Realizovani projekti, te početak realizacije novih predstavljaju pozitivan razlog povodom kojeg je Načelnik Samir Kamenjaković posjetio Mjesnu zajednicu Suha.

Naime, nedavno je završena restauracija podnih obloga u učionicama područne Osnovne škole u ovoj mjesnoj zajednici. Putem projekat restauracije u vrijednosti od 5.000,00 KM, koji je finansiran iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, tri učionice su dobile nove keramičke podne obloge. Dakle, postavljeno je 180 kvadrata novih keramičkih podnih obloga.

U narednom periodu počet će se sa realizacijom projekta “Demontaža, izrada i ugradnja stolarije sa finom obradom u Domu kulture Mjesne zajednice Suha”.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenog projekta su, također, izdvojena iz Budžeta Općine Živinice, a vrijednost projekta je 4.500,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Dva, za društvo, veoma bitna objekta se zahvaljujući ovim projektima dovode u stanje u kojem će mještani Mjesne zajednice Suhe moći da uživaju kvalitetnije usluge. Kroz ovakve i slične projekte, koji se realizuju na području Općine Živinice, obezbjeđuju se adekvatni uslovi za rad, kako učenicima, tako i nastavnicima, a koji su neophodni kako bi postignuti rezultati bili što uspješniji.


Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu, zajedno sa predstavnicom Fondacije tuzlanske zajednice, potpisao Protokol o saradnji u okviru projekta “Besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa i drugih pasa u Tuzlanskom kantonu”.

Potpisivanju protokola o sardnji prisustvovali su i direktori veterinarskih stanica u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa.

Protokolom o saradnji regulisan je način nastavka pružanja podrške u provođenju akcije sterilizacije/kastracije pasa na području Općine Živinice.

Dakle, potpisivanjem navedenog Protokola o saradnji Općina Živinice je saglasna da se već treću godinu zaredom na području naše Općine realizuje navedeni projekat.

Naime, Fondacija tuzlanske zajednice u suradnji sa Fondacijom Dogs Trust i Općinom Živinice je ponovo počela sa projektom besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa kako bi se smanjio broj neželjenih okota, a samim tim i broj uličnih pasa u našem gradu.

Aktivnosti vezane za sterilizaciju/kastraciju uličnih i vlasničkih pasa će se obavljati na human način i u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i drugim lokalnim zakonima i EU standardima. Metoda “uhvati, steriliši, vakciniši, označi i vrati” se koristi tokom ovog programa i u skladu je sa navedenim Zakonom.

U cilju trajnog rješenja problema pasa lutalica 01.01.2019. godine formirana je Državna baza podataka u nadležnosti Ureda za veterinarstvo. Psi se čipuju, izdaju im se pasoši, te time se uvode u bazu podataka čime se sprečava neodgovorno vlasništvo prema kućnim ljubimcima, jer je neodgovorno vlasništvo jedan od uzroka pojave velikog broja pasa lutalica.

Program besplatnih kastracija i sterilizacija uličnih i vlasničkih pasa se na području Općine Živinice provodi od 2017. godine, koji podrazumijeva preventivno djelovanje i rješavanje problema pasa lutalica u zakonskim okvirima, s tim da su od 2019. godine u program uključeni i vlasnički psi.

