Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa saradnicima i predstavnicima Crvenog križa Živinice, posjetio nekoliko porodica korisnika usluga pomoći i njege u kući u sklopu projekta “Zdravlje i starenje”.

Ovom posjetom se napravio uvid u stanje na terenu, odnosno provjerilo kako se projekat “Zdravlje i starenje” realizuje u praksi, te kako su naši sugrađani koji koriste usluge njege i pomoći u kući zadovoljni.

“Dakle, mi smo na početku mandata imali viziju kada je u pitanju pomaganje i briga o starim i iznemoglim licima. Zahvaljujući saradnji sa Crvenim križom Općine Živinice i sa Švicarskim crvenim križom napravili smo nekoliko projekata koji su u fazi realizacije. Danas smo posjetili porodice, koje su obuhvaćene projektom “Zdravlje i starenje”, da bi vidjeli kako to izgleda u praksi i na terenu. Zaista samo mogu pohvaliti ljude iz Crvenog križa koji su preuzeli odgovornost da ispune misiju koju smo im zadali ” , rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Posjetili su tri porodice kojima je ovaj vid pomoći bio neophodan kako bi svoju starost dostojanstveno proživjeli. Rezultati koje su zatekli na terenu su pokazali napredak i poboljšanje stanja u ovim porodicama.

“Ono sto vidim na terenu, pored kvaliteta usluge i zadovoljstva korisnika, vidim potrebu da ovaj projekat bude u još širim razmjerima kako bi mogli pomoći i drugim građanima kojima je pomoć posebno potrebna. Kada je u pitanju socijalna inkluzija mi smo u Općini Živinice uspjeli napraviti dvije stvari od krucijalne važnosti. Prva stvar jeste briga o starima, koja podrazumijeva ne samo medicinsku njegu već i društveno aktiviranje starijih osoba. Evo imamo ovdje primjer gdje su naši sugrađani bili u stanju gdje nisu mogli se kretati, a nakon par mjeseci korištenja ovih ulsuga su u mogućnosti da se sami kreću. Druga stvar jeste da smo ljudima u teškom stanju socijalne potrebe obezbijedili obroke preko Merhameta i Centra za socijalni rad. Zaključujem, na osnovu stanja na terenu, da je projekat uspio. Ono što je jako bitno i što želim poručiti svim građanima i svim politikama Općine Živinice jeste da sada treba raditi na opstanku i proširenju ovog projekta kako bi rezultati bili što uspješniji. ”, poručio je načelnik Samir Kamenjaković.

Porodice koje je Načelnik posjetio su svojim izjavama potvrdile da je baš ovaj Projekat bio sve ono što se već odavno trebalo uraditi za njih. Bolesnici, iz ovih porodica, na koje je ovaj vid pomoći direktno uspjeren konačno imaju potrebne medicinske usluge i njegu. Međutim ono što je bitno jeste činjenica da se sada svaki član ovih porodica može osloniti na realizatore ovog projekta i da oni više nisu sami.

“Nemam riječi, to je ono što nam je bilo potrebno. Ja vjerujem da ovakvih slučajeva ima mnogo na području cijele Općine. Mene su vratili iz mrtvih. I nju i mene. Njoj je bila potrebna pomoć drugog 24 sata. Drago mi je što postoji ovakav projekat kod nas i nadam se da će se proširiti kako bi ova pomoć bila pružena i svim DRUGIM građanima kojima je potrebna. Za dva sata oni naprave tako mnogo posla. Moje mišljenje je da se ništa bolje nije moglo uraditi za nas starije i bolesne.”, rekao je gospodin Dragan Živković.

“Ne mogu se zahvaliti na pomoći koju ste nam pružili. Koliko su samo divne ove djevojke koje nam dolaze u posjetu, šta god treba uraditi tu su za nas. Počašćena sam ovom Načelnikovom posjetom. Jako fin čovjek koji je spreman da obiđe bolesnike, svaka Vam čast. Mislim da do sada nismo imali ovako dobrog Načelnika. Hvala Vam velika baš sam počašćena.”, rekla je gospođa Franka Delić.

“Stvarno su me jako obradovali. Slabo ti ko pomaže u ovakvom slučaju. Prezadovoljna sam, jer puno znači kad neko dođe, otvori ti vrata i pita kako si. A ja samo očekujem nekog na vratima, jer ne mogu da hodam.”, rekla je gospođa Salima Husić.


Sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje kulturne saradnje između gradova potpisao je direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, Elmir Krivalić, zajedno sa još 10 potpisnica, institucija kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije.
Punu podršku ovom projektu dao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom sa načelnikom Općine Centar Sarajevo, i svim ostalim učesnicima ovog projekta razmijenio iskustva i dogovorio zajedničku saradnju u oblasti kulture u narednom periodu.

Sporazum o regionalnoj saradnji potpisuje se u cilju unapređenja i razvoja kulturne saradnje sa gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a posebno na polju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti.

Ovakav vid saradnje će omogućiti razmjenu produkcija tokom godine, učestvovanje na manifestacijama i festivalima koje budu organizovale ustanove, posjete učenika i studenata manifestacijama i izletima, podnošenje zajedničkih projekata prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima, organizaciju zajedničkih kulturno – umjetničkih manifestacija, te učestvovanje na seminarima i skupovima iz oblasti kulture.

Sporazum o saradnji potpisan je u prostorijama Općine Centar Sarajevo, a na inicijativu Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“.

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“ Armin Omerović kazao je da je ovo početak jedne velike priče, jer bez međusobne saradnje nema dobrih rezultata.

Sporazum su pored naše institucije kulture BKC Živinice potpisale i sljedeće institucije: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“, JU Kulturni centar Bihać, JU „Centar za kulturu Općine Travnik“, JU Centar za kulturu Mostar, JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, JU Kulturno sportski centar Bugojno, Ustanovom Narodni Univerzitet Konjic, JU Centar za kulturu Goražde, Udruga „Porporela“ iz Dubrovnika i Kulturni centar Šabac.


Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona organizovalo je akciju potpisivanja donorskih kartica u Živinicama pod nazivom “BUDI HEROJ, BUDI DONOR”.

Cilj akcije da se građani upoznaju sa uslovima doniranja organa u slučaju moždane smrti i da se ukaže na značaj spašavanja ljudskih života na ovaj način.

Ovom prilikom mnogi živiničani su potpisali donorske kartice, a među njima je i načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, koji je ovom prilikom istako važnost doniranja organa kao i značaj ove akcije.

Iz udruženja su istakli da su zadovoljni odazivom i da su ljudi zaista spremni da pokažu svoju humanu notu koju svaki čovjek u sebi nosi.

“Ovo je više nego humana akcija. Pomaže ljudima ne samo u dužini života, nego i u kvaliteti tog života. Iz tog razloga odlučio sam da potpisšem donorsku karticu, da budem donator organa. Smatram da ljudi u toku životu mogu pomagati ljudima, a da naši organi mogu živjeti i poslije naše smrti, i time pomoći nekim ljudima u kvalitetu njihovog života. Ovom prilikom pozivam sve javne ličnosti, u svim segmentima društva, da potpišu donorsku karticu i budu primjer ostalima kako trebamo pomagati ljudima. Želim čestiti ljudima koji se bave ovim poslom i humanitarnim mrežama koje žele pomoći ljudima, da olakšaju i poboljšaju kvalitet njihovog života. Građani Općine Živinice su prepoznatljivi po humanosti i ovoliki broj pootpisanih donorskih kartica me ne iznenađuje, to je pohvalno. Znam da će naši sugrađani uvijek podržati ove i ovakve slične akcije i u budućnosti.”, istakao je načelnika Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Kao neke od osnovnih razloga zašto se pacijenti rijetko transplantiraju u BiH, iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK navode nedostatak organa i to što ljekari propuštaju prilike da ustanove moždanu smrt u odjeljenjima intenzivne njege.

Da bi osigurali više organa i potencijalnih donora ovo Udruženje redovno organizuje akcije potpisivanja donorskih kartica.

„U Živinicama mi imamo 60 pacijenata na hemodijalizi. Inače pokrivamo tri općine: Kladanj, Banoviće i Živinice. Od tih 60 pacijenata polovina željno očekuje transplantaciju da bi se barem malo riješili hemodijalize koja je dugotrajan i težak terapijski proces“, rekla je Mersiha Čerkezović, specijalista interne medicine JZU Dom zdravlja Živinice.

“Na ovaj način mi želimo da animiramo stanovništvo, da podižemo svijest ljudi o značaju doniranja organa. Mnogo je ljudi na listama koji čekaju transplataciju, koji čekaju organ. Tako je moj donor spasio meni život. Zahvaljujući donoru ja sam danas živa. Zahvaljujem se svim donorima, to su zaista istinski hrabri ljudi koji se odlučuju da doniraju organe svojih najbližih, iako te ljude kojima organi trebaju biti donirani uopšte ne poznaju, ali žele da učine neko humano djelo. Dobila sam novu jetru i živim sa novom jetrom sasvim normalan i uredan život.”, kazala je Eldina Softić član Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK.

