U povodu 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti odlučili su se za suverenu, nezavisnu, samostalnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana.

Isti dan kada je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, počela je agresija na Bosnu i Hercegovinu, a cijena koja je plaćena ljudskim životima omogućila nam je život u nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini.

Danas sa ponosom slavimo ovaj važan događaj, jedan od najvažnijih datuma u historiji države Bosne i Hercegovine, prisjećajući se svih naših građana koji su svojim životima hrabro branili nezavisnost i slobodu naše države.

Želim da zajedno, poštujući jedni druge, gradimo našu državu Bosnu i Hercegovinu i čuvamo njenu nezavisnot i slobodu, jer to je obaveza svih nas.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine i našoj dijaspori upućujem najiskrenije čestitke povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.”

         Gradonačelnik

doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


U prostorijama Gradske uprave Živinice održana je radionica na temu “Pisanje CV-a i simulacija razgovora za posao”. Radionica je održana u organizaciji Udruženja mladih “MLADI” Živinice.

Cilj radionice je bio da se učenici srednjih škola i studenti upoznaju sa načinima pisanja CV-a i elementima razgovora za posao.

Edukatori na radionici bili su Amar Ćatović i Sanela Čajić, a navedenoj radionici prisustvovao je i službenik za mlade Grada Živinice Elvir Sinanović.

Radionica je održana za članove Udruženja “MLADI” koji su ovom prilikom istakli da pozivaju sve mlade ljude da im se pridruže.

Svi zainteresirani mladi ljude koji žele postati član ovog Udruženja mogu se javiti službeniku za mlade Grada Živinice, lično ili na mail: elvirs@gradzivinice.ba.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković upriličio je prijem za predstavnike odbora Omladinske banke Živinice koji su osvojili 1. mjesto u Bosni i Hercegovini sa projektom “Mozaik ideja”.

Naime, Fondacija “Mozaik” je od 11-15.02.2021. godine održala Godišnju konferenciju u virtualnom okruženju sa više od 500 učesnika i učesnica među kojima su bili predstavnici općina i gradova, članovi i članice 49 Omladinskih banaka, poduzetnici i poduzetnice, te mladi aktivisti, na kojoj je Grad Živinice, kao dugogodišnji partner Fondacije “Mozaik”, također uzeo učešće.

Pored brojnih tema o kojima se razgovaralo, a koje se tiču saradnje partnerskih općina i gradova sa Fondacijom “Mozaik” kroz lonac i razvoj inkluzivnih strategija za mlade, tokom Konferencije je realizovan i Poziv za članice i članove odbora Omladinskih banaka za 2021. Godinu.

Od ukupno 49 Odbora Omladinskih banaka iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi i članice Odbora Omladinske banke Živinice osvojili su 1. mjesto sa projektom “Mozaik ideja”, sa osvojenih 368 glasova, koji će biti realizovan ove godine zahvaljujući finansijskim sredstvima Grada Živinice i Fondacije “Mozaik”.

 


Grad Živinice u saradnji sa i-platformom iz Švicarske organizuje drugi po redu “Živinice Meet Up” koji će se održati 17.02.2021. godine (srijeda) u 19h putem Zoom platforme.

Prvi “Živinice Meet Up” održan je krajem decembra prošle godine tokom trajanja manifestacije “Dani dijaspore” i okupio je mnogobrojne građane porijeklom iz Živinica, a koji trenutno žive i rade u inostranstvu.
Domaćin prethodnog događaja je bio gradonačelnik Samir Kamenjaković, a svi prisutni građani/ke iz dijaspore imali su priliku direktno razgovarati sa gradonačelnikom i kroz jedan konstruktivan razgovor uputiti sugestije i prijedloge kada je u pitanju razvoj lokalne zajednice.
Time je omogućeno da dijaspora kontinuirano uzima učešće u svim bitnim segmentima društvenog života kada je u pitanju njihova matična lokalna zajednica.