“Danas smo sa Fondacijom tuzlanske zajednice i veterinarskim stanicama koje učestvuju u Program besplatne sterilizacijie i kastracije pasa potpisali Protokol o saradnji. Općina Živinice već treću godinu u saradnji sa FTZ i Fondacijom Dogs Trust provodi Program besplatne kastracije i sterilizacijie pasa, a danas smo potpisivanjem Protokola o saradnji istu i nastavili. Sterilizacija i kastracija je jedni zakonom dozvoljen način kojim možemo preventivno djelovati na datu situaciju, te riješiti problem pasa lutalica. Problem velikog broja pasa lutalica je generalni problem u kompletnoj državi Bosni i Hercegovini. Mi u Živinicama imamo veoma složenu situaciju po tom pitanju. Međutim, kroz realizaciju navedenog projekta za dvije godine ostvareni su pozitivni rezultati. Želio sam znati indikatore stanja na terenu. O tome sam razgovarao sa predstavnicima tri veterinarske stanice u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa, te sam saznao da je ovaj projekat zaista pozitivan i da on daje rezultate. Kroz Program besplatne sterilizacije i kastracije uspjeli smo zaustaviti trend povećanja broja pasa lutalica, te samim tim smanjiti broj pasa na ulicama. Općina Živinice će i u narednom periodu nastaviti svoje učeše u ovom projektu. Znajući da je Općina Živinice na čvorištu Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, te da to doprinosi povećanom broju pasa lutalica, jer neodgovorni građana drugih općina ostavljaju pse u našem gradu, tražit ćemo povećanje donatorskih sredstava. Mi, u Upravi Općine Živinice ćemo potražiti i druge načine kojima možemo smanjiti broj pasa lutalica, te se nadam da ćemo u budućnosti iznaći još kvalitetnija rješenja za ovaj problem”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Jučer, 20.02.2019. godine, počeli su radovi na realizaciji projekta “Čišćenje kanala Krivača – Toplice”. Tim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, izašao na teren kako bi izvođače radova na uveo u navedeni posao i zvanično proglasio početak radova.

Naime, po ovom projektu su počeli radovi na čišćenju kanala u dužini od 330 metara na potezu Toplice – Krivača, uz lokalnu cestu u Mjesnoj zajednici Svojat.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenog projekta u iznosu od 6.990,00 KM su izdvojena iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Zahvaljujući lijepom vremenu aktivnosti na realizaciji planiranih projekata širom Općine Živinice se nastavljaju. Raznovrsnost projekata koji se realizuju na našem području je argument za vodeću vlast Općine Živinice, na čelu sa Načelnikom Samirom Kamenjakovićem, koja insistira da sve oblasti ljudskog djelovanja budu na nivou više.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom izgradnje vodovodne mreže u naselju Ćasuri posjetio Mjesnu zajednicu Tupković.

Dakle, u naselju Ćasuri će se u narednom periodu raditi na izgradnji vodovoda, koji je od velike važnosti za stanovništvo ovog područja. Ovaj značajni projekat omogućit će mještanima, koji žive u visinskoj zoni, ovog naselja kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Vrijednost projekta je 24.394,50 KM, a finsirat će se zajedničkim sredstvima Općine Živinice i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlankog kantona.
Izvođač radova na izgradnji vodovodne mreže je DOO “DŽEVKOMERC INŽINJERING” Zavidovići.

Protekla 2018. godina na Općini Živinice obilježena je velikom akcijom rješavanja problema vodosnabdijevanja, a da će se i u tekućoj godini staviti fokus na rješavanje vodosnabdijevanja Općine Živinice pokazatelj je upravo i navedeni projekat.

“Danas smo posjetili Ćasure, mjesto koje je jedno od najugroženijih kada je u pitanju vodosnabdijevanje na ovom području. S obzirom, da se nalazi u visinskoj zoni, mještani nisu imali normalno vodosnabdijevanje. Mi smo uspjeli obezbijediti 25.000,00 KM, kojima ćemo riješiti ovaj problem mještana u Ćasurima. Danas izvođača radova uvodimo u ovaj projekat, te određujemo trasu vodovoda. Svi imovinsko – pravni odnosi su u potpunosti riješeni, tu je i materijal koji je potreban za izvođenje, tako da je sve spremno za uspješnu izgradnju vodovoda u Ćasurima. Ovo je veoma značajan projekat kojim ćemo mještane zadržati u njihovim domovima na ovoj visinskoj zoni, gdje je zaista otežano vodosnabdijevanje. Mještani su mi predložili da u narednoj godini pokušamo obezbijediti sredstva za izradu bušotine koja bi u potpunosti, bez redukcija, riješila vodosnabdijevanje ovog dijela Mjesne zajednice Tupković, tako da ćemo nastaviti raditi na kvalitetnijem vodosnabdijevanju ovog područja. Želim se zahvaliti ovim ljudima na stripljivosti, jer je procedura, za pripremu realizacije ovog projekta, trajala duže zbog određenih tehničkih problema s kojima smo se susretali. Na kraju je bitno da smo uspjeli i da danas počinje realizacija navedenog projekta. Dakle, idemo dalje”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Realizacija programa besplatnih kastracija i sterilizacija uličnih i vlasničkih pasa na području Općine Živinice nastavit će se i u 2019. godini. Naime, Općina Živinice je 2017. godine potpisala Protokol o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice, u okviru kojeg se i realizuje navedeni program.

