U Živinicama održan sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

U zgradi gradske uprave Grada Živinice, 19.11.2019. godine, održan je peti sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog

U zgradi gradske uprave Grada Živinice, 19.11.2019. godine, održan je peti sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosanske Krupe, Tuzle, Lukavca, Gradiške, Gradačca, Maglaja, Ključa, Prijedora, Srebrenika, Gračanice, i drugih jedinica lokalne samouprave.

Mreža stručnjaka je osnovana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), a osnivači Mreže su delegirani predstavnici iz 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u MEG projektu, te predstavnici 8 JLS koji su dodatno priključene mreži praktičara.

Cilj osnivanja i djelovanja Mreže stručnjaka je razmjena, prenos i primjena znanja, iskustva, vještina i dobrih praksi u radu službenika jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima ekonomskog i privrednog razvoja, uspostavljanje mehanizma za kontinuirano unapređenje rada ekonomskog sektora, te unapređenje komunikacije i strukovnog uticaja u odnosu na relevantne institucije, nevladine organizacije i stručnu javnost.

Mreža je dobrovoljna asocijacija otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika

Neki od zaključaka donesenih na ovom sastanku su:
-Nastaviti razmjenu dobrih praksi između JLS
-Pojačati promociju aktivnosti sprovedenih u sklopu mreže praktičara
-Promovisati dobre prakse iz drugih JLS
-Promovisati Ciljeve održivog razvoja, socijalno poduzetništvo

MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za najmanje 700.000 građana.