Institucija Ombudsmena u posjeti Gradu Živinice

U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmeni Bosne i Hercegovine službeno će u četvrtak, 19.09.2019. godine posjetiti

U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmeni Bosne i Hercegovine službeno će u četvrtak, 19.09.2019. godine posjetiti Živinice.

Kako bi građanima omogućili lakši pristup instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, navedenog dana u periodu od 10 do 12 časova u zgradi Grada Živinice ombudsmeni i njihovi saradnici će biti na raspolaganju građanima Živinica koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Razgovoru sa građanima prethodiće sastanak ombudsmena Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Grada Živinice, tokom kojeg će biti riječi o pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i dosadašnjoj saradnji.

Navedena aktivnost „Ombudsmen u vašem gradu“, realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi ovom prilikom obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane na ovaj događaj s mogućnošću obraćanja Ombudsmenu u navedenom terminu u zgradi Grada Živinice.