Fondacija tuzlanske zajednice u suradnji sa Fondacijom Dogs Trust i Općinom Živinice od februara mjeseca ponovo počinje sa projektom besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa kako bi se smanjio broj neželjenih okota, a samim tim i broj uličnih pasa u našem gradu.

Program besplatnih kastracija i sterilizacija uličnih i vlasničkih pasa se na području Općine Živinice provodi od 2017. godine.
Kroz program besplatnih kastracija i sterilizacija na području Općine Živinice do sad je obrađeno ukupno 2072 pasa.

Psi su obrađeni u Programu masovne sterilizacije napuštenih i u Programu besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, uz dodatne tretmane (vakcina protiv bjesnila, tretman protiv crijevnih parazita i mikročipiranje, a za pse na ulici dodatno ušna markica i tetovaža), koje kreira, kooordinira i u potpunosti finansira Fondacija Dogs Trust, a koji se provode uz angažman lokalnog partnera, Fondacije tuzlanske zajednice. Ovo je dio sveobuhvatne podrške Fondacije Dogs Trust lokalnoj zajednici, posebno odgovornim vlastima da problem pasa lutalica riješe na sistemski, efikasan, trajan i human način.

Masovna sterilizacija je najefikasnija humana metoda za suzbijanje dotoka novih pasa na ulice, a uz provođenje mjera odgovornog vlasništva, odnosno sankcionisanje napuštanja i drugih oblika neodgovornog ponašanja, te uz udomljavanje, djeluje direktno i na korijen problema – a to je neodgovono vlasništvo, čime se problem efikasno stavlja pod kontrolu do potpunog rješenja.

Pored izvođenja operacija, kojima se na zakonit i human način sprječava daljna reprodukcija, psi budu vakcinisani protiv bjesnila i očišćeni od parazita. Na ovaj način čuva se zdravlje psa, ali i zdravlje ljudi.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike pasa da u navedenom periodu posjete neku od veterinarskih stanica na području Općine Živinice kako bi se pristupilo gore navedenim aktivnostima ili izvršila kastracija i sterilizacija pasa, koja se prvenstveno preporučuje zbog njihovog zdravlja.


U prostorijama Općine Živinice održana je treća u nizu radionica u okviru primjene i provedbe CAF – modela za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Radionicu je vodio ekspert u implementaciji CAF projekta Thomas Prorok iz Austrije, zajedno sa predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Samrom Ljucom i Suadom Durmić.

U uvodnoj riječi načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je istakao cilj implementacije CAF- modela, a to je biti drugačiji sa najvišim profesionalnim standardima kao moderna državna služba, te kvalitetnim načinom rada pomoći građanima Općine Živinice.

Općina Živinice je prva javna ustanova, poslije Agencije za državnu službu FBiH, u kojoj se implementira CAF-model za efektivnije i efikasnije poslovanje.

Radi se o posebnom programu koji se zasniva na obučavanju rukovodećih službenika, kao i svih uposlenika Jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Naime, Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije.

Implementacija Projekta CAF-modela u Općini Živinice trajat će 6 mjeseci. Faza implementacije ovog modela dovodi do novih poboljšanja u radu, odnosno pospješuje kvalitet upravljanja javnih organa.

Thomas Prorok je kroz interakciju sa radnom grupom, koju čine administrativni radnici Općine Živince aktivo uključeni u primjenu i provedbu CAF modela u Općini Živinice, radio na određivanju slabosti i snage Općine, te na tome koje aktivnosti poduzeti kako bi se trenutne slabosti pretvorile u snagu iste. Dakle, radili su na izradi strateškog i metodološkog okvira za kvalitetniju i bolju upravu.

