U protekloj sedmici počeli radovi na rekonstrukciji postojećeg distributivnog cjevovoda od rezervoara na Trokinom Brdu do regionalnog puta Međaš-Živinice. Tim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa izvođačem radova, direktorom preduzeća ViK Živinice, te predstavnicima Mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Dubrave Donje obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi.

Naime, nakon testiranjem provjerene i potvrđene ispravnosti i funkcionalnosti bazena na Trokinom Brdu, kao i vodnog sistema od crpne stanice do navedenog bazena, počelo se sa završnom fazom koja podrazumijeva rekonstrukciju postojećeg distributivnog cjevovoda od rezervoara na Trokinom Brdu do regionalnog puta Međaš-Živinice u Mjesnoj zajednici Dubrave.

Vrijednost navedenog projekta je 119.938,05 KM, a novčana sredstva su osigurana iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. Termovent Živinice.

Stavljanjem u funkciju ovog dijela vodnog sistema riješit će se vodosnabdijevanje za 90% stanovništva Dubrava Gornjih i Donjih. Međutim, ostaje 10% visinske zone Dubrava, a za rješavanje vodosnabdijevanja ovog dijela izdvojeno je oko 40.000,00 KM, koncesionih sredstava. Konačnom i uspješnom realizacijum navedena dva projekta u potpunosti će se riješiti vodosnabdijevanje Dubrava Gornjih i Donjih.

Načelnik Samir Kamenjaković zajedno sa svojim saradnicima, a u saradnji sa nadležnim iz Vodovoda i kanalizacije Živinice, te predstavnicima Mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Dubrave Donje, posljednih mjeseci intezivno radi na rješevanju vodosnbdijevanja u Dubravama. S tim u vezi, stanje na terenu pokazuje da su na dobrom putu da gorući problem vodosnabdijevanja ove Mjesne zajednice uspiješno riješe.

“Polako privodimo kraju rješavanje kompleksnog problem vodosnabdijevanja Dubrava Gornjih i Donjih. Mi smo, u prošloj godini, uložili veliki napor da vodovodnu mrežu, od crpne stanice prema bazenu na Trokinom Brdu, u potpunosti rekonstruišemo i dovedemo u ispravno stanje. Kako bi utvrdili ispravnost urađenih radova izvršili smo i dodatna ispitivanja sa pozitivnim rezultatima. Dakle, utvrdili smo da navedena vodovodna mreža bez ikakvih smetnji dovodi vodu do bazena na Trokinom Brdu. Bazen na Trokinom Brdu smo, prije par mjeseci, u potpunosti renovirali i stavili u funkciju. Posljednjim ispitivanjima ispravnosti funkcionisanja ovog bazena utvrđeno je da nema nikakvih prepreka i smetnji za pravilno funkcionisanje cjelokupnog sistema. Iz Budžeta Općine Živinice smo izdvojili negdje oko 120.000,00 KM kako bi mogli završiti ovaj potezni vod koji ide od Trokinog Brda prema vodovodnoj mreži koja vodi do domova mještana Dubrava. Danas izvođač ulazi u radove, a u roku od mjesec dana bi trebao završiti radove potpisane ugovorom. Nakon što se planirani radovi završe ide postavljanje telometrije, sistem povratne sprege, koja treba da se uspostavi da bi se postojeća mreža mogla nesmetano puniti. Ovim korakom rješavamo vodosnabdijevanje za 90% Dubrava. Međutim, ostaje nam 10% visinske zone Dubrava, oko Derviša iznad visinske zone Trokinog Brda. Predvidjeli smo oko 40.000,00 KM koncesionih sredstava potrebnih za realizaciju projekta kojim ćemo riješiti problem vodosnabdijevanja i tog gornjeg dijela Dubrava, a čime će se u potpunosti riješiti ovaj gorući problem. Naime, u tekućoj godini po završetku ova dva projekta u potpunosti riješavamo vodosnabdijevanje Dubrava Gornjih i Donjih”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Izmjenu cjevovoda, oko kilometar azbestnih cijevi, od Trokinog Brda do ulaza u vodovodnu mrežu finansira Općina Živinice iz Budžeta za 2019. godinu, a u vrijednosti od 120.000,00 KM. Od samog početka ovog projekta, kojeg realizujemo u više faza, vidi se veliki je napredak. Dakle došli smo do završnih radova, a to podrazumijeva mijenjanje azbestnih cijevi čija će izmjena trajati oko mjesec dana. Nakon toga puštamo vodu u mrežu. Nadam se da će u roku od mjesec dana vodosnabdijevanje za naše mještane biti riješeno. Asfaltiranje treće trake od kružnog toka do benzinske pumpe “Polo” je još jedan jako značajan projekat za Dubrave koji se trenutno realizuje. Ono što je posebno važno jeste pješačka staza koja je izgrađena na incijativu načelnika Samira Kamenjakovića, jer nije bila planirana kroz ovaj projekat. U ime Mjesne zajednice Dubrave i ime svih dobrih ljudi želim se posebno zahvaliti Načelniku, a zatim svima koji su stavili akcenat na razvoj Dubrava Gornjih i Donjih”, rekao je član Savjeta Mjesne zajednice Dubrave Halid Alibašić.


