Obavještenje o dodjeli ugovora za kancelarijski materijal, toneri-ketridži i tekuće održavanje objekata

Obavještenje o dodjeli ugovora broj  430-1-1-148-5-193/19 za kancelarijski materijal, toneri-ketridži i tekuće održavanje objekata

Obavještenje o dodjeli ugovora broj  430-1-1-148-5-193/19 za kancelarijski materijal, toneri-ketridži i tekuće održavanje objekata