Ovogodišnja tradicionalna manifestacija “Dani dijaspore” biće održana od 26. do 31. decembra tekuće godine.

U okviru manifestacije biće upriličen program sa raznovrsnim sadržajima koji su namijenjeni za svakog našeg sugrađanina, bez obzira gdje trenutno živi.

Manifestacija će svečano biti otvorena 26. decembra, otvaranjem živiničkog bazara pod nazivom “Dani dijaspore”, na gradskom bulevaru u Živinicama.

Ovom prilikom, ozvamo sve naše sugrađane, koji žele da predstave svoje proizvode na bazaru, da se prijave kako bi mogli obezbjediti prostor za njih. Prijave se mogu vršiti lično u zgradi Grada Živinice (kabinet Gradonačenika) ili na e-mail: alma@gradzivinice.ba.

Zadnji dan ove manifestacije biće posvećen dočeku Nove godine.
U toku dana biće upričen program za naše najmlađe sugrađane, dok će u večernjim satima, po prvi put nakon dugo godina, biti organiziran javni doček Nove godine.

Zajedničkim druženjem svih naših građana, onih koji žive u Gradu Živinice i onih koji trenutno žive izvan našeg Grada, zatvorit ćemo ovogodišnju manifestaciju “Dani dijaspore” i zajedno dočekati Novu 2020. godinu.


U vezi sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ gradonačelnik Samir Kamenjaković objavljuje Konačnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

KONAČNA LISTA

Gradonačelnik Samir Kamenjaković će sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku potpisati ugovore o dodjeli sredstava dana 11.12.2019. godine (srijeda), 11:00 sati, u kabinetu Gradonačelnika.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radni sastanak sa poslanicima u skupštini Tuzlanskog kantona koji dolaze sa područja Grada Živinice.

Ono što je konkretno bila tema razgovora jeste toplifikacija Grada Živinice, kao i diskusija o nacrtu budžeta TK-a za 2020. godinu, te realizacija određenih projekata u Gradu Živinice koji bi trebali dobiti finansijsku podršku i u budžetu TK-a.

Kako je već poznato, gradonačelnik Samir Kamenjaković već nekoliko godina unazad, prije usvajanja budžeta TK-a održava sastanke sa poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona koji dolaze iz Grada Živinice.

Jako je bitno istaći da su svi poslanici koji su prisustvovali radnom sastanku izrazili podršku gradonačelniku Kamenjakoviću, kao i to da će u Skupštini TK-a djelovati po pitanju bilo kakve podrške projektima od znača za Grad Živinice.

Gradonačelnik Kamenjaković već unazad nekoliko godina radi na riješavanju toplfikacije u našem gradu, te s tim u vezi, na području Grada Živinice obavljaju se aktivnosti na izmjenama trase vrelovoda TE „Tuzla“ – Živinice, a radilo se i na adaptaciji postojeće infrastrukture i postojećih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“ od toplinske stanice do pumpne stanice.

Podsjećamo da je nedavno je potpisan Sporazum o nastavku međusobne saradnje i regulisanju odnosa za izgradnju toplovoda i korištenja toplifikacionih kapaciteta Termoelektrane Tuzla, po kojem bi toplifikacija u Živinicama trebala biti završena do 2022. godine.

“Danas smo imali vrlo važan sastanak sa našim poslanicima u skupštini TK-a koji dolaze iz Grada Živinice. Ja sam zaista želio da uvedem praksu za ovakve sastanke sa našim poslanicima. Tako da smo i prošlih godina imali sastanke sa poslanicima prije samog pravljenja prijedloga i usvajanja budžeta TK, u kojem mora da parcipira i Grad Živinice. Ono što predstavlja gorući problem, a što smo izuzetno intezivno pokrenuli jeste toplifikacija Grada Živinice. Došli smo u fazu da se izmjena prostornog plana TK-a mora izvršiti da bi smo trasu toplifikacije koju radimo ucrtali u plan TK-a. Mi smo poslali inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, poslali smo i plan i idejni projekat, te iz tog razloga očekujemo da se ova inicijativa i usvoji. Također želim naglasiti da trasom koju smo izmijenili, koja je praktičnija u odnosu na prvobitnu, imamo mogućnost da brže i lakše prođemo sa toplovodom, iz razloga što od ukupnih 21 čestica kroz koju prolazimo 19 je u državnom posjedu, a samo dvije u privatnom posjedu, što nam uveliko olakšava ekspropijaciju. Također, razgovorali smo i o budžetu TK-a, gdje smo željeli da preventivno djelujemo kod određenih projekata kada je u pitanju uređenje Gostelje i Oskove, kandidovanih projekata za kanalizacione mreže, te projekata za rješavanje problema vodosnabdijevanja. Iskreno se nadam da će Vlade TK-a i Skupštine TK-a imati sluha da ova pitanja u potpunosti riješimo i rekalsiramo kada je u pitanju kvalitet življenja naših građana”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Prema riječima poslanika u Skupštini TK-a Šekiba Umihanića, budžet TK-a za 2020. godinu je realan što se tiče Grada Živinice, odnosno da su to realna sredstva koja će se dodijeliti Gradu Živinice na polju naknade za vodosnabdijevanje, toplfikaciju Grada, kao i izgradnju kanalizacione mreže.

