Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”. Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 100.000,00 KM koja će biti utrošena za provedbu navedenog projekta.

Projekat će se sufinansirati i iz budžeta Grada Živinice u iznosu od 70.694,00 KM, te donatorskim sredstvima u iznosu od 3.300,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se poboljšati uslovi života Romske populacije na teritoriji Grada Živinice.

“Dobili smo 100 hiljada maraka od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za stambeno zbrinjavanje Roma na području našeg Grada i mi ćemo ubrzo krenuti u realizaciju ovog projekta. U Budžetu Grada Živinice za 2021. godinu moramo obezbijediti dio sredstava za sufinansiranje i nakon toga odmah počinjemo sa izgradnjom novih objekata za porodice iz Romske populacije kojim ćemo zasigurno poboljšali uslove života, jer kroz projekte socijalne inkluzije moramo smanjiti socijalnu nestabilnost i poboljšati kvalitet života Romske populacije u Gradu Živinice.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještenje o dodjeli ugovora za rekonstrukciju podova, centralnog grijanja i mokrih čvorova u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Obavještenje o javnoj nabavci za rehabilitaciju, rekonstrukciju i sanciju lokalnog puta R455a-Krivača-Gračanica, dionica: Bašigovci u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


U velikoj sali JU “Bosanski kulturni centar” Živinice održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Živinice.

Na konstituirajućoj sjednici novo izabrani vijećnici položili su svečane izjave kojima su se obavezali na rad u interesu građana.

Nakon polaganja svečane izjave o prihvatanju vijećničkog mandata u okviru dnevnog reda sjednice usvojena je i Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova privremene Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja.

Odluka o izboru i imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, kao i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća nije usvojena nakon čega je sjednica prekinuta.

Naime, konstituirajućom sjednicom predsjedavao je najstariji vijećnik Gradskog vijeća Živinice Fehim Taletović.

Nakon prekinute konstituirajuće sjednice održana je i vandredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano nekoliko tačaka bitnih za funkcionisanje i razvoj Grada Živinice.

Vanrednom sjednicom, također je presjedavao vijećnik Fehim Taletović, nakon što je dobio potrebnu podršku vijećnika GV Živinice.

Jedna od Odluka koja je usvojena na vanrednoj sjednici jeste i Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice, te je usvojeno pozitivno mišljenje u postpuku utvrđivanja javnog interesa za izgradnju zaobilazne ceste Tuzla – Sarajevo, za dionicu koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju usvajanje Odluka predloženih na dnevnom redu vandredne sjednice, te istakao njihovu važnost za Grad Živinice.

“Nakon što je na sjednici vijeća Grada Živinice usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice kao obavezujuće odluke, provest ćemo Javnu raspravu o Bužetu Grada Živinice za narednu godinu. Također usvojili smo i historijsku Odluku za Grad Živinice i dali pozitivno mišljenje za izgradnju dionice brze ceste kroz Grad Živinice, koju će predložiti Vlada Tuzlanskog kantona za javni interes. Ono što posebno želim istaći jeste da želimo na jedan kvalitetan način da usvojimo Budžet do 31. marta ove godine i realizujemo mnoštvo projekata koje imamo u planu.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

 


Iz Službe za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice obavještavaju sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2021. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2021. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i šalter sali i Grada Živinice.

Obaveza ažuriranja podataka u RPG


U povodu pravoslavnog blagdana Božića gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku u kojoj stoji:

“Poštovani sugrađani pravoslavne vjeroispovijesti, u povodu najradosnijeg hrišćanskog blagdana Božića upućujem vam najiskrenije čestitke.

Uz želje da ove blagdanske dane Božića proslavite u miru, blagostanju i dobrom zdravlju, sa porodicom i prijateljima, svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u Gradu Živinice i našoj dijaspori, želim sretan Božić.”

      GRADONAČELNIK
Doc. dr.sc. Samir Kamenjaković


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je sastanak sa predstavnicima savjeta Mjesnih zajednica Rudar i Bašigovci. Na sastanku je razgovarano o kolektivnom stavu građana ove dvije Mjesne zajednice kada su u pitanju spekulacije o smještaju migranata na području vojne imovine u naselju Ciljuge u Gradu Živinice.

