Održan radni sastanak sa predstavnicima JP Ceste Federacije BiH

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem su razgovarli o realizaciji nekoliko projekata u Gradu Živinice.

Naime, dogovorena je reallizacija projekta izgradnje pješačke staze uz magistralnu cestu M18, Tuzla – Sarajevo, od stare Osnovne škole Đurđevik do mosta “Lijeha”, te rekonstrukcija podvožnjaka kod Sportske dvorane u Živinicama, sa piključcima na magistralnu cestu M18 iz naselja Jezero II.

Projekat za izgradnju pješačke staze je već urađen, a odmah nakon usvajanja Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu pristupit će se i izradi projekta za navedenu rekonstrukciju podvožnjaka sa priključcima.

Također, na jučer održanom sastanku dogovoreno je i da će se uraditi sanacija dijela magistralne ceste M18 koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je istako zadovoljstvo zbog dogovorene realizacije navedenih prjekata, koji će, kako ističe, na prvom mjestu povećati sigurnost učesnika u saobraćaju, te poboljšati kvaliteta življenja građana u Gradu Živinice.