Već drugu godinu za redom u Bosansko kulturnom centru Živinice će biti organizovan Festival umjetnosti za djecu, koji će okupiti pozorišne kuće iz cijele BiH, a tokom dana biće održavane radionice iz oblasti umjetničkog stvaralaštva.

Festival će 01. aprila otvoriti predstava “Komšizluk” Sarajevskog ratnog teatra, a u režiji Belme Lizde Kurt.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i ove će godine biti generalni pokrovitelj navedene manifestacije,s s obzirom na to da će festival spojiti različite oblike stvaralaštva, a cijela sedmica biti u potpunosti posvećena djeci.

„Živinice bi 01. aprila trebale zvanično da postanu grad i sigurno je da ne postoji bolji način da to proslavomo od toga da našoj djeci pokonimo festivalsku čaroliju, u kojoj će kroz zabavu i igru učiti o važnim segmentima života, te imati priliku steći određena znanja i vještine koje će im trebati u životu“, istakao je Načelnik Samir Kamenjaković.

Tokom trajanja festivala, od 01. do 05. aprila, djeca će svaku veče imati priliku pogledati po jednu predstavu iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Zenice. Tokom dana će biti održavane besplatne radionice iz oblasti umjetnosti, tako da će sa djecom raditi stručni predavači, odnosno akademski umjetnici.

Cilj festivala je stvaranje novih, boljih i  kulturnijih generacija, te stvaranje kritične mase koja će prepoznati stvarne vrijednosti umjetnosti i kulture.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković održao je zajednički sastanak sa predsjednikom Komisije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, Samedom Muminohodžićem i članovima Komisije za provođenje postupka dodjele stipendija učenicima i studentima u Općini Živinice za školsku 2018/2019. godinu.

Cilj sastanka je nova procedura koju je načelnik Samir Kamenjaković, u saradnji sa predsjednikom Komsije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, Samedom Muminohodžićem, uveo u organ uprave Općine Živinice, a radi se o proaktivnoj transparentnosti u radu organa Općine Živinice, koja ima za cilj prevenciju i sprečavanje korupcije u realizaciji projekata u Općini Živinice.

Prema riječima načelnika Kamenjakovića trenutno najviše sumnje građani imaju u rad gore navedene Komisije za dodjelu stipendija, te za dodjelu plastenika po nedavno raspisanom javnom konkursu koji je u toku.

“Mi smo se odlučili na proaktivnu transparentnost koja podrazumijeva prvi korak antikoruptivnog djelovanja. Mi smo analizirali sve sugestije naših građana, uključujući razgovore sa građanima u jutarnjim satima i reakcije građana na društvenim mrežama, i kroz tu analizu utvrdili smo da dva projekta koja sprovodimo, a to je stipendiranje učenika i studenata i dodjela plastenika, nešto što među građanima izaziva sumnju da li će se transparento provesti. Iz tog razloga sam ja pozvao predstavnika antikorupcione komisije, da uzme aktivno učešće prilikom odabira stipendija za učenike i studente, te prilikom odabira jednog projekta gdje imamo dodjelu plastenika. Mi zaista želimo pokazati da je uprava Općine Živinice u potpunosti otvorena svim građanima. Ovom prilikom pozivam sve građane, ukoliko imaju bilo kakvu sugestiju, prijedlog, sumnju, da dođu u kabinet načelnika ili predstavniku antikorupcione komisije da to prijave da mi reagujemo. Mi stalno, svakim danom moramo slati jasne poruke građanima, da želimo biti transparentni, antikoruptivni, i da je to opredjeljenje naše lokalne zajednice. Ovaj iskorak koji smo danas napravili je poruka i drugim lokalnim zajednicama kako trebaju sprečavati koruptivne radnje. Iz tog razloga, predstavnik antikoruptivne komisije će imati aktivno učešće u superviziji dakle i kontroli, svakog odabira u stipendiji i svakog odabira kod plastenika. Nećemo stati na ovome, idemo dalje. Želimo dakle otkloniti sve sumnje gdje imamo mogućnost koruptivnog djelovanja. Jako je puno, jako je širok dijapazon djelovanja u našoj lokalnoj zajednici, i ja se zaista radujem što smo napravili dobru saradnju sa predstavnikom antikoruptivne komisije, i želimo ovo unapređivati u budućnosti. Biće još projekata koje ćemo zajednički raditi, ovo je samo prvi korak i novi način djelovanja u Općini Živinice.”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjković.

