Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je u velikoj sali Gradske uprave potpisao ugovore za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa sa pravnim subjektima koji učestvuju u ovom programu.

Ugovori su potpisani za ukupno sedam nezaposlenih osoba sa VSS koji su detaljnije upoznati sa početkom i uslovima njihovog stručnog osposobljavanja.

Pravni subjekti iz javnog i privatnog sektora koji su iskazali spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci su – Porezna uprava FBiH, porezna ispostava Živinice, Advokat Dr-Sanjin Bandović, JU Druga osnovna škola Živinice, Noćko-komerc d.o.o, JU Bosanski kulturni centar Živinice.

Naime, stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba u Gradu Živinice kontinuiran je projekat koji mladim ljudima daje mogućnost konkurentnosti na tržištu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je dobre strane ovog projekta kojeg kopiraju i druge lokalne zajednice, te da je projekat i za sledeću godinu već isplaniran.

„Želio bih se zahvaliti poslodavcima i predstavnicima javnih ustanova i preduzeća koji su prepoznali ovaj projekat i prihvatili ga, kako bi na ovakav način mogli zbrinuti naše mlade ljude koji završe obrazovanje da steknu stručno osposobljavanje, odnosno da budu konkurentni na tržištu. Danas smo potpisali ugovore o stručnom osposobljavanju nezaposlenih osoba i to je ono što je kontinuirano u Gradu Živinice, a što se pokazalo kao dobar efekat za sve ljude koji završe obrazovanje. Danas imamo manji broj ljudi iz razloga što svake godine potpisujemo ovakve ugovore, te pored ovog projekta dobili smo dozvolu od Ministrastva pravde da možemo relizovati program prvog stručnog osposobljavanja mladih osoba. To je zaista dalo dodatnu mogućnost našim mladim sugrađnima da brže i lakše obave zakonsku obavezu stručnog osposobljavanja te da budu na tržištu rada. Ovaj projekat pokazao se izuzetno dobrim obzirom da i druge lokalne zajednice kopiraju ovakav način rada. Ovakav pristup planirali smo i u nacrtu za sledeću godinu, a ono što bih volio u budućnosti jeste da nađemo kompromis sa poslodavcima da se uz ovaj rad i osposobljavanje obezbijede određena finansijska sredstva kako bi mladi ljudi imali naknade za svoj rad. Ove godine također povećana su i sredstva za stipendije tako da će svi mladi ljudi koji su predali zahtjeve dobiti stipendiju. Kada je u pitanju Strategija za mlade, ona je pokazala pozitivan stav kod ovakvog načina ophođenja prema mladim ljudima, te kad bi se u budućnosti napravio ovaj finansijski dodatak imali bi jedan odličan paket za sigurnost mladim ljudima da odmah po završetku svog školovanja mogu ići na stručno osposobljavanje i nakon toga biti konkurentni na tržištu rada.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku/akademsku 2019/2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, kancelarija br.11 počev od 15.07.2020. Godine i trajat će do 13.08.2020. godine.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni :
– predočiti ličnu kartu
– priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini
(uvjerenje ili ukoliko isto nisu u mogućnosti dostaviti onda priložiti ovjerenu ftc.indeksa da je izvršena ovjera ljetnog semestra)
-kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili
-za učenike koji su maloljetni ugovore će potisivati jedan od roditelja uz predočenu ličnu kartu

Kandidati koji do 13.08.2020.godine ne potpišu ugovor, smatraju se da su odustali od stipendije.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2019/20. godinu danas je objavila Liste dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku 2019./2020. godinu.

Liste možete pogledati na Oglasnoj tabli Grada Živinice i OVDJE

Protiv ove Liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2019./2020. godinu. 


Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:

– TRANSFER ZA MLADE
– TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA

Prijave na Javni poziv mogu se predati putem pošte do 13.07.2020.godine, ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 15:30 sati.

Svi zainteresovani aplikanti koji ispunjavaju uslove tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.
Tekst Javnog poziva za transfere možete pogledati na linkovima ispod

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA

 


Obavještavamo sve zainteresirane da se sastanak Savjeta mladih gradonačelnika planiran za srijedu, 24. 6. 2020. godine, odgađa do daljeg.

O novom terminu i mjestu održavanja sastanka blagovremeno ćemo obavijestiti sve članove Savjeta.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković poziva članove Savjeta mladih gradonačelnika, kao i sve druge koji žele to postati, da prisustvuju zajedničkom radno-informativnom sastanku koji će se održati u srijedu 24.06.2020. godine u velikoj sali Gradske uprave Živinice, sa početkom u 16:00 sati.

