Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u MZ-ama” – za potrebe Grada Živinice

Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u mjesnim zajednicama” – za potrebe

Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u mjesnim zajednicama” – za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-146-3-140_19