“Komisija za borbu protiv korupcije Općinskog vijeća Živinice, ima jako dobru saradnju sa Općinom Živinice, a posebno sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem. Nakon niza dogovora i aktivnosti vezanih oko proaktivne transparentnosti projekata vezanih za Općinu Živinice, Načelnik je dao jedan prijedlog da ja kao predstavnik antikorupcione komisije, budem direktno uključen u rad Komisije za odabir i dodjelu stipendija za učenike i studente. Ja sam to sa zadovoljstvom prihvatio. Evo vidjeli smo na današnjem sastanku da smo mi dogovorili našu saradnju i sada ćemo razraditi naš pravac i smjer djelovanja, gdje je osnovni cilj predočavanje bilo kakvih koruptivnih radnji što se tiče ovog projekta dodjele stipendija.”, rekao je predsjednik komisije za borbu protiv korupcije Općinskog vijeća Živinice Samed Muminhodzić.


U mjesnoj zajednici Bašigovci, završeni su radovi na izgradnji platoa od 932 kvadratna metra, čime se uredio prostor ipsred Mekteba u naselju Trasa.

Vrijednost radova je 24.542,64 KM, a sredstva su izdvojena iz budžeta Oćine Živinice.
Izvođač radova je živinička firma “SE-SARAJKA”.

Mještanima ovog naselja ovaj realizovani projekat je od velikog značaja jer su u narednom periodu planirali dodatne radove na ovom mjestu, a ovo im je olakšalo da urade planirano.

 


Na teritoriji Općine Živinice, a naročito duž javnih puteva i korita rijeka, primijećeno je odlaganje komunalnog otpada od strane nesavjesnih pojedinaca, pravnih i fizičkih lica. Rezultat takvih protivpropisnih aktivnosti su pojave divljih deponija koje pružaju ružnu sliku životne sredine, predstavljaju potencijalnu opasnost od pojave zaraznih bolesti i izbijanja požara, neugodnih mirisa i slično.

S tim u vezi, iz službe za inspekcijske poslove Općine Živinice još jednom upozoravaju pravna i fizička lica da se uzdrže od navedenih aktivnosti i da se putem ovlaštenih komunalnih preduzeća – operatera uključe u organizovan odvoz komunalnog otpada, kako bi svi doprinijeli čišćoj i boljoj životnoj sredini u kojoj živimo.

Ovim putem upućujemo apel svim građanima Općine Živinice da počinioce nelegalnog odlaganja komunalnog otpada prijave inspekciji, kako bi efikasnije otkrili počinioce, te spriječili nelegalna odlaganja komunalnog otpada.
Prijavu je moguće izvšiti na brojeve telefona: 035/743-347 i 035/743-366, na mail:inspekcija@opcinazivinice.ba ili lično u zgradi Općine – služba za inspkecijeske poslove.

Također, obavještavamo sve građane da će nadležna inspekcija služba u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu ugroženih lokacija, kako bi uz nađene dokaze iz otpada i prijave savjesnih građana sankcionisali prekršioce, u skladu sa Zakonom o prekršajima i članovima 184 Odluke o komunalnom redu Općine Živinice.


Načelnik Samir Kamenjaković je na svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i jedinica lokalne samouprave, među kojima je i Općina Živinice, potpisao ugovor za učešće u Preduzetničkom fondu za žene.

Svrha projekta jeste kreiranje boljeg okruženja za samozapošljavanje marginaliziranih grupa žena, otvaranje i razvoj biznisa kroz formiranje i podršku Fonda za žensko poduzetništvo.

Kroz Fond za podršku marginaliziranim grupama žena, potpisanim ugovorom, osigurana su sredstva za pokretanje biznisa za žene u Općini Živinice.

Podrška Fonda namijenjena je ženama sa invaliditetom, majkama djece sa invaliditetom, ženama iz ruralnih područja, žrtvama nasilja, te nezaposlenim mladim ženama.

Kreiranjem Fonda između Općine Živinice i USAID/PPMG kao partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Vrijednost projekta je 100.000,00 KM, a finansira se zajedničkim sredstvima USAID – 50% i Općina Živinice – 50%.