Na sastanku će se razgovarati o nekoliko projekata koji treba da se realizuju u saradnji sa mladim osobama sa područja Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivamo zainteresovane članove Savjeta mladih gradonačelnika, kao i sve druge zainteresirane građane koji žele da pripadaju navedenom Savjetu, da prisustvuju ovom sastanku.


Grad Živinice je u prošloj godini po prvi put u svojoj historiji imao budžetski višak od čak 1,2 miliona konvertibilnih maraka.
Pored ostvarenog suficita budžet je u potpunosti i realizovan, a procentualno je ostvareno 102% Budžeta, što ranijih godina nije bilo u praksi zbog nedostatka sredstava.

Grad Živinice je u ovoj godini ostvario i najveći budžet u historiji Grada koji iznosi 27 miliona KM.

Dakle, od 17 miliona KM koliko je Budžet Grada Živinice iznosio u 2016. godini, u posljednje tri godine imamo rast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta Grada Živinice.

Naime, 1.2 miliona konvertibilnih maraka iznosio je suficit Budžeta u 2019. godini u Gradu Živinice, dok je tri godine ranije zabilježen deficit od 2,6 miliona KM i 1,5 milion dospjelih presuda koje su dosle na naplatu 2016. godine, a koje su sada u potpunosti isplaćene.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića najvažnija stvar za povećanje budžeta je putem poreznog dijela jer to govori da je privreda Grada Živinice povećana, dakle privrednim razvojem. Otvaranje poslovne zone i ulaganje privrednika koji posluju na području Grada Živinice u iznosu od 70 miliona najviše je rezultiralo punjenju budžeta.

Dakle, stvaranjem dobre poslovne klime, ulaganjem novih investitora, povećanjem privrednih subjekata i razvijanjem privrede na teritoriji Grada Živinice, uz odlično raspologanje budžetskih sredstava ostvaren je do sada najveći budžet koji je doveo do suficita.

Prihodi prošlogodišnjeg budžeta veći su za 31% u odnosu na budžet iz 2018. godine što je jedan egzaktan podatak o ostvarenju prihoda u prošloj godini koji iznose preko 90%.

Budžetski suficit otvorio je prostor za realizaciju niza važnih projekata u Gradu Živinice, gdje se izdvaja rješavanje redovnog vodosnadbijevanja pitkom vodom na cijelom području Grada.

Na području Grada Živinice realizovano je mnoštvo značajnih projekata u okviru kojih je i uspostavljanje inkubatora za Start-up projekte, rješavanje dugoročnih problema gradske pijace, uređenje parka Konjuh, te niz infrastrukturnih projekata na području Grada.

Pored navedenih realizovanih projekata počelo je i uređenje gradskog Bulevara, na kojem će biti instalirana moderna fontana i sebilj, te izgradnja najmodernije ljetne scene u BiH. Ovo su samo neki u nizu važnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Živinicama, s obzirom da počinje realizacija još mnogo projekata značajnih za našu lokalnu zajednicu.
Novim ulaganjem u privredu i otvaranjem novih kompanija i fabrika, u prethodne tri godine iz ostvarenog Budžeta Grad Živinice ima mogućnost da jedan dio tog novca vrati privrednicima koji su pogođeni pandemijom korona virusa.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, u posljednje tri godine Budžet Grada ima porast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta.

“Prije svega, želio bih se zahvaliti našim Gradskim vijećnicima koji su podržavali projekte i uposlenicima Gradske Uprave koji su danonoćno radili da bismo mogli doći u situaciju da se što brže realiziju određeni projekti koji su doveli do ulaganja u privredu Grada Živinice. Grad Živinice je u ovoj godini ostvario i najveći budžet u historiji Grada koji je iznosi 27 miliona KM. Dakle, od 17 miliona KM koliko je Budžet Grada Živinice iznosio u 2016. godini, u posljednje tri godine imamo rast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta Grada Živinice. Naime, 1.2 miliona konvertibilnih maraka iznosio je suficit Budžeta u 2019. godini u Gradu Živinice, dok je tri godine ranije zabilježen deficit od 2,6 miliona KM i 1,5 milion dospjelih presuda koje su me dočekale 2016. godine, a koje su sada u potpunosti isplaćene. Najvažnija stvar za povećanje budžeta je putem poreznog dijela jer to govori da je privreda Grada Živinice povećana, dakle privrednim razvojem. Otvaranje poslovne zone i ulaganje privrednika koji ovdje posluju u iznosu od 70 miliona najviše je rezultiralo punjenju budžeta. Neporezni dio od prodaje zemljišta bio je manji, te smatramo da prodaju zemlje treba raditi samo u onom dijelu gdje će ta zemlja biti oplemenjena. Budžetski suficit je otvorio prostor za realizaciju niz važnih projekata u našem Gradu”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da postignuti rezultati nisu samo nabrajanja projekata nego i mjere donesene ranije.