Kako se ponašati i raditi s građanima? Pitanje na koje se fokusiralo tokom cijelodnevne radionice. Pošteno, brzo, prijateljski, jednako tretiranje, te međusobno razumijevanje je ključ dobre usluge. Osnov uspješne saradnje je razumijevanje, a to se postiže boljim informisanjem građana o tome kako dobiti dokumenta, te kako brzo i efikasno riješiti ono za što im je potrebna usluga zaposlenika Općine.

Dostupnost Općine prema građanima je krajnji cilj koji se kroz implementaciju CAF – modela treba ostvariti.

“Uprava je jedan multidisciplinarni sistem. Pored standardnih procedura koje provodimo, naša osnovna svrha je biti servis našim građanima. Iz tog razloga moramo poboljšati kvalitet usluge našim građanima. Organizacija i sistematizacija uprave, Centar za biznis, izdavanje obrtničke dozvole za dva sata, izdavanje građevinskih dozvola za 72 sata su pozitivni primjeri onoga što smo mi do sada napravili. Agencija za državnu službu je to prepoznala kao jednu novinu u reformama uprave, u državi Bosni i Hercegovini, te nas je pozvala na Sedmu godišnju konferenciju gdje smo prezentirali našu pozitivnu praksu. Međutim, mi želimo i dalje raditi na kvalitetu našeg rada. Na osnovu promjena koje smo napravili prošli smo u CAF projektu, koji ima fokus na uvođenju standarda kvaliteta usluga našim građanima. Danas je s nama Thomas Prorok iz Austrije, vođa CAF projekta. Odabrani smo kao lokalna zajednica u kojoj treba da se u narednim godinama provede jedna dodatna aktivna reforma uprave, a samo s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga našim građanima. Mi bi nakon implementacije ovog projekta predstavljali primjer kako se u Bosni i Hercegovini kao administracija treba ophoditi prema našim građanima. Veliko mi je zadovoljstvo, da je Općina Živinice zahvaljujući reformi uprave prepoznata od strane Agencije za državnu službu. Kroz CAF projekat oni su odlučili da nam daju svoje mentorstvo, znanje i način na koji će naša lokalna samouprava biti jednaka jednoj evropskoj lokalnoj samoupravi. To nam je i cilj, a cilj nam je i da informacione tehnologije budu zastupljene kada je u pitanju pružanje usluga našim građanima. Dakle, želimo da naši građani u budućnosti mogu od kuće, putem informacionih tehnologija, koristiti naše usluge. Također, želimo da pojednostavimo procese kroz koji prolaze kada je u pitanju silna papirologija koju moraju priložiti. Zaista mi hoćemo da uozbiljimo, prije svega, nas. Premisa je napraviti kontrolu kvaliteta. Uveli smo procedure prema kojima se obavljaju svi poslovi, napravili smo dodatne indikatore zadovoljstva građana gdje ćemo konstantno ispitivati zadovoljstvo građana, kao i sugestije građana o tome šta mi trebamo promijeniti kako bi bili što kvalitetnija administracija i pružili što bolje usluge našim građanima. Dakle, osnovni cilj ove priče jeste da naši građani imaju jednostavnije procedure kako da riješe ono zbog čega dolaze u našu lokalnu upravu”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Mi radimo na sistemu kvaliteta za državnu službu prilikom uvođenja standarda kvaliteta. Evropska unija razvila je mehanizme da učini javni sektor boljim, što podrazumijeva da usluge građanima trebaju biti otvorenije, brže i efikasnije, kao i poslovno transparentnije. Dakla, jako je bitno da i sami građani, kao i zaposlenici znaju šta želimo postići. Mi želimo napraviti jednu sinergiju između zaposlenika i građana. Cilj današnje radionice je da svi zajedno, zaposlenici Općine, top menadžment Općine i načelnik Samir Kamenjaković, sjednemo kako bi razmijenili informacije gdje smo sada, gdje želimo biti i na koji način možemo unaprijediti proces našeg rada. Saradnja sa civilnim društvom i građanima mora biti poboljšana. To znači da trebamo biti više otvoreni i orijentirani prema građanima, te naći način kako da građani učestvuju u odlukama Općine, odnosno u rješavanju određenih odluka Općine.”, rekao je, ekspert u implementaciji CAF projekta, Thomas Prorok.