Cilj Fonda nije samo dodijeliti sredstva, nego pružiti i druge vidove podrške ženama, ohrabriti ih, ali i pokazati kolika je snaga marginaliziranih skupina. Na ovaj način pokazuje se kako se može strateški djelovati i kako to djelovanje poboljšava prvenstveno lokalnu zajednicu, ali i društvo u cjelosti.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisutvovala je i NJ. E. Ellen Germain, zamjenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Peter Duffy, direktor Misije Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) za Bosnu i Hercegovinu, direktor USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama Jasmin Bešić, načelnici preostalih osam jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u Preduzetničkom fondu za žene, predstavnici USAID-a, te žene koje su pokrenule biznise i uspješno ih realizuju.

“Sa USAID-om smo potpisali projekat za podršku start-up projekata, gdje smo napravili zaista jedan veliki iskorak kada je riječ o poduzetništvu žena. Naime, uspjeli smo, zajedno sa USAID-om obezbijediti negdje oko sto hiljada kovertibilnih maraka za start-up projekte samo za žene. Dakle, radi se o marginaliziranoj kategoriji žena gdje smo željeli napraviti fokus na socijalni status žene. Koji bi zaista pomogao ženama u socijalizaciji i vremenu u kojem živimo. Mi smo sa organizacijom Amica Educa prije godinu dana izvršili edukaciju iz komunikacije, te smo započeli projekat koji traje tri godine a radi se o edukaciji iz poduzetništva žena i pravljenja načina pozitivizma, kako bi žene kroz pozitivno razmišljanje došle do inovativnih ideja koje bi bile održive u poduzetništvu. Ovaj program podrške je još jedan vid nastavka tog projekta. Sporazum koji smo potpisali i način finansiranja biće implementiran kroz javni poziv na koji se mogu prijaviti sve potencijalne korisnice ovog programa. Ovim projektom osim finansijskog dijela biće obezbijeđeno i mentorstvo kako bi žene uspjele u svojim idejama kroz ovaj projekat. Ovo je jedinstven projekat na Tuzlanskom kantonu. Cilj nam je da svako domaćinstvo može imati po dva poduzetnika u kući da bi smo kvalitetnije i bolje živjeli. Nije važno gdje se nalaze potencijlani poduzetnici, u kojem su dijelu naše Općine, urbanom ili ruralnom, bitno je da se prijavljuju i da budemo samoodrživi. Smatram da su projekti obrta, obzirom da smo dozvole za obrt toliko ubrzali da se u Centru za biznis izdraju za dva sata, i uz ovu svu podršku koju dajemo kroz ove projekte, dali smo mogućnost i priliku svim ljudima u Općini Živinice da mogu živjeti kvalitetno i stvarati ono što je potrebno njihovoj porodici.”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Mjesec mart je mjesec žene i sretna sam da se jedan ovakav događaj organizuje baš sada. Svakodnevno moramo podsjećati na važnost žene, uspjehe koje su kroz historiju imale, ali i ukazivati na načine na koje možemo poboljšati njihov položaj u društvu.” – naglasila je ovom prilikom Ellen Germain, zamjenica ambasadora Sjedinjenjih Američkih Država u BiH.


Jučer je u zgradi Općine Živinice održan radno-informativnom sastanak sa članovima Savjeta mladih Općinskog načelnika. Načelnik Samir Kamenjaković je prilikom svog obraćanja prisutnim mladim građanima Općine Živinice istakao važnost aktivnog učešća i sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici koristeći sve mogućnosti koje im se pružaju, te da Općina Živinice izdvaja veliki iznos sredstva za projekte mladih ljudi.

Na sastanku će pored Općinskog načelnika i njegovih saradnika prisutvovali su i predstavnici Omladinske banke koji su detaljno objasniti način apliciranje na njihove trenutno raspisane javne pozive, te su prezentovali još neke nove projekte za mlade u našoj Općini.

“Kada je u pitanju ovakav način primjene i implementacije projekata mi u zadnje dvije godine imamo zaista dosta napravljenih i implemnetiranih projekata. Imamo i dosta ideja koje nisu još implementirane i iz tog razloga sam želio, zajedno sa predstavnicima Omladinske banke, da razgovaramo sa mladim ljudima o tome koji su to najbolji biznisi mladih ljudi od kojih bi mogli napraviti kvalitetne projekte. Smatram da se moramo svi zajedno uključiti u ovakve aktivnosti i da trebamo napraviti jednu organizaciju udruženja mladih iz Živinica, gdje bi crpili sve te inovativne ideje koje bi se mogle implementirati na određenim područjima u našoj općini. Omladinska banke je već nekoliko godina prisutna u Živinicama, ima značajne i kvalitetne projekte i rezultate koji su se niz godina implementirali na području naše Općine. S obzirom da ovaj projekat vode mladi ljudi, mi kao lokalna zajednica uvijek ćemo dati punu podršku ovakvim projektima. Ovakav vid projekata i učešća mladih je planirano i Strategijom za mlade koju smo nedavno donijeli, također u saradnji sa mladim ljudima iz naše Općine. Smatram da je ovo jedan kvalitetan i dobar način organizovanja mladih, da mladi ljudi uzmu stvari u svoje ruke i promijene nešto u ovoj državi.”, istakao je ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković.