Načelnik Samir Kamenjaković je u povodu posljednje organizacije i priprema pred finalni pregovor za kredit sa Europskom bankom u Londonu, organizovao sastanak sa načelnicima Općine Banovići i Kladnja, predstavnicima Eko-Sepa i nadzornim organom. Na sastanku je najviše razgovarano razgovarano o uslovima kredita i načinu povlačenja sredstava za projekat izgradnje sanitarne deponije.

Naime, u narednom mjesecu u Londonu su predviđeni pregovori o zaključivanju Ugovora o zajmu, vrijednog šest milijuna eura za projekat izgradnje sanitarne deponije na području Općine Živinice, Banovići i Kladanj, između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.

Za realizaciju ovog projekta planirana su kreditna sredstva u iznosu od šest miliona, te dva miliona grant sredstava koje će Evropska banka nastojati obezbijediti od određenih donatora, čime bi se omogućilo da se završe obje faze deponije “Eko-Sep”, a to je odlaganje otpada, razvrstavanje i reciklaža.

Projekat izgradnje sanitarne deponije se 60% odnosi na Općinu Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10 % na Općinu Kladanj.

Izgradnjom sanitarne deponije riješit će se dugogodišnji problemi s otpadom na području ove tri Općine, ali i Tuzlanskog kantona.

“Održali smo sastanak sa načelnicima Općine Banović i Kladanj, predstavnicima Eko- Sepa i nadzornim organom. Dakle, organizovali smo sastanak na kojem su prisustvovali svi koji učestvuju u izgradnji deponije Eko-Sep. S obzirom, da smo se mi opredijelili da sa zajmom od Europske banke krenemo u implementaciju projekta Eko-sepa, postojanje građevinske dozvole za izgradnju međuopćinske deponije je bio preduslov za razgovore sa Evropskom bankom. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući 3 godine grejs perioda i 1% kamate. Predstavnici firme Eko-Sep su uspjeli iskomunicirati i dobiti donaciju od Ministarstva za okoliš u vrijednosti od 300.000,00 KM. Zahvaljujući ovoj donaciji već počinjemo ograđivanje deponije. Međutim, to ne podrazumijeva njenu izgradnju, već samo stvaranje uslova za kvalitetnije ulaganje nakon dobijanja kredita. Na finalnim pregovorima sa Europskom bankom u Londonu, s tim da smo dogovorili osnovicu kredita i da smo dobili zeleno svjetlo iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, govorit ćemo o dinamici povlaćenja sredstava. Kada je u pitanju ta stavka, Uprava Europske banke mora da odluči na koji način će se to odvijati. Također smo uspjeli dobiti obećanje od Vlade Švedske, odnosno SIDE, da će donirati 5 milijuna za naše tri općine, a tim novcem možemo u potpunosti završiti navedeni projekat. Cilj našeg sastanka je dogovaranje dinamike i način koji bi nas najbrže doveo do krajnjeg rezultata, a to je raspisivanje tendera za izgradnju deponije. Ukoliko pregovori budu uspješni do kraja ove godine mogli bi krenuti u izgradnju deponije”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Načelnik Samir Kamenjaković i Fondacija Mozaik su, u zgradi Općine Živinice, sa mladim ljudima iz Općine Živinice potpisali ugovore za realizaciju 5 društveno korisnih projekata za našu lokalnu zajednicu.