“Otvaranje novih radnih mjesta, kroz uređenje poslovne zone, te realizacija Start-up projekata samo su neki od načina kako možemo zadržati stanovništvo u Gradu Živnice i podignuti standard života našoj lokalnoj zajednici. Stavranjem poslovne klime, ulaganjem novih investitora ali i razvijanjem privrede na teritoriji Grada Živinice, sa odličnim raspolaganjem budžetskih sredstava ostvarili smo do sada najveći Budžet koji za rezultat ima suficit od 1,2 miliona KM”, kazao je gradonačelnik Kamenjaković.


Obavještavamo mlade sa područja Grada Živinice da će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provesti javnu raspravu o nacrtu Strategije prema mladima TK 2020-2024. godina.

Pozivamo sve zainteresovane mlade ljude sa područja Grada Živinice da dostave svoje primjedbe i stavove na navedeni Nacrt službeniku za mlade Grada Živinice na mail: mladi@gradzivinice.ba kako bi objedinili prijedloge i poslali prema Ministarstvu ispred naše lokalne zajednice.

Stavovi i primjedbe na navedeni Nacrt mogu se dostaviti najkasnije do 27.06.2020.godine.

Naime, nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je zaduženo provesti javnu raspravu kako bi uz prijedlog Strategije dostavili i rezultate Javne rasprave i sačinili izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Strategije.

Tekst nacrta Strategije može se preuzeti OVDJE

Obavještenje o provođenju javne rasprave o nacrtu Strategije prema mladima TK 2020.-2024. godine.

 


U skladu sa Memorandumom o saradnji između Fondacije Mozaik o nastavku razvoja programa Omladinske banke Živinice u petak su potpisani ugovori sa 9 neformalnih grupa mladih ljudi sa područja Grada Živinice. Radi se o 6 novih društveno korisnih projekata i 3 mikrobiznisa mladih osoba sa područja našeg Grada.

Projekti neformalnih grupa koji su podržani:

1. Reci stop, reci ne, jer nasilje nije rješenje!
2. Medijska (ne)pismenost
3. Mobilni tim za pružanje prve pomoći
4. Košarka za sve
5. Prezentacija borilačkih sportova i poboljšanje uslova treniranja
6. Bašta za nas

Mikrobiznisi koji su podržani:

1. Krojački studio Zefir
2. Život na selu
3. Građevinski limari

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora za 6 projekata neformalnih grupa i 3 ugovora za mikrobiznise iznosi 20.794,81 KM. Realizaciju navedenih projekata i mikrobiznisa zajednički finansiraju Grad Živinice i Fondacija Mozaik.

Naime, ove godine je podržano najviše projekata mladih ljudi koji su svoje ideje pretvorili u društvene biznise.

Zajednički fond koji obezbjeđuju Grad Živinice i Fondacija Mozaik za 2020. godinu iznosi 25.250 KM, a u cilju finansiranja projekata i mikrobiznisa mladih ljudi sa područja Grada Živinice, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa.

Grad Živinice i Fondacija Mozaik već nekoliko godina unazad uspješno sarađuju, čime omogućavaju mladim ljudima da realizuju svoje društveno korisne projekte kao aktivisti u svojim zajednicama.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je saradnja Omladinskom bankom Živinice i Fondacijom Mozaik izuzetno uspješna i da su ovi projekti jako dobri jer pokreću mlade ljude da budu društveno aktivni u svojoj lokalnoj zajednici, te da će se realizacija ovog programa sa mladim ljudima nastaviti i u narednom periodu.

