Povodom odličnih rezultata ostvarenih na prvenstvu Bosne i Hercegovine u boksu za mlađe uzraste, gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić upriličio je danas prijem za članove Bokserskog kluba „Živinice“.

Naime, na nedavno održanom Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u boksu za mlađe uzraste član ovog kluba Amar Nišić osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji, odnosno pojas državnog prvaka, zatim Dženit Kučević osvojio je drugo mjesto, dok su Mahir Zenunović, Rijad Hadžikić, Adin Karić i Vasif Kahrimanović osvojili treće mjesto.

Amar Nišić je ovom titulom postao reprezentativac Bosne i Herecegovine i našu domovinu će predstavljati na Evropskom i Svjetskom prvenstvu u boksu koje će se održati u narednom periodu.

Gradonačelnik Began Muhić mladim sportistima je čestitao na izrazito dobrim rezultatima, te ovom prilikom se zahvalio predstavnicima ovog kluba Ramizu Aljići i Mirzi Aljiću koji su svojim radom i upornošću uspjeli da dođu do ovakvog uspjeha, te da će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti pružati podršku radu ovog kluba.

Prilikom susreta predstavnici Bokserskog kluba „Živinice“, Ramiz Aljić i Mirza Aljić, izvijestili su gradonačelnika i njegove saradnike o aktivnostima ovog kluba u proteklom periodu, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu.

„Osjećajući ponos zbog izrazito uspješnih rezultata naših sportskih klubova i sportisa želim naglasiti da će sport i sportisti u Gradu Živinice uvijek imati moju punu podršku. Amaru želim puno uspjeha na predstojećem takmičenju, a Dženitu, Mahiru, Rijadu, Adinu i Vasifu i njihovim trenerima, Ramizu i Mirzi želim puno sreće u daljem radu“, rekao je gradonačelnik Began Muhić.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Gradonačelnik Grada Živinica Began Muhić raspisao je Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Riječ je o programu podrške NVO iz reda boračke populacije, NVO u oblasti kulture, obrazovanja, sigurnosti, očuvanja tradicije i umjetnosti i drugo, NVO u oblasti zaštite okoline, promocije turizma i privrede, NVO iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, NVO iz oblasti zdravstvene zaštite i pomoći, zatim podrška organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija i obilježavanja godišnjica značajnih datuma.

Za realizaciju navedenih projekta u Budžetu Grada Živinice za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je dana 09.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekta, kao i prijavne obrasce i izjave, mogu pronaći u preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima Grada Živinice i na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese elvirs@gradzivinice.ba.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu je prikupljanje prijava vanjskih stručnih osoba sa područja Grada Živinice koje će u sastavu Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta u skladu sa Pravilnikom učestvovati u provođenju Javnog poziva za projekte ili programe iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.  

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i obrazac mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

OBRAZAC


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba, kontakt osoba je Elvir Sinanović.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Aplikacijski obrazac 3

Aplikacijski obrazac 4

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

 


Želite ojačati vlastite poduzetničke i menadžerske vještine?
Imate ideju za akceleraciju biznisa ?
Želite li osvojiti nova tržišta ili unaprijediti trenutnu prodaju?
Unaprijediti vlastiti start-up biznis kroz nove proizvode / usluge, digitalizaciju
poslovanja, e-commerce, jačanje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima i uspješnim privrednicima?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
prijavi se na:

                                                           JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT AKCELERATORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Uvodne informacije:

Investicijska fondacija Impakt je u protekle četiri godine u saradnji sa 58 lokalnih zajednica
i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala Impakt inkubator poslovnih ideja, u kojem
je podržano osnivanje i unapređenje preko 350 poslovnih poduhvata širom Bosne i
Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt i dalje nastavlja realizaciju aktivnosti koje se
odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih
preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje
u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na  LINKU

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizirati će prezentaciju IMPAKT Akcelerator i u Gradu Živinice – dana 06.12.2023. godine u Sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, zgrada Gradske uprave Živinice , u terminu od 14.00 do 16.00 h.

Također, za potrebe informisanja o programu biti će održana i online radionica putem Zoom aplikacije i to: 21.12.2023. godine u 14.00 h, kojoj je moguće pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/97781904242?pwd=WXJUa2YvUXBWbndtWWsvL0hRRk1EUT09

Meeting ID: 977 8190 4242


Grad Živinice  i Fondacija Mozaik pozivaju mlade da se pridruže Odboru Omladinske Banke Živinice i budu pokretači sjajnih promjena u Živinicama.

Omladinska banka Živinice je aktivna od 2012. godine i od tada pa do danas je „krivac“ za sjajne novine u našoj zajednici.

Ako ste mlada osoba od 17 do 30 godina i želiš praviti promjene u Živinicama, ali i naučiti više o pisanju i realizaciji projekata korisnih za zajednicu, raspodjeli fondova ili kako podržati mladu osobu da pokrene biznis, učlanite se u Odbor Omladinske banke Živinice.

Poziv je otvoren do 31.10.2023. godine do 14:00, a sve što treba uraditi je ispuniti prijavu u zajednici lonac.pro.

POZIV

 

 


Obavještavamo sve Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2023. godinu objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Potpisivanje ugovora između gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića i korisnika sredstava bit će upriličeno dana 31.10.2023. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama velike sale Grada Živinice.

RANG LISTA


Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine? Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan? Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje? Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis? Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa? Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

Ako sve gore navedeno želite prijavite se na Javni poziv za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja u Gradu Živinice.

Javni poziv namijenjen je osobama sa područja Grada Živinice koji imaju poslovnu ideju i žele da pokrenu i uspostave vlastiti biznis, u vidu poduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim.

Također, Javni poziv namijenjen je i vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Živinice, registrovanog do godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva, koji su zanteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja.

Krajnji rok za prijave je 05.11.2023. godine!

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Grad Živinice i Investicijska fondacija Impakt će organizovati prezentaciju navedenog programa poslovnih ideja koja će se održati 31.10.2023. godine sa početkom u 10.00h, u Gradskoj upravi Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani da prisustvuju prezentaciji gore navedenog Javnog poziva.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške realizaciji poslovnih ideja koji će između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Živinica.

Program se realizuje u zajedničkoj saradnji između Grada Živinice, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Investicijske fondacije Impakt.

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Grada Živinice, na telefon 35/743-304 ili putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba.

Javni poziv i obrazac za prijavu nalazi se na linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI FORMULAR


Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić danas je potpisao ugovor o partnerstvu na implementaciji Programa IMPAKT Inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona.

Naime, Grad Živinice  ove godine po prvi put sudjeluje u sveobuhvatnom programu podrške razvoju poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja kojeg Investicijska fondacija Impakt realizuje u saradnji sa 4 lokalne zajednice Tuzlanskog kantona i Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona.

Cilj navedenog projekta je da se u zajedničkoj saradnji radi na realizaciji i razvoju programa podrške preduzetništvu, sa ciljem pružanja podrške postojećim preduzetnicima, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih osoba odnosno osnivanju i radu novih poslovnih subjekata.

Kroz projekat će se mladim ljudima dati podrška za pokretanje poslovnih poduhvata, odnosno pomoć u realizaciji poslovnih ideja kroz obuke, finansiranje ili suafinasiranje raznih programa  podrške preduzetništvu na teritoriji Grada Živinice.