“Današnji sastanak je bio osvrt na pojedine segmente budžeta TK-a, a ono što je konkretno bila tema jeste toplifikacija Grada Živinice i eventualno ulaganje određenih amandana na ime toplifikacije Grada Živinice i izmjene prostornog plana za naredni period. Također, što se tiče budžeta TK-a, smatram da su realna sredstva koja će se dodijeliti Gradu Živinice na polju naknade za vodosnabdijevanje, toplfikaciju Grada, kao i izgradnju kanalizacione mreže”, istakao je Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini TK-a.

“Toplifikacija Grada Živinice je dugoročan projekat, a osnovni cilj i zadatak za prostorni plan TK-a jeste da se odredi trasa toplfikacije, kao i da se vidi kako će se raditi sekundarna mreža u samome Gradu. Ono na šta trebamo obratiti pažnju jeste i budžet TK-a, odnosno da vidimo koliko možemo doprinijeti što bržoj toplifikaciji našeg grada”, kazao je Boris Krešić, poslanik u skupštini TK-a.

“Izuzetno mi je drago da je gradonačelnik Kamenjaković pozvao poslanike Skupštine TK-a koji su sa područja Grada Živinica. Ono o čemu smo danas razgovarali jeste prostorni plan TK-a i toplifikacija Živinica. U prethodnom mandatu Vlada TK-a uspjela je obezbijediti 1,5 miliona KM za izgradnju sekundarne mreže, te očekujem da bi i ove godine Vlada TK-a trebala imati sluha kada je Grad Živinice u pitanju.”, kazala je Amila Hodžić, poslanik u Skupštini TK-a.


U Gradu Živinice nastavljaju se realizovati projekti vezani za putnu infrastrukturu. S tim u vezi, nedavno je počelo asfaltiranje dionice puta kod Gradske dvorane.

Radovi su u toku, a prema infrastrukturnom projektu bit će urađeno oko 600 m asfalta, i to u dva sloja, od 7 i 5 cm.

Ukupna vrijednost navedenog projekta je 49.895,80 KM, a finansirat će se iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “SE-SARAJKA”.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je  potpisao ugovore sa predstavnicima 12 pravnih subjekata za stručno osposobljavanje 34 nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice.

Na incijativu Gradonačelnika Samira Kamenjakovića u ovoj godini bilo je nekoliko javnih poziva za obavljanje stručnog osposobljavanja, kako bi svi mladi ljudi koji završe svoje obrazovanje imali mogućnost da odmah obave potrebni volonterski rad što je jako bitno za dalje konkurisanje na tržištu rada.

Nakon potpisivanja ugovora sa gradonačelnikom Kamenjakovićem, direktori pravnih subjekata u kojima će kandidati raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

“Kao i do sada, Grad Živinice potpisuje ugovore sa našim pravnim subjektima koji su dali mogućnost da mladi ljudi odrade pripravnički staž i samim time da budu konkurentniji na tržištu. Nastavljamo ovu praksu, a ono što me posebno raduje jeste to da smo ove godini imali nekoliko javnih poziva, tako da smo dali mogućnost mladim ljudima našeg Grada da odmah odrade svoje potrebno stručno osposobljavanje, i time smo smanjili broj mladih ljudi koji trebaju odraditi pripravnički staž. Po ovom javnom pozivu imali smo dvanaest pravnih subjekata, kojima se zaista želim zahvaliti što su se uključili u ovaj program. Program ćemo nastaviti realizovati i dalje jer je ovo jako dobra praksa. Na osnovu ove prakse mi trenutno u Gradu Živinice omogućili smo svim osobama koje završe srednje škole i fakultete da odrade pripravnički staž i samim time budu konkurentni na tržištu rada, te da mogu tražiti posao u svojim strukama”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U zgradi gradske uprave Grada Živinice, 19.11.2019. godine, održan je peti sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosanske Krupe, Tuzle, Lukavca, Gradiške, Gradačca, Maglaja, Ključa, Prijedora, Srebrenika, Gračanice, i drugih jedinica lokalne samouprave.