Drugi “Živinice Meet Up” će omogućiti još jedno virtuelno okupljanje na kome će prisustvovati mnogobrojni živinički iseljenici, a i svi oni koji su na bilo koji način povezani sa Gradom Živinice, a žive i rade inostranstvu.
Na drugom Živinice Meet Up-u građani iz dijaspore će imati priliku upoznati i svoje sugrađane koji žive u različitim državama i gradovima u inostranstvu, te će na taj način dati i konkretne prijedloge i sugestije kada je u pitanju razvoj raznih segmenata društvenog života u Gradu Živinice, poput, sporta, kulture, mladih, ekonomije, biznisa i umjetnosti.

To će ujedno biti i osnova za realizaciju zajedničkih projekata koji će doprinijeti razvoju Grada Živinice.
Ovom prilikom pozivamo sve naše građane/ke iz dijaspore da nam se pridruže 17.02.2021.godine s početkom u 19h.
Događaj će se održati putem Zoom platforme.
Svi zainteresovani građani/ke iz dijaspore će dobiti naknadno pristupni link i kod za pristup nakon što se prijave na jednu od sljedećih kontakt e-mail adresa:
naida@gradzivinice.ba
tomislav.tadic@idijaspora.ch 

 

 
 


Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Grad Živinice objavio Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradskom organu uprave Živinice, broj: 01/2-04-89-130/21 od 12.02.2021. godine, na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) danas, 12.02.2021. godine, te da isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

OBAVJEŠTENJE

INTERNI OGLAS


Obavještavamo sve zaintersirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku/studijsku 2020/2021. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko redovno pohađaju srednju školu, odnosno imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Konkurse i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod:

KONKURS STUDENTI
KONKURS UČENICI
IZJAVA STUDENTI
IZJAVA UČENICI
ZAHTJEV STUDENTI
ZAHTJEV UČENICI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe na broj telefona: 035 743 319.


Obavještenje o nabavci za izgradnju filter stanice za kondicioniranje vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ Gračanica Selo


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao prvi radni sastanak sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdanom Karadžinom.

Na sastanku je razgovarano o projektima koji su važni za Grad Živinice, a koji bi se zajednički mogli realizovati u narednom periodu.

Jedna od tema razgovora bio je i projekat rješavanja mulja iz jezera Modrac. Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Grad Živinice trenutno radi feasibility studiju sa Evropskom bankom koja je dala rješenje da se mulj iz jezera Modrac može iskorištavati kao kompost u toplanama koje se planiraju raditi u Gradu Živinice i iz tog razloga je jako važno da Živinice učestvuju u rješevanju ovog zaista velikog problema.

Druga, vrlo važna, tema o kojoj je razgovarano na jučer održanom sastanku jeste deponija “Eko-Sep” koja iz planirane sanitarne deponije treba postati regionalni centar za upravljanje otpadom. Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom, ministru Karadžinu i njegovim saradnicima, prezentirao navedeni projekat, gdje je istakao potrebu za nabavkom sortirnice na deponiji koja je od velikog značaja za naredne faze koje uključuju naknadnu obradu otpada. Dakle, izgradnja sortirnice unaprijedila bi održivost projekta i realizaciju svih zacrtanih ciljeva koji su interesu cijelog Tuzlanskog kantona i države BiH.

Na sastanku je razgovarano i o prostornom planu Tuzlanskog kantona koji je potreban da bi se nastavila realizacija projekta toplifikacije u Gradu Živinice, zatim izgradnja naučno tehnološkog parka, te projekta koji obuhvata izgradnju dijela zaobilaznice koji prolazi kroz Grad Živinice.

Pored gore spomenutih tema razgovarano je i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji prošle godine nisu mogli biti finansirani od strane Vlde TK-a zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, ali prema riječima ministra Karadžina, u slučaju da ove godine bude bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.

