Konačna lista korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

U vezi sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ gradonačelnik Samir

U vezi sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ gradonačelnik Samir Kamenjaković objavljuje Konačnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

KONAČNA LISTA

Gradonačelnik Samir Kamenjaković će sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku potpisati ugovore o dodjeli sredstava dana 11.12.2019. godine (srijeda), 11:00 sati, u kabinetu Gradonačelnika.