Poziv za Javnu raspravu o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice

Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća

Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019. godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinica, da uzmu učešće u provođenju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

Javni uvid u nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice će od 05.09.2019. do 20.09.2019. godine, svaki radni dan od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama JP „Horizontala-Živinice“ d.o.o. Živinice, ul.Oslobođenja br.13, na web stranicama  www.jphorizontala.ba  www.opcinazivinice.ba .

Javno izlaganje održat će se 20.09.2019. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 16 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: jphorizontala@gmail.com, do 20.09.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

 POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

NACRT ODLUKE