Prema riječima predstavanika Savjeta navedenih Mjesnih zajednica, zajednički stav svih građana je da nikako nikao ne žele migrante u svom Gradu i da su protiv smještaja migranata na području vojne imovine u Ciljugama.

S tim u vezi, napravljen je dogovor da se traži stav građana i od svih ostalih savjeta Mjesnih zajednica sa područja Grada Živinice, te Udruženja poslodavaca, po pitanju smještaja migranata na području Grada Živinice.

Formirani kolektivni stav građana svih Mjesnih zajednica Grada Živinice, Udruženja poslodavaca i Gradskog vijeća Živinice, gradonačelnik Grada živinice će uputit Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi spriječili dalje spekulacije ili prijedloge za smještaj migranata na području Grada Živinice.

Također, o ovoj temi gradonačelnik Samir Kamenjaković je razgovarao i sa predstavnikom UNHCR-a u BiH koji je bio u neslužbenoj posjeti Gradu Živinice kako bi razgovarao o mišljenju i raspoloženju građana za smještaj migranata u Ciljugama.

Gradonačelnik Kamenjaković je kategoričano iznio stav da su građani, Gradsko vijeće i Gradska uprava protiv smještaja migranata u Gradu Živinice, te naveo niz bitnih razloga zbog kojih ne smije doći do toga.

Kako ističe gradonačelnik Samir Kamenjaković Grad Živinice spreman je finansijski pomoći za zbrinjavanje migranata na nekom području na kojem neće ugroziti sigurnost građana i privredu BiH. Također je istakao da će se upotrijebiti svi zakonski resursi kako bi se sačuvala sigurnost građana u Gradu Živinice, koji su prioritet, ali i sigurnost i razvoj privrede u Gradu Živinice.

“Zbog zainteresovanosti i uznemirenosti naših građana odlučili smo razgovarati sa svim Mjesnim zajednicama o pitanju smještaja migranata na području našeg Grada. Održali smo sastanak sa MZ Bašigovci i Rudar gdje smo željeli čuti informacije o stavu građana, te dogovorili da kontaktiramo sve Savjete Mjesnih zajednica kao i Udruženje poslodavaca da iznesu stav po pitanju smještaja migranata na teritoriju Grada Živinice. Zajednički stav građana, i Udruženja poslodavaca zajedno sa stavom Gradske uprave i Gradskog vijeća Živinice, poslat ćemo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi zaustavili spekulacije o smještaju migranata u našem Gradu. Upotrijebit ćemo sve resurse kako bi spriječili da Živinice budu migrantski centar iz razloga što ćemo ukoliko se to desi, imati slomljenu privredu i nesigurno područje. Niko nema pravo to uraditi Gradu koji je u razvoju i koji ima mogućnost da se razvija, a koji je i u ratu dao najviše. Iz tog razloga smo dužni shvatiti ovo ozbiljno i zajedno razgovarati o tome. Želim istaći da smo kao Grad sa humane strane spremni izdvojiti finansijska sredstva za zbrinjavanje migranata, ali ne na području Grada Živinice. Pomoći ćemo finansijski, ali smo dužni razmišljati o sigurnosti i bezbjednosti naših građana koji su nam na prvom mjestu, ali i djelovati za sigurnost i razvoj naše privrede.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Mještani zajednice Bašigovci i Rudar dijele stavove sa svim drugim građanima Grada Živinice, a to je da smo protiv smještaja migranata na području naselja Ciljuge. Nismo na putu da izazivamo humanitarnu katastrofu jer oni je sami prave tako što pale migrantske centre. Jesmo za smještaj migranata ali ne na Ciljugama. Pogrešno je smjestiti migrante u Mjesne zajednice koje su brojem stanovnika veće od nekih Općina i ukoliko dođe do toga znamo da su to opšti protesti i da ćemo braniti našu Mjesnu zajednicu kao i do sada što smo branili.”, rekao je član savjeta Mjesne zajednice Bašigovci Haso Musić.