“Grad Živinice zaista ima dobru saradnju sa Omladinskom bankom Živinice i Fondacijom Mozaik, a ono što me posebno raduje, osim materijalne strane koju zajednički pomažemo u tim zajedničkim projektima, jeste to da je važno da se mladi ljudi stimulišu i edukuju za realizaciju različitih projekata, i da imaju mogućnost da preko sredstava koja koriste preko Omladinske Banke i Grada Živinice, mogu mijenjati okolinu oko sebe. To je ono što je i najvažnija poruka. Drago mi je da je Omladinska banka prisutna već više godina u Gradu Živinice, i smatram da je ovo jedan izuzetno dobar i kvalitetan projekat kako za mlade ljude, tako i za sve koji koriste ova sredstva. Mladi ljudi koji uspiju proći kroz procedure Omladinske banke, ne samo da imaju mogućnost da poboljšaju uslove življenja mladim, nego i ljudima u okruženju gdje se nalazi mlada grupa koja se bavi ovim poslovima.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu potpisao ugovore sa 22. mlade osobe koje su ostvarile pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” na području Grada Živinice.

Ovaj program već tri godine obezbjeđen je sredstvima iz Budžeta Grada Živinice tako da je za realizaciju pomenutog projekta obezbijeđeno 100.000,00 KM za navedene projekte, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.

Start-Up program podržan je i kroz projekat Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Pored novčane podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u poslovnom inkubatoru Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci.
Dakle, mini poslovni inkubator nalazi se u zgradi Gradske uprave Živinice i pripremljen je za korisnike Start up programa.

Također, kada su u pitanju dosadašnji Start up projekti, za ove tri godine vežu se pozitivna iskustva, jer do sada na području Grada Živinice postoji oko 80 Start up projekata koji su se pokazali izuzetno uspješnim, što dokazuje činjenica da su počeli zapošljavati i nove uposlenike u svojim biznisima, te namjeravaju i proširiti svoje poslovanje. To se pokazalo tačno po definiciji u ekonomiji, da za tri godine ljudi počnu već širiti svoj biznis i zapošljavati nove ljude.

Kako ističe gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković ovaj projekat se pokazao kao najboljim za pružanje prilike mladim ljudima da ostaju i opstaju na teritoriji kako Grada Živinice, tako i na području Bosne i Hercegovine, te da stvaraju nove vrijednosti.

”Zadovoljstvo mi je govoriti o Start-up projektima i iskoristio bih priliku da čestitam novim Start-uperima koji su danas potpisali ugovore sa Gradom Živinice. Grad Živinice je prije tri godine jedan među prvim gradovima u Bosni i Hercegovini koji je krenuo sa ovakvim projektom. Projektom davanja prilike mladim ljudima i to se pokazalo zaista pozitivnim. Pokazalo se da mladi ljudi žele da iskoriste priliku koja im treba da oni opstaju i ostaju na teritoriji države Bosne i Hercegovine. Grad Živinice već ima oko 80 Start- up projekata, dakle 80 mladih ljudi koji su otvorli svoj biznis. Prije toga smo prilagodili mogućnost otvaranja Start- upova tako da smo i u Centru za biznis omogućili otvaranje obrta za dva sata. Danas smo potpisali nova 22 Start-up projekata, a ono što je posebno važno istaći jeste da već tri godine Start-up projekti koje smo potpisali nesmetano rade i razvijaju svoj biznis do te mjere da sad traže mogućnost proširenja na D.O.O. ”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da se preko Centra za biznis prate mladi ljudi koji polako prelaze na više oblike poslovanja i zapošljavanja.

”Imamo primjera gdje mladi ljudi koji su otvorili svoj vlastiti biznis i prošli tri godine što je i neka granica kada ljudi u biznisu opstaju, ostaju i prelaze u viši nivo, i to se pokazalo tačno po definiciji u ekonomiji da za tri godine ljudi počnu širiti svoj biznis i zapošljavati nove ljude. Naš mini inkubator koji smo pripremili za mlade ljude korisnike Start up progarma spreman je da primi i naše nove Start- upere. Prethodni koji su bili već u ispunili određene bonuse i počinju samostalno izlaziti na tržište da rade i obavljaju svoj posao. Ovo je zaista dobar projekat koji se polako širi u cijeloj državi Bosni i Hercegovini, a drago mi je i što su Živinice bile prve koje su prepoznale ovakav vid djelovanja i ovakav vid mogućnosti ponude mladim ljudima da ostaju. Stvaranje nove vrijednosti, inovativnost i izvozna orijentiranost politika je Grada Živinice kada su u pitanju mladi ljudi. Imamo jedan kvalitetan proizvod koji smo napravili i koji polako i druge lokalne zajednice prepisuju od Grada Živinice što mi je posebno drago. Stojimo na raspolaganju i drugima kako bi ovaj projekat uspio jer samo na ovakav način, tačnije poduzetništom mi možemo spasiti naše mlade da ostaju u Gradu Živinice i da ostaju u Bosni i Hercegovini.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.