Napominjemo, Omladinska banke je raspisala javne pozive na koje mladi ljudi mogu aplicirati. Omladinska banka Živinice poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima i mikrobiznis idejama do 25.3.2019. godine do 14 sati.

Ako imaš 17 do 35 godina, ekipu od 3 do 7 mladih, dobru ideju, a želite da pokrenete i realizujete projekat od društvenog značaja, tvoja Omladinska banka podržaće vas sa iznosom od 500 KM do 1.500 KM.

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila podršku za registraciju i pokretanje obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Pozive Omladisnke banke možete pogledati na linku ispod.

Omladinska banka Živinice raspisala Poziv za mlade za 2019. godinu

 

 


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa saradnicima posjetio Policijsku upravu Živinice, gdje su ga dočekali načelnik PU Živinice Zijad Bešić, načelnik Odjeljenja za kriminalističke poslove Samir Đulović i komandir Policijske stanice Faik Fočić.

Povod posjete je bio planirana realizacija projekta postavljanja kamera, prvobitno u gradskoj zoni, a kasnije i “kamerizacija” cijele Općine Živinice. Na održanom sastanku su razgovarali o prioritetnim problematičnim tačkama Općine Živinice na kojima je neophodno postavljanje videonadzora.

Pored činjenice da se u proteklim godinama na području Općine Živinice implementira Projekat evropske mreže “Sigurnih gradova”, kamerizacija Općine Živinice će dodatno poboljšati sigurnost svojih građana. Vrijednost navedenog projekta je 30.000,00 KM izdvojena iz Budžeta Općine Živinice.

S obzirom na jako loše infrastrukturno stanje zgrade u kojoj je smještena Policijska Uprava, razgovarali su i o rješavanju tog problema. Da li izmjestiti Policijsku upravi ili građevinski sanirati postojeći objekat PU su teme o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku, zakazanom za desetak dana u zgradi Općine Živinice.

Na sastnaku je razgovarano i o sigurnosnoj situaciju na području naše Općine. Predstavnici PU Živinice istakli su da je sigurnosna situacija na zadovoljavajućem nivou, te da je broj saobraćajnih nesreca, broj smrtno stradalih, kao i broj povrijeđenih, znatno smanjen u odnosu na prethodne godine, što im predstvalja veliko zadovoljstvo i uspjeh.

Međutim, sigurnosna situacija uvijek može biti bolja. Na realizaciji navedenih projekata radit će timski obje strane, jer samo kroz zajedničku saradnju mogu pojačati sigurnosnu situaciju naše lokalne zajednice.

“Održali smo jedan od sastanaka koji bi u narednom periodu trebao da utiče na poboljšanje bezbijednosne situacije na području Općine Živinice, koju ja u ovom trenutku cijenim kao zadovoljavajuću. Radi se o nastavku projekta “Sigurni gradovi”, odnosno postavljanu videonadzora na bezbijednosno interesantnim pravacima i ključnim raskrsnicama. Također, govorili smo i o određenim stvarima koje muče ovu lokalnu zajednicu, kao i policiju koja je na usluzi lokalnoj zajednici. Dakle, dotakli smo se pitanja rješavanja smještaja Policijske uprave, povećanja kapaciteta PU prema broju stanovnika. Nadam se da ćemo u narednom periodu riješiti ove probleme i poboljšati rad policije, a samu sigurnosnu situaciju naših stanovnika učiniti još boljom, kako bi istu podigli na što viši nivo”, rekao je načelnik Policijske uprave Zijad Bešić.

