Javna rasprava o nacrtu Statuta Grada Živinica

Gradsko vijeće Živinice je na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 17.7.2019. godine usvojilo nacrt Statuta Grada Živinice i

Gradsko vijeće Živinice je na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 17.7.2019. godine usvojilo nacrt Statuta Grada Živinice i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati 15 (petnaest) dana.

Na web stranici Grada Živinice na adresi www.opcinazivinice.ba, odnosno u prilogu ovog dokumenta nalazi se:
Nacrt Statuta Grada Živinica svi zainteresirani mogu poglerdati na linku ispod.

NACRT STATUTA GRADA ŽIVINICE

Vaše primjedbe i sugestije možete dostaviti na sljedeću adresu:
GRAD ŽIVINICE, Gradsko vijeće Živinice, Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, ili na e-mail sekretara Gradskog vijeća Živinice: suad.avdagic@opcinazivinice.ba.

Javna rasprava će se održati dana 23.9.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 035-743-392.