Što se tiče Zakona o transplantaciji FBiH koji je donesen prije godinu, iz Udruženja ističu da je provedba slaba, da nisu dobili podršku države, ni Federalnog ministarstva zdravstva koje je nakon usvajanja zakona trebalo napraviti Strategiju o transplantaciji u BiH, kao zasebnoj grani medicine kojoj treba posvetiti izuzetnu pažnju, istaknuto je ovom prilikom.

„Moramo više aktivirati građanstvo da se potpisuju za donorske kartice, kako bi u slučaju moždane smrti lakše dolazili do organa i da se narod može lakše izliječiti, onda bi bile brže i transplantacije“, istakao je predsjednik Udruženja dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK Rasim Halilčević.

Udruženje dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK redovno organizuje ovakve akcije potpisivanja donorskih kartica na cijelom području Tuzlanskog kantona.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i predstavnici Regionalnog Merhameta Tuzla, Osnovnog Merhameta Živinice, Crvenog križa i Centra za socijalni rad Živinice potpisali su protokol o međusobnoj saradnji koji podrazumijeva podjelu suhih obroka za građane Općine Živinice koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Projekat je počeo sa sa realizacijom početkom ove sedmice, a na spisku se za sada nalaze 62. porodice.

Živinice su prva općina na području Tuzlanskog kantona u kojoj se realizuje ovakav projekat.

Protokol predstavlja osnov za zajedničko djelovanje strana potpisnica, za usaglašeni zajednički projekat, program i aktivnosti u cilju kontinuiranog obezbjeđenja suhog obroka za pojedince i porodice u Općini Živinice, koji su u stanju utvrđene socijalne potrebe. Cilj je da na području naše općine ne bude osoba koji nemaju obrok, ali da da se djeluje preventivno kroz zapošljavanje radno sposobnih osoba iz tih porodica.

Uz pomoć predstavnika mjesnih zajednica, Merhameta, Centra za socijalni rad, Crvenog križa i Medžlisa IZ koji su prijavili osobe kojima je pomoć potrebna, ovim projektom se pokušava doći do svih građana kojima je pomoć zaista potrebna.

Za realizaciju navedenog projekta obezbjeđena su sredstava na godišnjem nivou u Budžetu Općine Živinice koja će se iskoristiti za sufinasiranje troškova u nabavci suhog obroka i isporuke hrane najmanje dva puta sedmično.

Koordinacija sa Savjetom mjesnih zajednica Općine Živinice koji imaju ulogu u detekciji lica i porodica za ukazanu socijalnu potrebu – obezbjeđivanja suhog obroka, i na način da će biti izvjestioci o socijalnom stanju svojih sugrađana, naročito o potencijalnim korisnicima ovog programa.

Regionalni Merhamet Tuzla će, u saradnji sa Merhametom Živinice, osiguravati, dopremati i podijeliti količine suhog obroka i to najmanje dva puta sedmično upakovane za podjelu i potrebe građane Općine Živinice, po prethodno usaglašenom spisku, na način da će isti obroci biti upotrebljivi najviše 7 dana od dana podjele.

JU „Centar za socijalni rad“ Živinice će vršiti kontinuiranu provjeru detektovanih, evidentiranih pojedinaca i porodica s razlogom izbjegavanja postojećih pojava „duplih“ korisnika i drugih zloupotreba u cilju svrsishodnosti zadanog cilja i ovog Protokola.

Crveni križ Općine Živinice tekođer će staviti sva svoja raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse (volontere) za realizaciju ovog projekta u dijelu sačinjavanja liste korisnika, odnosno baze podataka koja je usaglašena sa svim potpisnicima protokola.

Kroz ovoj projekat svi učesnici potpisanog Protokola će preduzimati mjere u cilju uspostave saradnje sa ostalim organizacijama i institucijama u zemljama gdje ima interesa za pomoć ovom projektu.

Prema riječimo načelnika Samira Kamnejakovića dužni smo da pomognemo našem stanovništvu i da u potpunosti pokušamo ili otpočnemo socijalnu inkluziju za koju je država Bosna i Hercegovina potpisala memorandum, a socijalna inkluzija je ustvari vraćanje ljudi iz siromaštva i uključivanje u normalne tokove života. Dakle, ovdje je cilj da se rješavaju posljedice, da se ljudi vraćaju iz siromaštva i da ljude uključujemo u tokove savremenog društva.