“Posjetili smo Policijsku upravu jer smatram da su se stekli uslovi kada možemo razgovarati o aspektu sigurnosti na onaj način koji treba imati svaki savremeni grad. Pored projekta “Sigurni gradovi”, mi imamo namjeru uraditi potpunu “kamerizaciju” Općine Živinice, kako bi sigurnost naših građana podigla na najviši nivo. S tim u vezi smo željeli razgovarati s policijskim rukovodstvom, te saznati koje su to najbitnije tačke naše Općine na kojima je potrebno ovom mjerom podići sigurnost. Dogovorili smo da operativni tim Policijske uprave odredi koje su to tačke na kojima je najprije potrebno postaviti videonadzore. S obzirom na veličinu naše Opčine ona zaslužuje jednu modernu Policijsku stanicu, tako da smo razgovarali i na tu temu. Dakle, razgovarali smo o tome kako najlakše doći do tog rješenje. Mi, kao predstavnici Općine Živinice, smo se obavezali da ćemo finansirati projekat Policijske uprave, koja će zadovoljiti sve kriterijume jedne savremene Policijske uprave. Sljedeći sastanak smo dogovorili u zgradi Općine Živinice, za sedam do deset dana, gdje ćemo odlučiti da li krenuti sa restauracijom postojećeg objekta Policijske uprave, ili se ipak odlučiti za izmještanje iste. Navedeni projekat je nemoguće završiti u roku od godinu dana, ali smo dužni započeti ga, te smatram da u roku od dvije godine mi možemo imati savremenu Policijsku stanicu, koja bi zadovoljila sve potrebe uposlenika ali i naših građana. Sigurnosni aspekt našeg grada možemo ocijeniti sa visokom ocjenom, iako trenutno Policijska uprava radi u zaista teškim uslovima, i na tome im se zaista zahvaljujem”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je jučer, u svom kabinetu, upriličio prijem za učenike Prve osnovne škole i njihove učitelje. Učenici su, kroz sastanak sa Načelnikom, željeli dogovoriti zajedničku saradnju na njihovom još uvijek idejnom projektu uređenja školskog dvorišta.

Naime, učenici Prve osnovne škole su zajedno sa svoim učiteljima došli do ideje kako na najbolji mogući način iskoristiti stražnje školsko dvorište. Dječija igraonica na otvorenom je u konačnici cilj ka kojem oni idu, te im je na tom putu neophodna i podrška Općine Živinice tako da je Načelnik sa zadovoljstvom prihvatio saradnju sa učenicima.

Načelnik je ovom prilikom izrazio želju da bude dio njihovog tima, a učenici su tu želju s radošću jednoglasno usvojili, te su kroz opuštenu komunikaciju imali priliku da kažu kako bi to oni na najbolji način uredili školsko dvorište.

Na kraju su zaključili da je osnovna ideja napraviti multifunkcionalan prostor koji bi zadovoljio potrebe nastavnog plana predmeta tjelesnog odgoja, moja okolina i biologije, kao i potrebe lokalne zajdenice za jednim lijepo uređenim prostorom za dječiju igru. Igralište sa svim popratnim rekvizitima za igru, botanička bašta, te ukrasiti cjelokupan prostor raznovrsim cvijećem je sve ono što je planirano uraditi kroz ovaj projekat, čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

“Zajedno možemo ostvariti sve što želimo. Prije svega moramo postaviti ciljeve i podijeliti zadatke kako bi uspješno realizovali ovaj naš drugarski projekat. Općina Živinice će finansijski, kao i na svaki drugi potrebni način podržati i pomoći u uređenju vašeg školskog dvorišta, te u realizaciji vaših drugih projekata. Ponosan sam na vaše zalaganje kojim želite prije svega da uljepšate školski prostor, jer samim tim dajete i veliki doprinos našoj lokalnoj zajednici”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je u posjetu primio Federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Edina Ramića. Ovom prilikom održan je radni sastanak na temu realizacije projekta izgradnje kuća za povratnike srpske nacionalnosti u naselju Brnjica u Općini Živinice.
Navedenom sastanaku prisutvovali su i predstavnici povratnika navedenog naselja.

Naime, na području Općine Živinice u protekle dvije godine se aktivno radi na realizaciji navedenog projekta izgradnje kuća za povratnike srpske nacionalnosti, kojim je planirana izgradnja 20 stambenih jedinica po principu “ključ u ruke”.
Općina Živinice je uradila sve projekte za infrastrukturu ovog naselja, te pokrenula cjelokupan proces zahtjeva za realizaciju navedenog projekta za izgradnju kuća.

S obzirom da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica implementator navedenog projekta, nakon održanog sastanka, organizovan je odlazak u naselje Brnjica za čije je prijeratno stanovništvo osigurana obnova stambenih jedinica.

Cilj posjete jeste uvid u stanje na terenu, te u kojoj je fazi realizacije ovaj projekat. Naime, šest porodičnih objekata je već ukrovljeno, a u narednom periodu za iste slijedi i uređenje enterijera.

