske MFR – Maisons familiales rurales, Francuskom ambasadom,

Udruženje “PREC” Živinice, u saradnji sa Gradom Živinice, partnerima iz Francuske MFR – Maisons familiales rurales, Francuskom ambasadom, i dr., poziva sev zainteresovane na Javni poziv za zapošljavanje mladih – pripravnica i pripravnika u Bosni i Herecgovini, u okviru projekta “Integracija mladih na tržište rada kroz praksu”.

Poslodavci se obezbjeđuju po potrebama polaznica i polaznika, a stručno osoblje će na osnovu prijava poslodavaca i odabrati iste. Na raspolaganju su poslodavci iz svih potrebnih branši.

Na poziv se mogu prijaviti nezaposleni mladi sa područja Tuzlanskog kantona, a koji prethodno nisu imali radnog iskustva, koji imaju završenu srednje, više ili visoko obrazovanje, ili imaju status imatrikulanta/apsolventa. Pripravnički angažman će se provoditi kroz jasno definiran posao pripravnika kod poslodavca. Pripravništvo će trajati maksimalno 6 mjeseci za srednju stručnu spremu i 12 mjeseci za viša obrazovanja, a moguća je fleksibilnost u broju radnih sati tijekom dana ili sedmice na osnovu opravdanih potreba/mogućnosti poslodavca i mlade osobe.

Po završetku pripravničkog angažmana, pripravnik/ca dobiva potvrdu o stečenom radnom iskustvu. Prednost će se dati dugotrajno nezaposlenim osobama, osobama s invaliditetom, korisnicima socijalne zaštite i drugim pripadnicima ranjive populacije uključujući Rome i djecu bez roditeljskog staranja, što je potrebno navesti u biografiji.

Zainteresirani nezaposleni mladi trebaju popuniti Prijavni obrazac na najkasnije do 30.9. 2023. godine.

Sve dodatne informacije i prijavni obrazac svi zainteresovani mogu preuzeti na linku ispod.

JAVNI POZIV za stažiranje mladih – pripravnica i pripravnika – PREC ŽIVINICE (preczivinice.com)