S ciljem unapređenja života u našoj kolaknoj zajednici pet grupa mladih ljudi iskoristilo je priliku, koju im nudi Općina Živinice u saradnji sa Fondacijom Mozaik, da razviju svoje ideje u društveno inovativni projekat.

Društveno korisni projekti, koji su se razvili na ideji mladih ljudi iz Općine Živinice, su:
-Prva pmoć za život;
-Zabavni park “Meraje”;
-Omladinski kutak;
-Rekonstrukcija postojećeg sportskog poligona kod stare Osnovne škole u Gračanici; -Uređenje igrališta “Ciljuge”.

Ukupna novčana vrijednost navedenih projekata je 11.250 KM, od kojih 6.750 KM finansira Općina Živinice, dok 4.500 KM finansira Fondacija mozaik.

Za mikrobiznise je izdvojeno 4000 KM, s tim da Općina Živinice finansira 2000 KM i Fondacija Mozaik 2000 KM.

Općina Živinice i Fondacija Mozaik već sedmu godinu u nizu kroz uspješnu saradnju kreiraju, kako zajednicu koja će svima biti od koristi, tako i dobru ekonomiju u našoj lokalnoj zajednici.

Mladi iz Živinica žele da urade dobre stvari za svoju zajednicu, a zahvaljujući ovoj podršci otvorena im je mogućnost da uspješno realizuju svoje inovativne ideje sa premisom korisnih za društvo.

“Naša lokalna zajednica podržave sve ideje mladih ljudi, jer vjerujemo da je investicija u mlade ljude najbolje što možemo uraditi za naše društvo. S tim u vezi sa Fondacijom Mozaik već 7 godina uspješno sarađujemo, a uspješna saradnja je pravi razlog da svake godine potpišemo novi ugovor za naše mlade ljude. Potpisali smo ugovore za realizaciju pet ideja kojima mladi ljudi žele promijeniti okolinu i odnos okoline prema lokalnoj zajednici. Dakle, kroz ovaj ciklus pet ideja je podržano od nas, kao lokalne zajednice, i Fondacije Mozaika. Općina Živinice ima veliki potencijal kada su u pitanju mladi ljudi i njihove ideje, a naravno i mogućnosti da se one realizuju. Saradnja sa Fondacijom Mozaik je jedan od načina kojim smo našim mladim ljudima otvorili mogućnost realizacije njihove ideje. Svaki problem ima svoje rješenje. Međutim, potrebno je detektovati probleme, kako bi pristupili njegovom rješavanju. Fondacija Mozaik je stavila fokus na rješavanje onih problema čijim će rješavanjem društvo imati korist. S obzirom da su manjeg finansijskog obima, ukoliko bi i mnogo veliki problem etapno rješavali, isti bi mogli i riješiti. Zadovoljstvo mi je potpisati ugovore sa mladim ljudima, koji su uočili problem, te svojim aktivizmom nastoje poboljšati situaciju u svojim sredinama”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Načelnik Samir Kamenjaković je, u svom kabinetu, sa direktoricom “Gauss-a” Tuzla Enom Karabegović potpisao Ugovor za izradu softvera za geoinformacioni sistem. Dakle, projektni zadatak potpisanog Ugovora je “Izrada GIS-a”.