U naselju Brnjica prije rata živjelo je 164 domaćinstva.
U cilju stambenog zbrinjavanja raseljenih lica sa područja Općine Živinice, i procesa povratka stanovništa u Općinu Živinice, Načelnik Kamenjaković je u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u protekle dvije godine i pokrenuo implementaciju Projekata izgradnje kuća.

Izgradnjom i sanacijom stambenog objekta i povratka u isti je konačni cilj kojim naša lokalna zajednica nastoji ostvariti održiv povratak na području Općine Živinice.

S tim u vezi, u posljednjem ciklusu u proceduri za izgradnju je navedenih 6 kuća, po principu “ključ u ruke”, čija izgradnja je skoro i završena. Vrijednost projekta je oko 320.000,00 KM kojeg finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

“Mi smo prije godinu dana održali jedan incijalni sastanak kako bi nakon 23. godine u Općini Živinice napravili održiv povratak. Smatram, da Općina Živinice, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe RS-a trebaju zajedničkim snagama raditi na povratku raseljenih lica. Kada govorimo o povratku u naselje Brnjica lokalna zajednica je imala obavezu da realizuje određene infrastrukturne projekte, koje smo u potpunosti završili. Današnju posjetu naselju Brnjica smo iskoristili i da dogovorimo sljedeće korake na putu povratka. Mi, kao lokalna zajednica, opredjeljenja smo da ispoštujemo sve naše obaveze kroz Aneks 7, a koji je potpisala država Bosna i Hercegovina. Smatram, da je ovo pozitivan primjer koji treba pobuditi sve ljude, sve institucije, kao i sve one u politici. Dakle, ovo je jasan iskorak i način kako možemo pomoći našim domaćinima i našim domaćinstvima. Zaista smo napravili kvalitetan iskorak početkom obnove kuća za povratnike srpske nacionalnosti. Općina Živinice želi riješiti status raseljenih lica, koji su izbjegli u toku rata, i putem projekta u vrijednosti 12 miliona konvertibilnih maraka kojim ćemo urbanizovati smještaj izgradnjom tri zgrade koje će imati negdje oko 120 stambenih jedinica. Ovdje mora biti dvosmjeran put kako bi na ovaj način pomogli ljudima koji žele da se vrate na svoja imanja u Živinicama i u Federaciji BiH ”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Mi smo prošle godine razgovrali na temu povratka u naselje Brnjice. Jedan od prvih zahtjeva, za ovo naselje, bio je da se obnovi molitvište kako bi se mještani imali gdje okupljati, nakon toga mještani su bili zaintersovani da im se obnove stambeni objekti. Uzimajući u obzir tu činjenicu objavili smo Javni poziv, koji je rezultirao značajnim brojem zainteresovanih za proces povratka, tako da smo krenuli u tom pravcu. Određeni broj objekata se već gradi. U proces povratka uložili smo oko 22 miliona konvertibilnih maraka. Općina Živinice je, na čelu s načelnikom Samirom Kamenjakovićem, podržala proces povratka kroz realizaciju infrastrukturnih projekata. Nadam se da će se naselje Brnjica i dalje razvijati s vremenom kako se budu njegovi prijeratni stanovnici vraćali na svoja imanja, a s tim će teći i obnova objekata, imanja. Najbitnije je da stanovnici reagiraju onako kako su reagirale i ustanove, i da će ove ponovo izgrađene kuće biti useljene”, rekao je ministar Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.


Načelnik Samir Kamenjaković poziva članove savjeta mladih Općinskog načelnika, kao i sve druge mlade osobe sa područja Općine Živinice, da prisustvuju radno-informativnom sastanku koji će se održati u četvrtak, 21.03.2019. godine, u velikoj sali Općinkog vijeća, sa početkom u 10:00 sati.

Cilj sastanka je upoznati mlade o procesu apliciranja na Javni poziv Omladinske banke za projekte od društvenog značaja, kao i s mogućnostima i načinima aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici koristeći sve mogućnosti koje im se pružaju.

Na sastanku će pored Općinskog načelnika i njegovih saradnika prisutvovati i predstavnici Omladinske banke koji će detaljno objasniti način apliciranje na njihove trenutno raspisane javne pozive, te prezentovati još neke nove projekte za mlade u našoj Općini.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane članove Savjeta mladih Općinskog načelnika, kao i druge mlade, da prisustvuju navedenom sastanku.