Strateški ciljevi održivog razvoja turizma Grada Živinice sa fokusom na inovaciju provjereni su kroz testni turistički paket. Naime, Grad Živinice je u saradnji sa CISP-om i Biciklističkim klubom Živinice napravio testni turistički paket sa svrhom promocije turizma kao i testiranja turističkih potencijala i mogućnosti Grada Živinice.

Testiranje je sprovedeno 02.09. i 03.09. od strane tri italijanska biciklista i jednog bosanskog bisikliste i planinara koji su vozoli našim stazama, a potom i dali svoju pozitivnu ocjenu i mišljenje o turističkom potencijalu našeg Grada. Cilj ovakvog jednog testiranja jeste promocija turizma Grada Živinice u državi Italiji, kao i Evropskoj uniji.

Na osnovu njihove pozitivne ocjene koju su potvrdili kroz navedeno testiranje zavisit će posjeta drugih turista, ali i dalji razvoj turizma našeg Grada. Međutim, ono što je sigurno jeste da je ova posjeta, osim pozitivnog mišljenja i ocjene koju su dali, kod njih probudila želju za povratkom u naš Grad Živinice.

Napominjemo da je u proteklom periodu pripremljen i usvojen Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Živinice, čiji je bitan element priroda, a izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini ima za cilj pružiti mogućnost dolaska u prirodu preko biciklističkih staza, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije, te razvoj i promocija agroturizama.

Nedavno su u Gradu Živinice postavljene prve mape sa označenim stazama za bicikliste, planinare i turiste. Naime, na nekoliko lokacija u gradu postavljene su mape koje su turistima, biciklistima i planinarima od velike pomoći za određivanje rute i lakši dolazak do odredišta.

Kompatibilno navedenom projektu u realizaciji je i projekat nabavke oko 30 bicikala za iznajmljivanje i obilazak turističkih destinacija.

Dakle, zvaničnim otvaranjem prvog autoputa za biciklo u Bosni i Hercegovini sklopljeni su svi elementi značajni za razvoj turizma Grada Živinice na regionalnom, ali i globalnom nivou. Njime će biti povezane historijski značajne destinacije koje se nalaze u Živinicama. Zvanično će biti otvoren 21. sepotembra ove godine.

Ovo je prvi korak za razvoj turizma u Živinicama, kaže gradonačelnik Samir Kamenjaković.

A kako bi se zaštitila priroda, u Gradu Živinice trenutno se implementira i projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura, koji se realizuje u saradnji sa Vladom Italije, a koji implementira CISP u saradnji sa partnerima. Navedeni projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje Grad Živinice i Općine Banoviće i Kladanj.

Zadnja faza je razvoj agroturizma koja će biti potpomognuta START UP i USAID projekatima, Udruženja građana dijaspore „Most“, kao i Gradske uprave. Cilj je da ljudi ostanu i opstanu u ruralnim područjima, razvijaju svoja gazdinstva i privuku turiste koji će do njih dolaziti biciklima. Zato je vrlo važno da se prijavljuju na START UP projekte, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

Spajanje biciklizma, prirode i historijskih tačaka u Gradu Živinice je projekat koji treba omogućiti dugoročne rezultate.


U Mjesnoj zajednici Dubrave Donje asfaltirane su četiri nove dionice lokalnog puta. Urađeni radovi na novoasfaltiranim dionicama puta finansirana su koncesionim sredstvima.

Kako kaže gradonačelnik Samir Kamenjaković posebno ga raduje što su građani Grada Živinice konačno ostvarili mogućnost da se koncesije vraćaju na mjesta gdje je šteta i napravljena, a da je tako pokazatelj su upravo realizovani infrastrukturni projekti.

Ukupna novčana vrijednost navedenih projekata je 38.000,00 KM.
Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Naime, na području ove mjesne zajednice urađen je veliki broj različitih infrastrukturnih projekata, a sve zahvaljujući politici vodeće vlasti Grada Živinica koja kaže da se koncesiona sredstva vraćaju na ona mjesta gdje je šteta načinjena. S tim u vezi kvalitet života građana se značajno poboljšava, s obzirom da je finansiranje koncesionim sredstvima samo jedan od načina finansiranja realizacije projekata u Gradu Živinice, ubrzava realizaciju projekata posebno onih koje mještani kvalifikuju kao najhitnije.


Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019. godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinica, da uzmu učešće u provođenju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

Javni uvid u nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice će od 05.09.2019. do 20.09.2019. godine, svaki radni dan od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama JP „Horizontala-Živinice“ d.o.o. Živinice, ul.Oslobođenja br.13, na web stranicama  www.jphorizontala.ba  www.opcinazivinice.ba .

Javno izlaganje održat će se 20.09.2019. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 16 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: jphorizontala@gmail.com, do 20.09.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

 POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

NACRT ODLUKE

 


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u mjesnim zajednicama” – za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-146-3-140_19

Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u radnu posjetu primio ambasadora SAD-a NJ. E. Erica Nelsona. Navedenoj posjeti Gradu Živinice prisustvovali su i direkotrica Misije USAID-a u BiH gđa Nancy J. Eslick, te direktor Programa podrške marginaliziranim grupama Jasmin Bešić.

Povod posjete je implementacija Programa podrške marginaliziranim grupama u Gradu Živinice, a čija je realizacija omogućena kroz saradnju Grada Živinice sa Američkom vladom.
Susret je upriličen u prostorijama Doma kulture u Šerićima.

Gradonačelnik Kamenjaković je poželio dobrodošlicu ambasadoru SAD Nelsonu, nakon čega su prisutne zvanice obišle prostorije koje koristi grupa žena “Žene za tradiciju”, koje izrađuju odjevne predmete inspirisane tradicionalnim nošnjama naroda Bosne i Hercegovine.