Projektovanje i razvijanje informacionog sistema omogućit će realizaciju izrade digitalnog geodetskog plana Općine Živinice i softvera za održavanje integrisane baze digitalnog geodetskog plana sa alfanumeričkim podacima katastra zemljišta/nekretnina i katastra komunalnih vodova i konverziju postijećih alfanumeričkih podataka.

Automatizovan sistem će olakšati rad sa strankama, skratiti prosječno vrijeme obrade i omogućiti efikasnije rješavanje svih geodetskih poslova. Ono što je posebno značajno jeste da će se izradom GIS-a olakšati komunikacije između službi u upravi Općine Živinice kao I komunikacija građana sa službama.

Geoinformacioni sistem (GIS) je kompjuterski sistem za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U općenitom smislu GIS je sredstvo “pametne karte” koje dopušta korisnicima analiziranje prostornih informacija, uređivanje podataka i istraživanje.

Realizacija Projekta “Izrada GIS-a” u Općini Živinice znači centralizaciju svi podataka koja će riješiti katastar podzemnog sistema. Pored navedenog otvara se mogućnost digitalizacije regulacionog plana, prostornog plana, kao I katastra vodovoda, čime će se stvoriti mogućnost boljeg i kvalitetnijeg planiranja prostornog plana u budućnosti.

Vrijednost navedenog projekta je 49.140,00 KM, a novčana sredstva potrebna za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2019.

“Sa Gauss-om smo potpisali jako bitan dokument, a to je Ugovor čije je predmet izrada softvera za geoinformacioni sistem. S tim u vezi u budućnosti ćemo imati veoma značajnu realizaciju Projekta “Izrada GIS-a”, a koji nam otvara mogućnost digitalizacije regulacionog plana, prostornog plana, katastra vodovoda. Posebno me raduje to da smo uspjeli regulisati i riješiti katastar podzemnog sistema voda Telekoma, PTT i vodovoda. Ovim smo postigli da po prvi put u Živinicama imamo riješen katastar podzemnog sistema, a time napravili mogućnost boljeg i kvalitetnijeg planiranja prostornog plana u budućnosti. Želim istaći da će uposlenici naše Uprave koristiti jedan kvalitetan softver u kojem će svi zajednički podaci biti na jednom mjestu. Dakle, praktično govoreći uz pomoć softvera olakšat ćemo komunikaciju između službi. Pored mnogih benefita koje nam donosi softver za geoinformacioni sistem jeste i taj da njime postižemo jedan od preduslova za izdavanje građevinske dozvole u roku od 72 sati, jer se jedan od dokumenata prostornog plana više ne mora čekati sedmicama. Prednost centralizovane baze podataka za građane jeste da će oni putem web portala Općine Živinice moći provjeriti stanje na njihovoj imovini. Također, otvaraju se i mogućnosti potencijalnim investitorima koji budu željeli ulagati u Živinice, sada će imat potpunu sliku kada je u pitanju regulacioni plan, prostorni plan i ono što je najvažnije katastar podzemnog sistema. Općinu Živinice GIS svrstava u savremene općine koje imaju mogućnost da informacionu tehnologiju iskoriste na najbolji mogući način i da se konačno katastar podzemnog sistema implementira”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Kompanija GAUSS sarađuje sa Općinom Živinice 15 godina, već od tada smo krenuli sa uspostavom projekata vezanih za katastar nekretina, kao i katastar komunalnih uređaja. Također smo radili i projekte vezane za prostorno uređenje. Današnji projekat je nastavak svega toga, s tim da se više odnosi na centralizaciju svih podataka unutar Općine, kako bi omogućili jednu jedinstvenu tačku za pristup svim podacima svih uposlenih unutar Općine. Na kraju ovog projekta imat ćemo jednu centralizovanu bazu podataka kojoj će moći da pristupe svi uposlenici, a koja im otvara mogućnost da na jednom mjestu vide sve što se tiće prostora Općine. Upravo je to fokus GIS projekta. U konačnici će to biti jedan web portal za početak dostupan zaposlenicima, a u narednom koraku, kako Općina prepozna potrebu, pristup podacima prepuštat će i građanima. Izrada GIS-a, kao i svaki informacioni sistem, zahtjeva učestvovanje uposlenih iz različitih službi. Uzimajući u obzir to koliko brzo uspijemo od njih dobiti podatke koje je potrebno integrisati i smjestiti u jednu centralnu bazu, očekivanja su da će do ljeta biti završen navedeni projekat”, rekao je, tehnički direktor kompanije “GAUSS”, Almir Karebgović.