Mreža stručnjaka je osnovana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), a osnivači Mreže su delegirani predstavnici iz 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u MEG projektu, te predstavnici 8 JLS koji su dodatno priključene mreži praktičara.

Cilj osnivanja i djelovanja Mreže stručnjaka je razmjena, prenos i primjena znanja, iskustva, vještina i dobrih praksi u radu službenika jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima ekonomskog i privrednog razvoja, uspostavljanje mehanizma za kontinuirano unapređenje rada ekonomskog sektora, te unapređenje komunikacije i strukovnog uticaja u odnosu na relevantne institucije, nevladine organizacije i stručnu javnost.

Mreža je dobrovoljna asocijacija otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika

Neki od zaključaka donesenih na ovom sastanku su:
-Nastaviti razmjenu dobrih praksi između JLS
-Pojačati promociju aktivnosti sprovedenih u sklopu mreže praktičara
-Promovisati dobre prakse iz drugih JLS
-Promovisati Ciljeve održivog razvoja, socijalno poduzetništvo

MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za najmanje 700.000 građana.


Polaganjem cvijeća na spomen obilježje palim borcima narodnooslobodilačkog rata 1941-1945.godina na Partizanskom groblju u Živinicama, te na centralnom spomen obilježju palim borcima odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Parku bosanskih branilaca i kod biste heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića, jučer je u Živinicama započelo obilježavanje Dana državnosti BiH,

Nakon polaganja cvijeća održana je svečana sjednica posvećena Danu državnosti BiH.
Prigodan referat o ovom značajnom datumu pročitao je predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice Najil Jusić, a prisutnima se obratio i gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Kroz historiju naše domovine prolazire su razne vojske, ali naša zemlja je opstala. Također, nikada ne smijemo zaboraviti sve koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu, njenu slobodu i slobodu svih naroda koji u njoj žive.

Na obilježavanju Dana državnosti među prisutnima bili su predstavnici izvršne i predstavničke vlasti, boračkih organizacija, udruženja građana, političkih subjekata, kao i ostali građani Grada Živinice.

25. novembar zapravo je podsjetnik na historijsko zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) koje je u novembru 1943., u toku Drugog svjetskog rata, donijelo rezoluciju čiji se nastanak smatra temeljem na kojemu je BiH uspostavljena kao ravnopravna federalna jedinica unutar nove jugoslavenske državne zajednice.

Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Pomenutim aktivnostima u Gradu Živinice ukazano je na važnost ovog dana ali i potreba za održavanjem kulture sjećanja i obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ovom prilikom uputio je iskrenu čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani, Na ovaj dan, svakog 25. novembra slavimo historijski događaj za našu državu, kad su na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine, udareni moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike. Održavanje Dana državnosti predstavlja kontinuitet postojanja države BiH. Dan državnosti utemeljen je 1943. godine, a potvrđen 1992. godine. Naši hrabri borci su potvrdili ono što se u Mrkonjić Gradu dogovorilo. Želim kazati da kontinuitet države BiH ne postoji samo od 1943. godine, država BiH postoji hiljadama godina, a dokaz tome je da smo imali i svoj novac i svoj jezik i svoj identitet. U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine, i našim sugrađanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine”, gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Suha na dionici puta “Osmanovićki most – poslovni centar Bingo” izvršeno je proširenje postojećeg puta.

Vrijednost izvedenih radova je 9.944,42 KM, a finansirano je od koncesionih sredstava iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač radova je živinička firma “HOLEX” d.o.o..

Navedeni projekat samo je jedan u nizu projekata koji su uspješno realizovani u toku ove godine na području Mjesne zajednice Suha. Kroz ovakve i slične projekte koji se realizuju na području Grada Živinice građani će imati u potpunosti olakšanu saobraćajnu komunikaciju, što i jeste cilj ovakvih projekata.


Obavještenje o dodjeli ugovora broj  430-1-1-148-5-193/19 za kancelarijski materijal, toneri-ketridži i tekuće održavanje objekata


U mjesnoj zajednici Gračanica, naselje Grbavica-Maljići, asfaltirana je nova dionica puta.
Dužina novoasfaltirane dionice je 61,0 metara, širine asfalta od 3,0 m.
Finansiranje ovog projekta se u cjelosti realizovalo iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu u iznosu od 6.947,23 KM.
Izvođač radova je “Terakop” d.o.o. Živinice.
Na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića području Grada Živinice nastavljaju se realizovati projekti putne, vodovodne i druge infrastrukture, izvršeni radovi su veoma kvalitetno urađeni, te kako je gradonačelnik Kamenjaković istakao, sve ovo poboljšava realnost življenja stanovništva našeg Grada.