“Živinice su prva općina na području Tuzlanskog kantona u kojoj je uspostavljena saradnja sa svim mjesnim zajednicama u Općini i ta saradnja ima za posljedicu jedinstven spisak osoba kojima je najpotrebnije pomoći. Mi već šest mjeseci pripremamo ovaj projekat, pilot projekat koji je ovim potpisivanjem krenuo u relaizaciju. Od 1. oktobra krećemo sa podjelom suhih obroka na području kompletne Općine Živinice. Na početku ćemo dva puta sedmično voziti suhe obroke u mjesne zajednice, gdje ćemo sa koordinatorima u tim mjesnim zajendicama dogovoriti mjesto i vrijeme kada ćemo doći da podijelimo tu hranu.”, kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanović.

“Ja sam od početka mandata pokušavao pronaći način kako da pomognemo našim najugroženijim sugrađanima. Ovdje se radi o ljudima koji nisu radno sposebni i ljudi koji nemaju nikakva primanja, niti od Socijalnog, niti penzije. Dakle, radi se o ljudima koje su predložili predstavnici mjesnih zajednica. Ja sam pokušao institucionalno da u ovu priču uđu Merhamet, Crveni križ, Centar za socijalni rad i naše mjesne zajednice. Napravili smo sinergiju, spisak ljudi od 62. porodice koje za sada imamo na spisuku i koje ćemo obilaziti i donositi obroke. Cilj nam je da u Općini Živinice nemamo ljudi koji su u stanju teške socijalne pomoći, ljudi koji nemaju ni za obroka. Projekat počinjemo od 1.10., a realizirat ćemo ga i narednih godina. On će biti ustaljena praksa, ali ne želimo da se samo bavimo rješavanjem posljedica, mi želimo i preventivno da djelujemo. Želimo da iz tih porodica koje su u stanju socijalne pomoći, ukoliko postoje radno sposobni ljudi, napravimo komunikaciju i konekciju sa našim poslodavcima da se ti ljudi upošljavaju, A kako budemo upošljavali nekoga iz tih porodica i ti ljudi budu imali priliku zarađivati za svoj život, onda ćemo broj osoba na ovom spisku smanjivati. Ovaj projekat je zamišljen da pomogne gladnim ljudima, a da preventivno djelujemo na ovakav način, preko svih ovih institucija, da zapošljavamo ljude i smanjujemo siromaštvo. Djelujemo i preventivno ali nažalost rješavamo i posljedice. Ovaj projekat je pripreman više od godinu dana, trebalo je sve uvezati, napraviti bazu podataka, obezbjediti informacije o ljudima i korisnicima i kada smo sve to institucionalno završili, sada počinjemo sa podjelom obroka.”, rekao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković priredio je prijem za vojnika Harisa Ćilimkovića iz Živinica, koji će sljedeće sedmice krenuti na Vojnu akademiju u Njemačkoj. 


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenajković raspisao je Javni poziv za učešće u Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice za 2018. godinu.

Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja Općine Živinice, kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

Start-up program je počeo prošle godine i prema riječima načelnika Kamenjakovića jedan je od najvažnijih programa za mlade osobe u našoj Općini.

Podržat će se ideje mladih ljudi koje se tiču razvoja Općine Živinice, a Program će biti propraćen i edukacijom koju će obaviti eminentni profesori iz oblasti poduzetništva, marketinga, ekonomije, koji će obezbjediti jasne upute mladim ljudima kada su u pitanju njihove ideje koje Općina Živinice želi podržati.

Samozapošljavanje mladih putem Programa razvoja poduzetništva i podrške osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice jedna je od značajnijih mjera za povećanje zaposlenosti na području Općien Živinice.

“Cilj nam je da imamo što više mladih poduzetnika i da to bude naš nukleus razvoja Općine Živinice, kako naše lokalne zajednice tako i države Bosne i Hercegovine. Start-up program je počeo prošle godine i jedan je od najvažnijih programa za mlade u našoj Općini. Prošle godine smo imali grupu mladih ljudi koji su svojim idejama i inovativnošću uspjeli proći određene kriterije i dobiti sredstva od Općine Živinice da pokrenu svoje biznis ideje. Mi smo to unaprijedili i otvorili mini inkubator gdje smo im obezbjedili opremljen radni prostor da započnu raditi svoj biznis i mogu ponosno kazati da su svi start-upovi koji su prošli kroz mini inkubator uspješno završeni. Dio učesnika koji je bio u mini inkubatoru prelazi u svoje prostore i većina ih je već zaposlila i druge mlade osobe u svoje biznise. Mi kao što smo i obećali nakon godinu dana raspisujemo novi javni poziv za strat-up program, za mlade ljude koji imaju ideju i žele svojom inovativnošću učestvovati u poduzetništvu. Dakle svi mladi ljudi Općine Živinice, do 35 godina, koji imaju koji imaju određene ideje i žele učestvovati u poduzetništvu mogu se prijaviti na ovaj javni poziv.”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Za potrebe realizacije ovog Programa Općina Živinice je, kao i prošle godine, izdvojila sredstva u Budžetu za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.
Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 10.000,00 KM.