U prepunoj Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Živinice, u okviru manifestacije Dani dijaspore u utorak je održan sadržajan kulturni program za sve građane Općine Živinice, kao i za brojne goste iz dijaspore.
Održana je promocija knjige “Pjesmo moja” autorice Ernade Hodžić, kao i promocija knjige “Priče iz dijaspore i domovinskih zemalja” autora Admira Lisice.

Nakon obraćanja Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića zvanično je počela i panel diskusija na temu “Kultura kao dio identiteta” na kojoj su učešće uzeli istaknuti kulturni radnici, univerzitetski profesori i stručnjaci iz oblasti jezika, historije, kulture.

O značaju maternjeg jezika, i načinima na koji isti može da se očuva u dijaspori govorio je uvaženi profesor dr.sc. Refik Bulić, redovni profesor bosanskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Tuzli, dok je o značaju tradicije, te o načinima na koji ista zajedno sa jezikom i umjetnošću tvori jedan oblik kulturnog identiteta, govorio je uvaženi Mersed Šljivić, magistar društvenih nauka iz područja historije.

Na panel diskusiji učesnici su bili i mnogobrojni gosti iz dijaspore.
Kenan Jašarspahić kao potpredsjednik Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj prisutnima je prenio svoja iskustva kada je u pitanju promovisanje i očuvanje bosankohercegovačke kulture i tradicije u Švedskoj.

Ahmed Lindov je mladi, uspješni političar, predsjednik Radničke partije u Kvinesdalu, i ujedno i prvi stranac koji je izabran u vijeće općine Kvinesdal u Norveškoj.
 O svom političkom iskustvu i razmišljanima na koji način dijaspora svoja stečena znanja u razvijenim zemljama može primijeniti i u Bosni i Hercegovini govorio je prisutnima na panel diskusiji “Kultura kao dio identiteta” a, i kao jedan od promotora knjige “Priče iz dijaspore i domovinskih zemalja” autora Admira Lisice.

O maternjem jeziku, kulturi, identitetu, govorio je i predsjednik Saveza dopunskih škola Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, gdin. Haris Halilović, koji je je na kraju panel diskusije načelniku Samiru Kamenjakoviću uručio i Zahvalnicu za saradnju sa dijasporom Bosne i Hercegovine i za podršku projekta očuvanja maternjeg jezika, i identiteta građana BiH u dijaspori.

Prisutni su imali priliku uživati i u bogatom kulturnom zabavnom programu koji su spremili učenici JU MSŠ Živinice pod vodstvom profesorice Samire Ramić povodom promocije knjige “Pjesmo moja”  mlade autorice Ernade Hodžić.
U okviru toga prikazan je i edukativni film o Ernadi Hodžić u produkciji MIOS Tuzla, koji govori o problemima s kojima se susreću učenici sa poteškoćama, a i naglašava izuzetno pozitivnu stranu kada je u pitanju njihova borba da se uključe u sve životne i društvene tokove.
Jedan od promotora zbirke pjesama, osim cijenjene profesorice Samire Ramić, bio je i istaknuti književnik Zejćir Hasić.

U večernjim satima, mnogobrojni građani Općine Živinice i gosti iz dijaspore u velikoj sali BKC-a uživali su u dvosatnom Festivalu saza i sevdalinke koji je bio takmičarskog i revijalnog-koncertnog karaktera. 
Ovo je bila prilika za sve one koji vole saz i sevdalinku da vide i čuju jedinstveno izvođenje sevdalinke.

U okviru toga, Udruženje sazlija “Sevdah” Živinice promovisalo je i svoje novo izdanje CD i DVD-a sevdalinki.

Sadržajan kulturni i zabavni program, kao i raznolikost svih događaja prilagođenih svakoj skupini građana, manifestaciju Dani dijaspore, koja se na inicijativu načelnika Samira Kamenjakovića održava već treći put u Živinicama, učinio je jedinstvenom na području cijele Bosne i Hercegovine.