U protekloj sedmici načelnik Samir Kamenjaković je sa izvođačima radova, a uz prisustvo članova Građevinskog odbora i predstavnika mjesnih zajednica, potpisao ugovore kojima su obuhvaćeni kandidovani projekti asfaltiranja putnih dionica po Programu “marka na marku”.

Realizacijom 32 projekta asfaltirat će se određene putne dionice u 16 mjesnih zajednica na području Općine Živinice.

Ukupna novčana vrijednost projekata koji će se realizovati po Programu “marka na marku” je 724.746,42 KM, a realizovat će se po principu 50 posto iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, dok su preostalih 50 posto obezbijedili građani.

Izvođenje radova je podjeljeno na 3 Lota, a radove izvode živiničke firme “HIH”, “HOLEX” i “Se-Sarajka”.

U toku potpisivanja ugovora Načelnik je zamolio izvođače radova da sve predviđene radove završe u vremenskom okviru navedenom kroz svaki ugovor, te se predstavnicima mjesnih zajednica zahvalio na strpljenju koje su pokazali čekajući na realizaciju projekata.

Kako bi kavlitet rada bio na vrhunskom nivou, te se osiguralo pravovremeno završavanje radova općinska vlast na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovičem je uvela plaćanje “penala”, te nadzor Građevinskog odbora na realizaciji ovih projekata, kao i svih drugih čija je realizacija planirana u budućnosti.

“Nakon dužeg vremenskog perioda potpisali smo ugovore za realizaciju projekata po principu “marka na marku”. Želim se zahvaliti građanima na strpljenju, jer smo u prošloj godini imali situaciju da se Općinsko vijeće, iz objektivnih razloga, nije sastajalo četiri mjeseca, tako da odluka o navedenim ugovorima nije mogla biti pravovremeno donešena. Nakon donešene odluke, imali smo tender koji je prošao javnu nabavku u kojoj su bile povećane cijene u odnosu na ona sredstva koja su prikupili naši građani. Kako naši građani ne bi izdvajali dodatna sredstva ova odluka se iznova našla ispred Općinskog vijeća, te smo mi na taj način iz Budžeta Općine Živinice izdvojili novac koji je nedostajao za sveukupno asfaltiranje svih dionica puta. Mogu kazati da smo, iako je duže trajalo, time napravili jedan dobar iskorak. Mi ćemo projekte po principu “marka na marku” raditi sve dok građani Općine Živinice budu željeli da rade na taj način. Ovi projekti nisu nametnuti, već ono što građani žele. Onog trenutka kada građani odluče da ne žele da rade po tom principu i Općina Živinice će stati s tim projektima. Ugovore smo potpisali sa 3 izvođača radova, koji će u roku od mjesec dana morati završiti radove, a u slučaju da ne završe u datom roku platit će “penale”. Sredstva od tih “penala” ćemo usmjeriti u lokalnu zajednicu u kojoj se radovi nisu završili u datom vremenskom okviru. Navedeno plaćanje “penala”, te nadzor Građevinskog odbora su dvije novine koje smo uveli kako bi popravili kvalitet radova, te osigurali pravovremeno završavanje radova. Građevinski odbor će sa nadzornim organima Općine Živinice provjeriti i odlučiti o tome da li je projekat uspješno realizovan, a mi ćemo na osnovu njihovog stava izvršiti uplaćivanje izvođaču radova”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općina Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je i ove godine, sada već po treći put, organizovala akciju čišćenja na teritoriji Općine Živince koja će se održati 19. i 21. 04 .2019. godine, pod sloganom “Svi za čiste Živinice”.

Akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice organizovati velika akcija čišćenja svih javnih površina od smeća, košenje zelenih površina, pranje ulica, zasađivanje cvijeća, popravka i farbanje parkovskih klupa, te će se na druge načine izvršiti uređenje, čišćenje i uljepšavanje svih zelenih i ostalih javnih površina u Općini Živinice.

Akciju uređenja i čišćenja Općine organizuju Općinske službe u saradnji sa javnim preduzećima i javnim ustanovama u Općini Živinice, osnovnim i srednjim školama sa područja naše Općine, savjetima mjesnih zajednica, nevladinim organizacijama i udrženjima u Općini Živinice, te Sindikatom organa uprave Općine Živinice.

Posebno učešće u akciji uzet će pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u navedenoj akciji čišćenja Općine Živinice.

Početak akcije “Svi za čiste Živinice” zakazano je u petak (19.04.), u 9:00 sati, ispred zgrade Općine Živinice, odnosno na lokacijama mjesnih zajednica gdje će se vršiti čišćenje. Dakle, učesnici u akciji kojima je lakše doći na lokacije čišćenja mogu biti na lokacijama koje su u njihovoj mjesnoj zajednici.

Za svaku lokaciju određen je koordinator koji će biti sa učesnicima akcije i koji će na terenu dogovoriti sve detalje.

Za sve učesniike u akciji obezbjeđene su zaštitne rukvice, hrana i piće, kao i plastične vreće za odlaganje smeća.

Akcijom je planirano čišćenje cijelog područja Općine Živinice, odnosno svih javnih površina i divljih deponija, kao i lokacija koje su predstavnici mjesnih zajednica odredili za čišćenje u svojoj MZ, koji će zajedno sa građanima čistiti te lokacije.

Ovim putem pozivamo članove svih Savjeta Općinskog načelnika, članove udruženja i nevladinih organizacija sa područja Općine Živinice, kao i sve zainteresovane građane Općine Živinice da aktivno učestvuju u akciji “Svi za čiste Živinice” i na taj način daju svoj doprinos zajedničkom čišćenju i uređenju grada, kako bi i sredina u kojoj boravimo bila čišća i ljepša.

U vezi sa tim, ovim putem pozivamo i vlasnike i korisnike poslovnih prostora na teritoriji Općine Živince da se u navedenom periodu uključe u akciju čišćenja.

Svi zainteresirani građani za učešće u akciji trebaju kontaktirati predstavnika svoje mjesne zajednice ili koordinatora akcije “Svi za čiste Živinice” Aliju Ćehajića na broj tel: 061 296 859 ili na mail: alija@opcinazivinice.ba.

“Evo već treću godinu zaredom Živinice mjesec april koriste za mjesec čistoće. Na održanom kolegiju Općinskog načelnika donijeli smo odluku da i ove godine održimo veliku akciju čišćenja i uređenja Općine Živinice pod nazivom “Svi za čiste Živinice”. Odlučili smo da to bude 19. i 21. april, kako bi Dan planete Zemlje koji se obilježava 22. aprila dočekali sa čistom Općinom. Namjera nam je da svim građanima u Općini Živinice ukažemo na probleme zagađenja naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine počevši od svih nas. Svake godine očistimo smeće koje naši nesavjesni građani odlažu na mjestima na kojima je to zbaranjeno kao bi ukazali na probleme koje naprave tim ponašanjem i da ih podsjetimo u kakvom stanju sredina u kojoj žive treba da bude. Ovom prilikom želim pozvati sve građane Općine Živinice da se uključe u ovu akciju čišćenja kako bi zajednički pokazali da može biti bolje i da želimo čistu sredinu”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Lukavica Donja uspješno se izvode radovi druge faze izrade kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije. Izvođenje radova je prilika u povodu koje je načelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio radilište.

Dužina novopostavljenog kanalizacionog kraka je 380 metara.

