Poništenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradskom organu uprave Živinice


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinso-pravne poslove Grada Živinice, obavještava etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama i etažne vlasnike poslovnih prostora u poslovnim zgradama na području Grada Živinice da su, za period od 01.01.2021..godine do 31.12.2024.godine, certifikate za obavljanje poslova upravitelja dobila slijedeća pravna lica: „EN-DŽANI“ d.o.o. ŽIVINICE, “VIVA- SAN” d.o.o. ŽIVINICE, “BOSNA- LIFT” d.o.o. TUZLA.

U skladu sa članom 21. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada svi etažni vlasnici zgrada, koje imaju dva ili više etažnih vlasnika ili više od četiri stana ili poslovna prostora moraju imati upravitelja.

S tim u vezi, pozivaju se sva fizička i pravna lica koji su etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama, koji nisu zaključili ugovore sa upraviteljem, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, zaključe ugovore sa jednim od prethodno navedenih upravitelja i da ovjeren ugovor sa dokazom da su saglasnost za izbor upravitelja dali najmanje 51% etažnih vlasnika ili 51% etažnih vlasnika koji imaju najveću ukupnu površinu u stambeno, ili stambeno poslovnoj zgradi, putem šalter sale Grada Živinice uz zahtjev za registraciju zgrade i upravitelja, dostave ovoj službi zbog upisa istog u Registar zgrada i upravitelja.

Obavještenje u cjelosti nalazi se na linku ispod.

OBAVJEŠTENJE


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je održao radni sastanak sa predstavnicima firme “Ateşçi” iz Republike Turske, i predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o izgradnji fabrike za namjensku industriju na području Grada Živinice za čiju realizaciju je Turska firma “Ateşçi” izdvojila sredstva u vrijednosti oko 70 miliona konvertibilnih maraka.

Na danas održanom sastanku na osnovu dogovorenih zadataka formirani su timovi Vlade FBiH, Grada Živinice, te investitora iz Turske koji će odmah krenuti sa pripremnim administrativnim radovima i projektnom dokumentacijom potrebnom za realizaciju projekta.

Izgradnjom fabrike za namjensku industriju radi se na jačanju privrednih kapaciteta, a pored toga stvara se podobno tlo za ostanak i opstanak stanovništva kako u Gradu Živinice, tako i u državi Bosni i Hercegovini, jer će omogućiti nova radna mjesta.

Predstavnik firme “Ateşçi” Emre Kitapçı istakao je veliko zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, te naglasio kako je zadovoljan formiranim timom Grada Živinice koji će konkretno raditi na svim potrebama kompanije po pitanju investicije i realizacije iste.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovo je izrazito važna investicija za Grad Živinice, te da se treba napraviti urnek kako bi se ovakva vrsta namjenske industrije primjenjivala u sve gradove države Bosne i Hercegovine.

“Ovo je veoma važna investicija za Grad Živinice, a riječ je o namjenskoj industriji u koju će biti uloženo oko 70 miliona i zaposleno preko 100 radnika, a ono što me posebno raduje jeste da je ovo Strategija Vlade FBiH koja bi trebala poboljšati namjensku industriju, te privredu kako Grada Živinice, Tuzlanskog kantona, tako i države Bosne i Hercegovine. Smatram ovo važnim projektom, a partner sa kojim smo razgovarali radi u oblasti namjenske industrije koja je nama potrebna, s obzirom na to da nemamo sistemsko razvijanje. Također, ovo bi trebao biti urnek da ovakve vrste namjenske industrije primjenjuje ne samo u Gradu Živinice, nego u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Napravili smo impresije sa zadacima, formirali timove ljudi koji će implementirati ovaj projekat i dali smo sebi zadatak da u najkraćem roku po pitanju administracije pripremimo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zemljišta u blizini aerodroma Dubrave i poslovne zone. Posebno me raduje što ćemo zemljište koje je devastirano pretvoriti u poslovnu zonu gdje ćemo izgraditi industriju koja ima mogućnost razvijanja i širenja. Formiran je tim Vlade Federacije, tim Grada Živinice i tim potencijalnih investitora iz Turske, i već sutra počinjemo sa potrebnim pripremnim radovima administracije i izrade projekata. Na osnovu idejnog projekta kojeg smo ponudili obavezni smo uraditi projekat i projektnu dokumentaciju, te glavni projekat na osnovu kojeg bi krenuli u realizaciju velikog projekta namjenske industrije.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Nekoliko godina smo pristuni u Bosni i Hercegovini i kao turski državljanin dobro se osjećam u Bosni, jer se osjećam kao u svojoj domovini i zadovoljstvo nam je ukoliko uspjemo u poslovnom kontekstu napraviti rezultate, a mogu reći da smo na dobrom putu. Obišli smo nekoliko kompanija, a povod današnjeg dolaska u Grad Živinice jeste što jedna partnerska firma želi investirati na ovom području u sektoru namjenske industrije u vrijednosti oko 70 miliona KM, a koja će zaposliti oko 100 ljudi u tom proizvodnom pogonu. Želimo se zahvaliti na gostoprimstvu gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću. Ovdje smo vidjeli da je napravljen tim koji će konkretno raditi na svim potrebama naše kompanije kada je u pitanju investicija i realizacija iste i smatramo da ukoliko nastavimo raditi ovom energijom doći ćemo do realizacije započetog.”, rekao je predstavnik Turske firme “Ateşçi Emre Kitapçı.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za implementaciju projekta “Dani dijaspore – ljeto u Živinicama”.

Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 10.000,00 KM namijenjena za realizaciju navedenog projekta.

Naime, kako bi se ojačali kapaciteti lokalnih zajednica u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom, koristili potencijali iseljeništva za lokalni razvoj, te razvila saradnja sa mladim generacijama u iseljeništvu, manifestacija Dani dijaspore održavat će se i u ljetnom periodu, što će znatno uticati na povećanje turizma i potencijala Grada Živinice na veću stepenicu.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se unaprijediti razvoj turizma naše lokalne zajednice, te očuvati identitet bosanskohercegovačkog naroda gdje god oni živjeli.

“S obzirom na to da mi tradicionalno i institucionalno već pet godina obilježavamo manifestaciju Dani dijaspore u Gradu Živinice dobili smo i grant sredstva u vrijednosti od 10.000,00 KM za obilježavanje ove Manifestacije. Sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine smo dogovorili projekat kojeg ćemo modalirati u zavisnosti od epidemiološke situacije, te ukoliko ona bude stabilna, manifestacija će se održavati na otvorenom uz projekte koji će biti iznenađenje našim sugrađanima i ljudima iz dijaspore. Za razliku od prethodnih godina kada smo obilježavali manifestaciju na kraju godine, tačnije pred Novu godinu, ovaj projekat realizovat će se u ljetnom periodu što će biti novitet obilježavanja, tako da će Grad Živinice imati obilježavanje Dane dijaspore i u ljetnom i u zimskom periodu. Na ovakav način promovisat će se Grad Živinice, a ono što je najvažnije promovisat će se država Bosna i Hercegovina, te se očuvati identitet bosanskohercegovačkog naroda ma gdje oni živjeli. “


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”. Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 100.000,00 KM koja će biti utrošena za provedbu navedenog projekta.

Projekat će se sufinansirati i iz budžeta Grada Živinice u iznosu od 70.694,00 KM, te donatorskim sredstvima u iznosu od 3.300,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se poboljšati uslovi života Romske populacije na teritoriji Grada Živinice.

“Dobili smo 100 hiljada maraka od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za stambeno zbrinjavanje Roma na području našeg Grada i mi ćemo ubrzo krenuti u realizaciju ovog projekta. U Budžetu Grada Živinice za 2021. godinu moramo obezbijediti dio sredstava za sufinansiranje i nakon toga odmah počinjemo sa izgradnjom novih objekata za porodice iz Romske populacije kojim ćemo zasigurno poboljšali uslove života, jer kroz projekte socijalne inkluzije moramo smanjiti socijalnu nestabilnost i poboljšati kvalitet života Romske populacije u Gradu Živinice.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještenje o dodjeli ugovora za rekonstrukciju podova, centralnog grijanja i mokrih čvorova u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Obavještenje o javnoj nabavci za rehabilitaciju, rekonstrukciju i sanciju lokalnog puta R455a-Krivača-Gračanica, dionica: Bašigovci u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


U velikoj sali JU “Bosanski kulturni centar” Živinice održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Živinice.

Na konstituirajućoj sjednici novo izabrani vijećnici položili su svečane izjave kojima su se obavezali na rad u interesu građana.

Nakon polaganja svečane izjave o prihvatanju vijećničkog mandata u okviru dnevnog reda sjednice usvojena je i Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova privremene Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja.

Odluka o izboru i imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, kao i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća nije usvojena nakon čega je sjednica prekinuta.

Naime, konstituirajućom sjednicom predsjedavao je najstariji vijećnik Gradskog vijeća Živinice Fehim Taletović.

Nakon prekinute konstituirajuće sjednice održana je i vandredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano nekoliko tačaka bitnih za funkcionisanje i razvoj Grada Živinice.

Vanrednom sjednicom, također je presjedavao vijećnik Fehim Taletović, nakon što je dobio potrebnu podršku vijećnika GV Živinice.

Jedna od Odluka koja je usvojena na vanrednoj sjednici jeste i Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice, te je usvojeno pozitivno mišljenje u postpuku utvrđivanja javnog interesa za izgradnju zaobilazne ceste Tuzla – Sarajevo, za dionicu koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju usvajanje Odluka predloženih na dnevnom redu vandredne sjednice, te istakao njihovu važnost za Grad Živinice.

“Nakon što je na sjednici vijeća Grada Živinice usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice kao obavezujuće odluke, provest ćemo Javnu raspravu o Bužetu Grada Živinice za narednu godinu. Također usvojili smo i historijsku Odluku za Grad Živinice i dali pozitivno mišljenje za izgradnju dionice brze ceste kroz Grad Živinice, koju će predložiti Vlada Tuzlanskog kantona za javni interes. Ono što posebno želim istaći jeste da želimo na jedan kvalitetan način da usvojimo Budžet do 31. marta ove godine i realizujemo mnoštvo projekata koje imamo u planu.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.