Općina Živinice je u zadnjoj sedmici decembra centar okupljanja dijaspore, i  domaćin je mnogim Bosancima i Hercegovcima koji nisu porijeklom sa područja Općine Živinice.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je sa svojim saradnicima posjetio firmu AM – Đogić, koji su tom prilikom sa direktorom pomenute firme Alijom Đogićem obišli novoizgrađenu hladnjaču regionalnog karaktera.

Zadnjih godina poljoprivredni proizvođači su se susretali sa problemom nedostatka skladišne infrastrukture. Naime, poljoprivrednici su uspijevali proizvesti proizvod, al nije postojao adekvatan prostor za njihovo skladištenje.

Firma AM – Đogić je izgradnjom navedene hladnjače uspješno odgovorila i riješila problem, fokusirajući se na proizvodnju i skladištenje kornišona.

Kapacitet kojim raspolaže novoizgrađena hladnjača omogućuje skladištenje 10.000 t kornišona u toku sezone, što je navedenu firmu svrstalo među vodeće kompanije za otkup kornišona u BiH.

Na ovaj način optimizirala se poljoprivredna proizvodnja čime se pružila potpora malim proizvođačima. Dakle, bez obzira na količinu navedenog poljoprivrednog proizvoda sada postoji mogućnost i za njegovo skladištenje, proizvodnja postaje svrsishodna.

Općinska vlast na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je kao jedan značajan strateški dokument izradila Strategiju razvoja poljoprivrede na području Općine Živinice. S tim u vezi u proteklom vremenu značajno se radilo na analiziranju stanja agrara na području Općine Živinice, kako bi se napravile konkretne smjernice. Razvoj skladišne infrastrukture, te realizacija projekta navodnjavanja predstavljaju samo neke od napora da se poljoprivredni proizvođači zadrže u poljoprivrednoj proizvodnji, jer samo tim putem Općina Živinice može krenuti ka razvoju.

“Mi, u lokalnoj zajednici, smo dužni pratiti referencu kada je u pitanju razvoj poljoprivrede. Realizacija ovakvih projekata je osnovna referenca za razvoj poljoprivrede, čime se poljoprivredniku daje mogućnosti ostanka u njihovom osnovnom zanimanju. Dakle, ovo je kvalitetan odgovor kada govorimo o poljoprivrednim proizvodima koje prati mogućnost potrebe za produženim skladištenjem u hladnjačama. Hladnjača ovog tipa, koja se nalazi na području Općine Živinice, ne samo da je lokalnog karaktera, već regionalnog karaktera. Ova hladnjača može zadržavati poljoprivredne asortimane duži niz dana ili mjeseci. Na taj način se cijena i vrijednost proizvoda zadržava na određenom nivou isplativosti za poljoprivredne proizvođače. Mi smo pratili klimatske uslovi u kojima naši poljoprivrednici proizvode svoje proizvode, te da bi im olakšali uspjeli smo preko IPA fondova dobiti projekat navodnjavanja. Riječ je o navodnjavanju većeg dijela područja oko hladnjače. Vrijednost navedenog projekta je oko 1.000.100,00 KM. Time ćemo poboljšati i proširti asortiman poljoprivrednih proizvoda. Ako imamo ovakvu jednu referencu uz navodnjavanja razvoj poljoprivrede je siguran i stabilan. Treba naglasiti da imamo i mljekaru Noćko, koja je druga referenca za stočni fond. U Budžetu Općine Živinice smo predvidjeli dvije važne stavke. Dakle, iz Budžeta smo obezbijedili određen dio sredstava za muzne krave. Napravit ćemo mogućnost za stočare koji proizvode mlijeko, time što ćemo im osigurati određene subvencije. Ta sredstva bi oni kroz mlijeko vraćali u mljekaru, a mljekara bi sredstva vraćala u Budžet. Na taj način bi napravili jedan zatvoren ciklus. Ukoliko to postane stalna praksa, u narednim godinama bi osigurali dovoljne količine mlijeka za preradu i proizvodnju mlijeka u živiničkoj mljekari što bi uticalo na povećanje stočnog fonda. Budžetska sredstva se ne bi u potpunosti trošila, a građani bi bili zadovoljni. S obzirom da hladnjača kompanije AM – Đogić ima kapacitet i mogućnost za cijelu regiju pa i državu BIH, mi iz Budžeta možemo subvencionirati nekih 10% za proizvodnju kornišona. Glavni preduslov Strategije razvoja poljoprivrede jeste da Općina Živinice bude osnovna referenca sa najpovoljnijm tržištem. Uz još jedan ili dva ovakva referentna centra mi bi zaokružili jedan ciklus, te bi bila osnovna potpora i motor pokretač razvoja poljoprivrede. Samo na ovakav način možemo uspjeti da održimo poljoprivredu i ohrabrimo naše poljoprivrednike da rade svoj posao, a to je najvažnije”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Kada se radi o pomoći poljoprivrednim proizvođačima ostvarili smo saradnju sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem i Općinskom službom. Kao vid njihove pomoći poljoprivrednim proizvođačima obećali su nam još dodatnih 10% sredstava iz Budžeta. Mi kao organizatori proizvodnje kornišona smo 2016. godine doživjeli velike poteškoće i porast u toj proizvodnji, to je bio razlog zbog kojeg smo se odlučili za izgradnju ovakvog objekta. Izgradnjom objekte uspjeli smo na nivou države rasteretiti proizvodnju i skladištenje, tako da ne dođemo u situaciju da proizvedeno nemamo gdje. Suočili smo se s tim problemom i uspješno ga riješili. Ovim potezom smo natjerali sve firme iz ove oblasti da prate naše standarde kojima smo zaštitili svakog pijedinačnog proizvođača. Dakle, poštivanje, plaćanje, te preuzimanje sirovine koju su dogovorili su obaveze koje moraju ispuniti prema proizvođačima. Osigurali smo proizvodnju i proizvođača, te im pomogli da ne doživljavaju probleme u toku proizvodnje”, rekao je vlasnik firme “AM-Đogić” Alija Đogić.