Zatim je održan sastanak sa korisnicama Preduzetničkog fonda za žene sa područja Grada Živinice, a koje su tokom sastanka održale kratku prezentaciju proizvoda, koji će se proizvoditi i prodavati u novoosnovanim obrtima i firmama. Također, gradonačelnik Kamenjaković je kroz razgovor sa ambasadorom SAD-a Nelsonom istakao sve ono što je naša lokalna zajednica uradila za poboljšanje kvaliteta života građana, a kompatibilno je navedenom Programu.

Ambasador Nelson je na sastanku istakao zadovoljstvo što američka Vlada može sarađivati sa gradsjkom upravom i da zajednički mogu pomoći građanima naše lokalne zajednice. Naročito je istako da je jako hrabar korak da neko pokrene vlastiti biznis i da je zaista važno da žene budu uzor mlađim djevojkama, da ih ohrabre da sutra i one pokrenu vlastiti biznis.

Kako kaže gradonačelnik Kamenjaković kroz Strategiju razvoja turizma u fokusu je razvoj ruralnog turizma što je kompatibilno biznisima koje su pokrenule korisnice Preduzetničkog fonda za žene, te se s tim u vezi uradilo mapiranje alpinističkih i biciklističkih staza koje idu prema ruralnom dijelu sa određeni historijskim artefaktima.

Svrha projekta Programa podrške marginaliziranim grupama i jedinica lokalne samouprave kojeg Grad Živinice realizuje u saradnji sa USAID-om je kreiranje boljeg okruženja za samozapošljavanje marginaliziranih grupa žena, otvaranje i razvoj biznisa kroz formiranje i podršku Fonda za žensko poduzetništvo. Kreiranjem Fonda između Općine Živinice i USAID/PPMG kao partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta. Vrijednost projekta je 100.000,00 KM, a finansira se zajedničkim sredstvima USAID – 50% i Grad Živinice – 50%.

“Kroz implementaciju Programa podrške marginaliziranim grupama mi nastavljamo sa izvršenjem Strategije razvoja turizma Grada Živinice. Start up projekti se u Gradu Živinice realizuje već tri godine. S obzirom da kroz saradnju sa USAID-om podržavamo marginalizirane grupe društva, sa posebnim fokusom na ruralni dio naše lokalne zajednice, smatramo da je taj Program jako važan za naše građane. Prema planu turističkog razvoja Grada Živinice fokusirali smo se na ruralni dio kao turistički potencijal. Razvojem ruralnog turizma mi ćemo povećati vrijednost rada i proizvoda koje proizvode naši start-uperi u ovom projektu. Nadam se da ćemo prilikom otvaranja sljedećih Start Up biznisa, a to je planirano u ovom mjesecu, imati onih koji će kroz svoj biznis u fokus staviti ruralni razvoj turizma. Dakle, cilj nam je razviti Agroturizam. Ovo je jako dobar projekat, jer ga pored gradske podrške podržava i Američka vlada. To nam otvara nove mogućnosti finansiranja na planu razvoja ruralnog turizma, ali i razvoja naše kompletne lokalne zajednice. U ovom prjektu Grad Živinice je učestvovao sa 50% sredstava, a naši ostali projekti su u poptunosti finansirani iz Budžeta Grada Živinice.”, rekao je Gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Prema riječima Sanele Čičkušić mnogi rado kupuju njihove rukotvorine, a posebno oni koji žive van Bosne i Hercegovine, jer na taj način jedan dio domovine nose sa sobom u svijet.

“USAID-a je zapravo pokrenuo jedan Fond za podršku marginaliziranim ženama u kojem se iznalaze sredstva 50 % USAID, a preostalih 50% iz lokalnih zajednica. Do danas smo imali priliku raditi u 18 lokalnih zajednica, a Živinice su jedna od tih zajednica. Kroz naš dosadašnji rad smo podržali 160 start biznisa u Bosni i Hercegovini, dok je u Živinicama ove prilike bilo njih devet. Radi se o različitim biznisima, sa naglaskom na razvoj ruralnog turizma. Naime, Grad Živinice radi na razvoju tog sektora tako da su i biznisi kompatibilni sa generalnim planom razvoja Grada. USAID na ovaj način želi ne samo podržati žene u smislu finansijske pomoći, već im dati podršku u razvoju njihovog biznisa. Osnovni cilj je pružiti ženi šansu da ojača sebe kao ženu, jer na ovim područjima žene nisu ohrabrene da pokreću biznise.”, rekao je direktor Programa Jasmin Bešić.


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Nabavka 25 visoko gravidnih junica” – za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje o nabavci - Nabavka 25 visoko gravidnih junica - sažetak

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u mjesnim zajednicama”- za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-109-5-137_19

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-5-138_19

 

 


U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmeni Bosne i Hercegovine službeno će u četvrtak, 19.09.2019. godine posjetiti Živinice.

Kako bi građanima omogućili lakši pristup instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, navedenog dana u periodu od 10 do 12 časova u zgradi Grada Živinice ombudsmeni i njihovi saradnici će biti na raspolaganju građanima Živinica koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Razgovoru sa građanima prethodiće sastanak ombudsmena Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Grada Živinice, tokom kojeg će biti riječi o pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i dosadašnjoj saradnji.

Navedena aktivnost „Ombudsmen u vašem gradu“, realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi ovom prilikom obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane na ovaj događaj s mogućnošću obraćanja Ombudsmenu u navedenom terminu u zgradi Grada Živinice.