Na sastanku je spomenut je i ranije potpisani sporazum između Grada Živinice i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za sredstva od milion konvertibilnih maraka koja se odnose na izgradnju sekundarne mreže za toplifikaciju Grada Živinice. Naime, po ovom sporazumu je u prošloj godini isplaćeno pola odobrenih sredstava, te će prema riječima ministra Karadžina u ovoj godini biti uplaćen i ostatak sredstava čime će se u potpunosti riješiti sekundarna mreža toplifikacije, a nakon čega će se krenti u relizaciju primarnog voda od Termoelektrane do Živinica.

Ministar Karadžin je pružio punu podršku svim projektima koje je gradonačelnik Kamenjaković prezentirao, kako Ministarstva na čijem je on čelu, tako i Vlade Tuzlanskog kantona, te kazao da će odmah krenuti sa konkretnim zadacima koji će pomoći realizaciji navedenih projekata.

“Razgovor smo počeli sa temomm jezera Modrac. To je problem koji nam za 20 godina može dovesti do toga da nemamo uopšte tog vodnog resusra, a uzimajući u obzir činjenicu da jezero služi za vodosnabdijevanje, kako Tuzle i Lukavca tako i Živinica i da je to krucijalni vodni resusrs za snabdijevanje naše industrije, od Termoelktrane, Sode, Gikila i Cementare, onda moramo što prije krenuti raditi na rješavnju tog problema. Zatim smo razgovarali o deponiji “Eko- Sep” gdje je gradonačknik predložio svoju namjeru da se to pretvori u regionalnu deponiju, što bi zaista bilo odlično. Tražit ćemo modalitete na koji način da se sortirnica finansira i da krenemo u realizaciju tog projekta. Pored toga govorilo smo i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji nažalostr prošle godine nisu mogli biti finansirani zbog COVIDA, ali u slučaju da ove godine budu bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.”, rekao je ministar Zvjezdan Karadžin.

“S obzirom da Grad Živinice kada je u pitanju ekologija opredjeljenja da to pretvorimo u ekonomiju i da određene stvari koje su bile problemi poput otpada pretvorimo u resusrs. To je zaista ministar Karadžin prepoznao i imali smo prvi sastanak koji je zaista bitan i operativno važan da postavimo metodologiju kako bi došli do krajnjeg rješenja. Govorilo smo o globalnom projektu kojeg smo spominajli prije nekih godino i po dana, a to je jezero Modrac, gdje bi smo uradili određene studije koje bi dale odgovor šta uraditi sa muljen u jezeru Modrac. Studija koju trenutno radimo sa Evropskom bankom dala je rješenje da mulj iz jezera Modrac se može iskorištavati kao kompost u toplanama koje smo planirali raditi u Gradu Živinice. Iz tog razloga je to jako važno i Živinice su sada nezaobilazn faktor kada je u pitanju rješavanje ovog problema. Druga, vrlo važna, stvar o kojoj smo razgovarali jeste deponija Eko Sep koja je u početku kada je nastajala trebala biti samo sanitarna deponija, a danas govorimo o regionalnom centru. To je ono što je bio naš cilj, da imamo regionalni centar i da budemo prvi u Tuzlanskom kantonu kada se radi o naknadnoj obradi otapada, odnosno komercijalnom otpadu. Drago mi je što je Ministarastvo prostornog TK prepoznalo Grad Živinice kao nosioca ovog projekta i dogovorili smo da sortirnica koja predstavlja drugu fazu u izgradnji deponije bude realizovana sa Vladom TK, Ministarstva i određenih fondacija koje su potrebne da to završimo. Razgovarano je i o prostornom planu koji je posbeno važan kada je riječ o toplifikaciji Grada Živinie. Dakle, preprojektovanje dijela toplovodne mreže od Tuzle do Grada Živinice potrebno je da se nađe u prostornom planu, zatim naučno tehnološli park kojeg smo pokrenuli, te zaobilaznica koja proloazi kroz Grad Živinice. Tražili smo da se to što prije napravi i dobili smo odgovor da će to brzo biti na dnevnom redu Vlade Tuzlanskog kantona.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.