Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u MZ-ama” – za potrebe Grada Živinice

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u mjesnim zajednicama”- za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u mjesnim zajednicama”- za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-109-5-137_19