Finansijska vrijednost projekta “Izrada kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije, II faza, u Lukavici Donjoj” je 25.319,92 KM, a finansiran je od Ministrastva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Izvođač radova je “Termovent” d.o.o. Živinice.

Velika je raznovrsnost projekata koji se realizuju na području Općine Živinice, a čiji je fokus na afirmaciji svih elemenata neophodnih za normalno egzistiranje građana našeg područja.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, jučer u zgradi Općine Živinice, upriličio svečano potpisivanje Ugovora “Izgradnja sistema navodnjavanja u projektnom području MZ Svojat”. Potpisivanju ugovora sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem prisustvovao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, PIU direktor Alojz Dunđer i šef Ureda Svjetske banke Emanuel Salinas.

Ugovorom izgradnje sistema za navodnjavanje osigurano je navodnjavanje za 115 ha poljoprivrednog zemljišta, što uključuje direktnu korist za 560 domaćinstava na području Općine Živinice.

Općina Živinica navedeni projekat u vrijednosti od 1.630.118,32 KM realizuje u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a isti finansira Svjetska banka.

Izvođač radova je firma Papilon iz Čelića.

Na radnom sastanku, koji je održan nakon potpisivanja ugovora, razgovaralo se o već urađenom kao i o spremnim projektima koje Općina Živinice planira realizovati uz podršku viših nivoa vlasti, te uz pomoć Svjetske banke.

U okviru jučerašnje radne posjete Općini Živinice navedena delegacija je obišla projekte realizovane u saradnji sa Svjetskom bankom. Radi se o projektnom području MZ Svojat Zelenika, prečistaču otpadnih voda na lokalitetu Strašanj, obali rijeke Gostelje gdje je realizovan Projekat sanacije šteta od poplava 2014. godine, te je upriličena posjeta otkupnoj stanici sa hladnjačom voća i povrća AM-Đogić kao jednom jako značajnom projektu za poljoprivrednu proizvodnju, a koji je realizovan na području Općine Živince.

“Novopotpisani Ugovor “Izgradnja sistema navodnjavanja u projektnom području MZ Svojat” u vrijednosti od 2.000.000,00 KM je veoma važan i značajan za naše poljoprivredne proizvođače. Potpisivanjem navedenog ugovora šaljemo jaku poruku podrške našim poljoprivrednim proizvođačima, kojima se osigurala mogućnost da pored proizvodnje kornišona rašire proizvodnju poljoprivrednih asortimana. Mi, na ovaj način, osiguravamo i stabilizujemo mogućnost proizvodnje kornišona, kao i proizvodnje drugih poljoprivrednih asortimana. Kada govorimo o drugim poljoprivrednim asortimana, podrazumijevamo mogućnost proizvodnje jagodićastog voća i proizvodnje drugih uvoznih asortimana koji su na tržištu. Kako bi dodatno raširili poljoprivrednu proizvodnju realizujemo projekat kroz koji će se osigurati proizvodnja paprika na našem području. S obzirom da Općina Živinica ima jednu od najvećih otkupnih stanica sa hladnjačom za voće i povrće mi ćemo zaokružiti taj ruralni dio naše lokalne zajednice koji će imati mogućnost stabilne proizvodnje. Tokom radnog sastanka sa šefom Svjetske banke Salinas Emanuelom i federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem, razgovarali smo o navodnjavanju i drugih dijelova Općine Živinice, kao i o drugim projektima spremnih za realizaciju. Želim naglasiti da pripremni dio za takve projekte traje po dvije godine. Dakle, mi smo za te dvije godine uradili kompletnu analizu o tome šta je potrebno uraditi kako bi poboljšali poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Živinice. Također, smo kroz sastanak pokazali već spremne projekte za prevencije od poplava, koje ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Živinice. Ono što je posebno važno jeste da smo razgovarali i o obnovljivim izvorima energije gdje smo u fokus uključili naše goruće pitanje toplifikacije. Mi na ovome ne stajemo, idemo dalje kako bi našim građanima omogućili kvalitetniji život u Općini Živinice”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, je istakao da je značaj ovakvih projekata u tome što se kroz njih nastoji preventivno djelovati na posljedice suša, te je dodao da je Bosna i Hercegovina zemlja bogata vodnim resursima, tako da naše rijeke možemo bolje iskoristiti za navodnjavanje poljoprivredne površine.