Obavještavaju se sve zainteresovane osobe koje bi mogle i žele dati svoj doprinos razvoju turizma na području Općine Živinice da će u ponedjeljak, 17.12.2018. godine u Velikoj sali OV Općine Živinice sa početkom u 12:00 sati, biti izvršena prezentacija Nacrta Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice.

Napominjemo da je u protekla dva mjeseca održano nekoliko radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice. S obzirom na to, kroz održane radionice se uz ozbiljan pristup i kvalitetne prijedloge pripremio i izradio Nacrt Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice kao jednog izuzetno značajnog strateškog dokumenta.

Zbog važnosti izrade ovog strateškog dokumenta, te vaše uloge u Lokalnoj zajednici zamolili bi smo Vas da izdvojite nekoliko minuta svog vremena i popunite anketni obrazac o razvijenosti turizma na području Općine Živinice, na linku ispod.

Strategija razvoja turizma Općine Živinice


Načelnik Samir Kamenjaković je jučer u svom kabinetu potpisao Projektnu dokumentaciju za Smart City – pametni grad. Navedeni projekat će se implementirati kroz program prekogranične saradnje uz partnerstvo sa Hrvatskom i Crnom Gorom, s tim da je Općini Živinice dodjeljeno liderstvo u ovom projektu.

Program prekogranične saradnje Hrvatske – Bosne i Hercegovine – Crne gore provodit će se kao jedan od programa IPA II. Uspostavljen je jedan trilateralni program koji objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države. Program saradnje odobrila je Evropska komisija.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je potpisivanjem projektne dokumentacije za saradnju Općinu Živinice, kao jedinu općinu u Bosni i Hercegovini koja je aplicirala za Smart City, pionirskim koracima poveo ka novoj industriji 21. stoljeća. Dakle, na području Općine Živinice realizirat će se projekti koji su namjenjeni promociji izvrsnosti i inovativnosti “smart city”.

Realizacija projekata za Smart City će trajati pet godina, a rezultirat će uspostavljanjem cirkularne ekonomije. Projekat uspostavljanje sistema za praćenja i procjenu kvalitete zraka i podršku donošenju odluka usmjerenih ka smanjenju uticaja ili eliminisanju određenih uzroka zagađenja, Montoring sistem sa praćenjem podataka na regionalnom nivou, te Projekat mobilnosti grada svrstat će Općinu Živinice u kategoriju pametnih gradova.

