Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem su razgovarli o realizaciji nekoliko projekata u Gradu Živinice.

Naime, dogovorena je reallizacija projekta izgradnje pješačke staze uz magistralnu cestu M18, Tuzla – Sarajevo, od stare Osnovne škole Đurđevik do mosta “Lijeha”, te rekonstrukcija podvožnjaka kod Sportske dvorane u Živinicama, sa piključcima na magistralnu cestu M18 iz naselja Jezero II.

Projekat za izgradnju pješačke staze je već urađen, a odmah nakon usvajanja Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu pristupit će se i izradi projekta za navedenu rekonstrukciju podvožnjaka sa priključcima.

Također, na jučer održanom sastanku dogovoreno je i da će se uraditi sanacija dijela magistralne ceste M18 koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je istako zadovoljstvo zbog dogovorene realizacije navedenih prjekata, koji će, kako ističe, na prvom mjestu povećati sigurnost učesnika u saobraćaju, te poboljšati kvaliteta življenja građana u Gradu Živinice.


U povodu Dana maternjeg jezika (21. februar) i Dana Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu (21. II – 21. III), Institut za jezik raspisuje konkurs za izbor najboljeg literarnog rada na temu Moj maternji jezik.

Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini te učenici izvan granica Bosne i Hercegovine.

Na konkurs se mogu dostaviti svi oblici literarnih izraza: poezija, proza i drugi.

Rok za dostavu radova je 1. mart 2021. godine, do 16:00 sati.

Detaljnije informacije o konkursu svi zainteresovani mogu pronaći na sljedećem linku:

KONKURS ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

 


Obavještavaju se predsjednici ili druga ovlaštena lica za predstavljanje nevladinih organizacija odnosno udruženja građana, sa područja Grada Živinice, da su dužni do 31.03.2021. godine Gradu Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su im dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu.

Organizacije i udruženja kao korisnici sredstava iz Budžeta Grada Živinice dužni su Gradu Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima za svaku pojedinačnu tranšu i priložiti kopije dokaza za utrošena sredstva (odluke, račune, naloge za isplatu, naloge za prijenos sredstava, uplatnice, priznanice i druge relevantne dokaze). Također, trebaju dostaviti i ovjerene kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha iz godišnjeg obračuna udruženja za 2020. godinu, kao i popunjen obrazac “Osnovni podaci za nevladinu organizaciju-udruženje”.

U slučaju da udruženje ili organizacija nije iz opravdanih razloga utrošila dodijeljena sredstva, dostavit će januarski izvod iz banke u kome se vidi da na računu organizacije ili udruženja postoje dodijeljena sredstva. Organizacijama i udruženjima koje ne dostave Izvještaj o utrošenim sredstvima za svaku tranšu dodijeljenih sredstava, obustavit će se dodjela sredstva iz Budžeta Grada Živinice, s tim da će Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe putem Gradskog pravobranilaštva Živinice pokrenuti postupak za povrat sredstava koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice.

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija i udruženja građana koji nisu dostavili Izvještaje o utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice u 2020. godini, da to urade do kraja marta tekuće godine, kako bi mogli nastaviti saradnju u interesu naše lokalne zajednice.

Za sve detaljnije informacije kontakt osoba je Elvir Sinanović na broj telefona: 035/743-387.

OBAVJEŠTENJE