“Već smo u razgovorima sa predstavnicima Svjetske banke, da pored uključenih deset općina, uradimo projekte za sve općine u federaciji, te da na taj način poljoprivredno zemljište stavimo u funkciju koja će pomoći poljoprivrednim poroizvođačima da ne trpe posljedice suša kako bi imali veću produktivnost na svojim gazdinstvima. Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje treba završiti do mjeseca novembra. Očekujem da će izvođač radova i svi oni koji budu uključeni od Općine Živinice u navedeni projekat, isti efikasno realizirati kako bi ovo bio pokazatelj da možemo rješavati ovako složene prejekte. Općina Živinice je pretrpila značajne štete 2014. godine od poplava, a u cilju rješavanja obala rijeka koje protiču kroz Općinu Živinice realizovani su projekati u vrijednosti 2.800.000,00 KM”, kazao je ministar Šemsudin Dedić.

“Mi smo u Općini Živinice aktivni već duže vrijeme, najprije na pitanjima rekonstrukcije nakon poplava. Dakle, mi smo prisutni kada postoji potreba da se rješavaju neka hitna pitanja. Danas smo došli ovdje na potpis Ugovora za izgradnju sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Značaj toga je u tome što će omogućiti poljoprivrednicima da budu manje zavisni, manje pogođeni vremenskim uslovima, te će im omogućiti proizvodnju visokovrijednih poljoprivrednih proizvoda koje će moći prodavati po višoj cijeni ne samo na domaćem tržištu, nego za nadati se da će im omogućiti i izvoz. Očekujemo da će od navedenog ugovora direktne koristi imati nekih 560 domaćinstava. Međutim, mislimo da je ovo samo početak. U budućnosti bi se željeli značajnije posvetiti aktivnostima ovdje na daljem razvoju poljoprivrede”, rekao je šef Ureda Svjetske banke Emanuel Salinas.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa saradnicima, posjetio lokaciju u Mjesnoj zajednici Kovači gdje su u toku radovi na istražnoj bušotini vode za izgradnju bunara.

Naime, u cilju planirane izgradnje bunara za vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Kovači radi se na istražnoj bušotini gdje će se prema pokazateljima i doći do izvora vode.

Vrijednost navedenog projekta je 13.876,21 KM, a finansiran je iz Budžeta Općine Živinice.

Izvođač radova je “Geoservis” d.o.o. Živinice.

Vodosnabdijevanje je gorući problem s kojima se susreću stanovnici Općine Živinice. S tim u vezi, vodeća vlast Općine Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je preduzela niz koraka kako bi taj problem u potpunosti riješila. U protekloj godini iz Budžeta Općine Živinice izdvojena su značajna sredstva kojima se pokrenula realizacija mnogobrojnih projekti, a sa čijom se realizacijom nastavlja i u 2019. godini. Potpunom realizacijom planiranih projekata kompletna Općina Živinice dobiva finkcionalnu i uvezanu vodovodnu mrežu.

 


Načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, kroz radnu posjetu Mjesnoj zajednici Đurđevik napravio uvid u radove na kanalizaciji u naseljenom mjestu Đurđevik – Centar.

Dužina novoizgrađene kanalizacije je 267 metara.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju projekta “Izgradnje kanalizacije u naseljenom mjestu Đurđevik – Centar” su osigurana iz sredstava Vlade Tuzlanskog kantona, a izdvojeno je 39.976,88 KM.

Izvođač radova je “Termovent” d.o.o. Živinice.

Realizacijom navedenog projekta, kao i drugih projekata neophodnih za poboljšanje kvaliteta života na području Općine Živinice postiže se bolje i efikasnije upravljanje sistemom kvaliteta okoline za stanovništvo Općine Živinice.