Uspostavljanjem sistema za praćenja i procjenu kvalitete zraka na području Općine Živinice planira se postavljanje deset senzora koji će biti raspoređeni na različite lokacije. Mjerni senzori će pratiti prisustvo štetnih čestica u zraku čija će štetnost biti određena prema EU-direktivama kontrole kvaliteta zraka. Informacije koje se putem tih mjernih jedinica dobiju mogu poslužiti ekspertima kao podaci za naučnu studiju. Značaj tih informacija jeste u utvrđivanju uzročnika problema, te pravovremeno eliminisanje istog.

Cilj je da Općina Živinice ulaskom u kategoriju pametnih gradova pruži najbolji kvalitet života za svoje građane s najvećim mogućim očuvanjem resursa. Unapređenje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite; zaštita životne sredine i prirode, poboljšanje sprečavanja rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti; doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine; poboljšanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u oblasti Programa je sve ono što se nastoji postići kroz navedene projekte.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića trenutno imamo jednu mijernu stanicu koja nije relevantna, tako da bi deset novih mijernih stanica uspostavile analizu zraka do te mjere da bi tačno znali koje uzročnike trebamo isključiti. Općina Živinice je jedna od najzagađenijih, i to je sve što znamo. Dakle, lošu kvalitetu zraka kao posljedicu znamo, ali uzročnici su nam nepoznati. Implementacijom ovog projekta, a uz pomoć savremene digitalne tehnologije raspolagat ćemo informacijama o stanju zagađenost zraka. Svjesni smo problema, kao i toga da ga moramo riješiti.

“Danas smo potpisali Projektnu dokumentaciju za Smart City – pametni grad uz partnerstvo sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Uspostavili smo međugraničnu saradnju koja nam je bila posebno potrebna. Želim naglasiti da je Općina Živinice prva u BiH koja potpisuje ovaj projekat. Posebno me raduje to što je IPA agencija prihvatila da Općina Živinice zauzme lidersku poziciju u implementaciji navedenog projekta. Liderstvo za nas znači korak ka investicijama iz IPA fondova. Zalažemo se za to da kompletna administracija mora biti usmjerena ka pisanju projektnih dokumentacija, jer je to način kojim možemo iskoristiti mnoga evropska sredstva koja su nam na raspolaganju. S obzirom na kompleksno stanje u kojem živimo ne možemo čekati da se na nivou države regulišu određene stvari. Stoga mi u Lokalnim zajednicama moramo poduzimati aktivnije mjere ka rješavanju problema. Projekat Smart – pametnih gradova nas svrstava u gradove Europe. Program Smart – pametnih gradova bi nam u ovom trenutku omogućio kontrolu kvaliteta zraka. Drugi projekat čija implementacija bi bila kompatibilna s navedenim projektom je uređenje parking prostora, urbana mobilizacija. Riječ je o Smart – pametnim parkinzima. Budućnost Općine Živinice, ukoliko reailzujemo ove projekte krenut će ka jednoj cirkularnoj ekonomiji, iskoristivost svih resursa. Trebamo naučiti da živimo u skladu sa prirodom. Ono što vidimo kao problem treba nam biti prilika. Prilika kojom ćemo kompletnoj zajednici i državi BiH osigurati bolju budućnost. Odvoz i odlaganje smeća je aktuelni problem Općine Živinice koji moramo pretvoriti u priliku. Eko – sep deponija, kao jedan od projekata Smart-pametnih gradova, je prilika za otvaranje toplane u Živinicama, kao i za proizvodnju ostalih energenata. Vjerujte mi ovo nije utopija, govorim o stvarima koje se normalno dešavaju oko nas. Mi ih samo moramo prihvatiti i politički biti spremni da to podržimo, a ovu vrstu projekata podržava cijeli svijet. Ovo je korak u bolju ekonomsku i ekološku budućnost i ono najvažnije korak ka kvalitetnijem životu naših građana”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.