Pored novčane podrške svi učesnici mogu ostvariti pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru Općine Živinice u trajanju od 12 mjeseci.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 26.10.2018. godine do 16:00 sati.

Prijavni obrazac, obrazac biznis plana i obrazac izjava možete preuzeti na linku ispod.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2018/09/START-UP-javni-poziv-2018.doc


U mjesnoj zajednici Rudar danas je obilježena godišnjica pogibije pet nedužnih civila rata koji su poginuli od agresorske granate dana 23.09.1994. godine.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, sa saradnicima i porodicama poginulih, položio je cvijeće i odao počast na spomen obilježju za pet naših sugrađana koji su poginuli na ovom mjestu prije 24 godine.

Od gelera granate ispaljene sa agresorskih položaja 23. septembra 1994. godine u Mjesnoj zajednici Rudar poginuli su: Elena Imamović (9), Edin Ibrahimović (17), Senada Muminović (18), Ejub Mahmutbegović (27) i Muharem Mahmutbegović (55).

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao kako za ovaj zločin još niko nije odgovarao niti je procesuiran i da će se u narednoj godini pokrenuti ovaj postupak, te da ovaj dan pogibije naših sugrađana treba uvrstiti u značajne datume Općine Živinice koji se obilježavaju.

“Ovo su naši najteži događaji koji su se desili u ratu i koje ne smijemo nikad zaboravit. Na današnji dan je stradalo pet života, pet civila, ničim izazvani. Općina Živinice, osim materijalnog uređenja ovog spomenika, u budućnosti mora pokrenuti proces protiv ljjudi koji su ovo napravili. Ja sam se zaista informisao da li se vodi proces protiv ljudi koji su napravili jedno ovako gnusno nedjelo i mi ćemo u ovoj narednoj godini planirati sredstva u Budžetu Općine Živinice da pokrenemo proces protiv neljudi koji su ovo napravili našim civilima. Oduzeli su i prekinuli mlade živote. Obećavam da ćemo pokrenuti taj proces i da ćemo naći ko je krivac koji je napravio okidač da se ovako nešto desi u Živinicama. Ove poruke iz prošlosti nam trebaju govoriti da trebamo biti bolji ljudi i da nam se ovakve stvari nikad više ne dese, ne samo nama, već nigdje u svijetu. Napraviti takav primjer, takav ambijent, složiti sve snage da napravimo situaciju da naša djeca, naši unuci nikad ne dožive ovako nešto. Ako uzmemo našu historiju svi naši djedovi, naši očevi i mi smo ratovali, samo još naša djeca nisu. Iz tog razloga moramo pokrenuti sve snage u nama, razbiti sve barijere, oprostiti jedni drugima, ali ne smijemo nikad zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti kako bi napravili pravi pravac kretanja i države BiH i naše lokalne zajednice. Što se tiče naše loklane uprave ja ovo doživljavam kao veoma značajan datum za BiH, ne samo za našu lokalnu zajedndicu i mislim da ga trebamo uvrstiti u obilježavanje značajnih datuma. Obzirom da se radi o civilnim žrtvama rata, mi imamo uglavnom dobro razrađene sisteme i metodologije kada su u pitanju održavanja datuma značajnih u ratnom zbivanju u vojnim formacijama, ali mi trebamo kao lokalna zajednica ovo u potpunosti uvrstiti da budu datumi od značaja za Općinu Živinice.”, rekao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.


Prošle sedmice održana je prva radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice. Teme prve radionice bile su analiza situacije u vezi sa razvojem turizma na području Općine Živinice i definisanje strateških pravaca razvoja turizma na području naše Općine.


U kabinetu načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića izvršena je primopredaja umjetničkih slika nastalih na Likovnoj koloniji 2017. godine.
Slike je Općinskom načelniku uručio predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Živinice, Adis Šabanović.


U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim organima nad izvođenjem radova. Tema sastanka bila je kvalitet urađenih radova na području Općne Živinice.